Cập nhật: Chiều ngày 20/04/2018 Điều phối viên của Quỹ đã đến bệnh viện Chợ Rẫy để trao số tiền 730.000 đồng từ nhà hảo tâm hỗ trợ. Quỹ hỗ trợ thêm cho bệnh nhân Lâm Lành 12.270.000 đồng để đủ đóng viện phí và 2 triệu đồng nữa để anh bồi dưỡng thêm. Kể từ tháng 4/2018, Quỹ Từ thiện Tình Thương thay đổi quy trình thông báo về Hỗ trợ dịch vụ y tế: Các ca bệnh không khẩn cấp sẽ được thông báo kêu gọi vài ngày trước khi Quỹ giải ngân kinh phí trợ giúp cho bệnh nhân.

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính tháng 1/2018
Cập nhật 2/27/2018 9:41:00 AM
Báo cáo tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương tháng 1/2018
Báo cáo tài chính tháng 12/2017
Cập nhật 1/29/2018 2:10:12 PM
Báo cáo tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương tháng 12/2017
Báo cáo tài chính tháng 11/2017
Cập nhật 12/20/2017 4:41:51 PM
Báo cáo tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương tháng 11/2017
Báo cáo tài chính tháng 10/2017
Cập nhật 11/16/2017 9:23:03 AM
Báo cáo tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương tháng 10/2017
Báo cáo tài chính tháng 09/2017
Cập nhật 10/10/2017 10:08:57 AM
Báo cáo tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương tháng 09/2017
Báo cáo tài chính tháng 08/2017
Cập nhật 9/14/2017 8:54:00 AM
Báo cáo tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương tháng 08/2017
Báo cáo tài chính tháng 07/2017
Cập nhật 8/14/2017 9:25:37 AM
Báo cáo tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương tháng 07/2017
Báo cáo tài chính tháng 06/2017
Cập nhật 7/14/2017 10:53:01 AM
Báo cáo tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương tháng 06/2017
Báo cáo tài chính tháng 05/2017
Cập nhật 7/14/2017 10:48:00 AM
Báo cáo tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương tháng 05/2017
Trước  |  1 2 3 4 5  |  Sau

Quảng cáo

 

Tin tiêu điểm

Cập nhật 4/18/2018 1:40:27 PM
Cập nhật: Chiều ngày 20/04/2018 Điều phối viên của Quỹ đã đến bệnh viện Chợ Rẫy để trao số tiền 730.000 đồng từ nhà hảo tâm hỗ trợ. Quỹ hỗ trợ thêm cho bệnh nhân Lâm Lành 12.270.000 đồng để đủ đóng viện phí và 2 triệu đồng nữa để anh bồi dưỡng thêm. Kể từ tháng 4/2018, Quỹ Từ thiện Tình Thương thay đổi quy trình thông báo về Hỗ trợ dịch vụ y tế: Các ca bệnh không khẩn cấp sẽ được thông báo kêu gọi vài ngày trước khi Quỹ giải ngân kinh phí trợ giúp cho bệnh nhân.
Cập nhật 4/18/2018 12:00:08 PM
Kể từ tháng 4/2018, Quỹ Từ thiện Tình Thương thay đổi quy trình thông báo về hỗ trợ dịch vụ y tế: Các ca bệnh không khẩn cấp sẽ được thông báo kêu gọi vài ngày trước khi Quỹ giải ngân kinh phí trợ giúp cho bệnh nhân.
Cập nhật 4/10/2018 1:36:27 PM
Cập nhật: Chiều ngày 13/04/2018 Điều phối viên của Quỹ đã đến bệnh viện Nhi Đồng 1 để trao số tiền 3.400.000 đồng từ nhà hảo tâm hỗ trợ. Quỹ hỗ trợ thêm cho bé Khôi 16.600.000 đồng để đủ đóng viện phí và 2 triệu đồng nữa để bé bồi dưỡng thêm. Kể từ tháng 4/2018, Quỹ Từ thiện Tình Thương thay đổi quy trình thông báo về Hỗ trợ dịch vụ y tế: Các ca bệnh không khẩn cấp sẽ được thông báo kêu gọi vài ngày trước khi Quỹ giải ngân kinh phí trợ giúp cho bệnh nhân.
Cập nhật 4/2/2018 9:20:39 AM
Cập nhật: Ngày 18/04/2018, Quỹ TTTT đã trao tặng lần 3 số tiền 200.000 đồng từ nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang hỗ trợ đến bệnh nhân Đinh Duy Thích.
Cập nhật 4/2/2018 9:09:43 AM
Gia đình anh Liêm không có đất đai, mẹ con anh tha hương lên Sài Gòn làm thuê kiếm sống đã nhiều năm nay. Anh Liêm có vợ và hai con nhỏ 5 tuổi, 3 tuổi, anh làm phụ hồ còn vợ làm công nhân, thu nhập ngày nào đủ ăn ngày đó…