Cập nhật: Ngày 16/03/2018, Quỹ TTTT đã trao tặng lần 2 số tiền 1.200.000 đồng từ nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang và nhà hảo tâm Nguyệt Nhi hỗ trợ đến bệnh nhân Võ Ánh Ngọc.

Báo cáo tài chính tháng 02/2017

Báo cáo tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương tháng 02/2017
Kiểu đóng góp:
NgàyDiễn giảiThuChiTồnGhi chú
 Quỹ tiền mặt    
    86.556.116 
01/02/2017Ngô Kiều Phúc Thảo10.000.000 96.556.116 
01/02/2017Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 2 cho Nụ Cười 3 10.000.00086.556.116 
02/02/2017Ông Bà Nguyễn Đình Cận5.000.000 91.556.116 
02/02/2017Ông Bà Vĩnh Hộ6.786.000 98.342.116 
02/02/2017Chị Nguyễn Thị Trang Đài ( CK Eximbank )5.000.000 103.342.116 
02/02/2017Cô Nguyễn Thị Bạch Yến ( CK Eximbank )15.000.000 118.342.116 
02/02/2017Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 2 cho Nụ Cười 3 31.786.00086.556.116 
02/02/2017Ông Bà Nguyễn Trung Ngôn 37-441.200.000 87.756.116 
02/02/2017Bà Cao Ngọc Thanh - Thụy Sỹ 1.200.000 88.956.116 
02/02/2017BS Thanh - 120 Đường Số 2 CX Đ. Thành - Q.3 1.200.000 90.156.116 
02/02/2017Nguyễn Lê Minh 500.000 90.656.116 
02/02/2017Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 2 cho Nụ Cười 7 4.100.00086.556.116 
02/02/2017Chị Nguyễn Thị Mỹ Lan (CK ACB)500.000 87.056.116 
02/02/2017Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 2 cho Nụ Cười 1 500.00086.556.116 
03/02/2017Gia Đình Từ Ý Linh500.000 87.056.116 
03/02/2017Trịnh Minh Khang1.000.000 88.056.116 
03/02/2017Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 2 cho Nụ Cười 4 1.000.00087.056.116 
04/02/2017Ẩn danh700.000 87.756.116 
04/02/2017Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 2 cho Nụ Cười 4 700.00087.056.116 
06/02/2017Trương - Vũ Ánh Tuyết 451.300 87.507.416 
06/02/2017Cô Châu Thị Nguyệt 500.000 88.007.416 
06/02/2017Cô Trúc Lam 82-85500.000 88.507.416 
06/02/2017Chú Trương Đình Âu 71-78200.000 88.707.416 
06/02/2017Chú Lê Đình Long 66-732.000.000 90.707.416 
06/02/2017Chị Lê Thị Quỳnh Như 1.000.000 91.707.416 
06/02/2017Cô Liễu ( USA )2.256.500 93.963.916 
06/02/2017Chị Trần Lâm Tuyền 82-851.000.000 94.963.916 
06/02/2017Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB )200.000 95.163.916 
06/02/2017Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 2 cho Nụ Cười 7 8.107.80087.056.116 
06/02/2017Chị Hương1.000.000 88.056.116 
06/02/2017Anh Khanh5.000.000 93.056.116 
06/02/2017Chú Nam500.000 93.556.116 
06/02/2017Chú Nguyễn Hoàng Tùng200.000 93.756.116 
06/02/2017Anh Nguyễn Thanh Tuấn200.000 93.956.116 
06/02/2017Nhóm bạn Thanh Tâm + Hoàng Triều + Bảo Trâm600.000 94.556.116 
06/02/2017Cô Huỳnh Thị Bạch200.000 94.756.116 
06/02/2017Cô Nguyễn Huỳnh Cẩm Thanh200.000 94.956.116 
06/02/2017Anh Nguyễn Hữu Phước200.000 95.156.116 
06/02/2017Cô Trần Thị Kim Loan1.000.000 96.156.116 
06/02/2017Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 2 cho Nụ Cười 1 9.100.00087.056.116 
06/02/2017Chị Tâm Vissan700.000 87.756.116 
06/02/2017Cô Lê Kim Thi100.000 87.856.116 
06/02/2017Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 2 cho Nụ Cười 3 800.00087.056.116 
07/02/2017Chú Cường2.300.000 89.356.116 
07/02/2017Anh Trần Trấn Tám200.000 89.556.116 
07/02/2017Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 2 cho Nụ Cười 1 2.500.00087.056.116 
07/02/2017Ẩn danh1.000.000 88.056.116 
07/02/2017Nguyễn Thụy Minh Phúc400.000 88.456.116 
07/02/2017Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 2 cho Nụ Cười 4 1.400.00087.056.116 
07/02/2017Minh Châu2.300.000 89.356.116 
07/02/2017Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 2 cho Nụ Cười 6 2.300.00087.056.116 
07/02/2017Kim Anh nộp tiền voucher ChunLi 400*15.000=6.000.000đ6.000.000 93.056.116 
08/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Co Le Hoa va ban USA cho quán cơm NC7 1.500.00091.556.116 
08/02/2017Anh Nhân500.000 92.056.116 
08/02/2017Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 2 cho Nụ Cười 1 500.00091.556.116 
08/02/2017Chị Nguyễn Đình Diễm Kiều3.000.000 94.556.116 
08/02/2017Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 2 cho Nụ Cười 2 3.000.00091.556.116 
08/02/2017Ẩn danh500.000 92.056.116 
08/02/2017Bé Dâu5.000.000 97.056.116 
08/02/2017Cháu Châu1.000.000 98.056.116 
08/02/2017Chị Vân500.000 98.556.116 
08/02/2017Tường Phụng500.000 99.056.116 
08/02/2017Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 2 cho Nụ Cười 4 7.500.00091.556.116 
08/02/2017Văn Thành Hiệp 2.000.000 93.556.116 
08/02/2017Cô Phụng - 305 Lê Hồng Phong - Q.51.000.000 94.556.116 
08/02/2017Huỳnh Tú Trinh 100.000 94.656.116 
08/02/2017Bs Trần Ngọc ĐỈnh 62-69500.000 95.156.116 
08/02/2017VU THI PHUONG ( chuyển khoản VCB )1.000.000 96.156.116 
08/02/2017Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 2 cho Nụ Cười 7 4.600.00091.556.116 
09/02/2017Nhóm Thân Hữu Dược Sĩ Lý Huỳnh Bá ( Ger )7.000.000 98.556.116 
09/02/2017Bs Trần Ngọc ĐỈnh 62-69500.000 99.056.116 
09/02/2017PHAM PHUC KHANH MINH ( chuyển khoản VCB )200.000 99.256.116 
09/02/2017Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 2 cho Nụ Cười 7 7.700.00091.556.116 
09/02/2017Ngô Thị Thủy Tường2.000.000 93.556.116 
09/02/2017Anh Quỳnh (CK-VNDIRECT)500.000 94.056.116 
09/02/2017Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 2 cho Nụ Cười 4 2.500.00091.556.116 
09/02/2017Ẩn danh500.000 92.056.116 
09/02/2017Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 2 cho Nụ Cười 1 500.00091.556.116 
09/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Huỳnh Hùng+Phước Lộc cho bệnh nhân Nguyễn Thị Ít-kỳ 272 (PT23690) 2.500.00089.056.116 
09/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Huỳnh Hùng+Phước Lộc cho bệnh nhân Đỗ Hoàng Xuân-kỳ 271 (PT23690) 2.500.00086.556.116 
09/02/2017Đoàn Lưu Phương Thảo ( CK Eximbank )300.000 86.856.116 
09/02/2017Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 2 cho Nụ Cười 3 300.00086.556.116 
09/02/2017Bé Vũ Nguyễn Vân Anh500.000 87.056.116 
09/02/2017Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 2 cho Nụ Cười 6 500.00086.556.116 
10/02/2017Khưu Trọng Khiêm200.000 86.756.116 
10/02/2017Chị Đặng Thị Hoàng Anh400.000 87.156.116 
10/02/2017Chị Nguyễn Đức Trân Như4.766.000 91.922.116 
10/02/2017Chị Linh500.000 92.422.116 
10/02/2017Cô Diệu Huệ500.000 92.922.116 
10/02/2017Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 2 cho Nụ Cười 1 6.166.00086.756.116 
10/02/2017Bé Đan Khanh + Đan Khôi500.000 87.256.116 
10/02/2017Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 2 cho Nụ Cười 2 500.00086.756.116 
10/02/2017Ẩn danh2.000.000 88.756.116 
10/02/2017Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 2 cho Nụ Cười 4 2.000.00086.756.116 
11/02/2017Chú Hồ Hữu Út500.000 87.256.116 
11/02/2017Anh Việt (Công ty Phạm Gia)4.095.000 91.351.116 
11/02/2017Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 2 cho Nụ Cười 4 4.595.00086.756.116 
11/02/2017Cô Phương (35 Trịnh Văn Tấn)300.000 87.056.116 
11/02/2017Cổ Trâm Anh + Cô Minh Triết500.000 87.556.116 
11/02/2017Chú Hòa500.000 88.056.116 
11/02/2017Chị Hoa1.000.000 89.056.116 
11/02/2017Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 2 cho Nụ Cười 1 2.300.00086.756.116 
11/02/2017Nguyễn Quang Minh 71-78 500.000 87.256.116 
11/02/2017Ẩn Danh1.000.000 88.256.116 
11/02/2017Nguyễn Đỗ Thiên Sơn 500.000 88.756.116 
11/02/2017Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 2 cho Nụ Cười 7 2.000.00086.756.116 
11/02/2017Nguyễn Đăng Khoa200.000 86.956.116 
11/02/2017Nguyễn Thị Ngọc Mỹ2.300.000 89.256.116 
11/02/2017Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 2 cho Nụ Cười 6 2.500.00086.756.116 
11/02/2017Vũ Thành Nam2.000.000 88.756.116 
11/02/2017Vũ Thành Nam2.000.000 90.756.116 
13/02/2017Diệu Tâm2.478.000 93.234.116 
13/02/2017Cô Hồng Nhung1.000.000 94.234.116 
13/02/2017Cô Mai5.000.000 99.234.116 
13/02/2017Chị Kiều2.500.000 101.734.116 
13/02/2017Cô Năm Cống Quỳnh100.000 101.834.116 
13/02/2017Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 2 cho Nụ Cười 1 11.078.00090.756.116 
13/02/2017Anh Nguyễn Bình Long1.000.000 91.756.116 
13/02/2017Anh Toàn Q. Nguyễn2.259.000 94.015.116 
13/02/2017 Ẩn danh1.000.000 95.015.116 
13/02/2017Bé Vân Anh + Minh Anh500.000 95.515.116 
13/02/2017Bé Vân1.000.000 96.515.116 
13/02/2017Cô Thanh Phương200.000 96.715.116 
13/02/2017Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 2 cho Nụ Cười 2 5.959.00090.756.116 
13/02/2017Cô Nguyễn Thị Kim Anh1.000.000 91.756.116 
13/02/2017Cô Nguyễn Thị Huệ ( Canada)2.000.000 93.756.116 
13/02/2017Ẩn Danh1.000.000 94.756.116 
13/02/2017Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 2 cho Nụ Cười 3 4.000.00090.756.116 
13/02/2017Bà Đặng Thị Thu Nga200.000 90.956.116 
13/02/2017Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 2 cho Nụ Cười 4 200.00090.756.116 
13/02/2017Mã Bội Dung 200.000 90.956.116 
13/02/2017Tôn Hòa Thống 67-741.000.000 91.956.116 
13/02/2017Cô Yến Trinh - Hiệu Trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong2.000.000 93.956.116 
13/02/2017Bé Ngô Quốc Minh và Mẹ 2.000.000 95.956.116 
13/02/2017Thầy Trần Thành Minh 500.000 96.456.116 
13/02/2017Nguyễn Thị Bảo Quỳnh 83-862.000.000 98.456.116 
13/02/2017Hồ Văn Thành 59-66500.000 98.956.116 
13/02/2017Đinh Quang Thùy 62-69300.000 99.256.116 
13/02/2017Trần Văn Ngọc 65-72700.000 99.956.116 
13/02/2017Lê Trung Sơn 71-78 USA 3.000.000 102.956.116 
13/02/2017Nguyễn Đại Hùng Lộc 72-792.000.000 104.956.116 
13/02/2017Bà Huỳnh Cam 500.000 105.456.116 
13/02/2017Chú Luân Nhiên 200.000 105.656.116 
13/02/2017Cô Luân Tú Quân + Vĩ Thông + Vĩ Kỳ 200.000 105.856.116 
13/02/2017Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 2 cho Nụ Cười 7 15.100.00090.756.116 
14/02/2017Cô Hồng Ngọc Cúc500.000 91.256.116 
14/02/2017Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 2 cho Nụ Cười 4 500.00090.756.116 
14/02/2017Cô Đoàn Ngọc Cơ + Nguyễn Thị Trâm Anh1.000.000 91.756.116 
14/02/2017Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 2 cho Nụ Cười 3 1.000.00090.756.116 
14/02/2017Bé Elex và Ethan Huỳnh 5.000.000 95.756.116 
14/02/2017Anh Trần Văn Khén + Chị Vương Thị Hồng Nguyệt2.000.000 97.756.116 
14/02/2017Cô Nguyễn Thị Lụa1.000.000 98.756.116 
14/02/2017Cô An (Quận 2 )5.000.000 103.756.116 
14/02/2017Bạn Huyền Thoại100.000 103.856.116 
14/02/2017Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 2 cho Nụ Cười 2 13.100.00090.756.116 
14/02/2017Em Hồng300.000 91.056.116 
14/02/2017Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 2 cho Nụ Cười 1 300.00090.756.116 
14/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Co Le Hoa va ban USA ngày 19/01 cho quán cơm NC6 (PT23658) 1.500.00089.256.116 
14/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Le Duc Hung ngày 2/2 cho quán cơm NC6 (PT23681) 500.00088.756.116 
15/02/2017Cô Tạ Thị Phượng + Em Tấn Thiên +Phúc An1.000.000 89.756.116 
15/02/2017Cô Bích Vân400.000 90.156.116 
15/02/2017Anh Hồ Tấn Bảo Quân500.000 90.656.116 
15/02/2017Chị Cúc100.000 90.756.116 
15/02/2017Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 2 cho Nụ Cười 1 2.000.00088.756.116 
15/02/2017Cô Phạm Ngọc Mỹ1.000.000 89.756.116 
15/02/2017Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 2 cho Nụ Cười 6 1.000.00088.756.116 
15/02/2017Chi hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân Thị Hương (gãy đốt sống) 8.000.00080.756.116 
15/02/2017Chi hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân Trần Quang Vinh (tai nạn giao thông) 9.000.00071.756.116 
15/02/2017Chị Lý Thị Kiều 2.500.000 74.256.116 
15/02/2017Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào - Vân15.904.000 90.160.116 
15/02/2017Cô Kim Lũy (CK Eximbank )2.000.000 92.160.116 
15/02/2017Nguyễn Minh Đạt ( CK Eximbank )150.000 92.310.116 
15/02/2017Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 2 cho Nụ Cười 3 20.554.00071.756.116 
15/02/2017Huỳnh Thị Yến Xuân 500.000 72.256.116 
15/02/2017Cô Thanh Hà - Cựu GV Môn Văn LHP 500.000 72.756.116 
15/02/2017Ông Nguyễn Hồng Phúc 5.166.300 77.922.416 
15/02/2017Ẩn Danh 20.000 77.942.416 
15/02/2017Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 2 cho Nụ Cười 7 6.186.30071.756.116 
16/02/2017 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm ẩn danh (PT 23707) hổ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Phùng (kỳ 273) 150.00071.606.116 
16/02/2017Chi theo chỉ đinh nhà hảo tâm ẩn danh (PT 23707) hổ trợ bệnh nhân Đỗ Hoàng Xuân (kỳ 271) 150.00071.456.116 
16/02/2017Chi theo chỉ đinh nhà hảo tâm ẩn danh (PT 23707) hổ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Ít (kỳ 272) 150.00071.306.116 
16/02/2017Bé Nấm Mèo300.000 71.606.116 
16/02/2017Ẩn Danh (PT20644)200.000 71.806.116 
16/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm TL(chuyển khoản VCB) cho quán cơm NC2 PT: 23656 ngày 19/01/17 200.00071.606.116 
16/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Co Le Hoa va ban USA (chuyển khoản BIDV)cho quán cơm NC2, PT: 23658 ngày 19/01/17 1.500.00070.106.116 
16/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Nguyen Phiem Pha, VQD, NPP (chuyển khoản VCB) cho quán cơm NC2 , PT: 23682 ngày 02/02/17 300.00069.806.116 
16/02/2017Chị Nguyễn Thị Kim Phụng400.000 70.206.116 
16/02/2017Anh Long1.000.000 71.206.116 
16/02/2017Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 2 cho Nụ Cười 1 1.400.00069.806.116 
16/02/2017Chị Kiều2.500.000 72.306.116 
16/02/2017Anh Huy Đức1.000.000 73.306.116 
16/02/2017Anh Đức Hiển1.000.000 74.306.116 
16/02/2017Chú Thái Phiên và Cô Hằng1.000.000 75.306.116 
16/02/2017Anh Nghĩa Nhân 500.000 75.806.116 
16/02/2017Anh Phan Lợi 500.000 76.306.116 
16/02/2017Anh Trọng Hiếu 500.000 76.806.116 
16/02/2017Chị Vĩnh Quyên500.000 77.306.116 
16/02/2017Chị Bình Thuận500.000 77.806.116 
16/02/2017Chị Chi1.000.000 78.806.116 
16/02/2017Bác Vần200.000 79.006.116 
16/02/2017Anh Bái200.000 79.206.116 
16/02/2017Anh Hậu200.000 79.406.116 
16/02/2017Anh Thẩm Tuyên200.000 79.606.116 
16/02/2017Anh Lưu Đình Triều200.000 79.806.116 
16/02/2017Bác Hồ Khánh500.000 80.306.116 
16/02/2017Chị Lê Thị Huệ MCD300.000 80.606.116 
16/02/2017Chị Thúy Vân MCD200.000 80.806.116 
16/02/2017Chị Thu Trang MCD500.000 81.306.116 
16/02/2017Chị Hà1.000.000 82.306.116 
16/02/2017Chú Qúy500.000 82.806.116 
16/02/2017Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 2 cho Nụ Cười 2 13.000.00069.806.116 
16/02/2017Chú Phan Quang Chánh 200.000 70.006.116 
16/02/2017Gia đình Hồ Phan Anh Tuấn 200.000 70.206.116 
16/02/2017Em Hồ Phan Nhật Thư200.000 70.406.116 
16/02/2017Lê Thị Bạch Ngọc+ Lê Thị Hoàng Anh500.000 70.906.116 
16/02/2017Chị Mai1.000.000 71.906.116 
16/02/2017Hồ Văn Thy ( CK Eximbank )200.000 72.106.116 
16/02/2017Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 2 cho Nụ Cười 3 2.300.00069.806.116 
16/02/2017Gia đình Lê Văn Ca500.000 70.306.116 
16/02/2017Chị Kiều2.500.000 72.806.116 
16/02/2017Nguyễn Quang Diệp4.800.000 77.606.116 
16/02/2017Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 2 cho Nụ Cười 4 7.800.00069.806.116 
16/02/2017Chị Trâm500.000 70.306.116 
16/02/2017Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 2 cho Nụ Cười 6 500.00069.806.116 
16/02/2017Chị Thanh Yến4.546.000 74.352.116 
16/02/2017Chị Bích Sơn2.273.000 76.625.116 
16/02/2017Phan Hung Duong ( CK Eximbank )2.000.000 78.625.116 
16/02/2017Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 2 cho Nụ Cười 3 8.819.00069.806.116 
17/02/2017ẩn danh600.000 70.406.116 
17/02/2017Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 2 cho Nụ Cười 2 600.00069.806.116 
17/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Vũ Thành Nam cho chương trình em đến trường - NC3 2.000.00067.806.116 
17/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm ẩn danh PT 23706 cho quán cơm NC3 1.000.00066.806.116 
17/02/2017Chị Ngọc Ánh200.000 67.006.116 
17/02/2017Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 2 cho Nụ Cười 4 200.00066.806.116 
17/02/2017Em Tiên500.000 67.306.116 
17/02/2017Bà Ngô Thị Thụy Tường3.000.000 70.306.116 
17/02/2017Nguyễn Thị Quí2.000.000 72.306.116 
17/02/2017Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 2 cho Nụ Cười 6 5.500.00066.806.116 
17/02/2017Trần Thị Kim Hoàng 200.000 67.006.116 
17/02/2017Cô Thanh Loan Gruzdis ( USA )2.272.000 69.278.116 
17/02/2017Trần Thị Vũ28.000 69.306.116 
17/02/2017Ông Bà Tăng Hưng ( Canada )1.000.000 70.306.116 
17/02/2017Tập thể Nhân Viên Công Ty CP Đầu Tư XD An Gia Hưng - ủng hộ từ T08/2016 -> T01/2017 ( chuyển khoản VCB )25.983.000 96.289.116 
17/02/2017Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 2 cho Nụ Cười 7 29.483.00066.806.116 
17/02/2017Em Tiên500.000 67.306.116 
17/02/2017Bà Ngô Thị Thụy Tường3.000.000 70.306.116 
17/02/2017Nguyễn Thị Quí2.000.000 72.306.116 
17/02/2017Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 2 cho Nụ Cười 6 5.500.00066.806.116 
 Ẩn Danh ( CK Eximbank )2.000.000 68.806.116 
17/02/2017Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 2 cho Nụ Cười 3 2.000.00066.806.116 
18/02/2017Cô Kim Võ (Mỹ Tho)500.000 67.306.116 
18/02/2017Anh Danh1.000.000 68.306.116 
18/02/2017Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo1.500.000 69.806.116 
18/02/2017Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 2 cho Nụ Cười 1 3.000.00066.806.116 
18/02/2017NT5HP lần 5 ngày 16/02/2017 tại NC1 5.438.00061.368.116 
18/02/2017Cô Kim Võ (Mỹ Tho)500.000 61.868.116 
18/02/2017Anh Quốc Vinh500.000 62.368.116 
18/02/2017Ngân Hàng TNHH 1TV SHINHAN VIỆT NAM6.500.000 68.868.116 
18/02/2017Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 2 cho Nụ Cười 4 7.500.00061.368.116 
20/02/2017NT5HP lần 6 ngày 15/02/2017 tại NC7 6.895.00054.473.116 
20/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Tran Anh Tuan hỗ trợ bệnh nhân Trần Quang Vinh kỳ 274- PT23719 200.00054.273.116 
20/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Le Thi Thanh Nga hỗ trợ bệnh nhân Trần Quang Vinh kỳ 274- PT23718 200.00054.073.116 
20/02/2017Chan Le (ủng hộ bệnh nhân Trần Quang Vinh kỳ 274) (200CAD)3.476.000 57.549.116 
20/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Dung Pham, Chan Le ủng hộ bệnh nhân Trần Quang Vinh kỳ 274, PT23722 3.476.00054.073.116 
20/02/2017Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt (VCB05)50.000.000 104.073.116 
20/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm ủng hộ Trần Quang Vinh kỳ 274, PT23720  150.000103.923.116 
20/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm ủng hộ Thị Hương kỳ 275, PT23720 150.000103.773.116 
20/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Lam Da Thao ủng hộ Trần Quang Vinh kỳ 274, PT23721 500.000103.273.116 
20/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Le Thi Phi Nga cho quán cơm NC6, PT23716 1.000.000102.273.116 
20/02/2017Chị Đào Thị Hồi200.000 102.473.116 
20/02/2017Phạm Thị Thúy An200.000 102.673.116 
20/02/2017Anh Trần Minh Ngọc1.000.000 103.673.116 
20/02/2017Anh Trần Hữu Hòa500.000 104.173.116 
20/02/2017anh Ngô Thành Nguyên200.000 104.373.116 
20/02/2017Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 2 cho Nụ Cười 1 2.100.000102.273.116 
20/02/2017TRUONG HA TUYET SUONG1.000.000 103.273.116 
20/02/2017Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 2 cho Nụ Cười 2 1.000.000102.273.116 
20/02/2017Nguyễn Thị Ngọc Giao200.000 102.473.116 
20/02/2017Diệp Kim Hồng - KTS Đại Học Kiến Trúc 2.000.000 104.473.116 
20/02/2017Shannon Dang + Elizabeth Trương 800.000 105.273.116 
20/02/2017Nhóm HS 12A4 ( 83-86 ) , chuyển khoản VCB 17/02 2.000.000 107.273.116 
20/02/2017Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 2 cho Nụ Cười 7 5.000.000102.273.116 
20/02/2017Tân Nguyễn1.140.000 103.413.116 
20/02/2017Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 2 cho Nụ Cười 4 1.140.000102.273.116 
20/02/2017Cô Lê Thị Ngọc Mai1.000.000 103.273.116 
20/02/2017Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 2 cho Nụ Cười 3 1.000.000102.273.116 
21/02/2017Anh Võ Văn Quang500.000 102.773.116 
21/02/2017Gia đình anh Chung200.000 102.973.116 
21/02/2017Chi hỗ trợ đợt 14/tháng 2 cho Nụ Cười 1 700.000102.273.116 
21/02/2017Thủ từ đổ đình Senttle, WA - Bùi Đức Ly4.556.000 106.829.116 
21/02/2017Chú Lợi500.000 107.329.116 
21/02/2017Chi hỗ trợ đợt 14/tháng 2 cho Nụ Cười 4 5.056.000102.273.116 
21/02/2017Chi hỗ trợ chi phí cho bệnh nhân Ngô Thị Nén (Apse Xương) tại BV chợ Rẫy 10.000.00092.273.116 
21/02/2017Bà Lê Thị Mai + Lê Thị Đức+ Lương Thị Cát Đại3.000.000 95.273.116 
21/02/2017Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 2 cho Nụ Cười 3 3.000.00092.273.116 
22/02/2017Bà Lâm Bích Nguyệt + Con Võ HỮu Thịnh (178 _ Cô Giang _Quận 1)1.200.000 93.473.116 
22/02/2017Bà Lâm Bích Vân _Lâm Thúy Văn (64E _ Pasteur _Quận 1)500.000 93.973.116 
22/02/2017Bà Trần Kim Chi _Chung Cư số 1 Tôn Thất Thuyết _Quận 4500.000 94.473.116 
22/02/2017Ẩn danh100.000 94.573.116 
22/02/2017Gia đình Phi Võ1.000.000 95.573.116 
22/02/2017Chi hỗ trợ đợt 15 /tháng 2 cho Nụ Cười 1 3.300.00092.273.116 
22/02/2017Chị Ngọc500.000 92.773.116 
22/02/2017Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 2 cho Nụ Cười 2 500.00092.273.116 
22/02/2017Diệp Thi + Luân Vũ+Thành Mẫn2.278.000 94.551.116 
22/02/2017Ngô Oanh+T.Hoa700.000 95.251.116 
22/02/2017Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 2 cho Nụ Cười 6 2.978.00092.273.116 
22/02/2017Diệp Thi + Luân Vũ + Thành Mẫn (PT NC7)2.278.000 94.551.116 
22/02/2017Ngô Oanh + T.Hoa (PT NC7)700.000 95.251.116 
22/02/2017Chi hỗ trợ đợt 15/tháng 2 cho Nụ Cười 4 2.978.00092.273.116 
22/02/2017Hương Linh : Ngô Như Mai ( PD : Tâm Buông Xả ) 1.000.000 93.273.116 
22/02/2017Chị Dung380.000 93.653.116 
22/02/2017Bà Trần Muội 4.000.000 97.653.116 
22/02/2017Tăng Thái Hùng 67-74 500.000 98.153.116 
22/02/2017GĐ Bùi Vũ Trâm Anh + Bùi Vũ Đức Anh 2.000.000 100.153.116 
22/02/2017Lê Duy Chính 74-81 USA 20.000.000 120.153.116 
22/02/2017Diệp Thi + Luân Vũ + Thành Mẫn2.279.000 122.432.116 
22/02/2017Giang Chí Phú 1.000.000 123.432.116 
22/02/2017Tiền Quỹ Cây Mùa Xuân chuyển sang cho Quán NC7 2.051.000 125.483.116 
22/02/2017Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 2 cho Nụ Cười 7 33.210.00092.273.116 
22/02/2017Công Ty TNHH Tân Thuận1.000.000 93.273.116 
22/02/2017Diệp Thi + Luân Vũ + Thành Mẫn (NHT đóng góp bên NC7 nhận thay NC3 )2.279.000 95.552.116 
22/02/2017Ngô Oanh + Thị Hoa ( NHT đóng góp bên NC7 nhận thay NC3 )700.000 96.252.116 
22/02/2017Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 2 cho Nụ Cười 3 3.979.00092.273.116 
23/02/2017Anh Hoàng1.000.000 93.273.116 
23/02/2017Chí Dung (Trần Đình Xu)500.000 93.773.116 
23/02/2017Anh Trần Vũ Hưng (Canada1.700.000 95.473.116 
23/02/2017Ẩn danh100.000 95.573.116 
23/02/2017Chú Hà Thế Nguyên500.000 96.073.116 
23/02/2017Ẩn danh1.700.000 97.773.116 
23/02/2017Chị Yen Ngoc Nguyen2.278.000 100.051.116 
23/02/2017Chi hỗ trợ đợt 16 /tháng 2 cho Nụ Cười 1 7.778.00092.273.116 
23/02/2017ẩn danh600.000 92.873.116 
23/02/2017Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 2 cho Nụ Cười 2 600.00092.273.116 
23/02/2017Anh Nguyễn Lâm Ngọc Hải1.000.000 93.273.116 
23/02/2017Chi hỗ trợ đợt 16/tháng 2 cho Nụ Cười 4 1.000.00092.273.116 
23/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm ẩn danh PT 23730 cho bệnh nhân Ngô Thị Nén (Apse Xương) tại BV chợ Rẫy kỳ 276 200.00092.073.116 
23/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm ẩn danh PT 23726 hỗ trợ bệnh nhân Trần Quang Vinh kỳ 274 300.00091.773.116 
23/02/2017Nguyễn Bảo Thùy Anh500.000 92.273.116 
23/02/2017Nguyễn Duy Bảo500.000 92.773.116 
24/02/2017Diệp Thi + Luân Vũ + Thành Mẫn (Nhận từ NC7)2.278.000 95.051.116 
24/02/2017Ngô Oanh + T.Hoa (Nhận từ NC7)700.000 95.751.116 
24/02/2017Em oanh200.000 95.951.116 
24/02/2017Công ty chuyển phát nhanh Không Gian500.000 96.451.116 
24/02/2017Jimmy Nguyên(Canada)2.000.000 98.451.116 
24/02/2017Ẩn danh500.000 98.951.116 
24/02/2017Chú Thạnh1.000.000 99.951.116 
24/02/2017Chị Lâm Ngọc Diệp500.000 100.451.116 
24/02/2017Chị Nguyễn Ngô Anh Huyền200.000 100.651.116 
24/02/2017Anh Trần Đức 200.000 100.851.116 
24/02/2017Chi hỗ trợ đợt 17 /tháng 2 cho Nụ Cười 1 8.078.00092.773.116 
24/02/2017Phan Minh Tâm1.000.000 93.773.116 
24/02/2017Nguyễn Đỗ Minh Châu 71-781.000.000 94.773.116 
24/02/2017Nguyễn Thị Thanh Hương 200.000 94.973.116 
24/02/2017Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 2 cho Nụ Cười 7 2.200.00092.773.116 
24/02/2017Thu theo chỉ định nhà hảo tâm Quỹ 1.000 đ cho quán cơm , PT: 20648 ngày 24/02/171.000.000 93.773.116 
24/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Bùi Thị Thanh Chau PT 23728 cho bệnh nhân Ngô Thị Nén (Apse Xương) tại BV chợ Rẫy kỳ 276 300.00093.473.116 
24/02/2017Chi hỗ trợ viện phí cho BN Trương Văn Ngàn (sơ Gan, xuất huyết dạ dày, BV Nhân Dân 115) 6.000.00087.473.116 
24/02/2017Chi ngày thứ 5 hạnh phúc cho quán cơm NC2  4.817.00082.656.116 
24/02/2017Trần Phước Quí400.000 83.056.116 
24/02/2017Anh Thái2.000.000 85.056.116 
24/02/2017Ông Bà Cung - Thủy3.416.250 88.472.366 
24/02/2017Anh Chị Nguyễn Lan Anh + PAKAWAT KIETISEKSOPON2.000.000 90.472.366 
24/02/2017Ẩn Danh200.000 90.672.366 
24/02/2017Chi hỗ trợ đợt 14/tháng 2 cho Nụ Cười 3 8.016.25082.656.116 
25/02/2017Cụ Bà Nguyễn Thị ơn200.000 82.856.116 
25/02/2017Chị Trần Liêng Ngân +Lưu Hồng Liêng400.000 83.256.116 
25/02/2017Chị Lưu Hoàng Oanh + Lưu Hồng Loan500.000 83.756.116 
25/02/2017Chi hỗ trợ đợt 18 /tháng 2 cho Nụ Cười 1 1.100.00082.656.116 
25/02/2017Diệp Thi + Luân Vũ + Thành Mẫn2.277.000 84.933.116 
25/02/2017Ngô Oanh + T. Hoa700.000 85.633.116 
25/02/2017Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 2 cho Nụ Cười 2 2.977.00082.656.116 
25/02/2017Cô Hoài An600.000 83.256.116 
25/02/2017Anh Vui500.000 83.756.116 
25/02/2017Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 2 cho Nụ Cười 6 1.100.00082.656.116 
25/02/2017Cô Lâm Quỳnh Như100.000 82.756.116 
25/02/2017Ẩn danh1.000.000 83.756.116 
25/02/2017Cô Danh - Chú Nguyễn Kim Quyên500.000 84.256.116 
25/02/2017Lưu Hoàng Oanh - Lưu Hồng Loan500.000 84.756.116 
25/02/2017Cô Phương2.000.000 86.756.116 
25/02/2017Chú Dũng500.000 87.256.116 
25/02/2017Em Tuấn100.000 87.356.116 
25/02/2017Chi hỗ trợ đợt 17/tháng 2 cho Nụ Cười 4 4.700.00082.656.116 
25/02/2017Phúc Anh & Phúc Minh2.000.000 84.656.116 
25/02/2017Phước Điền500.000 85.156.116 
25/02/2017Vũ Thành Nam300.000 85.456.116 
26/02/2017Chú Hùng200.000 85.656.116 
26/02/2017Chi hỗ trợ đợt 19 /tháng 2 cho Nụ Cười 1 200.00085.456.116 
27/02/2017Anh Trần Minh Hòa1.000.000 86.456.116 
27/02/2017Chị Mai Thị Thanh Nhung2.000.000 88.456.116 
27/02/2017Cô Tâm Trần1.000.000 89.456.116 
27/02/2017Chi hỗ trợ đợt 20 /tháng 2 cho Nụ Cười 1 4.000.00085.456.116 
27/02/2017Bà Dương Kim Liên400.000 85.856.116 
27/02/2017Trương - Vũ Ánh Tuyết 454.900 86.311.016 
27/02/2017Oanh Kim Nguyen 2.274.500 88.585.516 
27/02/2017Nguyễn Lan Chi1.000.000 89.585.516 
27/02/2017Tín Nguyễn 2.274.500 91.860.016 
27/02/2017Cô Hoàng Phượng - 365 Vĩnh Viễn - Q.10100.000 91.960.016 
27/02/2017Bùi Bửu Cao 63-70 USA 500.000 92.460.016 
27/02/2017Nguyễn Thị Giao ( Montreal )500.000 92.960.016 
27/02/2017Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 2 cho Nụ Cười 7 7.503.90085.456.116 
27/02/2017Chi ngày thứ 5 hạnh phúc cho quán cơm NC6 2.768.00082.688.116 
27/02/2017Chú Tiến 500.000 83.188.116 
27/02/2017Em Lan Anh + Tâm Đan200.000 83.388.116 
27/02/2017Ẩn Danh100.000 83.488.116 
27/02/2017Chi hỗ trợ đợt 15/tháng 2 cho Nụ Cười 3 800.00082.688.116 
28/02/2017Chị Nguyễn Thị Mỹ Lan (CK ACB ngày 27/2)500.000 83.188.116 
28/02/2017Chị Nguyễn Ngọc Phương Thúy (Ck Acb ngày 27/2)700.000 83.888.116 
28/02/2017Chi hỗ trợ đợt 21 /tháng 2 cho Nụ Cười 1 1.200.00082.688.116 
28/02/2017Gia đình anh Huy1.000.000 83.688.116 
28/02/2017Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 2 cho Nụ Cười 2 1.000.00082.688.116 
28/02/2017 Ẩn danh400.000 83.088.116 
28/02/2017Cháu Đại Phong34.000 83.122.116 
28/02/2017 Ẩn danh500.000 83.622.116 
28/02/2017Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 2 cho Nụ Cười 6 934.00082.688.116 
28/02/2017Chú Hồ Hữu Út500.000 83.188.116 
28/02/2017Chi hỗ trợ đợt 18/tháng 2 cho Nụ Cười 4 500.00082.688.116 
28/02/2017Nguyễn Huy Thông100.000 82.788.116 
28/02/2017Chi hỗ trợ đợt 16/tháng 2 cho Nụ Cười 3 100.00082.688.116 
      
 DIỄN GIẢI     
 TIỀN GỬI NGÂN HÀNG (VND)  1.096.137.038 
02/02/2017Chi Thuy (chuyển khoản BIDV)200.000 1.096.337.038 
02/02/2017Cao Tien Cuong, CK (chuyển khoản VCB)100.000 1.096.437.038 
02/02/2017Nguyen Phuong Anh (chuyển khoản VCB)5.000.000 1.101.437.038 
02/02/2017Le Duc Hung (chuyển khoản VCB)500.000 1.101.937.038 
02/02/2017Nguyen Phiem Pha, VQD, NPP (chuyển khoản VCB)300.000 1.102.237.038 
03/02/2017DLinh (chuyển khoản VCB)400.000 1.102.637.038 
03/02/2017Nguyen Phuc Nguyen (chuyển khoản VCB)1.000.000 1.103.637.038 
04/02/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT23685)500.000 1.104.137.038 
05/02/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT23686)1.000.000 1.105.137.038 
07/02/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT23687)500.000 1.105.637.038 
07/02/2017Mirango Travel (chuyển khoản BIDV)2.255.200 1.107.892.238 
07/02/2017Mirango Travel (chuyển khoản BIDV)2.255.200 1.110.147.438 
08/02/2017Cô Chú Huỳnh Hùng + Phước Lộc (USA)(chuyển khoản BIDV)(ủng hộ Đỗ Hoàng Xuân-kỳ 271: 2.5tr + Nguyễn Thị Ít-kỳ 272: 2.5tr)5.000.000 1.115.147.438 
08/02/2017Ly Kim Nguon (chuyển khoản BIDV)200.000 1.115.347.438 
08/02/2017Pham Van Huy (chuyển khoản BIDV)250.000 1.115.597.438 
08/02/2017VTC Pay thanh toán giao dịch ngày 22/01/17 (Lê Minh Dũng)1.000.000 1.116.597.438 
09/02/2017Ẩn danh (chuyển khoản BIDV)(PT23693)200.000 1.116.797.438 
09/02/2017Trinh Vo Trung Nghia(USA-Mung SN chi Luu Bich Kieu)(chuyển khoản VCB)1.000.000 1.117.797.438 
10/02/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT23695)1.000.000 1.118.797.438 
10/02/2017Ban Chi Kieu (chuyển khoản VCB)2.000.000 1.120.797.438 
10/02/2017Nguyen Thi Hong Chau (chuyển khoản VCB)500.000 1.121.297.438 
11/02/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT23700)1.000.000 1.122.297.438 
12/02/2017Trần Viết Huân chuyển tiền NT5HP tháng 01 (chuyển khoản VCB)4.500.000 1.126.797.438 
13/02/2017Nguyen Thi Lan Phuong (chuyển khoản BIDV)100.000 1.126.897.438 
13/02/2017Nguyen Thu Hang (chuyển khoản VCB)200.000 1.127.097.438 
14/02/2017NMC (chuyển khoản VCB)1.000.000 1.128.097.438 
14/02/2017Le Thi Ngoc Han (chuyển khoản BIDV)300.000 1.128.397.438 
14/02/2017Lai The Manh Linh (chuyển khoản VCB)500.000 1.128.897.438 
14/02/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT23706)1.000.000 1.129.897.438 
15/02/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(ủng hộ Đỗ Hoàng Xuân-kỳ 271, Nguyễn Thị Ít-kỳ 272, Nguyễn Thị Phùng-kỳ 273)(PT23707)450.000 1.130.347.438 
15/02/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT23708)-ủng hộ cơm treo500.000 1.130.847.438 
15/02/2017Pham Manh Hung (chuyển khoản VCB)1.000.000 1.131.847.438 
15/02/2017Phan Nguyen Khanh Vy (chuyển khoản VCB)2.000.000 1.133.847.438 
15/02/2017Hieu (chuyển khoản VCB)500.000 1.134.347.438 
16/02/2017Hoang Tung Anh (chuyển khoản VCB) (doi bong cuu bach khoa ung ho)1.000.000 1.135.347.438 
16/02/2017Le Thi Phi Nga( chuyển khoản VCB) (ủng hộ nc2:1tr, nc6:1tr)2.000.000 1.137.347.438 
16/02/2017Nguyen Thi Thanh Thao (chuyển khoản BIDV)500.000 1.137.847.438 
16/02/2017Le Thi Thanh Nga(chuyển khoản BIDV) (ủng hộ Trần Quang Vinh kỳ 274)200.000 1.138.047.438 
17/02/2017Tran Anh Tuan (chuyển khoản VCB) ủng hộ Trần Quang Vinh kỳ 274200.000 1.138.247.438 
18/02/2017Ẩn Danh chuyển khoản VCB ( ủng hộ Trần Quang Vinh Kỳ 274 , Thị Hương kỳ 275)300.000 1.138.547.438 
18/02/2017Lam Da Thao chuyển khoản VCB ( ủng hộ Trần Quang Vinh kỳ 274)500.000 1.139.047.438 
20/02/2017Huỳnh Thị Thu Hằng (Rút TGNH về nhập quỹ TM) 50.000.0001.089.047.438 
20/02/2017Ly Kim Nguon (chuyển khoản BIDV)200.000 1.089.247.438 
20/02/2017Tran Thi Minh Lan (chuyển khoản VCB)4.000.000 1.093.247.438 
21/02/2017Nguyen Thi Sam (chuyển khoản VCB)1.000.000 1.094.247.438 
22/02/2017Ẩn Danh chuyển khoản VCB ( ủng hộ Trần Quang Vinh Kỳ 274)300.000 1.094.547.438 
22/02/2017Dinh Ngoc Thanh My NT (chuyển khoản BIDV)500.000 1.095.047.438 
22/02/2017Ẩn Danh chuyển khoản VCB ( ủng hộ Ngô Thị Nén kỳ 276)200.000 1.095.247.438 
23/02/2017Nguyen Kim Tan (chuyển khoản VCB)2.000.000 1.097.247.438 
23/02/2017Bui Thi Thanh Chau chuyển khoản VCB (ủng hộ Ngô Thị Nén kỳ 276)300.000 1.097.547.438 
23/02/2017Bui Thi Thanh Chau (chuyển khoản VCB)200.000 1.097.747.438 
23/02/2017Nguyen Thi Lan Phuong (chuyển khoản BIDV)100.000 1.097.847.438 
23/02/2017Nguyen Thi Huong Tra (chuyển khoản VCB)400.000 1.098.247.438 
24/02/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB)1.000.000 1.099.247.438 
24/02/2017Hieu (chuyển khoản VCB)500.000 1.099.747.438 
24/02/2017Nong Thi Hong Hanh (chuyển khoản VCB)1.000.000 1.100.747.438 
25/02/2017Phí quản lý tài khoản VCB05 tháng 2/2017 11.0001.100.736.438 
25/02/2017Lãi tiền gửi tài khoản VCB05 tháng 02/2017161.898 1.100.898.336 
25/02/2017Phí quản lý tài khoản VCB07 tháng 2/2017 11.0001.100.887.336 
25/02/2017Lãi tiền gửi tài khoản VCB07 tháng 02/201764.966 1.100.952.302 
25/02/2017Lãi tiền gửi tài khoản BIDV tháng 02/2017118.092 1.101.070.394 
25/02/2017Lãi tiền gửi tài khoản VB tháng 02/2017264 1.101.070.658 
26/02/2017Ẩn danh (SL) (chuyển khoản VCB)1.000.000 1.102.070.658 
27/02/2017Ẩn danh (TL) (chuyển khoản VCB)200.000 1.102.270.658 
27/02/2017Le Viet Thanh Ha (chuyển khoản VCB)1.000.000 1.103.270.658 
27/02/2017Huynh Van Tin (chuyển khoản VCB)500.000 1.103.770.658 
28/02/2017Pham Tuan Anh NT (chuyển khoản BIDV)1.000.000 1.104.770.658 
28/02/2017Thuy Nguyen (chuyển khoản VCB)500.000 1.105.270.658 
28/02/2017Nguyen Phiem Pha, VQD, NPP (chuyển khoản VCB)300.000 1.105.570.658 
28/02/2017Gia Dinh Ng Quoc Thai Bùi Thanh Chau (chuyển khoản VCB)600.000 1.106.170.658 
28/02/2017Ẩn danh chuyển khoản VCB (ủng hộ Bác Trương Văn Ngàn kỳ 277)200.000 1.106.370.658 
Trước  |  1 2 3 4 5  |  Sau

Quảng cáo

 

Tin tiêu điểm

Cập nhật 3/12/2018 2:29:47 PM
Cập nhật: Ngày 16/03/2018, Quỹ TTTT đã trao tặng lần 2 số tiền 1.200.000 đồng từ nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang và nhà hảo tâm Nguyệt Nhi hỗ trợ đến bệnh nhân Võ Ánh Ngọc.
Cập nhật 3/12/2018 2:26:03 PM
Cập nhật: Ngày 16/03/2018, Quỹ TTTT đã trao tặng lần 2 số tiền 200.000 đồng từ nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang hỗ trợ đến bệnh nhân Phạm Thị Bé.
Cập nhật 3/8/2018 11:15:13 AM
Tuần qua, các quán Nụ Cười lần lượt hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Ngay trong tuần đầu khai trương, quán Nụ Cười 2 đã nhận được món quà ý nghĩa là số tiền đóng góp 50 triệu đồng từ nhà hảo tâm Trương Tấn Phát.
Cập nhật 3/5/2018 8:38:27 AM
Cập nhật: Ngày 16/03/2018, Quỹ TTTT đã trao tặng lần 3 số tiền 200.000 đồng từ nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang hỗ trợ đến bệnh nhân Đặng Thị Hiền.
Cập nhật 3/5/2018 8:32:38 AM
Cập nhật: Ngày 16/03/2018, Quỹ TTTT đã trao tặng lần 2 số tiền 200.000 đồng từ nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang hỗ trợ đến bệnh nhân Trương Thị Huệ.