Cập nhật: Sáng ngày 11/07/2018, Quỹ Từ thiện Bông Sen đã trao số tiền 6 triệu đồng từ nhà hảo tâm Nguyen Thuy Trang hỗ trợ, 200.000 đồng từ nhà hảo tâm Tran Anh Tuan hỗ trợ, 100.000 đồng từ nhà hảo tâm Ẩn Danh (PT 000010) hỗ trợ đến bệnh nhân Trần Văn Trực.

Báo cáo tài chính tháng 02/2017

Báo cáo tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương tháng 02/2017
Kiểu đóng góp:
NgàyDiễn giảiThuChiTồnGhi chú
 Quỹ tiền mặt    
    86.556.116 
01/02/2017Ngô Kiều Phúc Thảo10.000.000 96.556.116 
01/02/2017Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 2 cho Nụ Cười 3 10.000.00086.556.116 
02/02/2017Ông Bà Nguyễn Đình Cận5.000.000 91.556.116 
02/02/2017Ông Bà Vĩnh Hộ6.786.000 98.342.116 
02/02/2017Chị Nguyễn Thị Trang Đài ( CK Eximbank )5.000.000 103.342.116 
02/02/2017Cô Nguyễn Thị Bạch Yến ( CK Eximbank )15.000.000 118.342.116 
02/02/2017Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 2 cho Nụ Cười 3 31.786.00086.556.116 
02/02/2017Ông Bà Nguyễn Trung Ngôn 37-441.200.000 87.756.116 
02/02/2017Bà Cao Ngọc Thanh - Thụy Sỹ 1.200.000 88.956.116 
02/02/2017BS Thanh - 120 Đường Số 2 CX Đ. Thành - Q.3 1.200.000 90.156.116 
02/02/2017Nguyễn Lê Minh 500.000 90.656.116 
02/02/2017Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 2 cho Nụ Cười 7 4.100.00086.556.116 
02/02/2017Chị Nguyễn Thị Mỹ Lan (CK ACB)500.000 87.056.116 
02/02/2017Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 2 cho Nụ Cười 1 500.00086.556.116 
03/02/2017Gia Đình Từ Ý Linh500.000 87.056.116 
03/02/2017Trịnh Minh Khang1.000.000 88.056.116 
03/02/2017Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 2 cho Nụ Cười 4 1.000.00087.056.116 
04/02/2017Ẩn danh700.000 87.756.116 
04/02/2017Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 2 cho Nụ Cười 4 700.00087.056.116 
06/02/2017Trương - Vũ Ánh Tuyết 451.300 87.507.416 
06/02/2017Cô Châu Thị Nguyệt 500.000 88.007.416 
06/02/2017Cô Trúc Lam 82-85500.000 88.507.416 
06/02/2017Chú Trương Đình Âu 71-78200.000 88.707.416 
06/02/2017Chú Lê Đình Long 66-732.000.000 90.707.416 
06/02/2017Chị Lê Thị Quỳnh Như 1.000.000 91.707.416 
06/02/2017Cô Liễu ( USA )2.256.500 93.963.916 
06/02/2017Chị Trần Lâm Tuyền 82-851.000.000 94.963.916 
06/02/2017Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB )200.000 95.163.916 
06/02/2017Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 2 cho Nụ Cười 7 8.107.80087.056.116 
06/02/2017Chị Hương1.000.000 88.056.116 
06/02/2017Anh Khanh5.000.000 93.056.116 
06/02/2017Chú Nam500.000 93.556.116 
06/02/2017Chú Nguyễn Hoàng Tùng200.000 93.756.116 
06/02/2017Anh Nguyễn Thanh Tuấn200.000 93.956.116 
06/02/2017Nhóm bạn Thanh Tâm + Hoàng Triều + Bảo Trâm600.000 94.556.116 
06/02/2017Cô Huỳnh Thị Bạch200.000 94.756.116 
06/02/2017Cô Nguyễn Huỳnh Cẩm Thanh200.000 94.956.116 
06/02/2017Anh Nguyễn Hữu Phước200.000 95.156.116 
06/02/2017Cô Trần Thị Kim Loan1.000.000 96.156.116 
06/02/2017Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 2 cho Nụ Cười 1 9.100.00087.056.116 
06/02/2017Chị Tâm Vissan700.000 87.756.116 
06/02/2017Cô Lê Kim Thi100.000 87.856.116 
06/02/2017Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 2 cho Nụ Cười 3 800.00087.056.116 
07/02/2017Chú Cường2.300.000 89.356.116 
07/02/2017Anh Trần Trấn Tám200.000 89.556.116 
07/02/2017Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 2 cho Nụ Cười 1 2.500.00087.056.116 
07/02/2017Ẩn danh1.000.000 88.056.116 
07/02/2017Nguyễn Thụy Minh Phúc400.000 88.456.116 
07/02/2017Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 2 cho Nụ Cười 4 1.400.00087.056.116 
07/02/2017Minh Châu2.300.000 89.356.116 
07/02/2017Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 2 cho Nụ Cười 6 2.300.00087.056.116 
07/02/2017Kim Anh nộp tiền voucher ChunLi 400*15.000=6.000.000đ6.000.000 93.056.116 
08/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Co Le Hoa va ban USA cho quán cơm NC7 1.500.00091.556.116 
08/02/2017Anh Nhân500.000 92.056.116 
08/02/2017Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 2 cho Nụ Cười 1 500.00091.556.116 
08/02/2017Chị Nguyễn Đình Diễm Kiều3.000.000 94.556.116 
08/02/2017Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 2 cho Nụ Cười 2 3.000.00091.556.116 
08/02/2017Ẩn danh500.000 92.056.116 
08/02/2017Bé Dâu5.000.000 97.056.116 
08/02/2017Cháu Châu1.000.000 98.056.116 
08/02/2017Chị Vân500.000 98.556.116 
08/02/2017Tường Phụng500.000 99.056.116 
08/02/2017Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 2 cho Nụ Cười 4 7.500.00091.556.116 
08/02/2017Văn Thành Hiệp 2.000.000 93.556.116 
08/02/2017Cô Phụng - 305 Lê Hồng Phong - Q.51.000.000 94.556.116 
08/02/2017Huỳnh Tú Trinh 100.000 94.656.116 
08/02/2017Bs Trần Ngọc ĐỈnh 62-69500.000 95.156.116 
08/02/2017VU THI PHUONG ( chuyển khoản VCB )1.000.000 96.156.116 
08/02/2017Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 2 cho Nụ Cười 7 4.600.00091.556.116 
09/02/2017Nhóm Thân Hữu Dược Sĩ Lý Huỳnh Bá ( Ger )7.000.000 98.556.116 
09/02/2017Bs Trần Ngọc ĐỈnh 62-69500.000 99.056.116 
09/02/2017PHAM PHUC KHANH MINH ( chuyển khoản VCB )200.000 99.256.116 
09/02/2017Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 2 cho Nụ Cười 7 7.700.00091.556.116 
09/02/2017Ngô Thị Thủy Tường2.000.000 93.556.116 
09/02/2017Anh Quỳnh (CK-VNDIRECT)500.000 94.056.116 
09/02/2017Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 2 cho Nụ Cười 4 2.500.00091.556.116 
09/02/2017Ẩn danh500.000 92.056.116 
09/02/2017Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 2 cho Nụ Cười 1 500.00091.556.116 
09/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Huỳnh Hùng+Phước Lộc cho bệnh nhân Nguyễn Thị Ít-kỳ 272 (PT23690) 2.500.00089.056.116 
09/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Huỳnh Hùng+Phước Lộc cho bệnh nhân Đỗ Hoàng Xuân-kỳ 271 (PT23690) 2.500.00086.556.116 
09/02/2017Đoàn Lưu Phương Thảo ( CK Eximbank )300.000 86.856.116 
09/02/2017Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 2 cho Nụ Cười 3 300.00086.556.116 
09/02/2017Bé Vũ Nguyễn Vân Anh500.000 87.056.116 
09/02/2017Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 2 cho Nụ Cười 6 500.00086.556.116 
10/02/2017Khưu Trọng Khiêm200.000 86.756.116 
10/02/2017Chị Đặng Thị Hoàng Anh400.000 87.156.116 
10/02/2017Chị Nguyễn Đức Trân Như4.766.000 91.922.116 
10/02/2017Chị Linh500.000 92.422.116 
10/02/2017Cô Diệu Huệ500.000 92.922.116 
10/02/2017Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 2 cho Nụ Cười 1 6.166.00086.756.116 
10/02/2017Bé Đan Khanh + Đan Khôi500.000 87.256.116 
10/02/2017Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 2 cho Nụ Cười 2 500.00086.756.116 
10/02/2017Ẩn danh2.000.000 88.756.116 
10/02/2017Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 2 cho Nụ Cười 4 2.000.00086.756.116 
11/02/2017Chú Hồ Hữu Út500.000 87.256.116 
11/02/2017Anh Việt (Công ty Phạm Gia)4.095.000 91.351.116 
11/02/2017Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 2 cho Nụ Cười 4 4.595.00086.756.116 
11/02/2017Cô Phương (35 Trịnh Văn Tấn)300.000 87.056.116 
11/02/2017Cổ Trâm Anh + Cô Minh Triết500.000 87.556.116 
11/02/2017Chú Hòa500.000 88.056.116 
11/02/2017Chị Hoa1.000.000 89.056.116 
11/02/2017Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 2 cho Nụ Cười 1 2.300.00086.756.116 
11/02/2017Nguyễn Quang Minh 71-78 500.000 87.256.116 
11/02/2017Ẩn Danh1.000.000 88.256.116 
11/02/2017Nguyễn Đỗ Thiên Sơn 500.000 88.756.116 
11/02/2017Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 2 cho Nụ Cười 7 2.000.00086.756.116 
11/02/2017Nguyễn Đăng Khoa200.000 86.956.116 
11/02/2017Nguyễn Thị Ngọc Mỹ2.300.000 89.256.116 
11/02/2017Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 2 cho Nụ Cười 6 2.500.00086.756.116 
11/02/2017Vũ Thành Nam2.000.000 88.756.116 
11/02/2017Vũ Thành Nam2.000.000 90.756.116 
13/02/2017Diệu Tâm2.478.000 93.234.116 
13/02/2017Cô Hồng Nhung1.000.000 94.234.116 
13/02/2017Cô Mai5.000.000 99.234.116 
13/02/2017Chị Kiều2.500.000 101.734.116 
13/02/2017Cô Năm Cống Quỳnh100.000 101.834.116 
13/02/2017Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 2 cho Nụ Cười 1 11.078.00090.756.116 
13/02/2017Anh Nguyễn Bình Long1.000.000 91.756.116 
13/02/2017Anh Toàn Q. Nguyễn2.259.000 94.015.116 
13/02/2017 Ẩn danh1.000.000 95.015.116 
13/02/2017Bé Vân Anh + Minh Anh500.000 95.515.116 
13/02/2017Bé Vân1.000.000 96.515.116 
13/02/2017Cô Thanh Phương200.000 96.715.116 
13/02/2017Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 2 cho Nụ Cười 2 5.959.00090.756.116 
13/02/2017Cô Nguyễn Thị Kim Anh1.000.000 91.756.116 
13/02/2017Cô Nguyễn Thị Huệ ( Canada)2.000.000 93.756.116 
13/02/2017Ẩn Danh1.000.000 94.756.116 
13/02/2017Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 2 cho Nụ Cười 3 4.000.00090.756.116 
13/02/2017Bà Đặng Thị Thu Nga200.000 90.956.116 
13/02/2017Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 2 cho Nụ Cười 4 200.00090.756.116 
13/02/2017Mã Bội Dung 200.000 90.956.116 
13/02/2017Tôn Hòa Thống 67-741.000.000 91.956.116 
13/02/2017Cô Yến Trinh - Hiệu Trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong2.000.000 93.956.116 
13/02/2017Bé Ngô Quốc Minh và Mẹ 2.000.000 95.956.116 
13/02/2017Thầy Trần Thành Minh 500.000 96.456.116 
13/02/2017Nguyễn Thị Bảo Quỳnh 83-862.000.000 98.456.116 
13/02/2017Hồ Văn Thành 59-66500.000 98.956.116 
13/02/2017Đinh Quang Thùy 62-69300.000 99.256.116 
13/02/2017Trần Văn Ngọc 65-72700.000 99.956.116 
13/02/2017Lê Trung Sơn 71-78 USA 3.000.000 102.956.116 
13/02/2017Nguyễn Đại Hùng Lộc 72-792.000.000 104.956.116 
13/02/2017Bà Huỳnh Cam 500.000 105.456.116 
13/02/2017Chú Luân Nhiên 200.000 105.656.116 
13/02/2017Cô Luân Tú Quân + Vĩ Thông + Vĩ Kỳ 200.000 105.856.116 
13/02/2017Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 2 cho Nụ Cười 7 15.100.00090.756.116 
14/02/2017Cô Hồng Ngọc Cúc500.000 91.256.116 
14/02/2017Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 2 cho Nụ Cười 4 500.00090.756.116 
14/02/2017Cô Đoàn Ngọc Cơ + Nguyễn Thị Trâm Anh1.000.000 91.756.116 
14/02/2017Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 2 cho Nụ Cười 3 1.000.00090.756.116 
14/02/2017Bé Elex và Ethan Huỳnh 5.000.000 95.756.116 
14/02/2017Anh Trần Văn Khén + Chị Vương Thị Hồng Nguyệt2.000.000 97.756.116 
14/02/2017Cô Nguyễn Thị Lụa1.000.000 98.756.116 
14/02/2017Cô An (Quận 2 )5.000.000 103.756.116 
14/02/2017Bạn Huyền Thoại100.000 103.856.116 
14/02/2017Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 2 cho Nụ Cười 2 13.100.00090.756.116 
14/02/2017Em Hồng300.000 91.056.116 
14/02/2017Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 2 cho Nụ Cười 1 300.00090.756.116 
14/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Co Le Hoa va ban USA ngày 19/01 cho quán cơm NC6 (PT23658) 1.500.00089.256.116 
14/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Le Duc Hung ngày 2/2 cho quán cơm NC6 (PT23681) 500.00088.756.116 
15/02/2017Cô Tạ Thị Phượng + Em Tấn Thiên +Phúc An1.000.000 89.756.116 
15/02/2017Cô Bích Vân400.000 90.156.116 
15/02/2017Anh Hồ Tấn Bảo Quân500.000 90.656.116 
15/02/2017Chị Cúc100.000 90.756.116 
15/02/2017Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 2 cho Nụ Cười 1 2.000.00088.756.116 
15/02/2017Cô Phạm Ngọc Mỹ1.000.000 89.756.116 
15/02/2017Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 2 cho Nụ Cười 6 1.000.00088.756.116 
15/02/2017Chi hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân Thị Hương (gãy đốt sống) 8.000.00080.756.116 
15/02/2017Chi hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân Trần Quang Vinh (tai nạn giao thông) 9.000.00071.756.116 
15/02/2017Chị Lý Thị Kiều 2.500.000 74.256.116 
15/02/2017Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào - Vân15.904.000 90.160.116 
15/02/2017Cô Kim Lũy (CK Eximbank )2.000.000 92.160.116 
15/02/2017Nguyễn Minh Đạt ( CK Eximbank )150.000 92.310.116 
15/02/2017Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 2 cho Nụ Cười 3 20.554.00071.756.116 
15/02/2017Huỳnh Thị Yến Xuân 500.000 72.256.116 
15/02/2017Cô Thanh Hà - Cựu GV Môn Văn LHP 500.000 72.756.116 
15/02/2017Ông Nguyễn Hồng Phúc 5.166.300 77.922.416 
15/02/2017Ẩn Danh 20.000 77.942.416 
15/02/2017Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 2 cho Nụ Cười 7 6.186.30071.756.116 
16/02/2017 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm ẩn danh (PT 23707) hổ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Phùng (kỳ 273) 150.00071.606.116 
16/02/2017Chi theo chỉ đinh nhà hảo tâm ẩn danh (PT 23707) hổ trợ bệnh nhân Đỗ Hoàng Xuân (kỳ 271) 150.00071.456.116 
16/02/2017Chi theo chỉ đinh nhà hảo tâm ẩn danh (PT 23707) hổ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Ít (kỳ 272) 150.00071.306.116 
16/02/2017Bé Nấm Mèo300.000 71.606.116 
16/02/2017Ẩn Danh (PT20644)200.000 71.806.116 
16/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm TL(chuyển khoản VCB) cho quán cơm NC2 PT: 23656 ngày 19/01/17 200.00071.606.116 
16/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Co Le Hoa va ban USA (chuyển khoản BIDV)cho quán cơm NC2, PT: 23658 ngày 19/01/17 1.500.00070.106.116 
16/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Nguyen Phiem Pha, VQD, NPP (chuyển khoản VCB) cho quán cơm NC2 , PT: 23682 ngày 02/02/17 300.00069.806.116 
16/02/2017Chị Nguyễn Thị Kim Phụng400.000 70.206.116 
16/02/2017Anh Long1.000.000 71.206.116 
16/02/2017Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 2 cho Nụ Cười 1 1.400.00069.806.116 
16/02/2017Chị Kiều2.500.000 72.306.116 
16/02/2017Anh Huy Đức1.000.000 73.306.116 
16/02/2017Anh Đức Hiển1.000.000 74.306.116 
16/02/2017Chú Thái Phiên và Cô Hằng1.000.000 75.306.116 
16/02/2017Anh Nghĩa Nhân 500.000 75.806.116 
16/02/2017Anh Phan Lợi 500.000 76.306.116 
16/02/2017Anh Trọng Hiếu 500.000 76.806.116 
16/02/2017Chị Vĩnh Quyên500.000 77.306.116 
16/02/2017Chị Bình Thuận500.000 77.806.116 
16/02/2017Chị Chi1.000.000 78.806.116 
16/02/2017Bác Vần200.000 79.006.116 
16/02/2017Anh Bái200.000 79.206.116 
16/02/2017Anh Hậu200.000 79.406.116 
16/02/2017Anh Thẩm Tuyên200.000 79.606.116 
16/02/2017Anh Lưu Đình Triều200.000 79.806.116 
16/02/2017Bác Hồ Khánh500.000 80.306.116 
16/02/2017Chị Lê Thị Huệ MCD300.000 80.606.116 
16/02/2017Chị Thúy Vân MCD200.000 80.806.116 
16/02/2017Chị Thu Trang MCD500.000 81.306.116 
16/02/2017Chị Hà1.000.000 82.306.116 
16/02/2017Chú Qúy500.000 82.806.116 
16/02/2017Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 2 cho Nụ Cười 2 13.000.00069.806.116 
16/02/2017Chú Phan Quang Chánh 200.000 70.006.116 
16/02/2017Gia đình Hồ Phan Anh Tuấn 200.000 70.206.116 
16/02/2017Em Hồ Phan Nhật Thư200.000 70.406.116 
16/02/2017Lê Thị Bạch Ngọc+ Lê Thị Hoàng Anh500.000 70.906.116 
16/02/2017Chị Mai1.000.000 71.906.116 
16/02/2017Hồ Văn Thy ( CK Eximbank )200.000 72.106.116 
16/02/2017Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 2 cho Nụ Cười 3 2.300.00069.806.116 
16/02/2017Gia đình Lê Văn Ca500.000 70.306.116 
16/02/2017Chị Kiều2.500.000 72.806.116 
16/02/2017Nguyễn Quang Diệp4.800.000 77.606.116 
16/02/2017Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 2 cho Nụ Cười 4 7.800.00069.806.116 
16/02/2017Chị Trâm500.000 70.306.116 
16/02/2017Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 2 cho Nụ Cười 6 500.00069.806.116 
16/02/2017Chị Thanh Yến4.546.000 74.352.116 
16/02/2017Chị Bích Sơn2.273.000 76.625.116 
16/02/2017Phan Hung Duong ( CK Eximbank )2.000.000 78.625.116 
16/02/2017Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 2 cho Nụ Cười 3 8.819.00069.806.116 
17/02/2017ẩn danh600.000 70.406.116 
17/02/2017Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 2 cho Nụ Cười 2 600.00069.806.116 
17/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Vũ Thành Nam cho chương trình em đến trường - NC3 2.000.00067.806.116 
17/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm ẩn danh PT 23706 cho quán cơm NC3 1.000.00066.806.116 
17/02/2017Chị Ngọc Ánh200.000 67.006.116 
17/02/2017Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 2 cho Nụ Cười 4 200.00066.806.116 
17/02/2017Em Tiên500.000 67.306.116 
17/02/2017Bà Ngô Thị Thụy Tường3.000.000 70.306.116 
17/02/2017Nguyễn Thị Quí2.000.000 72.306.116 
17/02/2017Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 2 cho Nụ Cười 6 5.500.00066.806.116 
17/02/2017Trần Thị Kim Hoàng 200.000 67.006.116 
17/02/2017Cô Thanh Loan Gruzdis ( USA )2.272.000 69.278.116 
17/02/2017Trần Thị Vũ28.000 69.306.116 
17/02/2017Ông Bà Tăng Hưng ( Canada )1.000.000 70.306.116 
17/02/2017Tập thể Nhân Viên Công Ty CP Đầu Tư XD An Gia Hưng - ủng hộ từ T08/2016 -> T01/2017 ( chuyển khoản VCB )25.983.000 96.289.116 
17/02/2017Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 2 cho Nụ Cười 7 29.483.00066.806.116 
17/02/2017Em Tiên500.000 67.306.116 
17/02/2017Bà Ngô Thị Thụy Tường3.000.000 70.306.116 
17/02/2017Nguyễn Thị Quí2.000.000 72.306.116 
17/02/2017Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 2 cho Nụ Cười 6 5.500.00066.806.116 
 Ẩn Danh ( CK Eximbank )2.000.000 68.806.116 
17/02/2017Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 2 cho Nụ Cười 3 2.000.00066.806.116 
18/02/2017Cô Kim Võ (Mỹ Tho)500.000 67.306.116 
18/02/2017Anh Danh1.000.000 68.306.116 
18/02/2017Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo1.500.000 69.806.116 
18/02/2017Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 2 cho Nụ Cười 1 3.000.00066.806.116 
18/02/2017NT5HP lần 5 ngày 16/02/2017 tại NC1 5.438.00061.368.116 
18/02/2017Cô Kim Võ (Mỹ Tho)500.000 61.868.116 
18/02/2017Anh Quốc Vinh500.000 62.368.116 
18/02/2017Ngân Hàng TNHH 1TV SHINHAN VIỆT NAM6.500.000 68.868.116 
18/02/2017Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 2 cho Nụ Cười 4 7.500.00061.368.116 
20/02/2017NT5HP lần 6 ngày 15/02/2017 tại NC7 6.895.00054.473.116 
20/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Tran Anh Tuan hỗ trợ bệnh nhân Trần Quang Vinh kỳ 274- PT23719 200.00054.273.116 
20/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Le Thi Thanh Nga hỗ trợ bệnh nhân Trần Quang Vinh kỳ 274- PT23718 200.00054.073.116 
20/02/2017Chan Le (ủng hộ bệnh nhân Trần Quang Vinh kỳ 274) (200CAD)3.476.000 57.549.116 
20/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Dung Pham, Chan Le ủng hộ bệnh nhân Trần Quang Vinh kỳ 274, PT23722 3.476.00054.073.116 
20/02/2017Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt (VCB05)50.000.000 104.073.116 
20/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm ủng hộ Trần Quang Vinh kỳ 274, PT23720  150.000103.923.116 
20/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm ủng hộ Thị Hương kỳ 275, PT23720 150.000103.773.116 
20/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Lam Da Thao ủng hộ Trần Quang Vinh kỳ 274, PT23721 500.000103.273.116 
20/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Le Thi Phi Nga cho quán cơm NC6, PT23716 1.000.000102.273.116 
20/02/2017Chị Đào Thị Hồi200.000 102.473.116 
20/02/2017Phạm Thị Thúy An200.000 102.673.116 
20/02/2017Anh Trần Minh Ngọc1.000.000 103.673.116 
20/02/2017Anh Trần Hữu Hòa500.000 104.173.116 
20/02/2017anh Ngô Thành Nguyên200.000 104.373.116 
20/02/2017Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 2 cho Nụ Cười 1 2.100.000102.273.116 
20/02/2017TRUONG HA TUYET SUONG1.000.000 103.273.116 
20/02/2017Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 2 cho Nụ Cười 2 1.000.000102.273.116 
20/02/2017Nguyễn Thị Ngọc Giao200.000 102.473.116 
20/02/2017Diệp Kim Hồng - KTS Đại Học Kiến Trúc 2.000.000 104.473.116 
20/02/2017Shannon Dang + Elizabeth Trương 800.000 105.273.116 
20/02/2017Nhóm HS 12A4 ( 83-86 ) , chuyển khoản VCB 17/02 2.000.000 107.273.116 
20/02/2017Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 2 cho Nụ Cười 7 5.000.000102.273.116 
20/02/2017Tân Nguyễn1.140.000 103.413.116 
20/02/2017Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 2 cho Nụ Cười 4 1.140.000102.273.116 
20/02/2017Cô Lê Thị Ngọc Mai1.000.000 103.273.116 
20/02/2017Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 2 cho Nụ Cười 3 1.000.000102.273.116 
21/02/2017Anh Võ Văn Quang500.000 102.773.116 
21/02/2017Gia đình anh Chung200.000 102.973.116 
21/02/2017Chi hỗ trợ đợt 14/tháng 2 cho Nụ Cười 1 700.000102.273.116 
21/02/2017Thủ từ đổ đình Senttle, WA - Bùi Đức Ly4.556.000 106.829.116 
21/02/2017Chú Lợi500.000 107.329.116 
21/02/2017Chi hỗ trợ đợt 14/tháng 2 cho Nụ Cười 4 5.056.000102.273.116 
21/02/2017Chi hỗ trợ chi phí cho bệnh nhân Ngô Thị Nén (Apse Xương) tại BV chợ Rẫy 10.000.00092.273.116 
21/02/2017Bà Lê Thị Mai + Lê Thị Đức+ Lương Thị Cát Đại3.000.000 95.273.116 
21/02/2017Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 2 cho Nụ Cười 3 3.000.00092.273.116 
22/02/2017Bà Lâm Bích Nguyệt + Con Võ HỮu Thịnh (178 _ Cô Giang _Quận 1)1.200.000 93.473.116 
22/02/2017Bà Lâm Bích Vân _Lâm Thúy Văn (64E _ Pasteur _Quận 1)500.000 93.973.116 
22/02/2017Bà Trần Kim Chi _Chung Cư số 1 Tôn Thất Thuyết _Quận 4500.000 94.473.116 
22/02/2017Ẩn danh100.000 94.573.116 
22/02/2017Gia đình Phi Võ1.000.000 95.573.116 
22/02/2017Chi hỗ trợ đợt 15 /tháng 2 cho Nụ Cười 1 3.300.00092.273.116 
22/02/2017Chị Ngọc500.000 92.773.116 
22/02/2017Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 2 cho Nụ Cười 2 500.00092.273.116 
22/02/2017Diệp Thi + Luân Vũ+Thành Mẫn2.278.000 94.551.116 
22/02/2017Ngô Oanh+T.Hoa700.000 95.251.116 
22/02/2017Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 2 cho Nụ Cười 6 2.978.00092.273.116 
22/02/2017Diệp Thi + Luân Vũ + Thành Mẫn (PT NC7)2.278.000 94.551.116 
22/02/2017Ngô Oanh + T.Hoa (PT NC7)700.000 95.251.116 
22/02/2017Chi hỗ trợ đợt 15/tháng 2 cho Nụ Cười 4 2.978.00092.273.116 
22/02/2017Hương Linh : Ngô Như Mai ( PD : Tâm Buông Xả ) 1.000.000 93.273.116 
22/02/2017Chị Dung380.000 93.653.116 
22/02/2017Bà Trần Muội 4.000.000 97.653.116 
22/02/2017Tăng Thái Hùng 67-74 500.000 98.153.116 
22/02/2017GĐ Bùi Vũ Trâm Anh + Bùi Vũ Đức Anh 2.000.000 100.153.116 
22/02/2017Lê Duy Chính 74-81 USA 20.000.000 120.153.116 
22/02/2017Diệp Thi + Luân Vũ + Thành Mẫn2.279.000 122.432.116 
22/02/2017Giang Chí Phú 1.000.000 123.432.116 
22/02/2017Tiền Quỹ Cây Mùa Xuân chuyển sang cho Quán NC7 2.051.000 125.483.116 
22/02/2017Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 2 cho Nụ Cười 7 33.210.00092.273.116 
22/02/2017Công Ty TNHH Tân Thuận1.000.000 93.273.116 
22/02/2017Diệp Thi + Luân Vũ + Thành Mẫn (NHT đóng góp bên NC7 nhận thay NC3 )2.279.000 95.552.116 
22/02/2017Ngô Oanh + Thị Hoa ( NHT đóng góp bên NC7 nhận thay NC3 )700.000 96.252.116 
22/02/2017Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 2 cho Nụ Cười 3 3.979.00092.273.116 
23/02/2017Anh Hoàng1.000.000 93.273.116 
23/02/2017Chí Dung (Trần Đình Xu)500.000 93.773.116 
23/02/2017Anh Trần Vũ Hưng (Canada1.700.000 95.473.116 
23/02/2017Ẩn danh100.000 95.573.116 
23/02/2017Chú Hà Thế Nguyên500.000 96.073.116 
23/02/2017Ẩn danh1.700.000 97.773.116 
23/02/2017Chị Yen Ngoc Nguyen2.278.000 100.051.116 
23/02/2017Chi hỗ trợ đợt 16 /tháng 2 cho Nụ Cười 1 7.778.00092.273.116 
23/02/2017ẩn danh600.000 92.873.116 
23/02/2017Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 2 cho Nụ Cười 2 600.00092.273.116 
23/02/2017Anh Nguyễn Lâm Ngọc Hải1.000.000 93.273.116 
23/02/2017Chi hỗ trợ đợt 16/tháng 2 cho Nụ Cười 4 1.000.00092.273.116 
23/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm ẩn danh PT 23730 cho bệnh nhân Ngô Thị Nén (Apse Xương) tại BV chợ Rẫy kỳ 276 200.00092.073.116 
23/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm ẩn danh PT 23726 hỗ trợ bệnh nhân Trần Quang Vinh kỳ 274 300.00091.773.116 
23/02/2017Nguyễn Bảo Thùy Anh500.000 92.273.116 
23/02/2017Nguyễn Duy Bảo500.000 92.773.116 
24/02/2017Diệp Thi + Luân Vũ + Thành Mẫn (Nhận từ NC7)2.278.000 95.051.116 
24/02/2017Ngô Oanh + T.Hoa (Nhận từ NC7)700.000 95.751.116 
24/02/2017Em oanh200.000 95.951.116 
24/02/2017Công ty chuyển phát nhanh Không Gian500.000 96.451.116 
24/02/2017Jimmy Nguyên(Canada)2.000.000 98.451.116 
24/02/2017Ẩn danh500.000 98.951.116 
24/02/2017Chú Thạnh1.000.000 99.951.116 
24/02/2017Chị Lâm Ngọc Diệp500.000 100.451.116 
24/02/2017Chị Nguyễn Ngô Anh Huyền200.000 100.651.116 
24/02/2017Anh Trần Đức 200.000 100.851.116 
24/02/2017Chi hỗ trợ đợt 17 /tháng 2 cho Nụ Cười 1 8.078.00092.773.116 
24/02/2017Phan Minh Tâm1.000.000 93.773.116 
24/02/2017Nguyễn Đỗ Minh Châu 71-781.000.000 94.773.116 
24/02/2017Nguyễn Thị Thanh Hương 200.000 94.973.116 
24/02/2017Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 2 cho Nụ Cười 7 2.200.00092.773.116 
24/02/2017Thu theo chỉ định nhà hảo tâm Quỹ 1.000 đ cho quán cơm , PT: 20648 ngày 24/02/171.000.000 93.773.116 
24/02/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Bùi Thị Thanh Chau PT 23728 cho bệnh nhân Ngô Thị Nén (Apse Xương) tại BV chợ Rẫy kỳ 276 300.00093.473.116 
24/02/2017Chi hỗ trợ viện phí cho BN Trương Văn Ngàn (sơ Gan, xuất huyết dạ dày, BV Nhân Dân 115) 6.000.00087.473.116 
24/02/2017Chi ngày thứ 5 hạnh phúc cho quán cơm NC2  4.817.00082.656.116 
24/02/2017Trần Phước Quí400.000 83.056.116 
24/02/2017Anh Thái2.000.000 85.056.116 
24/02/2017Ông Bà Cung - Thủy3.416.250 88.472.366 
24/02/2017Anh Chị Nguyễn Lan Anh + PAKAWAT KIETISEKSOPON2.000.000 90.472.366 
24/02/2017Ẩn Danh200.000 90.672.366 
24/02/2017Chi hỗ trợ đợt 14/tháng 2 cho Nụ Cười 3 8.016.25082.656.116 
25/02/2017Cụ Bà Nguyễn Thị ơn200.000 82.856.116 
25/02/2017Chị Trần Liêng Ngân +Lưu Hồng Liêng400.000 83.256.116 
25/02/2017Chị Lưu Hoàng Oanh + Lưu Hồng Loan500.000 83.756.116 
25/02/2017Chi hỗ trợ đợt 18 /tháng 2 cho Nụ Cười 1 1.100.00082.656.116 
25/02/2017Diệp Thi + Luân Vũ + Thành Mẫn2.277.000 84.933.116 
25/02/2017Ngô Oanh + T. Hoa700.000 85.633.116 
25/02/2017Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 2 cho Nụ Cười 2 2.977.00082.656.116 
25/02/2017Cô Hoài An600.000 83.256.116 
25/02/2017Anh Vui500.000 83.756.116 
25/02/2017Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 2 cho Nụ Cười 6 1.100.00082.656.116 
25/02/2017Cô Lâm Quỳnh Như100.000 82.756.116 
25/02/2017Ẩn danh1.000.000 83.756.116 
25/02/2017Cô Danh - Chú Nguyễn Kim Quyên500.000 84.256.116 
25/02/2017Lưu Hoàng Oanh - Lưu Hồng Loan500.000 84.756.116 
25/02/2017Cô Phương2.000.000 86.756.116 
25/02/2017Chú Dũng500.000 87.256.116 
25/02/2017Em Tuấn100.000 87.356.116 
25/02/2017Chi hỗ trợ đợt 17/tháng 2 cho Nụ Cười 4 4.700.00082.656.116 
25/02/2017Phúc Anh & Phúc Minh2.000.000 84.656.116 
25/02/2017Phước Điền500.000 85.156.116 
25/02/2017Vũ Thành Nam300.000 85.456.116 
26/02/2017Chú Hùng200.000 85.656.116 
26/02/2017Chi hỗ trợ đợt 19 /tháng 2 cho Nụ Cười 1 200.00085.456.116 
27/02/2017Anh Trần Minh Hòa1.000.000 86.456.116 
27/02/2017Chị Mai Thị Thanh Nhung2.000.000 88.456.116 
27/02/2017Cô Tâm Trần1.000.000 89.456.116 
27/02/2017Chi hỗ trợ đợt 20 /tháng 2 cho Nụ Cười 1 4.000.00085.456.116 
27/02/2017Bà Dương Kim Liên400.000 85.856.116 
27/02/2017Trương - Vũ Ánh Tuyết 454.900 86.311.016 
27/02/2017Oanh Kim Nguyen 2.274.500 88.585.516 
27/02/2017Nguyễn Lan Chi1.000.000 89.585.516 
27/02/2017Tín Nguyễn 2.274.500 91.860.016 
27/02/2017Cô Hoàng Phượng - 365 Vĩnh Viễn - Q.10100.000 91.960.016 
27/02/2017Bùi Bửu Cao 63-70 USA 500.000 92.460.016 
27/02/2017Nguyễn Thị Giao ( Montreal )500.000 92.960.016 
27/02/2017Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 2 cho Nụ Cười 7 7.503.90085.456.116 
27/02/2017Chi ngày thứ 5 hạnh phúc cho quán cơm NC6 2.768.00082.688.116 
27/02/2017Chú Tiến 500.000 83.188.116 
27/02/2017Em Lan Anh + Tâm Đan200.000 83.388.116 
27/02/2017Ẩn Danh100.000 83.488.116 
27/02/2017Chi hỗ trợ đợt 15/tháng 2 cho Nụ Cười 3 800.00082.688.116 
28/02/2017Chị Nguyễn Thị Mỹ Lan (CK ACB ngày 27/2)500.000 83.188.116 
28/02/2017Chị Nguyễn Ngọc Phương Thúy (Ck Acb ngày 27/2)700.000 83.888.116 
28/02/2017Chi hỗ trợ đợt 21 /tháng 2 cho Nụ Cười 1 1.200.00082.688.116 
28/02/2017Gia đình anh Huy1.000.000 83.688.116 
28/02/2017Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 2 cho Nụ Cười 2 1.000.00082.688.116 
28/02/2017 Ẩn danh400.000 83.088.116 
28/02/2017Cháu Đại Phong34.000 83.122.116 
28/02/2017 Ẩn danh500.000 83.622.116 
28/02/2017Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 2 cho Nụ Cười 6 934.00082.688.116 
28/02/2017Chú Hồ Hữu Út500.000 83.188.116 
28/02/2017Chi hỗ trợ đợt 18/tháng 2 cho Nụ Cười 4 500.00082.688.116 
28/02/2017Nguyễn Huy Thông100.000 82.788.116 
28/02/2017Chi hỗ trợ đợt 16/tháng 2 cho Nụ Cười 3 100.00082.688.116 
      
 DIỄN GIẢI     
 TIỀN GỬI NGÂN HÀNG (VND)  1.096.137.038 
02/02/2017Chi Thuy (chuyển khoản BIDV)200.000 1.096.337.038 
02/02/2017Cao Tien Cuong, CK (chuyển khoản VCB)100.000 1.096.437.038 
02/02/2017Nguyen Phuong Anh (chuyển khoản VCB)5.000.000 1.101.437.038 
02/02/2017Le Duc Hung (chuyển khoản VCB)500.000 1.101.937.038 
02/02/2017Nguyen Phiem Pha, VQD, NPP (chuyển khoản VCB)300.000 1.102.237.038 
03/02/2017DLinh (chuyển khoản VCB)400.000 1.102.637.038 
03/02/2017Nguyen Phuc Nguyen (chuyển khoản VCB)1.000.000 1.103.637.038 
04/02/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT23685)500.000 1.104.137.038 
05/02/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT23686)1.000.000 1.105.137.038 
07/02/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT23687)500.000 1.105.637.038 
07/02/2017Mirango Travel (chuyển khoản BIDV)2.255.200 1.107.892.238 
07/02/2017Mirango Travel (chuyển khoản BIDV)2.255.200 1.110.147.438 
08/02/2017Cô Chú Huỳnh Hùng + Phước Lộc (USA)(chuyển khoản BIDV)(ủng hộ Đỗ Hoàng Xuân-kỳ 271: 2.5tr + Nguyễn Thị Ít-kỳ 272: 2.5tr)5.000.000 1.115.147.438 
08/02/2017Ly Kim Nguon (chuyển khoản BIDV)200.000 1.115.347.438 
08/02/2017Pham Van Huy (chuyển khoản BIDV)250.000 1.115.597.438 
08/02/2017VTC Pay thanh toán giao dịch ngày 22/01/17 (Lê Minh Dũng)1.000.000 1.116.597.438 
09/02/2017Ẩn danh (chuyển khoản BIDV)(PT23693)200.000 1.116.797.438 
09/02/2017Trinh Vo Trung Nghia(USA-Mung SN chi Luu Bich Kieu)(chuyển khoản VCB)1.000.000 1.117.797.438 
10/02/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT23695)1.000.000 1.118.797.438 
10/02/2017Ban Chi Kieu (chuyển khoản VCB)2.000.000 1.120.797.438 
10/02/2017Nguyen Thi Hong Chau (chuyển khoản VCB)500.000 1.121.297.438 
11/02/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT23700)1.000.000 1.122.297.438 
12/02/2017Trần Viết Huân chuyển tiền NT5HP tháng 01 (chuyển khoản VCB)4.500.000 1.126.797.438 
13/02/2017Nguyen Thi Lan Phuong (chuyển khoản BIDV)100.000 1.126.897.438 
13/02/2017Nguyen Thu Hang (chuyển khoản VCB)200.000 1.127.097.438 
14/02/2017NMC (chuyển khoản VCB)1.000.000 1.128.097.438 
14/02/2017Le Thi Ngoc Han (chuyển khoản BIDV)300.000 1.128.397.438 
14/02/2017Lai The Manh Linh (chuyển khoản VCB)500.000 1.128.897.438 
14/02/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT23706)1.000.000 1.129.897.438 
15/02/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(ủng hộ Đỗ Hoàng Xuân-kỳ 271, Nguyễn Thị Ít-kỳ 272, Nguyễn Thị Phùng-kỳ 273)(PT23707)450.000 1.130.347.438 
15/02/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT23708)-ủng hộ cơm treo500.000 1.130.847.438 
15/02/2017Pham Manh Hung (chuyển khoản VCB)1.000.000 1.131.847.438 
15/02/2017Phan Nguyen Khanh Vy (chuyển khoản VCB)2.000.000 1.133.847.438 
15/02/2017Hieu (chuyển khoản VCB)500.000 1.134.347.438 
16/02/2017Hoang Tung Anh (chuyển khoản VCB) (doi bong cuu bach khoa ung ho)1.000.000 1.135.347.438 
16/02/2017Le Thi Phi Nga( chuyển khoản VCB) (ủng hộ nc2:1tr, nc6:1tr)2.000.000 1.137.347.438 
16/02/2017Nguyen Thi Thanh Thao (chuyển khoản BIDV)500.000 1.137.847.438 
16/02/2017Le Thi Thanh Nga(chuyển khoản BIDV) (ủng hộ Trần Quang Vinh kỳ 274)200.000 1.138.047.438 
17/02/2017Tran Anh Tuan (chuyển khoản VCB) ủng hộ Trần Quang Vinh kỳ 274200.000 1.138.247.438 
18/02/2017Ẩn Danh chuyển khoản VCB ( ủng hộ Trần Quang Vinh Kỳ 274 , Thị Hương kỳ 275)300.000 1.138.547.438 
18/02/2017Lam Da Thao chuyển khoản VCB ( ủng hộ Trần Quang Vinh kỳ 274)500.000 1.139.047.438 
20/02/2017Huỳnh Thị Thu Hằng (Rút TGNH về nhập quỹ TM) 50.000.0001.089.047.438 
20/02/2017Ly Kim Nguon (chuyển khoản BIDV)200.000 1.089.247.438 
20/02/2017Tran Thi Minh Lan (chuyển khoản VCB)4.000.000 1.093.247.438 
21/02/2017Nguyen Thi Sam (chuyển khoản VCB)1.000.000 1.094.247.438 
22/02/2017Ẩn Danh chuyển khoản VCB ( ủng hộ Trần Quang Vinh Kỳ 274)300.000 1.094.547.438 
22/02/2017Dinh Ngoc Thanh My NT (chuyển khoản BIDV)500.000 1.095.047.438 
22/02/2017Ẩn Danh chuyển khoản VCB ( ủng hộ Ngô Thị Nén kỳ 276)200.000 1.095.247.438 
23/02/2017Nguyen Kim Tan (chuyển khoản VCB)2.000.000 1.097.247.438 
23/02/2017Bui Thi Thanh Chau chuyển khoản VCB (ủng hộ Ngô Thị Nén kỳ 276)300.000 1.097.547.438 
23/02/2017Bui Thi Thanh Chau (chuyển khoản VCB)200.000 1.097.747.438 
23/02/2017Nguyen Thi Lan Phuong (chuyển khoản BIDV)100.000 1.097.847.438 
23/02/2017Nguyen Thi Huong Tra (chuyển khoản VCB)400.000 1.098.247.438 
24/02/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB)1.000.000 1.099.247.438 
24/02/2017Hieu (chuyển khoản VCB)500.000 1.099.747.438 
24/02/2017Nong Thi Hong Hanh (chuyển khoản VCB)1.000.000 1.100.747.438 
25/02/2017Phí quản lý tài khoản VCB05 tháng 2/2017 11.0001.100.736.438 
25/02/2017Lãi tiền gửi tài khoản VCB05 tháng 02/2017161.898 1.100.898.336 
25/02/2017Phí quản lý tài khoản VCB07 tháng 2/2017 11.0001.100.887.336 
25/02/2017Lãi tiền gửi tài khoản VCB07 tháng 02/201764.966 1.100.952.302 
25/02/2017Lãi tiền gửi tài khoản BIDV tháng 02/2017118.092 1.101.070.394 
25/02/2017Lãi tiền gửi tài khoản VB tháng 02/2017264 1.101.070.658 
26/02/2017Ẩn danh (SL) (chuyển khoản VCB)1.000.000 1.102.070.658 
27/02/2017Ẩn danh (TL) (chuyển khoản VCB)200.000 1.102.270.658 
27/02/2017Le Viet Thanh Ha (chuyển khoản VCB)1.000.000 1.103.270.658 
27/02/2017Huynh Van Tin (chuyển khoản VCB)500.000 1.103.770.658 
28/02/2017Pham Tuan Anh NT (chuyển khoản BIDV)1.000.000 1.104.770.658 
28/02/2017Thuy Nguyen (chuyển khoản VCB)500.000 1.105.270.658 
28/02/2017Nguyen Phiem Pha, VQD, NPP (chuyển khoản VCB)300.000 1.105.570.658 
28/02/2017Gia Dinh Ng Quoc Thai Bùi Thanh Chau (chuyển khoản VCB)600.000 1.106.170.658 
28/02/2017Ẩn danh chuyển khoản VCB (ủng hộ Bác Trương Văn Ngàn kỳ 277)200.000 1.106.370.658 
Trước  |  1 2 3 4 5  |  Sau

Quảng cáo

 

Tin tiêu điểm

Cập nhật 7/10/2018 4:20:11 PM
Cập nhật: Sáng ngày 11/07/2018, Quỹ Từ thiện Bông Sen đã trao số tiền 6 triệu đồng từ nhà hảo tâm Nguyen Thuy Trang hỗ trợ, 200.000 đồng từ nhà hảo tâm Tran Anh Tuan hỗ trợ, 100.000 đồng từ nhà hảo tâm Ẩn Danh (PT 000010) hỗ trợ đến bệnh nhân Trần Văn Trực.
Cập nhật 7/5/2018 4:41:51 PM
Thông báo: Quỹ Từ thiện Tình Thương chuẩn bị giải thể để chuyển sang phiên bản mở rộng toàn quốc với tên gọi Quỹ Từ thiện Bông Sen. Kể từ ngày 06/07/2018 Quỹ TTTT sẽ tiếp nhận đóng góp từ quý nhà hảo tâm thông qua tài khoản mới với tên gọi Quỹ Bông Sen. Quỹ Từ thiện Bông Sen được thành lập theo quyết định số 24/QĐ-BNV được Bộ Nội Vụ cấp ngày 5 tháng 1 năm 2018. Quỹ sẽ có phạm vi hoạt động trên toàn quốc.
Cập nhật 6/18/2018 4:34:02 PM
Cập nhật: Chiều ngày 21/06/2018, Điều phối viên của Quỹ đã đến bệnh viện Nhân Dân 115 để trao số tiền 200.000 đồng từ nhà hảo tâm Vuong Le Nhan - Vuong Le Nghia hỗ trợ, 100.000 đồng từ nhà hảo tâm Ly Kim Nguon hỗ trợ, Quỹ TTTT hỗ trợ 12.700.000 đồng còn thiếu để cô Phi đủ kinh phí phẫu thuật và 2 triệu đồng nữa để cô bồi dưỡng thêm. Kể từ tháng 4/2018, Quỹ Từ thiện Tình Thương thay đổi quy trình thông báo về Hỗ trợ dịch vụ y tế: Các ca bệnh không khẩn cấp sẽ được thông báo kêu gọi vài ngày trước khi Quỹ giải ngân kinh phí trợ giúp cho bệnh nhân.
Cập nhật 6/6/2018 9:03:04 AM
Cập nhật: Ngày 27/06/2018, Quỹ TTTT đã chuyển số tiền 2.000.000 đồng từ nhà hảo tâm Nha Lam hỗ trợ đến bệnh nhân Nguyễn Xuân Vũ.
Cập nhật 6/6/2018 8:59:14 AM
Cập nhật: Ngày 18/06/2017, Quỹ TTTT đã chuyển số tiền 3.200.000 đồng từ nhà hảo tâm Diem Phuc và nhà hảo tâm Ẩn Danh (PT 31123) hỗ trợ đến bệnh nhân Thái Văn Nhỏ.