Cập nhật: Sáng ngày 11/07/2018, Quỹ Từ thiện Bông Sen đã trao số tiền 6 triệu đồng từ nhà hảo tâm Nguyen Thuy Trang hỗ trợ, 200.000 đồng từ nhà hảo tâm Tran Anh Tuan hỗ trợ, 100.000 đồng từ nhà hảo tâm Ẩn Danh (PT 000010) hỗ trợ đến bệnh nhân Trần Văn Trực.

Báo cáo tài chính tháng 03/2017

Báo cáo tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương tháng 03/2017
Kiểu đóng góp:
NgàyDiễn giảiThuChiTồnGhi chú
 Quỹ tiền mặt    
    82.688.116 
01/03/2017Cô Diệu Lê (242/37 _Bùi Viện)100.000 82.788.116 
01/03/2017Chú Nguyễn Văn Thông1.000.000 83.788.116 
01/03/2017Anh Vương Thành Phát13.644.000 97.432.116 
01/03/2017Cô Kim Anh500.000 97.932.116 
01/03/2017Ẩn danh500.000 98.432.116 
01/03/2017Chi hỗ trợ đợt 1 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 15.744.00082.688.116 
01/03/2017CINDY CLAY THOMAS1.137.000 83.825.116 
01/03/2017BARB HILL682.000 84.507.116 
01/03/2017CAROL NEIDGH455.000 84.962.116 
01/03/2017ROSIE DEWIL455.000 85.417.116 
01/03/2017DONNA SONGER1.137.000 86.554.116 
01/03/2017MARGARET HUFFMAN227.000 86.781.116 
01/03/2017DONNA KEYS113.000 86.894.116 
01/03/2017JEAN BRADY455.000 87.349.116 
01/03/2017VU HOANG2.274.000 89.623.116 
01/03/2017LANREEN SHEYPUK1.364.000 90.987.116 
01/03/2017TRA NGUYEN1.137.000 92.124.116 
01/03/2017JANET BRATCHER341.000 92.465.116 
01/03/2017KYM PHUNG1.137.000 93.602.116 
01/03/2017THUY NGUYEN2.274.000 95.876.116 
01/03/2017DIEN NGUYEN455.000 96.331.116 
01/03/2017PHAP NGUYEN114.000 96.445.116 
01/03/2017LOAN CHU682.000 97.127.116 
01/03/2017DUNG CHU909.000 98.036.116 
01/03/2017TAYLOR CHU455.000 98.491.116 
01/03/2017THANH CHU1.364.000 99.855.116 
01/03/2017LAUREN SNEELTAN227.000 100.082.116 
01/03/2017SHERRY CRAMER114.000 100.196.116 
01/03/2017TERI ANDERSON227.000 100.423.116 
01/03/2017ANH CHỊ CHI, LÂM4.548.000 104.971.116 
01/03/2017HUY NGUYỄN227.000 105.198.116 
01/03/2017Chi hỗ trợ đợt 1 /tháng 3 cho Nụ Cười 2 22.510.00082.688.116 
01/03/2017Triều Kế Nguyễn + Nancy Quách 5.000.000 87.688.116 
01/03/2017Cụ Khanh+ Cô Trước 6.822.000 94.510.116 
01/03/2017Cô Đào100.000 94.610.116 
01/03/2017Chị Nguyễn Thị Trang Đài ( CK Eximbank )5.000.000 99.610.116 
01/03/2017Chi hỗ trợ đợt 1 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 16.922.00082.688.116 
01/03/2017Bác Anh 2.500.000 85.188.116 
01/03/2017Nguyễn Tri Phương Nam1.000.000 86.188.116 
01/03/2017Chi hỗ trợ đợt 1 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 3.500.00082.688.116 
01/03/2017Nguyễn Huyền Quang 1.000.000 83.688.116 
01/03/2017Công ty GAUL-HOLDINGS-CORP2.000.000 85.688.116 
01/03/2017Cô Mùi ( Vợ Thầy Chiêu )200.000 85.888.116 
01/03/2017Đặng Chiếu Quốc Việt 200.000 86.088.116 
01/03/2017Phạm Hoàng Oanh 200.000 86.288.116 
01/03/2017Lê Trung Sơn 71-78 USA 3.000.000 89.288.116 
01/03/2017Chi hỗ trợ đợt 1 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 6.600.00082.688.116 
02/03/2017Anh Nguyễn Thái Hoàng500.000 83.188.116 
02/03/2017Cô Dung1.500.000 84.688.116 
02/03/2017Nhóm SV Đại học Kiến Trúc1.500.000 86.188.116 
02/03/2017Nhóm bạn Hồ Phước + Hồ Ngọc Diệu + Lý Thị Chuyết + Hồ Thị Muội Hoa1.000.000 87.188.116 
02/03/2017Chi hỗ trợ đợt 2 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 4.500.00082.688.116 
02/03/2017Chi hỗ trợ chi phí cho bệnh nhân Đỗ Anh Thư tại BV Nhi Đồng 1 22.000.00060.688.116 
02/03/2017Chi hỗ trợ viện phí cho BN Trương Văn Ngàn (sơ Gan, xuất huyết dạ dày, BV Nhân Dân 115) kỳ 277,28-02-17 200.00060.488.116 
02/03/2017Chi hỗ trợ viện phí cho BN Phạm Văn Thanh (gãy xương đùi, BV Nhân Dân 115)  9.000.00051.488.116 
02/03/2017Hai em Mạnh Thắng và Diệu Lý2.274.000 53.762.116 
02/03/2017Chi hỗ trợ đợt 2 /tháng 3 cho Nụ Cười 2 2.274.00051.488.116 
02/03/2017Anh Danh500.000 51.988.116 
02/03/2017Công ty GAUL HOLDINGS CORP2.000.000 53.988.116 
02/03/2017Hồ Phước, Lý Thị Chuyết, Hồ Ngọc Diêu, Hồ Thị Muội Hoa1.000.000 54.988.116 
02/03/2017Chi hỗ trợ đợt 2 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 3.500.00051.488.116 
02/03/2017Cô TanYa ISHCM1.000.000 52.488.116 
02/03/2017Chi hỗ trợ đợt 1 /tháng 3 cho Nụ Cười 6 1.000.00051.488.116 
03/03/2017Cô Kim Ý400.000 51.888.116 
03/03/2017Ẩn Danh1.000.000 52.888.116 
03/03/2017Công Ty TNHH SX Duy Lợi5.190.000 58.078.116 
03/03/2017Nguyễn Minh Đạt ( CK Eximbank)150.000 58.228.116 
03/03/2017Nguyễn Gia Kiệt ( CK Eximbank )2.000.000 60.228.116 
03/03/2017Chi hỗ trợ đợt 2 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 8.740.00051.488.116 
03/03/2017Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt50.000.000 101.488.116 
03/03/2017Nhóm bạn Minh Uyên + Minh Anh + Trung Khang1.500.000 102.988.116 
03/03/2017Chị Linh500.000 103.488.116 
03/03/2017Chú Nam 2703500.000 103.988.116 
03/03/2017Huynh Cam le2.278.000 106.266.116 
03/03/2017Chi hỗ trợ đợt 3 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 4.778.000101.488.116 
03/03/2017Ẩn danh200.000 101.688.116 
03/03/2017Trần Minh Thành2.000.000 103.688.116 
03/03/2017Lê Thị Thanh Thư2.000.000 105.688.116 
03/03/2017Chi hỗ trợ đợt 3 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 4.200.000101.488.116 
03/03/2017Cô Joshi 500.000 101.988.116 
03/03/2017Chi hỗ trợ đợt 2 /tháng 3 cho Nụ Cười 6 500.000101.488.116 
03/03/2017Nguyễn Hải Hà 1.000.000 102.488.116 
03/03/2017Huỳnh Tú Trinh100.000 102.588.116 
03/03/2017Cô Hoàng Phượng - 365 Vĩnh Viễn - Q.10100.000 102.688.116 
03/03/2017Ẩn Danh 200.000 102.888.116 
03/03/2017GS-TS Lê Ngọc Thạch 60-671.000.000 103.888.116 
03/03/2017Trương Đình Âu 71-78500.000 104.388.116 
03/03/2017Tô Kim Hoa 72-79200.000 104.588.116 
03/03/2017Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB )300.000 104.888.116 
03/03/2017Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB )300.000 105.188.116 
03/03/2017Chi hỗ trợ đợt 2 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 3.700.000101.488.116 
04/03/2017Ẩn danh2.000.000 103.488.116 
04/03/2017Anh Cường100.000 103.588.116 
04/03/2017Chị Kim Ngân100.000 103.688.116 
04/03/2017Cô Vũ Thị Tại28.955.000 132.643.116 
04/03/2017Gia đình Nội Phúc3.500.000 136.143.116 
04/03/2017Ẩn danh500.000 136.643.116 
04/03/2017Chi hỗ trợ đợt 4 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 35.155.000101.488.116 
04/03/2017Bé Huỳnh Nguyễn Gia Khang400.000 101.888.116 
04/03/2017Chi hỗ trợ đợt 3 /tháng 3 cho Nụ Cười 2 400.000101.488.116 
04/03/2017Chị Khúc Thị Kim Thoa2.278.000 103.766.116 
04/03/2017Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 3 cho Nụ Cười 4 2.278.000101.488.116 
06/03/2017NT5HP lần 7 ngày 22/02/2017 tại NC3 5.443.70096.044.416 
06/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Vũ Thành Nam cho chương trình em đến trường - NC3,25-02-2017 300.00095.744.416 
06/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Tran Quoc Dong cho BN Trương Văn Ngàn (Sơ Gan,xuất huyết dạ dày BV nhân dân 115)kỳ 277,PT 24501 500.00095.244.416 
06/03/2017Anh TOAN Q.NGUYEN2.275.000 97.519.416 
06/03/2017Ẩn danh8.000 97.527.416 
06/03/2017Chị Lê Mỹ Linh2.000.000 99.527.416 
06/03/2017Chị Mai Phương500.000 100.027.416 
06/03/2017Chị Nguyen Dinh Diem Kieu3.000.000 103.027.416 
06/03/2017Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 3 cho Nụ Cười 2 7.783.00095.244.416 
06/03/2017Cô Hiền 200.000 95.444.416 
06/03/2017Chi hỗ trợ đợt 3 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 200.00095.244.416 
06/03/2017Nguyễn Tri Phương Nam1.000.000 96.244.416 
06/03/2017Chi hỗ trợ đợt 5 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 1.000.00095.244.416 
06/03/2017Đặng Phương Nam10.000.000 105.244.416 
06/03/2017Chi hỗ trợ đợt 3 /tháng 3 cho Nụ Cười 6 10.000.00095.244.416 
06/03/2017Anh Khánh500.000 95.744.416 
06/03/2017Trần Quế Thanh 500.000 96.244.416 
06/03/2017Tạ Việt Hoa 83-86 USA 1.139.000 97.383.416 
06/03/2017BS-RHM Trần Ngọc Đỉnh 62-69500.000 97.883.416 
06/03/2017Nguyễn Hữu Văn 62-69200.000 98.083.416 
06/03/2017Chi hỗ trợ đợt 3 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 2.839.00095.244.416 
07/03/2017 Lộc Lê - Hùng Huỳnh ở USA (ủng hộ BN Thị Hương kỳ 275)1.000.000 96.244.416 
07/03/2017Lộc Lê - Hùng Huỳnh ở USA (ủng hộ BN Ngô Thị Nén kỳ 276)1.000.000 97.244.416 
07/03/2017Lộc Lê - Hùng Huỳnh ở USA (ủng hộ BN Trương Văn Ngàn kỳ 277)1.000.000 98.244.416 
07/03/2017Ẩn danh 1.000.000 99.244.416 
07/03/2017Chị Trịnh Thanh Huệ2.000.000 101.244.416 
07/03/2017chị Quyên +Anh Dương700.000 101.944.416 
07/03/2017Chị Phạm Thanh Thúy (CK ACB ngày 2/3)1.000.000 102.944.416 
07/03/2017Chị Phạm Thị Anh Hồng (CK ACB ngày 3/3)500.000 103.444.416 
07/03/2017Chi hỗ trợ đợt 5 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 5.200.00098.244.416 
07/03/2017Anh Giác Tâm500.000 98.744.416 
07/03/2017Chi hỗ trợ đợt 6 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 500.00098.244.416 
07/03/2017Cô JoShi500.000 98.744.416 
07/03/2017Chi hỗ trợ đợt 4 /tháng 3 cho Nụ Cười 6 500.00098.244.416 
08/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn danh PT23746 cho quán cơm NC6 ngày 01-03-17 300.00097.944.416 
08/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Lộc Lê- Hùng Huỳnh ở USA PT 24453 cho BN Thị Hương kỳ 275 1.000.00096.944.416 
08/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Lộc Lê- Hùng Huỳnh ở USA PT 24453 cho BN Ngô Thi Nén kỳ 276 1.000.00095.944.416 
08/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Lộc Lê- Hùng Huỳnh ở USA PT 24453 cho BN Trương Văn Ngàn kỳ 277 1.000.00094.944.416 
08/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ly Kim Nguon cho BN Phạm văn Thanh kỳ 279 ,PT24511 200.00094.744.416 
08/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn danh cho BN Đỗ Anh Thư kỳ 278, PT 24508 150.00094.594.416 
08/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn danh cho BN Phạm Văn Thanh kỳ 279, PT 24508 150.00094.444.416 
08/03/2017Hỗ trợ viện phí, bồi dưỡng BN Huỳnh Thị Thu Thủy, dập não, xuất huyết hai bên bán cầu 17.000.00077.444.416 
08/03/2017Cô Châu Thị Cẩm vân200.000 77.644.416 
08/03/2017Cô Nguyệt Quới1.400.000 79.044.416 
08/03/2017Gia đình ông Châu Quang Thông2.200.000 81.244.416 
08/03/2017Chi hỗ trợ đợt 6 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 3.800.00077.444.416 
08/03/2017KARAOKE NNICE25.000.000 102.444.416 
08/03/2017Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 3 cho Nụ Cười 2 25.000.00077.444.416 
08/03/2017Cô Duyên 1.000.000 78.444.416 
08/03/2017Cô Thảo4.787.920 83.232.336 
08/03/2017Trịnh Thương Thương ( CK Eximbank )500.000 83.732.336 
08/03/2017Chi hỗ trợ đợt 4 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 6.287.92077.444.416 
08/03/2017Đỗ Thị Phú100.000 77.544.416 
08/03/2017Bé Bùi Tiến Phát50.000 77.594.416 
08/03/2017Bà Đặng Thị Thu Nga200.000 77.794.416 
08/03/2017Trần Nhật Quỳnh (CK - VNDIRECT)500.000 78.294.416 
08/03/2017Chi hỗ trợ đợt 7 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 850.00077.444.416 
08/03/2017Ông Lê Chí Cường ( 1/1 Nguyễn Duy Dương - P.8 - Q.5 )3.000.000 80.444.416 
08/03/2017Huỳnh Thị Thu Trâm 500.000 80.944.416 
08/03/2017Nguyễn Thị Phụng 1.000.000 81.944.416 
08/03/2017Vũ Thiện Nhân ( Tráng Đoàn Trần Bình Trọng )100.000 82.044.416 
08/03/2017Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB )200.000 82.244.416 
08/03/2017Chi hỗ trợ đợt 4 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 4.800.00077.444.416 
09/03/2017Chị Bảo Ngọc1.500.000 78.944.416 
09/03/2017Cô Ánh Hồng600.000 79.544.416 
09/03/2017Cô Lê Ngọc Diễm300.000 79.844.416 
09/03/2017Chú Nguyễn Thế Điều300.000 80.144.416 
09/03/2017Chị Lê Thị Ngọc Hà1.703.000 81.847.416 
09/03/2017Chi hỗ trợ đợt 7 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 4.403.00077.444.416 
09/03/2017Anh Nguyễn Ngọc Phát 200.000 77.644.416 
09/03/2017Cô Phan Vân Anh300.000 77.944.416 
09/03/2017Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 3 cho Nụ Cười 2 500.00077.444.416 
09/03/2017Ẩn Danh 100.000 77.544.416 
09/03/2017Chi hỗ trợ đợt 5 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 100.00077.444.416 
09/03/2017Chị Phượng500.000 77.944.416 
09/03/2017Chi hỗ trợ đợt 5 /tháng 3 cho Nụ Cười 6 500.00077.444.416 
10/03/2017LESS IS MORE1.000.000 78.444.416 
10/03/2017Bé Đan Khanh + Đan Khôi1.000.000 79.444.416 
10/03/2017Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 3 cho Nụ Cười 2 2.000.00077.444.416 
10/03/2017Chị Ngọc100.000 77.544.416 
10/03/2017Ẩn danh500.000 78.044.416 
10/03/2017Anh Võ Phát Đức500.000 78.544.416 
10/03/2017Chi hỗ trợ đợt 8 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 1.100.00077.444.416 
10/03/2017Viet trung le (hổ trợ Phạm Văn Thanh Kỳ 279)2.276.500 79.720.916 
10/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Viet Trung Lê hổ trợ Phạm Văn Thanh kỳ 279 2.276.50077.444.416 
10/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Le Thi Phi Nga cho quán cơm NC2, PT23716  1.000.00076.444.416 
10/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn Danh cho quán cơm NC2, PT23738,ngày 27/02/2017 200.00076.244.416 
10/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Nguyen Phiem Pha VQD, NPP cho quán cơm NC2, PT23739,ngày 28/02/2017 300.00075.944.416 
10/03/2017Chị Yên500.000 76.444.416 
10/03/2017Chị Oanh1.000.000 77.444.416 
10/03/2017Dao Thanh Luu (CK NH BIDV)1.500.000 78.944.416 
10/03/2017Chi hỗ trợ đợt 8 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 3.000.00075.944.416 
10/03/2017GĐ Bùi Vũ Đức Anh + Bùi Vũ Trâm Anh 2.000.000 77.944.416 
10/03/2017PHUNG ĐUC THANG ( chuyển khoản VCB )1.000.000 78.944.416 
10/03/2017Tú Uyên 500.000 79.444.416 
10/03/2017Chi hỗ trợ đợt 5 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 3.500.00075.944.416 
11/03/2017Vũ Thành Nam1.000.000 76.944.416 
11/03/2017Vũ Thành Nam500.000 77.444.416 
11/03/2017Cô Kim Võ ở Mỹ Tho500.000 77.944.416 
11/03/2017Chị Vy200.000 78.144.416 
11/03/2017Chú Hàng Thế Nguyên500.000 78.644.416 
11/03/2017Anh Hùng535.000 79.179.416 
11/03/2017Ẩn Danh500.000 79.679.416 
11/03/2017Chi hỗ trợ đợt 9 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 2.235.00077.444.416 
11/03/2017Tô Kim Phượng2.000.000 79.444.416 
11/03/2017Anh Chị Khánh và Ngọc2.276.500 81.720.916 
11/03/2017Ẩn Danh ( CK Eximbank )500.000 82.220.916 
11/03/2017Chi hỗ trợ đợt 6 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 4.776.50077.444.416 
11/03/2017Chị Kim Võ500.000 77.944.416 
11/03/2017Anh Nguyễn Quang Vĩnh200.000 78.144.416 
11/03/2017Chi hỗ trợ đợt 9 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 700.00077.444.416 
13/03/2017 Lộc Lê - Hùng Huỳnh ở USA (ủng hộ BN Đỗ Anh Thư kỳ 278)1.000.000 78.444.416 
13/03/2017Lộc Lê - Hùng Huỳnh ở USA (ủng hộ BN Phạm Văn Thanh kỳ 279)1.000.000 79.444.416 
13/03/2017Lộc Lê - Hùng Huỳnh ở USA (ủng hộ BN Huỳnh Thị Thu Thủy kỳ 280)1.000.000 80.444.416 
13/03/2017NT5HP lần 8 ngày 08/03/2017 tại NC7 6.863.40073.581.016 
13/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn danh hổ trợ BN Huỳnh Thị Thu Thủy kỳ 280 PT 24524 150.00073.431.016 
13/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Lộc Lê - Hùng Huỳnh (USA) hổ trợ BN Huỳnh Thị Thu Thủy Kỳ 280 PT 24527 1.000.00072.431.016 
13/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Lộc Lê - Hùng Huỳnh (USA) hổ trợ BN Đỗ Anh Thư Kỳ 278 PT 24527 1.000.00071.431.016 
13/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Lộc Lê - Hùng Huỳnh (USA) hổ trợ BN Phạm Văn Thanh Kỳ 279 PT 24527 1.000.00070.431.016 
13/03/2017Anh Thuận + Chị Phương3.000.000 73.431.016 
13/03/2017chị Nguyễn Thị Thu Oanh (1957 _ Quận 1)100.000 73.531.016 
13/03/2017Cô Hội300.000 73.831.016 
13/03/2017Anh Dương Đình Chí200.000 74.031.016 
13/03/2017Tien Thuy le4.550.000 78.581.016 
13/03/2017Chi hỗ trợ đợt 10 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 8.150.00070.431.016 
13/03/2017Chị Nguyễn Thị Lụa1.000.000 71.431.016 
13/03/2017Anh Trần Văn Khén + Chị Vương Thị Hồng Nguyệt2.000.000 73.431.016 
13/03/2017Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 3 cho Nụ Cười 2 3.000.00070.431.016 
13/03/2017Ngũ Nguyệt My300.000 70.731.016 
13/03/2017Cô Hoàng Phượng - 365 Vĩnh Viễn - Q.10100.000 70.831.016 
13/03/2017Ẩn Danh 20.000 70.851.016 
13/03/2017PHAM PHUC KHANH MINH ( Chuyển khoản VCB )200.000 71.051.016 
13/03/2017Chi hỗ trợ đợt 6 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 620.00070.431.016 
14/03/2017Chị Hương1.000.000 71.431.016 
14/03/2017Anh tài500.000 71.931.016 
14/03/2017Chị DĐặng Thị Hoàng Anh400.000 72.331.016 
14/03/2017Chi hỗ trợ đợt 11 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 1.900.00070.431.016 
14/03/2017Chị Vũ Thị Tuyết Hằng2.276.000 72.707.016 
14/03/2017Chị Vũ Thị Tuyết Hằng2.000.000 74.707.016 
14/03/2017Chi hỗ trợ đợt 10 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 4.276.00070.431.016 
14/03/2017Anh Nhân _ 500.000 70.931.016 
14/03/2017Ẩn danh200.000 71.131.016 
14/03/2017Chi hỗ trợ đợt 12 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 700.00070.431.016 
15/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Tran Quoc Dong hỗ trợ bệnh nhân Huỳnh Thị Thu Thủy,PT 24529 500.00069.931.016 
15/03/2017Chi hỗ trợ chi phí điều trị + Bồi dưỡng BN Hà Thị Tuyết-Ung Thư Vú-BV Nhân Dân 115 8.500.00061.431.016 
15/03/2017Chi hỗ trợ chi phí điều trị + Bồi dưỡng BN Bùi Thị Oanh- Nhiễm trùng đường ruột có sỏi-BV Nhân Dân 115 10.000.00051.431.016 
15/03/2017Chi hỗ trợ chi phí điều trị + Bồi dưỡng BN Huỳnh Phương Lanh-Gẫy đốt sống C6, C4-BV Chợ Rẫy 8.000.00043.431.016 
15/03/2017Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt50.000.000 93.431.016 
15/03/2017Chị Phương Tư Vân300.000 93.731.016 
15/03/2017Ẩn danh40.000 93.771.016 
15/03/2017Cô Lê Thị Hồng300.000 94.071.016 
15/03/2017Chi hỗ trợ đợt 13 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 640.00093.431.016 
15/03/2017Công Ty TNHH Tân Thuận1.000.000 94.431.016 
15/03/2017Bà Nguyễn Thị Minh Trang1.000.000 95.431.016 
15/03/2017Ông Bà Vũ Thế Cường1.000.000 96.431.016 
15/03/2017Chi hỗ trợ đợt 7 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 3.000.00093.431.016 
15/03/2017Cô Hạnh + Cô Trang - CHS Gia Long 70-77400.000 93.831.016 
15/03/2017Chi hỗ trợ đợt 7 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 400.00093.431.016 
16/03/2017Cô Mỹ300.000 93.731.016 
16/03/2017Chi hỗ trợ đợt 6 /tháng 3 cho Nụ Cười 6 300.00093.431.016 
16/03/2017Chị Bùi Thị Hồng500.000 93.931.016 
16/03/2017Ẩn danh2.000.000 95.931.016 
16/03/2017Chị Đặng Thị Nguyệt1.360.000 97.291.016 
16/03/2017Hoàng Dương Thanh Dung1.000.000 98.291.016 
16/03/2017Chi hỗ trợ đợt 10 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 4.860.00093.431.016 
16/03/2017Kim Long1.000.000 94.431.016 
16/03/2017Chi hỗ trợ đợt 14 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 1.000.00093.431.016 
16/03/2017Nguyễn Diệu Liên Tâm ( CK Eximbank )2.000.000 95.431.016 
16/03/2017Chi hỗ trợ đợt 8 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 2.000.00093.431.016 
17/03/2017Nguyễn Thanh Khiết200.000 93.631.016 
17/03/2017Ẩn danh500.000 94.131.016 
17/03/2017Chị Huỳnh Thị Kim Ánh100.000 94.231.016 
17/03/2017Ẩn danh1.000.000 95.231.016 
17/03/2017Chị Thanh +Chị Xuân500.000 95.731.016 
17/03/2017Chị Lê Ngọc Sương200.000 95.931.016 
17/03/2017Chi hỗ trợ đợt 15 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 2.300.00093.631.016 
17/03/2017Cô Bỉ300.000 93.931.016 
17/03/2017Chi hỗ trợ đợt 7 /tháng 3 cho Nụ Cười 6 300.00093.631.016 
17/03/2017Nguyễn Thị Ngọc Giao 200.000 93.831.016 
17/03/2017Nguyễn Hoàng Phương500.000 94.331.016 
17/03/2017Chi hỗ trợ đợt 7 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 700.00093.631.016 
17/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn Danh cho quán cơm NC2, PT24528 200.00093.431.016 
17/03/2017Ẩn Danh5.000.000 98.431.016 
17/03/2017Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào - Vân15.921.500 114.352.516 
17/03/2017Chi hỗ trợ đợt 9 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 20.921.50093.431.016 
17/03/2017Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào Vân 6.823.500 100.254.516 
17/03/2017Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 1 /tháng 3 6.823.50093.431.016 
18/03/2017Ẩn danh1.000.000 94.431.016 
18/03/2017Tập thể lớp 12A52.070.000 96.501.016 
18/03/2017Ẩn danh500.000 97.001.016 
18/03/2017Chú Dư Thiên Đức200.000 97.201.016 
18/03/2017Cô Tường Vân1.000.000 98.201.016 
18/03/2017Chi hỗ trợ đợt 16 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 4.770.00093.431.016 
18/03/2017Cô Phạm Ngọc Mỹ1.000.000 94.431.016 
18/03/2017Chi hỗ trợ đợt 8 /tháng 3 cho Nụ Cười 6 1.000.00093.431.016 
19/03/2017Thầy Huyền Diệu4.549.000 97.980.016 
19/03/2017Chi hỗ trợ đợt 10 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 4.549.00093.431.016 
20/03/2017Cô Hoài An300.000 93.731.016 
20/03/2017Chi hỗ trợ đợt 9 /tháng 3 cho Nụ Cười 6 300.00093.431.016 
20/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn Danh hỗ trợ Huỳnh Phương Lanh kỳ 281,PT 24533 150.00093.281.016 
20/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn Danh hỗ trợ Bùi Thị Oanh kỳ 282,PT 24533 150.00093.131.016 
20/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn Danh hỗ trợ Hà Thị Tuyết kỳ 283,PT 24533 150.00092.981.016 
20/03/2017Anh Vương500.000 93.481.016 
20/03/2017Chị Trần Thị Bích Tuyền10.000.000 103.481.016 
20/03/2017Chi hỗ trợ đợt 17 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 10.500.00092.981.016 
20/03/2017Ẩn Danh 700.000 93.681.016 
20/03/2017Anh Khánh 500.000 94.181.016 
20/03/2017Anh Chị Lê Vi Dân 62-69 ( Ger )5.000.000 99.181.016 
20/03/2017Diệp Kim Hồng - KTS Đại Học Kiến Trúc 2.000.000 101.181.016 
20/03/2017Các Bác Cao Niên Sarahcare Worcester MA ( USA )2.000.000 103.181.016 
20/03/2017Cô Hoàng Phượng - 365 Vĩnh Viễn - Q.10100.000 103.281.016 
20/03/2017PHAM MINH HOANG ( chuyển khoản VCB )3.000.000 106.281.016 
20/03/2017Chi hỗ trợ đợt 8 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 13.300.00092.981.016 
20/03/2017Anh Kiên2.300.000 95.281.016 
20/03/2017Huỳnh Thị Nga200.000 95.481.016 
20/03/2017Chi hỗ trợ đợt 11 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 2.500.00092.981.016 
21/03/2017Chị Dương2.000.000 94.981.016 
21/03/2017Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 3 cho Nụ Cười 2 2.000.00092.981.016 
21/03/2017Nguyễn Thị Tường Lan hổ trợ bé Trương Hồ Trí Hiếu bệnh tim bẩm sinh2.000.000 94.981.016 
21/03/2017Chi hỗ trợ chi phí điều trị + Bồi dưỡng cho bé Trương Hồ Trí Hiếu bệnh tim bẩm sinh (viện tim TPHCM) 12.000.00082.981.016 
21/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Nguyễn Thị Tường Lan hổ trợ bé Trương Hồ Trí Hiếu (tim bẩm sinh-viện tim TPHCM) PT24458 2.000.00080.981.016 
21/03/2017Ẩn Danh100.000 81.081.016 
21/03/2017Ông Bà Liêng Hồn g Dũng + Lê Ngọc Hằng3.000.000 84.081.016 
21/03/2017Đoàn Lưu Phương Thảo ( CK Eximbank )300.000 84.381.016 
21/03/2017Chi hỗ trợ đợt 11 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 3.400.00080.981.016 
22/03/2017 Lộc Lê - Hùng Huỳnh ở USA hổ trợ bé Trương Hồ Trí Hiếu -tim bẩm sinh-viện tim TPHCM3.000.000 83.981.016 
22/03/2017Chị Oanh -Anh Chương hổ trợ bé Trương Hồ Trí Hiếu -tim bẩm sinh1.137.000 85.118.016 
22/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Lộc Lê - Hùng Huỳnh (USA) hổ trợ bé Trương Hồ Trí Hiếu (tim bẩm sinh-viện tim TPHCM) PT24459) 3.000.00082.118.016 
22/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Chị Oanh và Anh Chương hổ trợ bé Trương Hồ Trí Hiếu (tim bẩm sinh-viện tim TPHCM)PT 24460 1.137.00080.981.016 
22/03/2017NT5HP lần 9 ngày 22/03/2017 tại NC1 6.181.00074.800.016 
22/03/2017Anh Võ Văn Quang500.000 75.300.016 
22/03/2017Ẩn danh100.000 75.400.016 
22/03/2017Cô Phan Thị Thúy813.300 76.213.316 
22/03/2017Chị Trần Thị Kim Thu500.000 76.713.316 
22/03/2017Anh Lý Bá Đế2.000.000 78.713.316 
22/03/2017Anh Mai Khắc Trung Trực1.000.000 79.713.316 
22/03/2017Chi hỗ trợ đợt 18 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 4.913.30074.800.016 
22/03/2017Ông Bà Phạm Quang Trường 5.000.000 79.800.016 
22/03/2017Phan Hung Duong ( CK Eximbank )2.000.000 81.800.016 
22/03/2017Chi hỗ trợ đợt 12 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 7.000.00074.800.016 
22/03/2017Chú Lợi500.000 75.300.016 
22/03/2017Chi hỗ trợ đợt 11 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 500.00074.800.016 
22/03/2017Nguyễn Đỗ Thiên Sơn 500.000 75.300.016 
22/03/2017Bà Trần Xuân Hường ( Hội Xe Đạp )2.000.000 77.300.016 
22/03/2017Nguyễn Chí Trung 1.000.000 78.300.016 
22/03/2017Chi hỗ trợ đợt 9 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 3.500.00074.800.016 
23/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Vũ Thành Nam cho chương trình em đến trường - NC3 ngày 11-03-2017,PT24455 500.00074.300.016 
23/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ho thi Thanh Hien ủng hộ quán cơm NC3, ngày 17-03-17,PT 24532 500.00073.800.016 
23/03/2017Cụ Bà Nguyễn Thị Ơn200.000 74.000.016 
23/03/2017Chi hỗ trợ đợt 19 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 200.00073.800.016 
23/03/2017Ẩn danh600.000 74.400.016 
23/03/2017LESS IS MORE1.000.000 75.400.016 
23/03/2017Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 3 cho Nụ Cười 2 1.600.00073.800.016 
24/03/2017Ẩn danh2.000.000 75.800.016 
24/03/2017Anh Trần Bá Thanh100.000 75.900.016 
24/03/2017Anh Long (Quận 1)1.000.000 76.900.016 
24/03/2017Ông Nguyễn Văn Bảy + Nguyễn Hồng Đức2.000.000 78.900.016 
24/03/2017Chị Nguyễn Ngọc Phương Thúy200.000 79.100.016 
24/03/2017Cô Ngọc Hà100.000 79.200.016 
24/03/2017Chi hỗ trợ đợt 20 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 5.400.00073.800.016 
24/03/2017Từ Thành Nhơn 72-791.000.000 74.800.016 
24/03/2017Nguyễn Thị Giao ( Montreal )500.000 75.300.016 
24/03/2017Phan Minh Tâm 1.000.000 76.300.016 
24/03/2017Nhóm HS Lớp 12A4 ( 83-86 ) , chuyển khoản VCB 2.000.000 78.300.016 
24/03/2017Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB )300.000 78.600.016 
24/03/2017Chi hỗ trợ đợt 10 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 4.800.00073.800.016 
25/03/2017Cô Bích Vân500.000 74.300.016 
25/03/2017Ân danh2.000.000 76.300.016 
25/03/2017Chị Oanh Hoàng4.000.000 80.300.016 
25/03/2017Chi hỗ trợ đợt 21 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 6.500.00073.800.016 
25/03/2017Đỗ Thanh Vân11.375.000 85.175.016 
25/03/2017Chi hỗ trợ đợt 13 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 11.375.00073.800.016 
25/03/2017Anh Phạm Phi Long + chị Lê Thị Thu Hằng500.000 74.300.016 
25/03/2017Chú Hùng1.000.000 75.300.016 
25/03/2017Ngân Hàng TNHH MTV SHINHAN Việt Nam7.500.000 82.800.016 
25/03/2017Chi hỗ trợ đợt 12 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 9.000.00073.800.016 
25/03/2017 Ẩn danh400.000 74.200.016 
25/03/2017Chi hỗ trợ đợt 10 /tháng 3 cho Nụ Cười 6 400.00073.800.016 
27/03/2017NT5HP lần 10 ngày 23/03/2017 tại NC6 2.922.50070.877.516 
27/03/2017Cô Trâm Anh +Cô Minh Triết500.000 71.377.516 
27/03/2017Chị Nhi1.000.000 72.377.516 
27/03/2017Chi hỗ trợ đợt 22 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 1.500.00070.877.516 
27/03/2017LÊ NGUYỄN PHAN6.822.000 77.699.516 
27/03/2017Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 3 cho Nụ Cười 2 6.822.00070.877.516 
27/03/2017Cô Kim Anh1.000.000 71.877.516 
27/03/2017Cô Tuyết và Cô Hồng ( Texas ) , Cô Karen ( Cali ) : hỗ trợ nấu món ngon - CK Eximbank6.823.000 78.700.516 
27/03/2017Chi hỗ trợ đợt 14 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 7.823.00070.877.516 
27/03/2017Chú Dũng500.000 71.377.516 
27/03/2017Anh Nguyễn Tri Phương Nam3.000.000 74.377.516 
27/03/2017Chi hỗ trợ đợt 13 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 3.500.00070.877.516 
27/03/2017Sinh Viên Trường ĐH Sư Phạm - TP.HCM ( Khoa Tiếng Trung )580.000 71.457.516 
27/03/2017Ẩn Danh 200.000 71.657.516 
27/03/2017Dương Thành Đạt USA ( Thân Hữu PK - LHP )2.273.500 73.931.016 
27/03/2017BS Trương Đình Khải 74-81 1.000.000 74.931.016 
27/03/2017Tất Yến Thanh 200.000 75.131.016 
27/03/2017BS Vũ Ngọc Tuấn ( Bệnh Viện Lao - Phổi Phạm Ngọc Thạch )1.000.000 76.131.016 
27/03/2017Cô Hoàng Phượng - 365 Vĩnh Viễn - Q.10100.000 76.231.016 
27/03/2017Nguyễn Văn Tèo 200.000 76.431.016 
27/03/2017Chi hỗ trợ đợt 11 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 5.553.50070.877.516 
28/03/2017Chị Nguyễn Ngô1.000.000 71.877.516 
28/03/2017Cô Kim Anh500.000 72.377.516 
28/03/2017Cụ Nguyễn Đình Tư1.000.000 73.377.516 
28/03/2017Chi hỗ trợ đợt 23 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 2.500.00070.877.516 
28/03/2017Cô Thủy500.000 71.377.516 
28/03/2017Cô Phương2.000.000 73.377.516 
28/03/2017Chi hỗ trợ đợt 14 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 2.500.00070.877.516 
28/03/2017Ẩn danh ( hổ trợ học phí lớp 6, niên học 2017-2018 cho 5 học sinh Trường Tình Thương Vinh Sơn-Vĩnh Hội25.000.000 95.877.516 
28/03/2017Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 2 /tháng 3 25.000.00070.877.516 
29/03/2017hỗ trợ viện phí, bồi dưỡng BN Trần Văn Lam Xinh (tắc động mạch chủ hai bên-BV chợ Rẫy) 6.000.00064.877.516 
29/03/2017hỗ trợ viện phí, bồi dưỡng BN Trương Văn Bảo Phương (chật khớp gối hở da cẳng chân tay-BV chợ Rẫy) 14.000.00050.877.516 
29/03/2017Nhà hảo tâm ẩn danh hỗ trợ bé Trương Hồ Trí Hiếu -Kỳ 284 150.00050.727.516 
29/03/2017Ẩn danh1.000.000 51.727.516 
29/03/2017Cô Lê Kim Cúc (Quận 7)1.000.000 52.727.516 
29/03/2017Anh Đức1.000.000 53.727.516 
29/03/2017Chị Trần Thị Quý200.000 53.927.516 
29/03/2017Ân danh20.000 53.947.516 
29/03/2017N.N.M200.000 54.147.516 
29/03/2017Chi hỗ trợ đợt 24 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 3.420.00050.727.516 
29/03/2017Nhà hảo tâm ẩn danh (PT 24461)Hỗ Trợ quán cơm nụ cười 12.800.000 53.527.516 
29/03/2017Anh Nguyễn Bình Long1.000.000 54.527.516 
29/03/2017Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 3 cho Nụ Cười 2 1.000.00053.527.516 
29/03/2017Nguyễn Thị Thu Hiền 2.000.000 55.527.516 
29/03/2017Con trai Nhà Văn Nguyễn Quang Thân5.000.000 60.527.516 
29/03/2017Bà Đặng Thị Ngọc Thảo ( CK Eximabak )5.000.000 65.527.516 
29/03/2017Bà Ngô Thị Thanh Hương ( CK Eximbank )5.000.000 70.527.516 
29/03/2017Chi hỗ trợ đợt 15 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 17.000.00053.527.516 
29/03/2017Đoàn Chánh Phương100.000 53.627.516 
29/03/2017Chi hỗ trợ đợt 15 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 100.00053.527.516 
29/03/2017Nguyễn Trần Ngọc Thúy 200.000 53.727.516 
29/03/2017Bà Dương Kim Liên 200.000 53.927.516 
29/03/2017Mme Bui Germaine ( Fr )1.200.000 55.127.516 
29/03/2017Ẩn Danh 100.000 55.227.516 
29/03/2017Bà Phan Thị Thu Hồng 1.000.000 56.227.516 
29/03/2017Chi hỗ trợ đợt 12 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 2.700.00053.527.516 
30/03/2017Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt (VCB05)50.000.000 103.527.516 
30/03/2017Chị TUyết 100.000 103.627.516 
30/03/2017PHAM THANH THUY (CK ACB ngày 28/3 )400.000 104.027.516 
30/03/2017NGUYEN NGOC PHUONG THUY(CK ACB ngày 30/3)200.000 104.227.516 
30/03/2017Anh Tú và Tân1.000.000 105.227.516 
30/03/2017Anh Nguyễn Huy Thông100.000 105.327.516 
30/03/2017Chi hỗ trợ đợt 25 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 1.800.000103.527.516 
30/03/2017Trần Kiêm Hạ200.000 103.727.516 
30/03/2017Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 3 cho Nụ Cười 2 200.000103.527.516 
30/03/2017Chi hỗ trợ viện phí + Bồi dưỡng BNNguyễn Thị Cho -Ung Thư Vú-BV Nhân Dân 115 7.000.00096.527.516 
30/03/2017Nhà hảo tâm Dlinh hỗ trợ bé Trương Hồ Trí Hiếu -Kỳ 284 200.00096.327.516 
30/03/2017Nhà hảo tâm Nguyen Truc Chi hỗ trợ bé Trương Hồ Trí Hiếu -Kỳ 284 200.00096.127.516 
30/03/2017Nhà hảo tâm Le Thi Tuyet Phuong hỗ trợ bé Trương Hồ Trí Hiếu -Kỳ 284 200.00095.927.516 
30/03/2017Nhà hảo tâm Trinh Huu Loc hỗ trợ bé Trương Hồ Trí Hiếu -Kỳ 284 400.00095.527.516 
30/03/2017Lộc Lê - Hùng Huỳnh ở USA (ủng hộ BN Trương Văn Bảo Phương kỳ 285)2.000.000 97.527.516 
30/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Lộc Lê - Hùng Huỳnh (USA) hổ trợ BN Trương Văn Bảo Phương kỳ 285 2.000.00095.527.516 
30/03/2017Cô Cúc500.000 96.027.516 
30/03/2017Chú Tom2.272.000 98.299.516 
30/03/2017Chú Châu1.000.000 99.299.516 
30/03/2017Chi hỗ trợ đợt 16 /tháng 3 cho Nụ Cười 4 3.772.00095.527.516 
30/03/2017Nguyễn Đăng Khoa200.000 95.727.516 
30/03/2017Phạm Thị Ngọc Hân100.000 95.827.516 
30/03/2017Chi hỗ trợ đợt 11 /tháng 3 cho Nụ Cười 6 300.00095.527.516 
31/03/2017Nhà hảo tâm Ẩn danh hỗ trợ BN Trương Văn Bảo Phương kỳ 285 PT 25061 500.00095.027.516 
31/03/2017Nhà hảo tâm Tran Anh Tuan hỗ trợ BN Trương Văn Bảo Phương kỳ 285 200.00094.827.516 
31/03/2017Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn danh ủng hộ quán cơm NC6, ngày PT 25053 ngày 29-03-17 300.00094.527.516 
31/03/2017Chú Tiến 500.000 95.027.516 
31/03/2017Công Ty TNHH SX - Duy Lợi4.594.000 99.621.516 
31/03/2017Nguyễn Minh Đạt ( CK Eximbank )150.000 99.771.516 
31/03/2017Chi hỗ trợ đợt 16 /tháng 3 cho Nụ Cười 3 5.244.00094.527.516 
31/03/2017Cô Mỹ200.000 94.727.516 
31/03/2017Cô Sang100.000 94.827.516 
31/03/2017Chi hỗ trợ đợt 12 /tháng 3 cho Nụ Cười 6 300.00094.527.516 
31/03/2017Nguyễn Võ Bảo Trân 500.000 95.027.516 
31/03/2017Lớp 11 Chuyên Toán 2 - Trường THPT Chuyên LHP 700.000 95.727.516 
31/03/2017Ẩn Danh 1.000.000 96.727.516 
31/03/2017Chi hỗ trợ đợt 12 /tháng 3 cho Nụ Cười 7 2.200.00094.527.516 
31/03/2017Anh Long Vũ_ Phú Nhuận500.000 95.027.516 
31/03/2017Anh Trác (Q 1 )200.000 95.227.516 
31/03/2017Ẩn danh200.000 95.427.516 
31/03/2017Chú Heng Cheng100.000 95.527.516 
31/03/2017Steven Chu1.000.000 96.527.516 
31/03/2017Chi hỗ trợ đợt 26 /tháng 3 cho Nụ Cười 1 2.000.00094.527.516 
      
 TIỀN GỬI NGÂN HÀNG (VND)    
 DIỄN GIẢI     
    1.106.370.658 
01/03/2017Ẩn Danh (Chuyển khoản VCB) ( ủng hộ quán cơm NC 4:300,000 và NC6:300,000)600.000 1.106.970.658 
01/03/2017Ẩn Danh (Chuyển khoản VCB)500.000 1.107.470.658 
01/03/2017Ẩn Danh (Chuyển khoản VCB)1.000.000 1.108.470.658 
01/03/2017Bui Minh Thuy(Chuyển khoản VCB)(ủng hộ cơm treo)500.000 1.108.970.658 
02/03/2017Lê Thuy Anh(Chuyển khoản VCB)(ủng hộ NT5HP)300.000 1.109.270.658 
02/03/2017Tran Quoc Dong( chuyển khoản VCB)(ủng hộ bênh nhân Truong Van Ngan Kỳ 277)500.000 1.109.770.658 
02/03/2017Ho Ngoc Phuong Tram(chuyển khoản BIDV)(ủng hộ quỹ từ thiện tình thương)2.000.000 1.111.770.658 
03/03/2017Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 50.000.0001.061.770.658 
03/03/2017Tran Minh Huyen( chuyển khoản VCB)(ủng hộ ngày thứ 5 hạnh phúc)100.000 1.061.870.658 
06/03/2017Ẩn Danh (chuyển khoản VCB)(ủng hộ ngày thứ 5 hạnh phúc)PT245042.000.000 1.063.870.658 
06/03/2017Trần Viết Huân chuyển tiền NT5HP tháng 02 (chuyển khoản VCB)45.551.203 1.109.421.861 
06/03/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB) (ủng hộ Đỗ Anh Thư kỳ 278 và Phạm văn Thanh kỳ 279)300.000 1.109.721.861 
06/03/2017Ly Kim Nguon (chuyển khoản BIDV)200.000 1.109.921.861 
06/03/2017Rem Tran Duc(chuyển khoản BIDV)200.000 1.110.121.861 
07/03/2017Ly Kim Nguon (chuyển khoản BIDV)(ủng hộ Phạm Văn Thanh kỳ 279)200.000 1.110.321.861 
07/03/2017Mirango Travel (chuyển khoản BIDV)2.238.200 1.112.560.061 
07/03/2017Mirango Travel (chuyển khoản BIDV)2.238.200 1.114.798.261 
07/03/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB) (ủng hộ NT5HP) PT24514500.000 1.115.298.261 
07/03/2017Dinh Cam Phat( chuyển khoản VCB) ủng hộ NT5HP)1.000.000 1.116.298.261 
07/03/2017Cao Tien Cuong(chuyển khoản VCB) 100.000 1.116.398.261 
08/03/2017VTC Pay thanh toán giao dịch ngày 22/01/17 (Lê Minh Dũng)500.000 1.116.898.261 
09/03/2017Ẩn danh (chuyển khoản BIDV) PT 24517200.000 1.117.098.261 
09/03/2017Vo Thi Minh Hien (chuyển khoản BIDV)500.000 1.117.598.261 
09/03/2017Hong Tra Bui (Chuyển khoản VCB) (NT5HP)500.000 1.118.098.261 
10/03/2017Dlinh (Chuyển khoản VCB)400.000 1.118.498.261 
10/03/2017Tran Thi My (chuyển khoản VCB)2.000.000 1.120.498.261 
10/03/2017Nguyen Thi Hong Chau (Chuyển khoản VCB)500.000 1.120.998.261 
11/03/2017Ẩn Danh (chuyển khoản VCB) ủng hộ Huỳnh Thị Thu Thủy - Kỳ 280 (PT 24524)150.000 1.121.148.261 
12/03/2017NMC (chuyển khoản VCB)1.000.000 1.122.148.261 
12/03/2017Ẩn Danh (chuyển khoản VCB) (PT 24526)200.000 1.122.348.261 
14/03/2017Ẩn Danh (chuyển kkhoản VCB)(ủng hộ quán cơm NC2)PT 24528200.000 1.122.548.261 
14/03/2017Tran Quoc Dong( chuyển khoản VCB)(ủng hộ bênh nhân Huỳnh Thị Thu Thủy Kỳ 280)500.000 1.123.048.261 
15/03/2017Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 50.000.0001.073.048.261 
15/03/2017Lai The Manh Linh(chuyển khoản VCB) 500.000 1.073.548.261 
16/03/2017Ẩn Danh (chuyển khoản VCB) ủng hộ cơm treo PT 24531500.000 1.074.048.261 
17/03/2017Ho Thi Thanh Hien(chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm NC3500.000 1.074.548.261 
20/03/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(ủng hộ BN Huỳnh Phương Lanh kỳ 281,BN Bùi Thị Oanh kỳ 282,BN Hà Thị Tuyết kỳ 283)450.000 1.074.998.261 
20/03/2017Ly Kim Nguon(chuyển khoản BIDV) ủng hộ các quán cơm200.000 1.075.198.261 
20/03/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB) ủng hộ NT5HP) PT 24535100.000 1.075.298.261 
20/03/2017Nguyen Thi Huong(chuyển khoản VCB)1.000.000 1.076.298.261 
20/03/2017Nguyen Thu Hang (chuyern khoản VCB)200.000 1.076.498.261 
21/03/2017Dinh Ngoc Thanh My(chuyển khoản BIDV)500.000 1.076.998.261 
22/03/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB) PT24539100.000 1.077.098.261 
22/03/2017Huynh Van Tin (chuyển khoản VCB)500.000 1.077.598.261 
22/03/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB) cho quán cơm nụ cười PT 24541500.000 1.078.098.261 
23/03/2017Nguyen Phuc Nguyen (chuyển khoản VCB) 1.000.000 1.079.098.261 
23/03/2017Truong Thi Ngoc Bich (chuyển khoản VCB) 500.000 1.079.598.261 
24/03/2017Hoang Tung Anh(Doi Bong Cuu BK) (chuyển khoản VCB)1.000.000 1.080.598.261 
24/03/2017Ẩn Danh (chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 7,PT 24547500.692 1.081.098.953 
25/03/2017Lãi tiền gửi tài khoản BIDV tháng 03/2017109.545 1.081.208.498 
25/03/2017Lãi tiền gửi tài khoản VCB05 tháng 03/201798.831 1.081.307.329 
25/03/2017Phí quản lý tài khoản VCB05 tháng 2/2017 11.0001.081.296.329 
25/03/2017Lãi tiền gửi tài khoản VCB07 tháng 03/201735.622 1.081.331.951 
25/03/2017Lãi tiền gửi tài khoản VB tháng 03/2017238 1.081.332.189 
27/03/2017Nbinh Phuong Linh(chuyển khoản VCB) 200.000 1.081.532.189 
27/03/2017Le Viet Thanh Ha (chuyển khoản VCB)1.000.000 1.082.532.189 
27/03/2017Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) ủng hộ bé Trương Hồ Trí Hiếu Kỳ 284) PT 24550150.000 1.082.682.189 
29/03/2017Dlinh (Chuyển khoản VCB) ủng hộ bé Trương Hồ Trí Hiếu kỳ 284)200.000 1.082.882.189 
29/03/2017Trinh Huu Loc( chuyển khoản VCB) ủng hộ bé Trương Hồ Trí Hiếu kỳ 284)400.000 1.083.282.189 
29/03/2017Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm NC6) PT 25053)300.000 1.083.582.189 
29/03/2017Le Thi Tuyet Phuong ( chuyển khoản VCB) ủng hộ bé Trương Hồ Trí Hiếu kỳ 284)200.000 1.083.782.189 
29/03/2017Nguyen Truc Chi ( chuyển khoản VCB) ủng hộ bé Trương Hồ Trí Hiếu kỳ 284)200.000 1.083.982.189 
29/03/2017Bui Minh Thuy(Chuyển khoản VCB)(ủng hộ cơm treo)500.000 1.084.482.189 
29/03/2017Ẩn danh (chuyển khoản VCB)PT 250571.000.000 1.085.482.189 
30/03/2017Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 50.000.0001.035.482.189 
30/03/2017Hoang Ngoc Ca Dao(chuyển khoản BIDV) 1.000.000 1.036.482.189 
30/03/2017Tran Anh Tuan( chuyển khoản VCB) ủng hộ Trương Văn Bảo Phương kỳ 285)200.000 1.036.682.189 
30/03/2017Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB) PT 250601.305.000 1.037.987.189 
30/03/2017Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB) ủng hộ Trương Văn Bảo Phương kỳ 285 PT 25061500.000 1.038.487.189 
30/03/2017Phuong Anh ( chuyển khoản VCB) 500.000 1.038.987.189 
30/03/2017Ms Rachel( chuyển khoản VCB)1.000.000 1.039.987.189 
30/03/2017Ba Nguyen Thi Nhon P6Q10( chuyển khoản VCB)500.000 1.040.487.189 
31/03/2017Tran Anh Tuan( chuyển khoản VCB) ủng hộ Trần Văn Lam Xinh kỳ 286)100.000 1.040.587.189 
31/03/2017Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB) PT 25067500.000 1.041.087.189 
31/03/2017Nguyen Phiem Pha VQD-NPP(chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 2)300.000 1.041.387.189 
31/03/2017Thuy Nguyen( chuyển khoản VCB) 500.000 1.041.887.189 
Trước  |  1 2 3 4 5  |  Sau

Quảng cáo

 

Tin tiêu điểm

Cập nhật 7/10/2018 4:20:11 PM
Cập nhật: Sáng ngày 11/07/2018, Quỹ Từ thiện Bông Sen đã trao số tiền 6 triệu đồng từ nhà hảo tâm Nguyen Thuy Trang hỗ trợ, 200.000 đồng từ nhà hảo tâm Tran Anh Tuan hỗ trợ, 100.000 đồng từ nhà hảo tâm Ẩn Danh (PT 000010) hỗ trợ đến bệnh nhân Trần Văn Trực.
Cập nhật 7/5/2018 4:41:51 PM
Thông báo: Quỹ Từ thiện Tình Thương chuẩn bị giải thể để chuyển sang phiên bản mở rộng toàn quốc với tên gọi Quỹ Từ thiện Bông Sen. Kể từ ngày 06/07/2018 Quỹ TTTT sẽ tiếp nhận đóng góp từ quý nhà hảo tâm thông qua tài khoản mới với tên gọi Quỹ Bông Sen. Quỹ Từ thiện Bông Sen được thành lập theo quyết định số 24/QĐ-BNV được Bộ Nội Vụ cấp ngày 5 tháng 1 năm 2018. Quỹ sẽ có phạm vi hoạt động trên toàn quốc.
Cập nhật 6/18/2018 4:34:02 PM
Cập nhật: Chiều ngày 21/06/2018, Điều phối viên của Quỹ đã đến bệnh viện Nhân Dân 115 để trao số tiền 200.000 đồng từ nhà hảo tâm Vuong Le Nhan - Vuong Le Nghia hỗ trợ, 100.000 đồng từ nhà hảo tâm Ly Kim Nguon hỗ trợ, Quỹ TTTT hỗ trợ 12.700.000 đồng còn thiếu để cô Phi đủ kinh phí phẫu thuật và 2 triệu đồng nữa để cô bồi dưỡng thêm. Kể từ tháng 4/2018, Quỹ Từ thiện Tình Thương thay đổi quy trình thông báo về Hỗ trợ dịch vụ y tế: Các ca bệnh không khẩn cấp sẽ được thông báo kêu gọi vài ngày trước khi Quỹ giải ngân kinh phí trợ giúp cho bệnh nhân.
Cập nhật 6/6/2018 9:03:04 AM
Cập nhật: Ngày 27/06/2018, Quỹ TTTT đã chuyển số tiền 2.000.000 đồng từ nhà hảo tâm Nha Lam hỗ trợ đến bệnh nhân Nguyễn Xuân Vũ.
Cập nhật 6/6/2018 8:59:14 AM
Cập nhật: Ngày 18/06/2017, Quỹ TTTT đã chuyển số tiền 3.200.000 đồng từ nhà hảo tâm Diem Phuc và nhà hảo tâm Ẩn Danh (PT 31123) hỗ trợ đến bệnh nhân Thái Văn Nhỏ.