Cập nhật: Ngày 16/03/2018, Quỹ TTTT đã trao tặng lần 2 số tiền 1.200.000 đồng từ nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang và nhà hảo tâm Nguyệt Nhi hỗ trợ đến bệnh nhân Võ Ánh Ngọc.

Báo cáo tài chính tháng 03/2017

Báo cáo tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương tháng 03/2017
Kiểu đóng góp:
NgàyDiễn giảiThuChiTồnGhi chú
 Quỹ tiền mặt    
    82.688.116 
01/03/2017Cô Diệu Lê (242/37 _Bùi Viện)100.000 82.788.116 
01/03/2017Chú Nguyễn Văn Thông1.000.000 83.788.116 
01/03/2017Anh Vương Thành Phát13.644.000 97.432.116 
01/03/2017Cô Kim Anh500.000 97.932.116 
01/03/2017Ẩn danh500.000 98.432.116 
01/03/2017Chi hỗ trợ đợt 1 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 15.744.00082.688.116 
01/03/2017CINDY CLAY THOMAS1.137.000 83.825.116 
01/03/2017BARB HILL682.000 84.507.116 
01/03/2017CAROL NEIDGH455.000 84.962.116 
01/03/2017ROSIE DEWIL455.000 85.417.116 
01/03/2017DONNA SONGER1.137.000 86.554.116 
01/03/2017MARGARET HUFFMAN227.000 86.781.116 
01/03/2017DONNA KEYS113.000 86.894.116 
01/03/2017JEAN BRADY455.000 87.349.116 
01/03/2017VU HOANG2.274.000 89.623.116 
01/03/2017LANREEN SHEYPUK1.364.000 90.987.116 
01/03/2017TRA NGUYEN1.137.000 92.124.116 
01/03/2017JANET BRATCHER341.000 92.465.116 
01/03/2017KYM PHUNG1.137.000 93.602.116 
01/03/2017THUY NGUYEN2.274.000 95.876.116 
01/03/2017DIEN NGUYEN455.000 96.331.116 
01/03/2017PHAP NGUYEN114.000 96.445.116 
01/03/2017LOAN CHU682.000 97.127.116 
01/03/2017DUNG CHU909.000 98.036.116 
01/03/2017TAYLOR CHU455.000 98.491.116 
01/03/2017THANH CHU1.364.000 99.855.116 
01/03/2017LAUREN SNEELTAN227.000 100.082.116 
01/03/2017SHERRY CRAMER114.000 100.196.116 
01/03/2017TERI ANDERSON227.000 100.423.116 
01/03/2017ANH CHỊ CHI, LÂM4.548.000 104.971.116 
01/03/2017HUY NGUYỄN227.000 105.198.116 
01/03/2017Chi hỗ trợ đợt 1 /tháng 3 cho Nụ Cười 2 22.510.00082.688.116 
01/03/2017Triều Kế Nguyễn + Nancy Quách 5.000.000 87.688.116 
01/03/2017Cụ Khanh+ Cô Trước 6.822.000 94.510.116 
01/03/2017Cô Đào100.000 94.610.116 
01/03/2017Chị Nguyễn Thị Trang Đài ( CK Eximbank )5.000.000 99.610.116 
01/03/2017Chi hỗ trợ đợt 1 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 16.922.00082.688.116 
01/03/2017Bác Anh 2.500.000 85.188.116 
01/03/2017Nguyễn Tri Phương Nam1.000.000 86.188.116 
01/03/2017Chi hỗ trợ đợt 1 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 3.500.00082.688.116 
01/03/2017Nguyễn Huyền Quang 1.000.000 83.688.116 
01/03/2017Công ty GAUL-HOLDINGS-CORP2.000.000 85.688.116 
01/03/2017Cô Mùi ( Vợ Thầy Chiêu )200.000 85.888.116 
01/03/2017Đặng Chiếu Quốc Việt 200.000 86.088.116 
01/03/2017Phạm Hoàng Oanh 200.000 86.288.116 
01/03/2017Lê Trung Sơn 71-78 USA 3.000.000 89.288.116 
01/03/2017Chi hỗ trợ đợt 1 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 6.600.00082.688.116 
02/03/2017Anh Nguyễn Thái Hoàng500.000 83.188.116 
02/03/2017Cô Dung1.500.000 84.688.116 
02/03/2017Nhóm SV Đại học Kiến Trúc1.500.000 86.188.116 
02/03/2017Nhóm bạn Hồ Phước + Hồ Ngọc Diệu + Lý Thị Chuyết + Hồ Thị Muội Hoa1.000.000 87.188.116 
02/03/2017Chi hỗ trợ đợt 2 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 4.500.00082.688.116 
02/03/2017Chi hỗ trợ chi phí cho bệnh nhân Đỗ Anh Thư tại BV Nhi Đồng 1 22.000.00060.688.116 
02/03/2017Chi hỗ trợ viện phí cho BN Trương Văn Ngàn (sơ Gan, xuất huyết dạ dày, BV Nhân Dân 115) kỳ 277,28-02-17 200.00060.488.116 
02/03/2017Chi hỗ trợ viện phí cho BN Phạm Văn Thanh (gãy xương đùi, BV Nhân Dân 115)  9.000.00051.488.116 
02/03/2017Hai em Mạnh Thắng và Diệu Lý2.274.000 53.762.116 
02/03/2017Chi hỗ trợ đợt 2 /tháng 3 cho Nụ Cười 2 2.274.00051.488.116 
02/03/2017Anh Danh500.000 51.988.116 
02/03/2017Công ty GAUL HOLDINGS CORP2.000.000 53.988.116 
02/03/2017Hồ Phước, Lý Thị Chuyết, Hồ Ngọc Diêu, Hồ Thị Muội Hoa1.000.000 54.988.116 
02/03/2017Chi hỗ trợ đợt 2 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 3.500.00051.488.116 
02/03/2017Cô TanYa ISHCM1.000.000 52.488.116 
02/03/2017Chi hỗ trợ đợt 1 /tháng 3 cho Nụ Cười 6 1.000.00051.488.116 
03/03/2017Cô Kim Ý400.000 51.888.116 
03/03/2017Ẩn Danh1.000.000 52.888.116 
03/03/2017Công Ty TNHH SX Duy Lợi5.190.000 58.078.116 
03/03/2017Nguyễn Minh Đạt ( CK Eximbank)150.000 58.228.116 
03/03/2017Nguyễn Gia Kiệt ( CK Eximbank )2.000.000 60.228.116 
03/03/2017Chi hỗ trợ đợt 2 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 8.740.00051.488.116 
03/03/2017Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt50.000.000 101.488.116 
03/03/2017Nhóm bạn Minh Uyên + Minh Anh + Trung Khang1.500.000 102.988.116 
03/03/2017Chị Linh500.000 103.488.116 
03/03/2017Chú Nam 2703500.000 103.988.116 
03/03/2017Huynh Cam le2.278.000 106.266.116 
03/03/2017Chi hỗ trợ đợt 3 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 4.778.000101.488.116 
03/03/2017Ẩn danh200.000 101.688.116 
03/03/2017Trần Minh Thành2.000.000 103.688.116 
03/03/2017Lê Thị Thanh Thư2.000.000 105.688.116 
03/03/2017Chi hỗ trợ đợt 3 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 4.200.000101.488.116 
03/03/2017Cô Joshi 500.000 101.988.116 
03/03/2017Chi hỗ trợ đợt 2 /tháng 3 cho Nụ Cười 6 500.000101.488.116 
03/03/2017Nguyễn Hải Hà 1.000.000 102.488.116 
03/03/2017Huỳnh Tú Trinh100.000 102.588.116 
03/03/2017Cô Hoàng Phượng - 365 Vĩnh Viễn - Q.10100.000 102.688.116 
03/03/2017Ẩn Danh 200.000 102.888.116 
03/03/2017GS-TS Lê Ngọc Thạch 60-671.000.000 103.888.116 
03/03/2017Trương Đình Âu 71-78500.000 104.388.116 
03/03/2017Tô Kim Hoa 72-79200.000 104.588.116 
03/03/2017Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB )300.000 104.888.116 
03/03/2017Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB )300.000 105.188.116 
03/03/2017Chi hỗ trợ đợt 2 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 3.700.000101.488.116 
04/03/2017Ẩn danh2.000.000 103.488.116 
04/03/2017Anh Cường100.000 103.588.116 
04/03/2017Chị Kim Ngân100.000 103.688.116 
04/03/2017Cô Vũ Thị Tại28.955.000 132.643.116 
04/03/2017Gia đình Nội Phúc3.500.000 136.143.116 
04/03/2017Ẩn danh500.000 136.643.116 
04/03/2017Chi hỗ trợ đợt 4 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 35.155.000101.488.116 
04/03/2017Bé Huỳnh Nguyễn Gia Khang400.000 101.888.116 
04/03/2017Chi hỗ trợ đợt 3 /tháng 3 cho Nụ Cười 2 400.000101.488.116 
04/03/2017Chị Khúc Thị Kim Thoa2.278.000 103.766.116 
04/03/2017Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 3 cho Nụ Cười 4 2.278.000101.488.116 
06/03/2017NT5HP lần 7 ngày 22/02/2017 tại NC3 5.443.70096.044.416 
06/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Vũ Thành Nam cho chương trình em đến trường - NC3,25-02-2017 300.00095.744.416 
06/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Tran Quoc Dong cho BN Trương Văn Ngàn (Sơ Gan,xuất huyết dạ dày BV nhân dân 115)kỳ 277,PT 24501 500.00095.244.416 
06/03/2017Anh TOAN Q.NGUYEN2.275.000 97.519.416 
06/03/2017Ẩn danh8.000 97.527.416 
06/03/2017Chị Lê Mỹ Linh2.000.000 99.527.416 
06/03/2017Chị Mai Phương500.000 100.027.416 
06/03/2017Chị Nguyen Dinh Diem Kieu3.000.000 103.027.416 
06/03/2017Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 3 cho Nụ Cười 2 7.783.00095.244.416 
06/03/2017Cô Hiền 200.000 95.444.416 
06/03/2017Chi hỗ trợ đợt 3 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 200.00095.244.416 
06/03/2017Nguyễn Tri Phương Nam1.000.000 96.244.416 
06/03/2017Chi hỗ trợ đợt 5 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 1.000.00095.244.416 
06/03/2017Đặng Phương Nam10.000.000 105.244.416 
06/03/2017Chi hỗ trợ đợt 3 /tháng 3 cho Nụ Cười 6 10.000.00095.244.416 
06/03/2017Anh Khánh500.000 95.744.416 
06/03/2017Trần Quế Thanh 500.000 96.244.416 
06/03/2017Tạ Việt Hoa 83-86 USA 1.139.000 97.383.416 
06/03/2017BS-RHM Trần Ngọc Đỉnh 62-69500.000 97.883.416 
06/03/2017Nguyễn Hữu Văn 62-69200.000 98.083.416 
06/03/2017Chi hỗ trợ đợt 3 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 2.839.00095.244.416 
07/03/2017 Lộc Lê - Hùng Huỳnh ở USA (ủng hộ BN Thị Hương kỳ 275)1.000.000 96.244.416 
07/03/2017Lộc Lê - Hùng Huỳnh ở USA (ủng hộ BN Ngô Thị Nén kỳ 276)1.000.000 97.244.416 
07/03/2017Lộc Lê - Hùng Huỳnh ở USA (ủng hộ BN Trương Văn Ngàn kỳ 277)1.000.000 98.244.416 
07/03/2017Ẩn danh 1.000.000 99.244.416 
07/03/2017Chị Trịnh Thanh Huệ2.000.000 101.244.416 
07/03/2017chị Quyên +Anh Dương700.000 101.944.416 
07/03/2017Chị Phạm Thanh Thúy (CK ACB ngày 2/3)1.000.000 102.944.416 
07/03/2017Chị Phạm Thị Anh Hồng (CK ACB ngày 3/3)500.000 103.444.416 
07/03/2017Chi hỗ trợ đợt 5 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 5.200.00098.244.416 
07/03/2017Anh Giác Tâm500.000 98.744.416 
07/03/2017Chi hỗ trợ đợt 6 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 500.00098.244.416 
07/03/2017Cô JoShi500.000 98.744.416 
07/03/2017Chi hỗ trợ đợt 4 /tháng 3 cho Nụ Cười 6 500.00098.244.416 
08/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn danh PT23746 cho quán cơm NC6 ngày 01-03-17 300.00097.944.416 
08/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Lộc Lê- Hùng Huỳnh ở USA PT 24453 cho BN Thị Hương kỳ 275 1.000.00096.944.416 
08/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Lộc Lê- Hùng Huỳnh ở USA PT 24453 cho BN Ngô Thi Nén kỳ 276 1.000.00095.944.416 
08/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Lộc Lê- Hùng Huỳnh ở USA PT 24453 cho BN Trương Văn Ngàn kỳ 277 1.000.00094.944.416 
08/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ly Kim Nguon cho BN Phạm văn Thanh kỳ 279 ,PT24511 200.00094.744.416 
08/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn danh cho BN Đỗ Anh Thư kỳ 278, PT 24508 150.00094.594.416 
08/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn danh cho BN Phạm Văn Thanh kỳ 279, PT 24508 150.00094.444.416 
08/03/2017Hỗ trợ viện phí, bồi dưỡng BN Huỳnh Thị Thu Thủy, dập não, xuất huyết hai bên bán cầu 17.000.00077.444.416 
08/03/2017Cô Châu Thị Cẩm vân200.000 77.644.416 
08/03/2017Cô Nguyệt Quới1.400.000 79.044.416 
08/03/2017Gia đình ông Châu Quang Thông2.200.000 81.244.416 
08/03/2017Chi hỗ trợ đợt 6 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 3.800.00077.444.416 
08/03/2017KARAOKE NNICE25.000.000 102.444.416 
08/03/2017Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 3 cho Nụ Cười 2 25.000.00077.444.416 
08/03/2017Cô Duyên 1.000.000 78.444.416 
08/03/2017Cô Thảo4.787.920 83.232.336 
08/03/2017Trịnh Thương Thương ( CK Eximbank )500.000 83.732.336 
08/03/2017Chi hỗ trợ đợt 4 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 6.287.92077.444.416 
08/03/2017Đỗ Thị Phú100.000 77.544.416 
08/03/2017Bé Bùi Tiến Phát50.000 77.594.416 
08/03/2017Bà Đặng Thị Thu Nga200.000 77.794.416 
08/03/2017Trần Nhật Quỳnh (CK - VNDIRECT)500.000 78.294.416 
08/03/2017Chi hỗ trợ đợt 7 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 850.00077.444.416 
08/03/2017Ông Lê Chí Cường ( 1/1 Nguyễn Duy Dương - P.8 - Q.5 )3.000.000 80.444.416 
08/03/2017Huỳnh Thị Thu Trâm 500.000 80.944.416 
08/03/2017Nguyễn Thị Phụng 1.000.000 81.944.416 
08/03/2017Vũ Thiện Nhân ( Tráng Đoàn Trần Bình Trọng )100.000 82.044.416 
08/03/2017Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB )200.000 82.244.416 
08/03/2017Chi hỗ trợ đợt 4 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 4.800.00077.444.416 
09/03/2017Chị Bảo Ngọc1.500.000 78.944.416 
09/03/2017Cô Ánh Hồng600.000 79.544.416 
09/03/2017Cô Lê Ngọc Diễm300.000 79.844.416 
09/03/2017Chú Nguyễn Thế Điều300.000 80.144.416 
09/03/2017Chị Lê Thị Ngọc Hà1.703.000 81.847.416 
09/03/2017Chi hỗ trợ đợt 7 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 4.403.00077.444.416 
09/03/2017Anh Nguyễn Ngọc Phát 200.000 77.644.416 
09/03/2017Cô Phan Vân Anh300.000 77.944.416 
09/03/2017Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 3 cho Nụ Cười 2 500.00077.444.416 
09/03/2017Ẩn Danh 100.000 77.544.416 
09/03/2017Chi hỗ trợ đợt 5 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 100.00077.444.416 
09/03/2017Chị Phượng500.000 77.944.416 
09/03/2017Chi hỗ trợ đợt 5 /tháng 3 cho Nụ Cười 6 500.00077.444.416 
10/03/2017LESS IS MORE1.000.000 78.444.416 
10/03/2017Bé Đan Khanh + Đan Khôi1.000.000 79.444.416 
10/03/2017Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 3 cho Nụ Cười 2 2.000.00077.444.416 
10/03/2017Chị Ngọc100.000 77.544.416 
10/03/2017Ẩn danh500.000 78.044.416 
10/03/2017Anh Võ Phát Đức500.000 78.544.416 
10/03/2017Chi hỗ trợ đợt 8 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 1.100.00077.444.416 
10/03/2017Viet trung le (hổ trợ Phạm Văn Thanh Kỳ 279)2.276.500 79.720.916 
10/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Viet Trung Lê hổ trợ Phạm Văn Thanh kỳ 279 2.276.50077.444.416 
10/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Le Thi Phi Nga cho quán cơm NC2, PT23716  1.000.00076.444.416 
10/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn Danh cho quán cơm NC2, PT23738,ngày 27/02/2017 200.00076.244.416 
10/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Nguyen Phiem Pha VQD, NPP cho quán cơm NC2, PT23739,ngày 28/02/2017 300.00075.944.416 
10/03/2017Chị Yên500.000 76.444.416 
10/03/2017Chị Oanh1.000.000 77.444.416 
10/03/2017Dao Thanh Luu (CK NH BIDV)1.500.000 78.944.416 
10/03/2017Chi hỗ trợ đợt 8 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 3.000.00075.944.416 
10/03/2017GĐ Bùi Vũ Đức Anh + Bùi Vũ Trâm Anh 2.000.000 77.944.416 
10/03/2017PHUNG ĐUC THANG ( chuyển khoản VCB )1.000.000 78.944.416 
10/03/2017Tú Uyên 500.000 79.444.416 
10/03/2017Chi hỗ trợ đợt 5 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 3.500.00075.944.416 
11/03/2017Vũ Thành Nam1.000.000 76.944.416 
11/03/2017Vũ Thành Nam500.000 77.444.416 
11/03/2017Cô Kim Võ ở Mỹ Tho500.000 77.944.416 
11/03/2017Chị Vy200.000 78.144.416 
11/03/2017Chú Hàng Thế Nguyên500.000 78.644.416 
11/03/2017Anh Hùng535.000 79.179.416 
11/03/2017Ẩn Danh500.000 79.679.416 
11/03/2017Chi hỗ trợ đợt 9 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 2.235.00077.444.416 
11/03/2017Tô Kim Phượng2.000.000 79.444.416 
11/03/2017Anh Chị Khánh và Ngọc2.276.500 81.720.916 
11/03/2017Ẩn Danh ( CK Eximbank )500.000 82.220.916 
11/03/2017Chi hỗ trợ đợt 6 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 4.776.50077.444.416 
11/03/2017Chị Kim Võ500.000 77.944.416 
11/03/2017Anh Nguyễn Quang Vĩnh200.000 78.144.416 
11/03/2017Chi hỗ trợ đợt 9 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 700.00077.444.416 
13/03/2017 Lộc Lê - Hùng Huỳnh ở USA (ủng hộ BN Đỗ Anh Thư kỳ 278)1.000.000 78.444.416 
13/03/2017Lộc Lê - Hùng Huỳnh ở USA (ủng hộ BN Phạm Văn Thanh kỳ 279)1.000.000 79.444.416 
13/03/2017Lộc Lê - Hùng Huỳnh ở USA (ủng hộ BN Huỳnh Thị Thu Thủy kỳ 280)1.000.000 80.444.416 
13/03/2017NT5HP lần 8 ngày 08/03/2017 tại NC7 6.863.40073.581.016 
13/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn danh hổ trợ BN Huỳnh Thị Thu Thủy kỳ 280 PT 24524 150.00073.431.016 
13/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Lộc Lê - Hùng Huỳnh (USA) hổ trợ BN Huỳnh Thị Thu Thủy Kỳ 280 PT 24527 1.000.00072.431.016 
13/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Lộc Lê - Hùng Huỳnh (USA) hổ trợ BN Đỗ Anh Thư Kỳ 278 PT 24527 1.000.00071.431.016 
13/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Lộc Lê - Hùng Huỳnh (USA) hổ trợ BN Phạm Văn Thanh Kỳ 279 PT 24527 1.000.00070.431.016 
13/03/2017Anh Thuận + Chị Phương3.000.000 73.431.016 
13/03/2017chị Nguyễn Thị Thu Oanh (1957 _ Quận 1)100.000 73.531.016 
13/03/2017Cô Hội300.000 73.831.016 
13/03/2017Anh Dương Đình Chí200.000 74.031.016 
13/03/2017Tien Thuy le4.550.000 78.581.016 
13/03/2017Chi hỗ trợ đợt 10 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 8.150.00070.431.016 
13/03/2017Chị Nguyễn Thị Lụa1.000.000 71.431.016 
13/03/2017Anh Trần Văn Khén + Chị Vương Thị Hồng Nguyệt2.000.000 73.431.016 
13/03/2017Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 3 cho Nụ Cười 2 3.000.00070.431.016 
13/03/2017Ngũ Nguyệt My300.000 70.731.016 
13/03/2017Cô Hoàng Phượng - 365 Vĩnh Viễn - Q.10100.000 70.831.016 
13/03/2017Ẩn Danh 20.000 70.851.016 
13/03/2017PHAM PHUC KHANH MINH ( Chuyển khoản VCB )200.000 71.051.016 
13/03/2017Chi hỗ trợ đợt 6 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 620.00070.431.016 
14/03/2017Chị Hương1.000.000 71.431.016 
14/03/2017Anh tài500.000 71.931.016 
14/03/2017Chị DĐặng Thị Hoàng Anh400.000 72.331.016 
14/03/2017Chi hỗ trợ đợt 11 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 1.900.00070.431.016 
14/03/2017Chị Vũ Thị Tuyết Hằng2.276.000 72.707.016 
14/03/2017Chị Vũ Thị Tuyết Hằng2.000.000 74.707.016 
14/03/2017Chi hỗ trợ đợt 10 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 4.276.00070.431.016 
14/03/2017Anh Nhân _ 500.000 70.931.016 
14/03/2017Ẩn danh200.000 71.131.016 
14/03/2017Chi hỗ trợ đợt 12 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 700.00070.431.016 
15/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Tran Quoc Dong hỗ trợ bệnh nhân Huỳnh Thị Thu Thủy,PT 24529 500.00069.931.016 
15/03/2017Chi hỗ trợ chi phí điều trị + Bồi dưỡng BN Hà Thị Tuyết-Ung Thư Vú-BV Nhân Dân 115 8.500.00061.431.016 
15/03/2017Chi hỗ trợ chi phí điều trị + Bồi dưỡng BN Bùi Thị Oanh- Nhiễm trùng đường ruột có sỏi-BV Nhân Dân 115 10.000.00051.431.016 
15/03/2017Chi hỗ trợ chi phí điều trị + Bồi dưỡng BN Huỳnh Phương Lanh-Gẫy đốt sống C6, C4-BV Chợ Rẫy 8.000.00043.431.016 
15/03/2017Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt50.000.000 93.431.016 
15/03/2017Chị Phương Tư Vân300.000 93.731.016 
15/03/2017Ẩn danh40.000 93.771.016 
15/03/2017Cô Lê Thị Hồng300.000 94.071.016 
15/03/2017Chi hỗ trợ đợt 13 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 640.00093.431.016 
15/03/2017Công Ty TNHH Tân Thuận1.000.000 94.431.016 
15/03/2017Bà Nguyễn Thị Minh Trang1.000.000 95.431.016 
15/03/2017Ông Bà Vũ Thế Cường1.000.000 96.431.016 
15/03/2017Chi hỗ trợ đợt 7 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 3.000.00093.431.016 
15/03/2017Cô Hạnh + Cô Trang - CHS Gia Long 70-77400.000 93.831.016 
15/03/2017Chi hỗ trợ đợt 7 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 400.00093.431.016 
16/03/2017Cô Mỹ300.000 93.731.016 
16/03/2017Chi hỗ trợ đợt 6 /tháng 3 cho Nụ Cười 6 300.00093.431.016 
16/03/2017Chị Bùi Thị Hồng500.000 93.931.016 
16/03/2017Ẩn danh2.000.000 95.931.016 
16/03/2017Chị Đặng Thị Nguyệt1.360.000 97.291.016 
16/03/2017Hoàng Dương Thanh Dung1.000.000 98.291.016 
16/03/2017Chi hỗ trợ đợt 10 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 4.860.00093.431.016 
16/03/2017Kim Long1.000.000 94.431.016 
16/03/2017Chi hỗ trợ đợt 14 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 1.000.00093.431.016 
16/03/2017Nguyễn Diệu Liên Tâm ( CK Eximbank )2.000.000 95.431.016 
16/03/2017Chi hỗ trợ đợt 8 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 2.000.00093.431.016 
17/03/2017Nguyễn Thanh Khiết200.000 93.631.016 
17/03/2017Ẩn danh500.000 94.131.016 
17/03/2017Chị Huỳnh Thị Kim Ánh100.000 94.231.016 
17/03/2017Ẩn danh1.000.000 95.231.016 
17/03/2017Chị Thanh +Chị Xuân500.000 95.731.016 
17/03/2017Chị Lê Ngọc Sương200.000 95.931.016 
17/03/2017Chi hỗ trợ đợt 15 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 2.300.00093.631.016 
17/03/2017Cô Bỉ300.000 93.931.016 
17/03/2017Chi hỗ trợ đợt 7 /tháng 3 cho Nụ Cười 6 300.00093.631.016 
17/03/2017Nguyễn Thị Ngọc Giao 200.000 93.831.016 
17/03/2017Nguyễn Hoàng Phương500.000 94.331.016 
17/03/2017Chi hỗ trợ đợt 7 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 700.00093.631.016 
17/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn Danh cho quán cơm NC2, PT24528 200.00093.431.016 
17/03/2017Ẩn Danh5.000.000 98.431.016 
17/03/2017Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào - Vân15.921.500 114.352.516 
17/03/2017Chi hỗ trợ đợt 9 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 20.921.50093.431.016 
17/03/2017Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào Vân 6.823.500 100.254.516 
17/03/2017Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 1 /tháng 3 6.823.50093.431.016 
18/03/2017Ẩn danh1.000.000 94.431.016 
18/03/2017Tập thể lớp 12A52.070.000 96.501.016 
18/03/2017Ẩn danh500.000 97.001.016 
18/03/2017Chú Dư Thiên Đức200.000 97.201.016 
18/03/2017Cô Tường Vân1.000.000 98.201.016 
18/03/2017Chi hỗ trợ đợt 16 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 4.770.00093.431.016 
18/03/2017Cô Phạm Ngọc Mỹ1.000.000 94.431.016 
18/03/2017Chi hỗ trợ đợt 8 /tháng 3 cho Nụ Cười 6 1.000.00093.431.016 
19/03/2017Thầy Huyền Diệu4.549.000 97.980.016 
19/03/2017Chi hỗ trợ đợt 10 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 4.549.00093.431.016 
20/03/2017Cô Hoài An300.000 93.731.016 
20/03/2017Chi hỗ trợ đợt 9 /tháng 3 cho Nụ Cười 6 300.00093.431.016 
20/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn Danh hỗ trợ Huỳnh Phương Lanh kỳ 281,PT 24533 150.00093.281.016 
20/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn Danh hỗ trợ Bùi Thị Oanh kỳ 282,PT 24533 150.00093.131.016 
20/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn Danh hỗ trợ Hà Thị Tuyết kỳ 283,PT 24533 150.00092.981.016 
20/03/2017Anh Vương500.000 93.481.016 
20/03/2017Chị Trần Thị Bích Tuyền10.000.000 103.481.016 
20/03/2017Chi hỗ trợ đợt 17 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 10.500.00092.981.016 
20/03/2017Ẩn Danh 700.000 93.681.016 
20/03/2017Anh Khánh 500.000 94.181.016 
20/03/2017Anh Chị Lê Vi Dân 62-69 ( Ger )5.000.000 99.181.016 
20/03/2017Diệp Kim Hồng - KTS Đại Học Kiến Trúc 2.000.000 101.181.016 
20/03/2017Các Bác Cao Niên Sarahcare Worcester MA ( USA )2.000.000 103.181.016 
20/03/2017Cô Hoàng Phượng - 365 Vĩnh Viễn - Q.10100.000 103.281.016 
20/03/2017PHAM MINH HOANG ( chuyển khoản VCB )3.000.000 106.281.016 
20/03/2017Chi hỗ trợ đợt 8 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 13.300.00092.981.016 
20/03/2017Anh Kiên2.300.000 95.281.016 
20/03/2017Huỳnh Thị Nga200.000 95.481.016 
20/03/2017Chi hỗ trợ đợt 11 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 2.500.00092.981.016 
21/03/2017Chị Dương2.000.000 94.981.016 
21/03/2017Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 3 cho Nụ Cười 2 2.000.00092.981.016 
21/03/2017Nguyễn Thị Tường Lan hổ trợ bé Trương Hồ Trí Hiếu bệnh tim bẩm sinh2.000.000 94.981.016 
21/03/2017Chi hỗ trợ chi phí điều trị + Bồi dưỡng cho bé Trương Hồ Trí Hiếu bệnh tim bẩm sinh (viện tim TPHCM) 12.000.00082.981.016 
21/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Nguyễn Thị Tường Lan hổ trợ bé Trương Hồ Trí Hiếu (tim bẩm sinh-viện tim TPHCM) PT24458 2.000.00080.981.016 
21/03/2017Ẩn Danh100.000 81.081.016 
21/03/2017Ông Bà Liêng Hồn g Dũng + Lê Ngọc Hằng3.000.000 84.081.016 
21/03/2017Đoàn Lưu Phương Thảo ( CK Eximbank )300.000 84.381.016 
21/03/2017Chi hỗ trợ đợt 11 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 3.400.00080.981.016 
22/03/2017 Lộc Lê - Hùng Huỳnh ở USA hổ trợ bé Trương Hồ Trí Hiếu -tim bẩm sinh-viện tim TPHCM3.000.000 83.981.016 
22/03/2017Chị Oanh -Anh Chương hổ trợ bé Trương Hồ Trí Hiếu -tim bẩm sinh1.137.000 85.118.016 
22/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Lộc Lê - Hùng Huỳnh (USA) hổ trợ bé Trương Hồ Trí Hiếu (tim bẩm sinh-viện tim TPHCM) PT24459) 3.000.00082.118.016 
22/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Chị Oanh và Anh Chương hổ trợ bé Trương Hồ Trí Hiếu (tim bẩm sinh-viện tim TPHCM)PT 24460 1.137.00080.981.016 
22/03/2017NT5HP lần 9 ngày 22/03/2017 tại NC1 6.181.00074.800.016 
22/03/2017Anh Võ Văn Quang500.000 75.300.016 
22/03/2017Ẩn danh100.000 75.400.016 
22/03/2017Cô Phan Thị Thúy813.300 76.213.316 
22/03/2017Chị Trần Thị Kim Thu500.000 76.713.316 
22/03/2017Anh Lý Bá Đế2.000.000 78.713.316 
22/03/2017Anh Mai Khắc Trung Trực1.000.000 79.713.316 
22/03/2017Chi hỗ trợ đợt 18 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 4.913.30074.800.016 
22/03/2017Ông Bà Phạm Quang Trường 5.000.000 79.800.016 
22/03/2017Phan Hung Duong ( CK Eximbank )2.000.000 81.800.016 
22/03/2017Chi hỗ trợ đợt 12 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 7.000.00074.800.016 
22/03/2017Chú Lợi500.000 75.300.016 
22/03/2017Chi hỗ trợ đợt 11 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 500.00074.800.016 
22/03/2017Nguyễn Đỗ Thiên Sơn 500.000 75.300.016 
22/03/2017Bà Trần Xuân Hường ( Hội Xe Đạp )2.000.000 77.300.016 
22/03/2017Nguyễn Chí Trung 1.000.000 78.300.016 
22/03/2017Chi hỗ trợ đợt 9 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 3.500.00074.800.016 
23/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Vũ Thành Nam cho chương trình em đến trường - NC3 ngày 11-03-2017,PT24455 500.00074.300.016 
23/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ho thi Thanh Hien ủng hộ quán cơm NC3, ngày 17-03-17,PT 24532 500.00073.800.016 
23/03/2017Cụ Bà Nguyễn Thị Ơn200.000 74.000.016 
23/03/2017Chi hỗ trợ đợt 19 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 200.00073.800.016 
23/03/2017Ẩn danh600.000 74.400.016 
23/03/2017LESS IS MORE1.000.000 75.400.016 
23/03/2017Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 3 cho Nụ Cười 2 1.600.00073.800.016 
24/03/2017Ẩn danh2.000.000 75.800.016 
24/03/2017Anh Trần Bá Thanh100.000 75.900.016 
24/03/2017Anh Long (Quận 1)1.000.000 76.900.016 
24/03/2017Ông Nguyễn Văn Bảy + Nguyễn Hồng Đức2.000.000 78.900.016 
24/03/2017Chị Nguyễn Ngọc Phương Thúy200.000 79.100.016 
24/03/2017Cô Ngọc Hà100.000 79.200.016 
24/03/2017Chi hỗ trợ đợt 20 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 5.400.00073.800.016 
24/03/2017Từ Thành Nhơn 72-791.000.000 74.800.016 
24/03/2017Nguyễn Thị Giao ( Montreal )500.000 75.300.016 
24/03/2017Phan Minh Tâm 1.000.000 76.300.016 
24/03/2017Nhóm HS Lớp 12A4 ( 83-86 ) , chuyển khoản VCB 2.000.000 78.300.016 
24/03/2017Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB )300.000 78.600.016 
24/03/2017Chi hỗ trợ đợt 10 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 4.800.00073.800.016 
25/03/2017Cô Bích Vân500.000 74.300.016 
25/03/2017Ân danh2.000.000 76.300.016 
25/03/2017Chị Oanh Hoàng4.000.000 80.300.016 
25/03/2017Chi hỗ trợ đợt 21 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 6.500.00073.800.016 
25/03/2017Đỗ Thanh Vân11.375.000 85.175.016 
25/03/2017Chi hỗ trợ đợt 13 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 11.375.00073.800.016 
25/03/2017Anh Phạm Phi Long + chị Lê Thị Thu Hằng500.000 74.300.016 
25/03/2017Chú Hùng1.000.000 75.300.016 
25/03/2017Ngân Hàng TNHH MTV SHINHAN Việt Nam7.500.000 82.800.016 
25/03/2017Chi hỗ trợ đợt 12 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 9.000.00073.800.016 
25/03/2017 Ẩn danh400.000 74.200.016 
25/03/2017Chi hỗ trợ đợt 10 /tháng 3 cho Nụ Cười 6 400.00073.800.016 
27/03/2017NT5HP lần 10 ngày 23/03/2017 tại NC6 2.922.50070.877.516 
27/03/2017Cô Trâm Anh +Cô Minh Triết500.000 71.377.516 
27/03/2017Chị Nhi1.000.000 72.377.516 
27/03/2017Chi hỗ trợ đợt 22 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 1.500.00070.877.516 
27/03/2017LÊ NGUYỄN PHAN6.822.000 77.699.516 
27/03/2017Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 3 cho Nụ Cười 2 6.822.00070.877.516 
27/03/2017Cô Kim Anh1.000.000 71.877.516 
27/03/2017Cô Tuyết và Cô Hồng ( Texas ) , Cô Karen ( Cali ) : hỗ trợ nấu món ngon - CK Eximbank6.823.000 78.700.516 
27/03/2017Chi hỗ trợ đợt 14 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 7.823.00070.877.516 
27/03/2017Chú Dũng500.000 71.377.516 
27/03/2017Anh Nguyễn Tri Phương Nam3.000.000 74.377.516 
27/03/2017Chi hỗ trợ đợt 13 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 3.500.00070.877.516 
27/03/2017Sinh Viên Trường ĐH Sư Phạm - TP.HCM ( Khoa Tiếng Trung )580.000 71.457.516 
27/03/2017Ẩn Danh 200.000 71.657.516 
27/03/2017Dương Thành Đạt USA ( Thân Hữu PK - LHP )2.273.500 73.931.016 
27/03/2017BS Trương Đình Khải 74-81 1.000.000 74.931.016 
27/03/2017Tất Yến Thanh 200.000 75.131.016 
27/03/2017BS Vũ Ngọc Tuấn ( Bệnh Viện Lao - Phổi Phạm Ngọc Thạch )1.000.000 76.131.016 
27/03/2017Cô Hoàng Phượng - 365 Vĩnh Viễn - Q.10100.000 76.231.016 
27/03/2017Nguyễn Văn Tèo 200.000 76.431.016 
27/03/2017Chi hỗ trợ đợt 11 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 5.553.50070.877.516 
28/03/2017Chị Nguyễn Ngô1.000.000 71.877.516 
28/03/2017Cô Kim Anh500.000 72.377.516 
28/03/2017Cụ Nguyễn Đình Tư1.000.000 73.377.516 
28/03/2017Chi hỗ trợ đợt 23 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 2.500.00070.877.516 
28/03/2017Cô Thủy500.000 71.377.516 
28/03/2017Cô Phương2.000.000 73.377.516 
28/03/2017Chi hỗ trợ đợt 14 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 2.500.00070.877.516 
28/03/2017Ẩn danh ( hổ trợ học phí lớp 6, niên học 2017-2018 cho 5 học sinh Trường Tình Thương Vinh Sơn-Vĩnh Hội25.000.000 95.877.516 
28/03/2017Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 2 /tháng 3 25.000.00070.877.516 
29/03/2017hỗ trợ viện phí, bồi dưỡng BN Trần Văn Lam Xinh (tắc động mạch chủ hai bên-BV chợ Rẫy) 6.000.00064.877.516 
29/03/2017hỗ trợ viện phí, bồi dưỡng BN Trương Văn Bảo Phương (chật khớp gối hở da cẳng chân tay-BV chợ Rẫy) 14.000.00050.877.516 
29/03/2017Nhà hảo tâm ẩn danh hỗ trợ bé Trương Hồ Trí Hiếu -Kỳ 284 150.00050.727.516 
29/03/2017Ẩn danh1.000.000 51.727.516 
29/03/2017Cô Lê Kim Cúc (Quận 7)1.000.000 52.727.516 
29/03/2017Anh Đức1.000.000 53.727.516 
29/03/2017Chị Trần Thị Quý200.000 53.927.516 
29/03/2017Ân danh20.000 53.947.516 
29/03/2017N.N.M200.000 54.147.516 
29/03/2017Chi hỗ trợ đợt 24 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 3.420.00050.727.516 
29/03/2017Nhà hảo tâm ẩn danh (PT 24461)Hỗ Trợ quán cơm nụ cười 12.800.000 53.527.516 
29/03/2017Anh Nguyễn Bình Long1.000.000 54.527.516 
29/03/2017Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 3 cho Nụ Cười 2 1.000.00053.527.516 
29/03/2017Nguyễn Thị Thu Hiền 2.000.000 55.527.516 
29/03/2017Con trai Nhà Văn Nguyễn Quang Thân5.000.000 60.527.516 
29/03/2017Bà Đặng Thị Ngọc Thảo ( CK Eximabak )5.000.000 65.527.516 
29/03/2017Bà Ngô Thị Thanh Hương ( CK Eximbank )5.000.000 70.527.516 
29/03/2017Chi hỗ trợ đợt 15 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 17.000.00053.527.516 
29/03/2017Đoàn Chánh Phương100.000 53.627.516 
29/03/2017Chi hỗ trợ đợt 15 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 100.00053.527.516 
29/03/2017Nguyễn Trần Ngọc Thúy 200.000 53.727.516 
29/03/2017Bà Dương Kim Liên 200.000 53.927.516 
29/03/2017Mme Bui Germaine ( Fr )1.200.000 55.127.516 
29/03/2017Ẩn Danh 100.000 55.227.516 
29/03/2017Bà Phan Thị Thu Hồng 1.000.000 56.227.516 
29/03/2017Chi hỗ trợ đợt 12 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 2.700.00053.527.516 
30/03/2017Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt (VCB05)50.000.000 103.527.516 
30/03/2017Chị TUyết 100.000 103.627.516 
30/03/2017PHAM THANH THUY (CK ACB ngày 28/3 )400.000 104.027.516 
30/03/2017NGUYEN NGOC PHUONG THUY(CK ACB ngày 30/3)200.000 104.227.516 
30/03/2017Anh Tú và Tân1.000.000 105.227.516 
30/03/2017Anh Nguyễn Huy Thông100.000 105.327.516 
30/03/2017Chi hỗ trợ đợt 25 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 1.800.000103.527.516 
30/03/2017Trần Kiêm Hạ200.000 103.727.516 
30/03/2017Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 3 cho Nụ Cười 2 200.000103.527.516 
30/03/2017Chi hỗ trợ viện phí + Bồi dưỡng BNNguyễn Thị Cho -Ung Thư Vú-BV Nhân Dân 115 7.000.00096.527.516 
30/03/2017Nhà hảo tâm Dlinh hỗ trợ bé Trương Hồ Trí Hiếu -Kỳ 284 200.00096.327.516 
30/03/2017Nhà hảo tâm Nguyen Truc Chi hỗ trợ bé Trương Hồ Trí Hiếu -Kỳ 284 200.00096.127.516 
30/03/2017Nhà hảo tâm Le Thi Tuyet Phuong hỗ trợ bé Trương Hồ Trí Hiếu -Kỳ 284 200.00095.927.516 
30/03/2017Nhà hảo tâm Trinh Huu Loc hỗ trợ bé Trương Hồ Trí Hiếu -Kỳ 284 400.00095.527.516 
30/03/2017Lộc Lê - Hùng Huỳnh ở USA (ủng hộ BN Trương Văn Bảo Phương kỳ 285)2.000.000 97.527.516 
30/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Lộc Lê - Hùng Huỳnh (USA) hổ trợ BN Trương Văn Bảo Phương kỳ 285 2.000.00095.527.516 
30/03/2017Cô Cúc500.000 96.027.516 
30/03/2017Chú Tom2.272.000 98.299.516 
30/03/2017Chú Châu1.000.000 99.299.516 
30/03/2017Chi hỗ trợ đợt 16 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 3.772.00095.527.516 
30/03/2017Nguyễn Đăng Khoa200.000 95.727.516 
30/03/2017Phạm Thị Ngọc Hân100.000 95.827.516 
30/03/2017Chi hỗ trợ đợt 11 /tháng 3 cho Nụ Cười 6 300.00095.527.516 
31/03/2017Nhà hảo tâm Ẩn danh hỗ trợ BN Trương Văn Bảo Phương kỳ 285 PT 25061 500.00095.027.516 
31/03/2017Nhà hảo tâm Tran Anh Tuan hỗ trợ BN Trương Văn Bảo Phương kỳ 285 200.00094.827.516 
31/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn danh ủng hộ quán cơm NC6, ngày PT 25053 ngày 29-03-17 300.00094.527.516 
31/03/2017Chú Tiến 500.000 95.027.516 
31/03/2017Công Ty TNHH SX - Duy Lợi4.594.000 99.621.516 
31/03/2017Nguyễn Minh Đạt ( CK Eximbank )150.000 99.771.516 
31/03/2017Chi hỗ trợ đợt 16 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 5.244.00094.527.516 
31/03/2017Cô Mỹ200.000 94.727.516 
31/03/2017Cô Sang100.000 94.827.516 
31/03/2017Chi hỗ trợ đợt 12 /tháng 3 cho Nụ Cười 6 300.00094.527.516 
31/03/2017Nguyễn Võ Bảo Trân 500.000 95.027.516 
31/03/2017Lớp 11 Chuyên Toán 2 - Trường THPT Chuyên LHP 700.000 95.727.516 
31/03/2017Ẩn Danh 1.000.000 96.727.516 
31/03/2017Chi hỗ trợ đợt 12 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 2.200.00094.527.516 
31/03/2017Anh Long Vũ_ Phú Nhuận500.000 95.027.516 
31/03/2017Anh Trác (Q 1 )200.000 95.227.516 
31/03/2017Ẩn danh200.000 95.427.516 
31/03/2017Chú Heng Cheng100.000 95.527.516 
31/03/2017Steven Chu1.000.000 96.527.516 
31/03/2017Chi hỗ trợ đợt 26 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 2.000.00094.527.516 
      
 TIỀN GỬI NGÂN HÀNG (VND)    
 DIỄN GIẢI     
    1.106.370.658 
01/03/2017Ẩn Danh (Chuyển khoản VCB) ( ủng hộ quán cơm NC 4:300,000 và NC6:300,000)600.000 1.106.970.658 
01/03/2017Ẩn Danh (Chuyển khoản VCB)500.000 1.107.470.658 
01/03/2017Ẩn Danh (Chuyển khoản VCB)1.000.000 1.108.470.658 
01/03/2017Bui Minh Thuy(Chuyển khoản VCB)(ủng hộ cơm treo)500.000 1.108.970.658 
02/03/2017Lê Thuy Anh(Chuyển khoản VCB)(ủng hộ NT5HP)300.000 1.109.270.658 
02/03/2017Tran Quoc Dong( chuyển khoản VCB)(ủng hộ bênh nhân Truong Van Ngan Kỳ 277)500.000 1.109.770.658 
02/03/2017Ho Ngoc Phuong Tram(chuyển khoản BIDV)(ủng hộ quỹ từ thiện tình thương)2.000.000 1.111.770.658 
03/03/2017Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 50.000.0001.061.770.658 
03/03/2017Tran Minh Huyen( chuyển khoản VCB)(ủng hộ ngày thứ 5 hạnh phúc)100.000 1.061.870.658 
06/03/2017Ẩn Danh (chuyển khoản VCB)(ủng hộ ngày thứ 5 hạnh phúc)PT245042.000.000 1.063.870.658 
06/03/2017Trần Viết Huân chuyển tiền NT5HP tháng 02 (chuyển khoản VCB)45.551.203 1.109.421.861 
06/03/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB) (ủng hộ Đỗ Anh Thư kỳ 278 và Phạm văn Thanh kỳ 279)300.000 1.109.721.861 
06/03/2017Ly Kim Nguon (chuyển khoản BIDV)200.000 1.109.921.861 
06/03/2017Rem Tran Duc(chuyển khoản BIDV)200.000 1.110.121.861 
07/03/2017Ly Kim Nguon (chuyển khoản BIDV)(ủng hộ Phạm Văn Thanh kỳ 279)200.000 1.110.321.861 
07/03/2017Mirango Travel (chuyển khoản BIDV)2.238.200 1.112.560.061 
07/03/2017Mirango Travel (chuyển khoản BIDV)2.238.200 1.114.798.261 
07/03/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB) (ủng hộ NT5HP) PT24514500.000 1.115.298.261 
07/03/2017Dinh Cam Phat( chuyển khoản VCB) ủng hộ NT5HP)1.000.000 1.116.298.261 
07/03/2017Cao Tien Cuong(chuyển khoản VCB) 100.000 1.116.398.261 
08/03/2017VTC Pay thanh toán giao dịch ngày 22/01/17 (Lê Minh Dũng)500.000 1.116.898.261 
09/03/2017Ẩn danh (chuyển khoản BIDV) PT 24517200.000 1.117.098.261 
09/03/2017Vo Thi Minh Hien (chuyển khoản BIDV)500.000 1.117.598.261 
09/03/2017Hong Tra Bui (Chuyển khoản VCB) (NT5HP)500.000 1.118.098.261 
10/03/2017Dlinh (Chuyển khoản VCB)400.000 1.118.498.261 
10/03/2017Tran Thi My (chuyển khoản VCB)2.000.000 1.120.498.261 
10/03/2017Nguyen Thi Hong Chau (Chuyển khoản VCB)500.000 1.120.998.261 
11/03/2017Ẩn Danh (chuyển khoản VCB) ủng hộ Huỳnh Thị Thu Thủy - Kỳ 280 (PT 24524)150.000 1.121.148.261 
12/03/2017NMC (chuyển khoản VCB)1.000.000 1.122.148.261 
12/03/2017Ẩn Danh (chuyển khoản VCB) (PT 24526)200.000 1.122.348.261 
14/03/2017Ẩn Danh (chuyển kkhoản VCB)(ủng hộ quán cơm NC2)PT 24528200.000 1.122.548.261 
14/03/2017Tran Quoc Dong( chuyển khoản VCB)(ủng hộ bênh nhân Huỳnh Thị Thu Thủy Kỳ 280)500.000 1.123.048.261 
15/03/2017Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 50.000.0001.073.048.261 
15/03/2017Lai The Manh Linh(chuyển khoản VCB) 500.000 1.073.548.261 
16/03/2017Ẩn Danh (chuyển khoản VCB) ủng hộ cơm treo PT 24531500.000 1.074.048.261 
17/03/2017Ho Thi Thanh Hien(chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm NC3500.000 1.074.548.261 
20/03/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(ủng hộ BN Huỳnh Phương Lanh kỳ 281,BN Bùi Thị Oanh kỳ 282,BN Hà Thị Tuyết kỳ 283)450.000 1.074.998.261 
20/03/2017Ly Kim Nguon(chuyển khoản BIDV) ủng hộ các quán cơm200.000 1.075.198.261 
20/03/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB) ủng hộ NT5HP) PT 24535100.000 1.075.298.261 
20/03/2017Nguyen Thi Huong(chuyển khoản VCB)1.000.000 1.076.298.261 
20/03/2017Nguyen Thu Hang (chuyern khoản VCB)200.000 1.076.498.261 
21/03/2017Dinh Ngoc Thanh My(chuyển khoản BIDV)500.000 1.076.998.261 
22/03/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB) PT24539100.000 1.077.098.261 
22/03/2017Huynh Van Tin (chuyển khoản VCB)500.000 1.077.598.261 
22/03/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB) cho quán cơm nụ cười PT 24541500.000 1.078.098.261 
23/03/2017Nguyen Phuc Nguyen (chuyển khoản VCB) 1.000.000 1.079.098.261 
23/03/2017Truong Thi Ngoc Bich (chuyển khoản VCB) 500.000 1.079.598.261 
24/03/2017Hoang Tung Anh(Doi Bong Cuu BK) (chuyển khoản VCB)1.000.000 1.080.598.261 
24/03/2017Ẩn Danh (chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 7,PT 24547500.692 1.081.098.953 
25/03/2017Lãi tiền gửi tài khoản BIDV tháng 03/2017109.545 1.081.208.498 
25/03/2017Lãi tiền gửi tài khoản VCB05 tháng 03/201798.831 1.081.307.329 
25/03/2017Phí quản lý tài khoản VCB05 tháng 2/2017 11.0001.081.296.329 
25/03/2017Lãi tiền gửi tài khoản VCB07 tháng 03/201735.622 1.081.331.951 
25/03/2017Lãi tiền gửi tài khoản VB tháng 03/2017238 1.081.332.189 
27/03/2017Nbinh Phuong Linh(chuyển khoản VCB) 200.000 1.081.532.189 
27/03/2017Le Viet Thanh Ha (chuyển khoản VCB)1.000.000 1.082.532.189 
27/03/2017Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) ủng hộ bé Trương Hồ Trí Hiếu Kỳ 284) PT 24550150.000 1.082.682.189 
29/03/2017Dlinh (Chuyển khoản VCB) ủng hộ bé Trương Hồ Trí Hiếu kỳ 284)200.000 1.082.882.189 
29/03/2017Trinh Huu Loc( chuyển khoản VCB) ủng hộ bé Trương Hồ Trí Hiếu kỳ 284)400.000 1.083.282.189 
29/03/2017Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm NC6) PT 25053)300.000 1.083.582.189 
29/03/2017Le Thi Tuyet Phuong ( chuyển khoản VCB) ủng hộ bé Trương Hồ Trí Hiếu kỳ 284)200.000 1.083.782.189 
29/03/2017Nguyen Truc Chi ( chuyển khoản VCB) ủng hộ bé Trương Hồ Trí Hiếu kỳ 284)200.000 1.083.982.189 
29/03/2017Bui Minh Thuy(Chuyển khoản VCB)(ủng hộ cơm treo)500.000 1.084.482.189 
29/03/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB)PT 250571.000.000 1.085.482.189 
30/03/2017Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 50.000.0001.035.482.189 
30/03/2017Hoang Ngoc Ca Dao(chuyển khoản BIDV) 1.000.000 1.036.482.189 
30/03/2017Tran Anh Tuan( chuyển khoản VCB) ủng hộ Trương Văn Bảo Phương kỳ 285)200.000 1.036.682.189 
30/03/2017Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB) PT 250601.305.000 1.037.987.189 
30/03/2017Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB) ủng hộ Trương Văn Bảo Phương kỳ 285 PT 25061500.000 1.038.487.189 
30/03/2017Phuong Anh ( chuyển khoản VCB) 500.000 1.038.987.189 
30/03/2017Ms Rachel( chuyển khoản VCB)1.000.000 1.039.987.189 
30/03/2017Ba Nguyen Thi Nhon P6Q10( chuyển khoản VCB)500.000 1.040.487.189 
31/03/2017Tran Anh Tuan( chuyển khoản VCB) ủng hộ Trần Văn Lam Xinh kỳ 286)100.000 1.040.587.189 
31/03/2017Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB) PT 25067500.000 1.041.087.189 
31/03/2017Nguyen Phiem Pha VQD-NPP(chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 2)300.000 1.041.387.189 
31/03/2017Thuy Nguyen( chuyển khoản VCB) 500.000 1.041.887.189 
Trước  |  1 2 3 4 5  |  Sau

Quảng cáo

 

Tin tiêu điểm

Cập nhật 3/12/2018 2:29:47 PM
Cập nhật: Ngày 16/03/2018, Quỹ TTTT đã trao tặng lần 2 số tiền 1.200.000 đồng từ nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang và nhà hảo tâm Nguyệt Nhi hỗ trợ đến bệnh nhân Võ Ánh Ngọc.
Cập nhật 3/12/2018 2:26:03 PM
Cập nhật: Ngày 16/03/2018, Quỹ TTTT đã trao tặng lần 2 số tiền 200.000 đồng từ nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang hỗ trợ đến bệnh nhân Phạm Thị Bé.
Cập nhật 3/8/2018 11:15:13 AM
Tuần qua, các quán Nụ Cười lần lượt hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Ngay trong tuần đầu khai trương, quán Nụ Cười 2 đã nhận được món quà ý nghĩa là số tiền đóng góp 50 triệu đồng từ nhà hảo tâm Trương Tấn Phát.
Cập nhật 3/5/2018 8:38:27 AM
Cập nhật: Ngày 16/03/2018, Quỹ TTTT đã trao tặng lần 3 số tiền 200.000 đồng từ nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang hỗ trợ đến bệnh nhân Đặng Thị Hiền.
Cập nhật 3/5/2018 8:32:38 AM
Cập nhật: Ngày 16/03/2018, Quỹ TTTT đã trao tặng lần 2 số tiền 200.000 đồng từ nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang hỗ trợ đến bệnh nhân Trương Thị Huệ.