Cập nhật: Chiều 17/08/2018, Quỹ Từ thiện Bông Sen đã trao số tiền 9.200.000 đồng (5 triệu đóng viện phí và 4.200.000 đồng bồi dưỡng thêm) từ ba nhà hảo tâm hỗ trợ đến bệnh nhân Bùi Thị Trong. Nhà hảo tâm Nguyen Thuy Trang hỗ trợ 7 triệu đồng, nhà hảo tâm Diem Phuc hỗ trợ 2 triệu đồng, nhà hảo tâm Tran Anh Tuan hỗ trợ 200.000 đồng.

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính tháng 7/2018
Cập nhật 8/20/2018 5:28:33 PM
Báo cáo tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương tháng 7/2018
Báo cáo tài chính tháng 6/2018
Cập nhật 7/30/2018 11:25:42 AM
Báo cáo tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương tháng 6/2018
Báo cáo tài chính tháng 5/2018
Cập nhật 7/30/2018 11:21:35 AM
Báo cáo tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương tháng 5/2018
Báo cáo tài chính tháng 4/2018
Cập nhật 6/13/2018 3:24:24 PM
Báo cáo tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương tháng 4/2018
Báo cáo tài chính tháng 3/2018
Cập nhật 6/13/2018 3:03:35 PM
Báo cáo tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương tháng 3/2018
Báo cáo tài chính tháng 2/2018
Cập nhật 4/21/2018 11:07:17 AM
Báo cáo tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương tháng 2/2018
Báo cáo tài chính tháng 1/2018
Cập nhật 2/27/2018 9:41:00 AM
Báo cáo tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương tháng 1/2018
Báo cáo tài chính tháng 12/2017
Cập nhật 1/29/2018 2:10:12 PM
Báo cáo tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương tháng 12/2017
Báo cáo tài chính tháng 11/2017
Cập nhật 12/20/2017 4:41:51 PM
Báo cáo tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương tháng 11/2017
Trước  |  1 2 3 4 5  |  Sau

Quảng cáo

 

Tin tiêu điểm

Cập nhật 8/16/2018 8:42:30 AM
Cập nhật: Chiều 17/08/2018, Quỹ Từ thiện Bông Sen đã trao số tiền 9.200.000 đồng (5 triệu đóng viện phí và 4.200.000 đồng bồi dưỡng thêm) từ ba nhà hảo tâm hỗ trợ đến bệnh nhân Bùi Thị Trong. Nhà hảo tâm Nguyen Thuy Trang hỗ trợ 7 triệu đồng, nhà hảo tâm Diem Phuc hỗ trợ 2 triệu đồng, nhà hảo tâm Tran Anh Tuan hỗ trợ 200.000 đồng.
Cập nhật 8/8/2018 1:07:34 PM
Cập nhật: Ngày 27/08/2018, Quỹ Từ thiện Bông Sen đã chuyển số tiền 600.000 đồng từ nhà hảo tâm Ẩn Danh (PT 000614) và nhà hảo tâm Phung Thanh Thuy hỗ trợ đến bệnh nhân Y Bảo Trung.
Cập nhật 8/3/2018 11:55:43 AM
Cập nhật: Chiều ngày 17/08/2018, Quỹ Từ thiện Bông Sen đã chuyển số tiền 500.000 đồng từ nhà hảo tâm Phung Thanh Thuy hỗ trợ đến bé Trần Duy Anh.
Cập nhật 7/24/2018 8:42:16 AM
Cập nhật: Chiều 07/07/2018, Quỹ Từ thiện Bông Sen đã trao tặng lần 2 số tiền 3.300.000 đồng từ nhà hảo tâm Nguyen Van Chau hỗ trợ 1.000.000 đồng, Lam Chi hỗ trợ 2.000.000 đồng, Le Nhut Minh hỗ trợ 300.000 đồng đến bệnh nhân Mỹ Duyên.
Cập nhật 7/10/2018 4:20:11 PM
Cập nhật: Ngày 30/07/2018, Quỹ Từ thiện Bông Sen đã chuyển số tiền 1.000.000 đồng từ nhà hảo tâm Nguyen Van Chau hỗ trợ đến bệnh nhân Trần Văn Trực.