Cập nhật: Chiều ngày 17/05/2018, Điều phối viên của Quỹ đã đến bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình để trao số tiền 2.000.000 đồng từ nhà hảo tâm Tran Thi Bich Ngoc hỗ trợ, Quỹ TTTT hỗ trợ 8.000.000 đồng còn thiếu để cô Thơm đủ kinh phí phẫu thuật và 2.000.000 đồng nữa để cô bồi dưỡng thêm. Kể từ tháng 4/2018, Quỹ Từ thiện Tình Thương thay đổi quy trình thông báo về Hỗ trợ dịch vụ y tế: Các ca bệnh không khẩn cấp sẽ được thông báo kêu gọi vài ngày trước khi Quỹ giải ngân kinh phí trợ giúp cho bệnh nhân.

Báo cáo tài chính tháng 08/2016

Báo cáo tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương tháng 08/2016
Kiểu đóng góp:
NgàyDiễn giảiThuChiTồnGhi chú
 Quỹ tiền mặt    
    80.329.089 
01/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Lê Kim Thảnh (BV Nhân dân 115) 5.000.00075.329.089 
01/08/2016Bà Nguyễn Thị Cúc ( Ở Pháp)1.000.000 76.329.089 
01/08/2016Ẩn danh1.200.000 77.529.089 
01/08/2016Bạn Hoàng500.000 78.029.089 
01/08/2016Chú Trai5.000.000 83.029.089 
01/08/2016Anh Lê Quang Trí3.000.000 86.029.089 
01/08/2016Anh Minh Tân100.000 86.129.089 
01/08/2016Chi hỗ trợ đợt 01/tháng 8 cho Nụ Cười 1 10.800.00075.329.089 
01/08/2016 Ông Lê Trọng Nhi ( hỗ trợ học phí lớp 6 ,niên học 2016-2017 cho em Đoàn Minh Thiện)4.000.000 79.329.089 
01/08/2016Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 1/tháng 8 4.000.00075.329.089 
01/08/2016BS Trần Ngọc Đỉnh 62-69500.000 75.829.089 
01/08/2016Võ Ngọc Sơn 57-64 ( USA )1.000.000 76.829.089 
01/08/2016Cô Linh - Bạn Chú Trực 4.525.000 81.354.089 
01/08/2016Trần Văn Đạt 55-62 ( USA )4.452.000 85.806.089 
01/08/2016Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 8 cho Nụ Cười 7 10.477.00075.329.089 
01/08/2016Anh Lê Duyên Hoài50.000 75.379.089 
01/08/2016Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 8 cho Nụ Cười 6 50.00075.329.089 
01/08/2016Ông Bà Phạm Văn Ngọc1.000.000 76.329.089 
01/08/2016Ông Bà Hoàng Thoại Châu2.000.000 78.329.089 
01/08/2016Anh Khanh3.000.000 81.329.089 
01/08/2016Nguyễn Thị Mỹ Trang1.000.000 82.329.089 
01/08/2016Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 8 cho Nụ Cười 3 7.000.00075.329.089 
02/08/2016Nguyễn Thị Bạch Yến15.000.000 90.329.089 
02/08/2016Cô Nguyễn Thị Liên200.000 90.529.089 
02/08/2016Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 8 cho Nụ Cười 3 15.200.00075.329.089 
02/08/2016Chị Trúc1.700.000 77.029.089 
02/08/2016Gia đình cụ bà Nguyễn Thị Bé1.000.000 78.029.089 
02/08/2016Bạn Hoàng500.000 78.529.089 
02/08/2016Chi hỗ trợ đợt 02/tháng 8 cho Nụ Cười 1 3.200.00075.329.089 
02/08/2016Anh Nguyễn Văn Minh (CK-VNDIRECT)200.000 75.529.089 
02/08/2016Võ Lê Linh Đan (CK-VNDIRECT)500.000 76.029.089 
02/08/2016Trần Nhật Quỳnh (CK-VNDIRECT)500.000 76.529.089 
02/08/2016Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 8 cho Nụ Cười 4 1.200.00075.329.089 
02/08/2016NT5HP lần 40 ngày 28/07/2016 tại NC1 5.934.00069.395.089 
02/08/2016NT5HP lần 41 ngày 28/07/2016 tại NC2 6.539.00062.856.089 
02/08/2016NT5HP lần 42 ngày 27/07/2016 tại NC3 4.590.50058.265.589 
02/08/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm 20171 ngày 01/08/2016 300.00057.965.589 
02/08/2016Chi hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn Nguyễn Thị Thu Lang - Quang Trung, Gò Vấp 5.000.00052.965.589 
03/08/2016Minh H Luong (THE BRUSHES & SOURITZIDIS FAMILY CHARITIES FUNDS)2.233.000 55.198.589 
03/08/2016Cô Thu (350/3G _ Cách Mạng Tháng 8_ quận 3)2.000.000 57.198.589 
03/08/2016Vợ chồng Thăng _Hà2.000.000 59.198.589 
03/08/2016Cô Chi1.000.000 60.198.589 
03/08/2016Anh Lâm Chí Vinh1.000.000 61.198.589 
03/08/2016Anh Ngô Văn Hai (1950 + Canh Dần)200.000 61.398.589 
03/08/2016Ẩn danh200.000 61.598.589 
03/08/2016Anh Huy1.000.000 62.598.589 
03/08/2016Anh Việt5.000.000 67.598.589 
03/08/2016Chi hỗ trợ đợt 03/tháng 8 cho Nụ Cười 1 12.400.00055.198.589 
03/08/2016Ông Nguyễn Ngọc Huề2.224.000 57.422.589 
03/08/2016Anh Lâm Trí Phát150.000 57.572.589 
03/08/2016Cô Nguyễn Thị Cúc1.000.000 58.572.589 
03/08/2016Chi hỗ trợ đợt 01/tháng 8 cho Nụ Cười 2 3.374.00055.198.589 
03/08/2016Nguyễn Quang Hòa 200.000 55.398.589 
03/08/2016Lê Trung Sơn 71-78 (USA )3.000.000 58.398.589 
03/08/2016Nguyễn Hoàng Long ( Aus ) ( 07-10 )1.000.000 59.398.589 
03/08/2016Phạm Văn Hoa 68-75400.000 59.798.589 
03/08/2016Nguyễn Đại Hùng Lộc 72-792.000.000 61.798.589 
03/08/2016Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB )300.000 62.098.589 
03/08/2016Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB )300.000 62.398.589 
03/08/2016Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 8 cho Nụ Cười 7 7.200.00055.198.589 
03/08/2016Chú Tiến500.000 55.698.589 
03/08/2016Nguyễn Thị Cúc1.000.000 56.698.589 
03/08/2016VAS COFFE TALK500.000 57.198.589 
03/08/2016Ân Danh 1.000.000 58.198.589 
03/08/2016Chú Chấn ( Cựu SV Đà Lạt)500.000 58.698.589 
03/08/2016Bác Trần Văn Bá200.000 58.898.589 
03/08/2016Ân Danh 100.000 58.998.589 
03/08/2016Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 8 cho Nụ Cười 3 3.800.00055.198.589 
03/08/2016Ông  bà Trần Trọng Đàm1.000.000 56.198.589 
03/08/2016Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 2/tháng 8 1.000.00055.198.589 
04/08/2016Nguyễn Thị Trang Đài5.000.000 60.198.589 
04/08/2016Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 8 cho Nụ Cười 3 5.000.00055.198.589 
04/08/2016Karaoke Nnice35.000.000 90.198.589 
04/08/2016Anh Toan Q Nguyen2.224.000 92.422.589 
04/08/2016Gia đình Anh Huy1.000.000 93.422.589 
04/08/2016Chi hỗ trợ đợt 02/tháng 8 cho Nụ Cười 2 38.224.00055.198.589 
04/08/2016Chị Nguyễn Thị Hạnh Xuân1.500.000 56.698.589 
04/08/2016Cô Kim Võ (Mỹ Tho)500.000 57.198.589 
04/08/2016Cô Trần Thu Nguyệt1.000.000 58.198.589 
04/08/2016Anh Diệp Lê Hoàng Phúc1.000.000 59.198.589 
04/08/2016Cô Đỗ Thị Hóa500.000 59.698.589 
04/08/2016Anh Thanh Phước200.000 59.898.589 
04/08/2016Anh Hùng + Thắm1.000.000 60.898.589 
04/08/2016Anh Ngô Thành Đạt100.000 60.998.589 
04/08/2016Ẩn danh200.000 61.198.589 
04/08/2016Cô Diệp Hoa400.000 61.598.589 
04/08/2016Chị Trần Thị Thúy Nga1.000.000 62.598.589 
04/08/2016Chi hỗ trợ đợt 04/tháng 8 cho Nụ Cười 1 7.400.00055.198.589 
04/08/2016Ẩn danh (16447) (ủng hộ cho kỳ 227 & 230)2.000.000 57.198.589 
04/08/2016Cô Kim Võ (Mỹ Tho)500.000 57.698.589 
04/08/2016Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 8 cho Nụ Cười 4 500.00057.198.589 
05/08/2016Chú Dũng500.000 57.698.589 
05/08/2016Cô Nguyễn Thị Vĩnh2.000.000 59.698.589 
05/08/2016Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 8 cho Nụ Cười 4 2.500.00057.198.589 
05/08/2016Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào Vân- hỗ trợ lương 3 GV lớp học tình thương Bà Mười6.678.000 63.876.589 
05/08/2016Cô Chú   Vân Đào  - hỗ trợ học phí lớp 12 cho em Mộng Nghi4.452.000 68.328.589 
05/08/2016Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 3/tháng 8 11.130.00057.198.589 
05/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Thủy (BV Chợ Rẫy) theo chỉ định nhà hảo tâm 16447 1.000.00056.198.589 
05/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Ngọc Huệ (BV ND 115) theo chỉ định nhà hảo tâm 16447 1.000.00055.198.589 
05/08/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt (VCB07)50.000.000 105.198.589 
05/08/2016Anh Nguyễn Văn Biển12.337.000 117.535.589 
05/08/2016Ẩn danh1.000.000 118.535.589 
05/08/2016Chi hỗ trợ đợt 05/tháng 8 cho Nụ Cười 1 13.337.000105.198.589 
05/08/2016Đặng Văn Lưu 61-68 1.000.000 106.198.589 
05/08/2016Lê Thị Hai - 240 Bis Ngô Gia Tự -P.4- Q.10200.000 106.398.589 
05/08/2016Phan Kế Xương - Cửa sắt Kiến Thành P4 - Q.10 50.000 106.448.589 
05/08/2016Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB )200.000 106.648.589 
05/08/2016Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 8 cho Nụ Cười 7 1.450.000105.198.589 
05/08/2016Người đẹp Ẩn Danh5.000.000 110.198.589 
05/08/2016Cô Ngô Kiều Phúc Thảo- ủng hộ nấu bún bò ngày 12/86.500.000 116.698.589 
05/08/2016Công ty TNHH Tân Thuận1.000.000 117.698.589 
05/08/2016Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào VÂn15.582.000 133.280.589 
05/08/2016Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 8 cho Nụ Cười 3 28.082.000105.198.589 
06/08/2016Cô Nguyễn Thị Vị2.000.000 107.198.589 
06/08/2016Chị Sa1.000.000 108.198.589 
06/08/2016Anh Nguyễn Thành Hưng3.000.000 111.198.589 
06/08/2016Chị Cẩm Hường3.000.000 114.198.589 
06/08/2016Nguyễn Thị Mai1.000.000 115.198.589 
06/08/2016Anh Võ Phát Đức500.000 115.698.589 
06/08/2016Anh Nguyễn Bá Xích200.000 115.898.589 
06/08/2016Chị Nhi300.000 116.198.589 
06/08/2016Chi hỗ trợ đợt 06/tháng 8 cho Nụ Cười 1 11.000.000105.198.589 
06/08/2016Ẩn danh200.000 105.398.589 
06/08/2016Chị Bảo Trân200.000 105.598.589 
06/08/2016Chi hỗ trợ đợt 03/tháng 8 cho Nụ Cười 2 400.000105.198.589 
06/08/2016Thiếu đoàn Âu Lạc - Hướng đạo sinh - Đạo SG2.000.000 107.198.589 
06/08/2016Ẩn danh200.000 107.398.589 
06/08/2016Cô Đỗ Thị Sen2.000.000 109.398.589 
06/08/2016Bà Nguyễn Thị Thanh (84t)300.000 109.698.589 
06/08/2016Cô Hường200.000 109.898.589 
06/08/2016Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 8 cho Nụ Cười 4 4.700.000105.198.589 
07/08/2016Bạn Kim Long500.000 105.698.589 
07/08/2016Công ty Đầu tư - XNK Nguyễn Quang1.000.000 106.698.589 
07/08/2016Chi hỗ trợ đợt 07/tháng 8 cho Nụ Cười 1 1.500.000105.198.589 
08/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Hoàng Huynh (BV Chợ Rẫy) theo chỉ định nhà hảo tâm 20190 10.000.00095.198.589 
08/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Trà Văn Thuyền (BV Chợ Rẫy)  5.000.00090.198.589 
08/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Phan Công Danh (BV ND 115) 5.000.00085.198.589 
08/08/2016Anh Nguyễn Văn Thông1.200.000 86.398.589 
08/08/2016Chú Wang Sam Sung500.000 86.898.589 
08/08/2016Chị Nguyệt quới 700.000 87.598.589 
08/08/2016Anh Phát4.450.000 92.048.589 
08/08/2016Chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (CK ACB ngày 4/8)2.000.000 94.048.589 
08/08/2016Anh Trần Cao Quốc Trí2.000.000 96.048.589 
08/08/2016Chi hỗ trợ đợt 08/tháng 8 cho Nụ Cười 1 10.850.00085.198.589 
08/08/2016Cô TRần Thị Kim Tiến( Q1,TP.HCM)200.000 85.398.589 
08/08/2016Ngọc -Loan-Khoa500.000 85.898.589 
08/08/2016TRần Nhân94.000 85.992.589 
08/08/2016 STANLEY TRAN (TEXAS) - Hỗ trợ bữa ăn ngày 7 tháng 106.675.000 92.667.589 
08/08/2016 JOHN KELLY300.000 92.967.589 
08/08/2016Trần Cao Quốc Trí2.000.000 94.967.589 
08/08/2016Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 8 cho Nụ Cười 3 9.769.00085.198.589 
08/08/2016Chị Đặng Thị Phương Khánh200.000 85.398.589 
08/08/2016Cô Nguyễn Thị Hồng200.000 85.598.589 
08/08/2016Chi hỗ trợ đợt 04/tháng 8 cho Nụ Cười 2 400.00085.198.589 
08/08/2016Trần Cao Quốc Trí (nhận từ NC1)2.000.000 87.198.589 
08/08/2016Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 8 cho Nụ Cười 4 2.000.00085.198.589 
08/08/2016Dương Từ Uyển Huê 200.000 85.398.589 
08/08/2016Ẩn Danh 200.000 85.598.589 
08/08/2016Nguyễn Hớn Bằng 500.000 86.098.589 
08/08/2016Ẩn Danh 1.000.000 87.098.589 
08/08/2016Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 8 cho Nụ Cười 7 1.900.00085.198.589 
09/08/2016Ẩn danh1.000.000 86.198.589 
09/08/2016Đỗ Thị Phú100.000 86.298.589 
09/08/2016Wang Samsung500.000 86.798.589 
09/08/2016Ẩn danh20.000 86.818.589 
09/08/2016Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 8 cho Nụ Cười 4 1.620.00085.198.589 
09/08/2016Chị Xuân Hồng2.225.000 87.423.589 
09/08/2016Trâm Hùngn2.225.000 89.648.589 
09/08/2016Cô Krystal1.100.000 90.748.589 
09/08/2016anh Kent300.000 91.048.589 
09/08/2016Anh Huy1.000.000 92.048.589 
09/08/2016Cô Nguyễn Tâm An2.500.000 94.548.589 
09/08/2016Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo1.000.000 95.548.589 
09/08/2016Đặng Thanh Hảo1.000.000 96.548.589 
09/08/2016Ẩn danh10.000 96.558.589 
09/08/2016Anh Vương Thành Phát4.450.000 101.008.589 
09/08/2016Anh Vinh Khoan200.000 101.208.589 
09/08/2016Anh Lê Quang4.000.000 105.208.589 
09/08/2016Chị Huỳnh Diệp Bảo Phương1.000.000 106.208.589 
09/08/2016Chi hỗ trợ đợt 09/tháng 8 cho Nụ Cười 1 21.010.00085.198.589 
10/08/2016Chị Tuyết1.000.000 86.198.589 
10/08/2016Cô Nguyễn Cao Loan Anh200.000 86.398.589 
10/08/2016Anh Trần Võ Duy Khang200.000 86.598.589 
10/08/2016Ana Nguyên500.000 87.098.589 
10/08/2016Anh Nguyễn Minh Tâm100.000 87.198.589 
10/08/2016Bé Minh Khôi + Minh Tấn2.000.000 89.198.589 
10/08/2016Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 8 cho Nụ Cười 1 4.000.00085.198.589 
10/08/2016Văn Khoa 2.217.500 87.416.089 
10/08/2016Cao Thị Tuyết Hoa1.000.000 88.416.089 
10/08/2016Chú Lê Minh Ngọc11.150.000 99.566.089 
10/08/2016Ông Nguyễn Văn Qúy và bà Nguyễn Thị Thạch3.394.600 102.960.689 
10/08/2016Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 8 cho Nụ Cười 4 14.544.60088.416.089 
10/08/2016Huỳnh Tú Trinh 100.000 88.516.089 
10/08/2016Dr. Từ Võ Cát 65-72 ( Aus )1.698.326 90.214.415 
10/08/2016Võ Thị Đương ( Aus )5.094.978 95.309.393 
10/08/2016Huyền + Phụng + Tiên 500.000 95.809.393 
10/08/2016Phan Minh Tâm 1.000.000 96.809.393 
10/08/2016Ẩn Danh 500.000 97.309.393 
10/08/2016Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng An Gia Hưng ( Chuyển khoản VCB )20.959.000 118.268.393 
10/08/2016Anh Bình ( chuyển khoản VCB )1.000.000 119.268.393 
10/08/2016Cựu Học Sinh Lớp 12A4 Lê Hồng Phong ( 83-86 )2.000.000 121.268.393 
10/08/2016Trần Cao Quốc Trí ( đóng góp bên NC1 cho NC7 10/08/2016 )2.000.000 123.268.393 
10/08/2016Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 8 cho Nụ Cười 7 34.852.30488.416.089 
10/08/2016Chị Ngọc 100.000 88.516.089 
10/08/2016Bà Trần Khánh Tuyết ( Mỹ)22.260.000 110.776.089 
10/08/2016Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 8 cho Nụ Cười 3 22.360.00088.416.089 
11/08/2016Bà Huỳnh Thị Nhân-Biên Hoà, Đồng Nai2.000.000 90.416.089 
11/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Ngô Hoàng Sang 7.000.00083.416.089 
11/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Lý Thị Ngọc Hân (xe lăn) 2.000.00081.416.089 
11/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Lang kỳ 232 theo chỉ định nhà hảo tâm 20196 500.00080.916.089 
11/08/2016Nguyễn Nguyên Huân400.000 81.316.089 
11/08/2016Nguyễn Thị Dần (82t)2.256.000 83.572.089 
11/08/2016Nguyễn Thị Hòa (nhận thay cho NC1)2.200.000 85.772.089 
11/08/2016Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 8 cho Nụ Cười 4 4.856.00080.916.089 
11/08/2016Chú Hoàng300.000 81.216.089 
11/08/2016Công ty Minh Đạt Food4.800.000 86.016.089 
11/08/2016Cô Trần Thị Nghĩa50.000 86.066.089 
11/08/2016Chị Traần Ngọc Hà Diễm3.500.000 89.566.089 
11/08/2016Cô Bích Vân300.000 89.866.089 
11/08/2016Chị Lê Ngọc Sương200.000 90.066.089 
11/08/2016Chú Tèo và các cháu ( Hoài Ân, Bảo An , Bảo Từ , Bảo Bi, Bảo Hạnh, Bảo Phúc)500.000 90.566.089 
11/08/2016Chị Hồ Thị Ngọc Loan1.706.400 92.272.489 
11/08/2016Chị Nguyễn Thị Hòa2.200.000 94.472.489 
11/08/2016Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 8 cho Nụ Cười 1 13.556.40080.916.089 
11/08/2016Ẩn danh600.000 81.516.089 
11/08/2016LE THANH HUYEN1.000.000 82.516.089 
11/08/2016Cty Minh Đạt Food4.800.000 87.316.089 
11/08/2016Chi hỗ trợ đợt 05/tháng 8 cho Nụ Cười 2 6.400.00080.916.089 
11/08/2016TRINH THUONG THUONG500.000 81.416.089 
11/08/2016Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 8 cho Nụ Cười 3 500.00080.916.089 
12/08/2016Huỳnh Thị Yến Xuân 500.000 81.416.089 
12/08/2016Nguyễn Thị Xuân Anh 100.000 81.516.089 
12/08/2016Thu Thủy Nguyễn ( USA )4.000.000 85.516.089 
12/08/2016Anh Chị Quốc Vận - Minh Đức 65-72 ( Fra )5.000.000 90.516.089 
12/08/2016Chú Hưng - Cao Ốc A Ngô Gia Tự 4.452.000 94.968.089 
12/08/2016Đoàn Hồng Yến 1.000.000 95.968.089 
12/08/2016Phạm Phúc Khánh Minh ( chuyển khoản VCB )200.000 96.168.089 
12/08/2016Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 8 cho Nụ Cười 7 15.252.00080.916.089 
12/08/2016Gia đình Con Cá Chúa2.000.000 82.916.089 
12/08/2016Chị Nguyễn Thị Loan200.000 83.116.089 
12/08/2016Lâm Phú Quý +Lâm Quỳnh Mai500.000 83.616.089 
12/08/2016Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 8 cho Nụ Cười 1 2.700.00080.916.089 
12/08/2016 Ông bà Huỳnh Bửu Sơn ( hỗ trợ học phí lớp 6 ,niên học 2016-2017 cho em Trần Thanh Thiện)4.000.000 84.916.089 
12/08/2016Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 4/tháng 8 4.000.00080.916.089 
12/08/2016Ẩn Danh ( Viện Đại học Đà Lạt )1.000.000 81.916.089 
12/08/2016Chú Hưng - Cao Ốc Ngô Gia Tự890.400 82.806.489 
12/08/2016Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 8 cho Nụ Cười 3 1.890.40080.916.089 
12/08/2016Nguyen Dinh Diem Kieu3.000.000 83.916.089 
12/08/2016Chi hỗ trợ đợt 06/tháng 8 cho Nụ Cười 2 3.000.00080.916.089 
12/08/2016Chú Hưng - Cao Ốc A Ngô Gia Tự  (nhận từ NC7)890.400 81.806.489 
12/08/2016Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 8 cho Nụ Cười 4 890.40080.916.089 
12/08/2016Chú Hưng - Cao Ốc A Ngô Gia Tự 890.400 81.806.489 
12/08/2016Anh Nhân500.000 82.306.489 
12/08/2016Anh Bảo Luân500.000 82.806.489 
12/08/2016Chị Ngô Thị Châu500.000 83.306.489 
12/08/2016Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 8 cho Nụ Cười 1 2.390.40080.916.089 
13/08/2016Ẩn danh1.500.000 82.416.089 
13/08/2016Anh Bảo 1.000.000 83.416.089 
13/08/2016Chi hỗ trợ đợt 14/tháng 8 cho Nụ Cười 1 2.500.00080.916.089 
13/08/2016Chú Hưng _ Cao Ốc A Ngô Gia Tự890.400 81.806.489 
13/08/2016Immica.org. Dương Thi Cam Ly5.000.000 86.806.489 
13/08/2016Chi hỗ trợ đợt 07/tháng 8 cho Nụ Cười 2 5.890.40080.916.089 
13/08/2016Nguyễn Cung Tú1.000.000 81.916.089 
13/08/2016Nguyễn Nữ Quỳnh Loan500.000 82.416.089 
13/08/2016Anh Trúc Nhân1.000.000 83.416.089 
13/08/2016Chú Khai1.000.000 84.416.089 
13/08/2016Chị Xuân500.000 84.916.089 
13/08/2016Chị Trâm Anh500.000 85.416.089 
13/08/2016Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 8 cho Nụ Cười 4 3.000.00082.416.089 
13/08/2016Chú Trung50.000 82.466.089 
13/08/2016Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 8 cho Nụ Cười 3 50.00082.416.089 
13/08/2016Chú Hưng - Cao Ốc A Ngô Gia Tự890.000 83.306.089 
13/08/2016Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 8 cho Nụ Cười 6 890.00082.416.089 
15/08/2016NT5HP lần 43 ngày 11/08/2016 tại NC4 5.390.00077.026.089 
15/08/2016Anh Phong 500.000 77.526.089 
15/08/2016Cô Ngọc ( Aus )1.000.000 78.526.089 
15/08/2016Từ Thành Nhơn 72-79500.000 79.026.089 
15/08/2016Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB )200.000 79.226.089 
15/08/2016Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 8 cho Nụ Cười 7 2.200.00077.026.089 
15/08/2016Ông Bà Bùi Văn2.500.000 79.526.089 
15/08/2016Cô Trang ( quận 7)2.000.000 81.526.089 
15/08/2016Chị Xuyến200.000 81.726.089 
15/08/2016Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 8 cho Nụ Cười 3 4.700.00077.026.089 
15/08/2016Anh Đức1.000.000 78.026.089 
15/08/2016Chị Mỹ Dung 2.000.000 80.026.089 
15/08/2016Anh Lê Văn Trình1.000.000 81.026.089 
15/08/2016Chị Nguyễn Hồng Nương2.000.000 83.026.089 
15/08/2016Anh Quang Phục Nguyên1.000.000 84.026.089 
15/08/2016Thị hạnh Lam1.000.000 85.026.089 
15/08/2016Chị Phương Hạnh Nguyên1.000.000 86.026.089 
15/08/2016Ẩn danh500.000 86.526.089 
15/08/2016Chị Vân Anh Đỗ1.000.000 87.526.089 
15/08/2016Chị Ngân200.000 87.726.089 
15/08/2016Chi hỗ trợ đợt 15/tháng 8 cho Nụ Cười 1 10.700.00077.026.089 
15/08/2016Ẩn danh500.000 77.526.089 
15/08/2016Chi hỗ trợ đợt 08/tháng 8 cho Nụ Cười 2 500.00077.026.089 
15/08/2016 Ông bà Bùi Văn2.500.000 79.526.089 
15/08/2016Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 5/tháng 8 2.500.00077.026.089 
15/08/2016Cô Châu1.000.000 78.026.089 
15/08/2016Anh Nam + chị Hồng1.400.000 79.426.089 
15/08/2016Huỳnh Thị Danh500.000 79.926.089 
15/08/2016Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 8 cho Nụ Cười 4 2.900.00077.026.089 
16/08/2016Chị Dung300.000 77.326.089 
16/08/2016Cô Lê Ngọc Hân500.000 77.826.089 
16/08/2016Chị Lê Thị Hồng Ngọc2.000.000 79.826.089 
16/08/2016Chị Lê Thị Hồng Vân (58/1 _ Đường Xóm Chiếu)1.000.000 80.826.089 
16/08/2016Christine Thao Nguyen5.000.000 85.826.089 
16/08/2016Ẩn danh500.000 86.326.089 
16/08/2016Anh Nguyễn Phú Nguyên1.000.000 87.326.089 
16/08/2016Anh Tài500.000 87.826.089 
16/08/2016Cụ bà Tám200.000 88.026.089 
16/08/2016Cô Nguyễn Ngọc Trân Châu4.000.000 92.026.089 
16/08/2016Bạn Tuyền1.000.000 93.026.089 
16/08/2016Ẩn danh300.000 93.326.089 
16/08/2016Anh Ngô Trọng Hiếu2.000.000 95.326.089 
16/08/2016Phạm Hải Âu300.000 95.626.089 
16/08/2016Anh Nguyễn Nam Anh + Nguyễn Hoàng Nhật Anh + Hoàng Thị Bích Liên2.000.000 97.626.089 
16/08/2016Chi hỗ trợ đợt 16/tháng 8 cho Nụ Cười 1 20.600.00077.026.089 
16/08/2016Vương Anh Thi200.000 77.226.089 
16/08/2016Lê Thị Hồng Ngọc (Nhật Bản)2.000.000 79.226.089 
16/08/2016Lê Thị Hồng Vân (58/1 Xóm Chiếu)1.000.000 80.226.089 
16/08/2016Nguyễn Quang Vinh200.000 80.426.089 
16/08/2016Ẩn danh1.000.000 81.426.089 
16/08/2016Nguyễn Hoàng Vinh (404/54 Nguyễn Đình Chiểu, Q3)3.000.000 84.426.089 
16/08/2016Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 8 cho Nụ Cười 4 7.400.00077.026.089 
16/08/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm 21521 ngày 15/08/16 100.00076.926.089 
17/08/2016Chị Quỳnh500.000 77.426.089 
17/08/2016Nhóm OMD500.000 77.926.089 
17/08/2016Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 8 cho Nụ Cười 4 1.000.00076.926.089 
17/08/2016Anh Hùng 100.000 77.026.089 
17/08/2016Phạm Thị Xuân Thu 1.000.000 78.026.089 
17/08/2016PVD 64-71 ( USA )500.000 78.526.089 
17/08/2016Trần Thị Ngọc Mai - GV Trường Dương Minh Châu 200.000 78.726.089 
17/08/2016Cô Minh Khuyên 2.000.000 80.726.089 
17/08/2016Nguyễn Thị Giao ( Montreal )1.500.000 82.226.089 
17/08/2016Nguyễn Thị Kiều Quanh 200.000 82.426.089 
17/08/2016Hà Thị Xê ( 292 B Trần Phú - P.8- Q.5)300.000 82.726.089 
17/08/2016Trần Hà Quang Vinh ( 292B Trần Phú - P.8 - Q.5 )400.000 83.126.089 
17/08/2016PHAM HUYEN TRANG ( chuyển khoản VCB )300.000 83.426.089 
17/08/2016Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 8 cho Nụ Cười 7 6.500.00076.926.089 
17/08/2016Chị Ngân3.000.000 79.926.089 
17/08/2016Bác Hảo2.000.000 81.926.089 
17/08/2016Ẩn danh300.000 82.226.089 
17/08/2016Chị Tạ Thị Phượng + Thiện An1.000.000 83.226.089 
17/08/2016Anh Lý Ngọc Quang1.000.000 84.226.089 
17/08/2016Chị Đặng Thị Hoàng Anh400.000 84.626.089 
17/08/2016Chị Hoa1.000.000 85.626.089 
17/08/2016Bé Hải My200.000 85.826.089 
17/08/2016Cô Thúy2.000.000 87.826.089 
17/08/2016Bé Hải Duy200.000 88.026.089 
17/08/2016Chị Cúc em chị Châu1.000.000 89.026.089 
17/08/2016Cô Lưu Hồng Hoa + Chú Võ Tấn Trường1.000.000 90.026.089 
17/08/2016Cô Tún1.000.000 91.026.089 
17/08/2016Chú Minh500.000 91.526.089 
17/08/2016Chi hỗ trợ đợt 17/tháng 8 cho Nụ Cười 1 14.600.00076.926.089 
17/08/2016Anh Nguyễn Xuân Phước2.000.000 78.926.089 
17/08/2016Anh Phong1.000.000 79.926.089 
17/08/2016Chị Nguyễn Thị Lụa1.000.000 80.926.089 
17/08/2016Anh Trần Văn Khén + Nguyễn Thị Huỳnh3.000.000 83.926.089 
17/08/2016Ông Vĩnh2.000.000 85.926.089 
17/08/2016Chi hỗ trợ đợt 09/tháng 8 cho Nụ Cười 2 9.000.00076.926.089 
17/08/2016Thiên Vân Thị Bùi + Mendoza Cerrado500.000 77.426.089 
17/08/2016Cô Hoàng Lan Anh2.000.000 79.426.089 
17/08/2016Trần Phước Quý400.000 79.826.089 
17/08/2016CAO THI THUY OANH300.000 80.126.089 
17/08/2016Chị Phạm Thị Xuân Trang2.000.000 82.126.089 
17/08/2016Anh Chị Ngọc Xướng , Tuấn Hồng, TẤn Trung , Tấn Cang,Kim Nguyệt , Minh Nguyệt ( Người gửi : Phan Thị Nguyệt Hồng )4.000.000 86.126.089 
17/08/2016Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 8 cho Nụ Cười 3 9.200.00076.926.089 
18/08/2016Cô Phượng 500.000 77.426.089 
18/08/2016Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 8 cho Nụ Cười 3 500.00076.926.089 
18/08/2016Team Mây4.810.000 81.736.089 
18/08/2016Chi hỗ trợ đợt 14/tháng 8 cho Nụ Cười 4 4.810.00076.926.089 
18/08/2016Hỗ trợ bệnh nhân Vũ Minh Đức (ung thư máu) 10.000.00066.926.089 
18/08/2016Ẩn danh (ủng hộ bệnh nhân Nguyễn Thị Thuỷ-kỳ 230)1.000.000 67.926.089 
18/08/2016Ẩn danh (ủng hộ bệnh nhân Trà Văn Thuyền-kỳ 234)1.000.000 68.926.089 
18/08/2016Công ty Vinalogi1.000.000 69.926.089 
18/08/2016Bạn Vương Hiếu50.000 69.976.089 
18/08/2016Cô Kim Anh500.000 70.476.089 
18/08/2016Chi hỗ trợ đợt 18/tháng 8 cho Nụ Cười 1 1.550.00068.926.089 
19/08/2016Chú Nguyễn Hòa Hưng300.000 69.226.089 
19/08/2016Gia đình Diệu Bích500.000 69.726.089 
19/08/2016Cô Thược + Cháu Vi + Bé Thủy Tiên500.000 70.226.089 
19/08/2016Chị Nguyễn Thị Thu Oanh100.000 70.326.089 
19/08/2016Ẩn danh100.000 70.426.089 
19/08/2016Ẩn danh50.000 70.476.089 
19/08/2016Ẩn danh200.000 70.676.089 
19/08/2016Chị Kiều Mộng hà (ở Mỹ)4.450.000 75.126.089 
19/08/2016Chị Đỗ Thị Minh Châu + Lê Thị Ngọc Hà1.715.000 76.841.089 
19/08/2016Anh Nguyễn Phước Lợi500.000 77.341.089 
19/08/2016Cô Phượng2.000.000 79.341.089 
19/08/2016Chi hỗ trợ đợt 19/tháng 8 cho Nụ Cười 1 10.415.00068.926.089 
19/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Trà Văn Thuyền theo chỉ định nhà hảo tâm 21538 1.000.00067.926.089 
19/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Thuỷ theo chỉ định nhà hảo tâm 21538 1.000.00066.926.089 
19/08/2016Chị Thảo1.000.000 67.926.089 
19/08/2016Trương Thị Tâm500.000 68.426.089 
19/08/2016Chị Phượng2.000.000 70.426.089 
19/08/2016Chi hỗ trợ đợt 15/tháng 8 cho Nụ Cười 4 3.500.00066.926.089 
19/08/2016Cô Phạm Ngọc Mỹ1.000.000 67.926.089 
19/08/2016Cô Sophia2.000.000 69.926.089 
19/08/2016Cô An300.000 70.226.089 
19/08/2016Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 8 cho Nụ Cười 6 3.300.00066.926.089 
19/08/2016GĐ Ông Bà Võ Văn Đây - P.2 - TP. Mỹ Tho - TG 1.000.000 67.926.089 
19/08/2016Trương Văn Đại ( USA )2.226.000 70.152.089 
19/08/2016Lưu Hoàng Oanh 500.000 70.652.089 
19/08/2016Lưu Hồng Loan 500.000 71.152.089 
19/08/2016Phan Văn Lành + Nguyễn Thị Cúc 1.300.000 72.452.089 
19/08/2016Nguyễn Thanh Lâm 70-77 ( Brux )2.501.600 74.953.689 
19/08/2016Trần Quốc Vinh 200.000 75.153.689 
19/08/2016Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 8 cho Nụ Cười 7 8.227.60066.926.089 
19/08/2016Cô Tuyền751.860 67.677.949 
19/08/2016Cô Liễu1.253.100 68.931.049 
19/08/2016Chi hỗ trợ đợt 14/tháng 8 cho Nụ Cười 3 2.004.96066.926.089 
19/08/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm 21543 ngày 19/08/16 (NHT chuyển khoản) 500.00066.426.089 
19/08/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm 21543 ngày 19/08/16 (NHT chuyển khoản) 500.00065.926.089 
19/08/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm 21543 ngày 19/08/16 (NHT chuyển khoản) 500.00065.426.089 
19/08/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm 21543 ngày 19/08/16 (NHT chuyển khoản) 500.00064.926.089 
20/08/2016Nguyễn Hữu Sự500.000 65.426.089 
20/08/2016Chị Trâm Anh500.000 65.926.089 
20/08/2016Chi hỗ trợ đợt 16/tháng 8 cho Nụ Cười 4 1.000.00064.926.089 
20/08/2016 Ông bà Phan Chánh Dưỡng  ( hỗ trợ học phí lớp 6 ,niên học 2016-2017 cho em Lý Thị Diễm Thúy )4.000.000 68.926.089 
20/08/2016Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 6/tháng 8 4.000.00064.926.089 
21/08/2016 Anh Chị Phát - Lan (Hỗ trợ học phí niên học 2016-2017 cho học sinh nghèo)2.671.200 67.597.289 
21/08/2016Chị Huyền Chi (Hỗ trợ học phí niên học 2016-2017 cho học sinh nghèo)1.113.000 68.710.289 
21/08/2016Chị Ngọc Bích ( Hỗ trợ học phí niên học 2016-2017 cho học sinh nghèo) 2.226.000 70.936.289 
21/08/2016Chị Phương Mai ( Hỗ trợ học phí niên học 2016-2017 cho học sinh nghèo) 7.123.200 78.059.489 
21/08/2016Chị Tường Oanh  ( Hỗ trợ học phí niên học 2016-2017 cho học sinh nghèo) 2.226.000 80.285.489 
21/08/2016Chị Phương Thy ( Hỗ trợ học phí niên học 2016-2017 cho học sinh nghèo) 3.116.400 83.401.889 
21/08/2016Chị Quế Phương ( Hỗ trợ học phí niên học 2016-2017 cho học sinh nghèo) 4.452.000 87.853.889 
21/08/2016Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 7/tháng 8 22.927.80064.926.089 
22/08/2016NTNHP lần 44 ngày 10/08/2016 tại NC7 3.820.00061.106.089 
22/08/2016Hồ Hiệp1.000.000 62.106.089 
22/08/2016Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 8 cho Nụ Cười 2 1.000.00061.106.089 
22/08/2016Chị Oanh1.000.000 62.106.089 
22/08/2016Nhận tiền đóng góp của nhà hảo tâm Hồ Hiệp theo phiếu thu số 20387 tại NC11.000.000 63.106.089 
22/08/2016Chi hỗ trợ đợt 17/tháng 8 cho Nụ Cười 4 2.000.00061.106.089 
22/08/2016Vũ Quốc Trân 71-78 ( Aus )1.000.000 62.106.089 
22/08/2016Dr. Mai Viết Kinh Luân 65-72 ( Aus )3.348.400 65.454.489 
22/08/2016Anh Truyền 500.000 65.954.489 
22/08/2016Trần Đức Hạ ( BPH - XL )1.000.000 66.954.489 
22/08/2016Diệp Kim Hồng - ĐH Kiến Trúc 2.000.000 68.954.489 
22/08/2016Hồ Hiệp ( đóng góp bên NC1 cho NC7 22/08/2016 )1.000.000 69.954.489 
22/08/2016Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 8 cho Nụ Cười 7 8.848.40061.106.089 
22/08/2016Anh Tấn Phát TP HCM50.000.000 111.106.089 
22/08/2016Anh Nguyễn Văn Đài + Chị Nguyễn Thị Minh Sang1.000.000 112.106.089 
22/08/2016Anh Hồ Hiệp ( Chia cho các quán 1,2,3,4,6,7, mỗi quán 1.000.000)6.000.000 118.106.089 
22/08/2016Anh Nguyễn Ngọc Hiền1.500.000 119.606.089 
22/08/2016Ông Bà Châu Quốc HỮu2.000.000 121.606.089 
22/08/2016Chú Thành1.000.000 122.606.089 
22/08/2016Chị Điệu Hương Lan1.000.000 123.606.089 
22/08/2016Chị Hoàn Oanh2.000.000 125.606.089 
22/08/2016Chị Nhung100.000 125.706.089 
22/08/2016Chi hỗ trợ đợt 20/tháng 8 cho Nụ Cười 1 64.600.00061.106.089 
22/08/2016Hồ Điệp1.000.000 62.106.089 
22/08/2016Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 8 cho Nụ Cười 6 1.000.00061.106.089 
22/08/2016Hồ Điệp1.000.000 62.106.089 
22/08/2016Chi hỗ trợ đợt 15/tháng 8 cho Nụ Cười 3 1.000.00061.106.089 
23/08/2016Chị Hương (42/6 _ Hồ Hảo Hớn _Quận 1)1.000.000 62.106.089 
23/08/2016Anh Vũ Văn Độ300.000 62.406.089 
23/08/2016Ẩn danh500.000 62.906.089 
23/08/2016Chị Phạm Hồng Diệp + Nguyễn Thị Kim Ngân1.000.000 63.906.089 
23/08/2016Cô Nhiên200.000 64.106.089 
23/08/2016Chi hỗ trợ đợt 21/tháng 8 cho Nụ Cười 1 3.000.00061.106.089 
23/08/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm 21550 ngày 23/08/16 (NHT chuyển khoản) 200.00060.906.089 
23/08/2016Nguyễn Hữu Lô (374/49 Lê Văn Thọ, P.9, Q. Gò Vấp, TP.HCM)200.000 61.106.089 
23/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Vũ Minh Đức theo chỉ định nhà hảo tâm 21548 2.000.00059.106.089 
23/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Phan Công Danh theo chỉ định nhà hảo tâm 21549 1.000.00058.106.089 
23/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Ngô Hoàng Sang theo chỉ định nhà hảo tâm 21550 1.000.00057.106.089 
23/08/2016NT5HP lần 45 ngày 18/08/2016 tại NC6 3.306.00053.800.089 
23/08/2016Chị Bạch Yến Nguyễn và gia đình500.000 54.300.089 
23/08/2016Tăng Quốc Khoa2.300.000 56.600.089 
23/08/2016Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 8 cho Nụ Cười 2 2.800.00053.800.089 
23/08/2016Hồng Ngọc Cúc500.000 54.300.089 
23/08/2016Chi hỗ trợ đợt 18/tháng 8 cho Nụ Cười 4 500.00053.800.089 
24/08/2016Anh Trần Đỗ Huy Khôi200.000 54.000.089 
24/08/2016Chị Hoài Hương Phạm6.675.000 60.675.089 
24/08/2016Anh Thọ Nguyễn6.675.000 67.350.089 
24/08/2016Anh Tri Vinh Ho500.000 67.850.089 
24/08/2016Ẩn danh200.000 68.050.089 
24/08/2016Chi hỗ trợ đợt 22/tháng 8 cho Nụ Cười 1 14.250.00053.800.089 
24/08/2016Thái Thị Huệ và Phan Diệu Hồng4.450.000 58.250.089 
24/08/2016Chị Tăng Bội Châu1.000.000 59.250.089 
24/08/2016Chi hỗ trợ đợt 19/tháng 8 cho Nụ Cười 4 5.450.00053.800.089 
24/08/2016Đoàn Thị Hai 3.000.000 56.800.089 
24/08/2016GĐ Thanh Liên 64-71 500.000 57.300.089 
24/08/2016Phan Thị Loan - 13 Trịnh Hoài Đức - P.13 - Q.5500.000 57.800.089 
24/08/2016Đặng Chiếu Nhiên 71-78300.000 58.100.089 
24/08/2016Cô Mùi - Vợ Thầy Chiêu 200.000 58.300.089 
24/08/2016Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB )300.000 58.600.089 
24/08/2016Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 8 cho Nụ Cười 7 4.800.00053.800.089 
24/08/2016Chú Lê Ngọc Thọ3.000.000 56.800.089 
24/08/2016Chi hỗ trợ đợt 16/tháng 8 cho Nụ Cười 3 3.000.00053.800.089 
25/08/2016Bà Sophie Hiếu -Ông Huỳnh Nhân Khiêm3.363.600 57.163.689 
25/08/2016Chi hỗ trợ đợt 17/tháng 8 cho Nụ Cười 3 3.363.60053.800.089 
25/08/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt (VCB07)30.000.000 83.800.089 
25/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Trần Thị Loan 8.000.00075.800.089 
25/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Văn Chắc 5.000.00070.800.089 
25/08/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm 20191 ngày 09/08/16 (NHT chuyển khoản) 2.300.00068.500.089 
25/08/2016Ẩn danh600.000 69.100.089 
25/08/2016Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 8 cho Nụ Cười 2 600.00068.500.089 
25/08/2016Ẩn danh300.000 68.800.089 
25/08/2016Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 8 cho Nụ Cười 6 300.00068.500.089 
25/08/2016Ẩn danh200.000 68.700.089 
25/08/2016Chị Nguyễn Thị Thắm100.000 68.800.089 
25/08/2016Anh Trần Đình Quý2.900.000 71.700.089 
25/08/2016Chi hỗ trợ đợt 23/tháng 8 cho Nụ Cười 1 3.200.00068.500.089 
26/08/2016Chị Nguyễn Thị Thanh Vân500.000 69.000.089 
26/08/2016Chị Lâm văn Thảo (Quânh 8)2.000.000 71.000.089 
26/08/2016Chị Bùi Minh Nguyệt200.000 71.200.089 
26/08/2016Chị Huynh Cam Le2.226.000 73.426.089 
26/08/2016Chị Pham Thanh Thuy (CK ACB ngày 24/8)300.000 73.726.089 
26/08/2016Chị Nguyễn Thị Mỹ Lan (CK ACB ngày 26/8)300.000 74.026.089 
26/08/2016Chi hỗ trợ đợt 24/tháng 8 cho Nụ Cười 1 5.526.00068.500.089 
26/08/2016Ẩn danh2.000.000 70.500.089 
26/08/2016Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 8 cho Nụ Cười 2 2.000.00068.500.089 
26/08/2016Lê Thị Thanh Thư2.000.000 70.500.089 
26/08/2016Nguyễn Trần Xuân Hồng1.000.000 71.500.089 
26/08/2016Chú Lợi500.000 72.000.089 
26/08/2016Chi hỗ trợ đợt 20/tháng 8 cho Nụ Cười 4 3.500.00068.500.089 
26/08/2016Ông Trần Sĩ Chương  ( hỗ trợ học phí lớp 7 ,niên học 2016-2017 cho em Trần Quốc Thạnh)4.000.000 72.500.089 
26/08/2016Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 8/tháng 8 4.000.00068.500.089 
26/08/2016Lê Thị Tuyết Trân 200.000 68.700.089 
26/08/2016Cụ Nguyễn Vĩnh Trà - P.4 - Q. Phú Nhuận 500.000 69.200.089 
26/08/2016Cụ Nguyễn Thị Chương - P.1 - Q. Phú Nhuận 500.000 69.700.089 
26/08/2016Đặng Thị Thanh Hoa ( Thân hữu Petrus Ký )3.000.000 72.700.089 
26/08/2016Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 8 cho Nụ Cười 7 4.200.00068.500.089 
26/08/2016NT5HP lần 46 ngày 25/08/2016 tại NC2 5.991.00062.509.089 
27/08/2016Khổng Văn Hội2.500.000 65.009.089 
27/08/2016Chi hỗ trợ đợt 21/tháng 8 cho Nụ Cười 4 2.500.00062.509.089 
27/08/2016Cô Văn Cẩm Tuyết2.000.000 64.509.089 
27/08/2016Chị Thy100.000 64.609.089 
27/08/2016Anh Dương Quý Bình500.000 65.109.089 
27/08/2016Anh Trường4.000.000 69.109.089 
27/08/2016Chị Linh500.000 69.609.089 
27/08/2016Cô Ngà1.000.000 70.609.089 
27/08/2016Chi hỗ trợ đợt 25/tháng 8 cho Nụ Cười 1 8.100.00062.509.089 
27/08/2016Nguyễn Thị Minh Châu200.000 62.709.089 
27/08/2016Nguyễn Đình Sơn Ngọc200.000 62.909.089 
27/08/2016Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 8 cho Nụ Cười 6 400.00062.509.089 
27/08/2016Bác sĩ Lê Đình Phương1.000.000 63.509.089 
27/08/2016Chi hỗ trợ đợt 18/tháng 8 cho Nụ Cười 3 1.000.00062.509.089 
28/08/2016Bà Vương Mai4.460.000 66.969.089 
28/08/2016Nhóm bạn Diệp Thi Thi + Thành Mẫn + Luân Vũ2.226.000 69.195.089 
28/08/2016Chi hỗ trợ đợt 26/tháng 8 cho Nụ Cười 1 6.686.00062.509.089 
29/08/2016Việt Kiều CANADA3.000.000 65.509.089 
29/08/2016Cô Nguyễn Thanh Hà100.000 65.609.089 
29/08/2016Ông Cơ ( Công ty Y Thế Kỷ)5.000.000 70.609.089 
29/08/2016Chị Diệu Lý300.000 70.909.089 
29/08/2016Ẩn danh200.000 71.109.089 
29/08/2016Thiên Ân + Bạch Cúc2.000.000 73.109.089 
29/08/2016Chi hỗ trợ đợt 27/tháng 8 cho Nụ Cười 1 10.600.00062.509.089 
29/08/2016Diep Thi, Luan Vu, Thanh Man2.226.000 64.735.089 
29/08/2016Cô Hương500.000 65.235.089 
29/08/2016Chi hỗ trợ đợt 14/tháng 8 cho Nụ Cười 2 2.726.00062.509.089 
29/08/2016Chị Trâm Anh500.000 63.009.089 
29/08/2016Cô Mai Phượng1.000.000 64.009.089 
29/08/2016Diep Thy + Luan Vu + Thanh Man 2.225.500 66.234.589 
29/08/2016Chi hỗ trợ đợt 22/tháng 8 cho Nụ Cười 4 3.725.50062.509.089 
29/08/2016Diep Thi,Luan Vu,Thanh Man2.226.000 64.735.089 
29/08/2016Ẩn Danh500.000 65.235.089 
29/08/2016Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 8 cho Nụ Cười 6 2.726.00062.509.089 
29/08/2016Nguyễn Công Định 300.000 62.809.089 
29/08/2016Nguyễn Quang Minh 71-78300.000 63.109.089 
29/08/2016BS Trương Đình Khải 74-811.000.000 64.109.089 
29/08/2016Võ Ngọc Sơn 57-64 ( USA )1.000.000 65.109.089 
29/08/2016Diep Thy + Luan Vu + Thanh Man 2.225.500 67.334.589 
29/08/2016Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 8 cho Nụ Cười 7 4.825.50062.509.089 
29/08/2016Cô Xuân Nga -ủng hộ tháng 8 +92.000.000 64.509.089 
29/08/2016Diệp Thi Thi + Lê Luân Vũ + Diệp Thành Mẫn2.227.000 66.736.089 
29/08/2016Chi hỗ trợ đợt 19/tháng 8 cho Nụ Cười 3 4.227.00062.509.089 
30/08/2016Việt kiều Canada3.000.000 65.509.089 
30/08/2016Chị Phương1.000.000 66.509.089 
30/08/2016Anh Nhiên 71-78300.000 66.809.089 
30/08/2016Chi hỗ trợ đợt 23/tháng 8 cho Nụ Cười 4 4.300.00062.509.089 
30/08/2016Chị Nguyễn Phúc Thủy1.000.000 63.509.089 
30/08/2016Chi hỗ trợ đợt 15/tháng 8 cho Nụ Cười 2 1.000.00062.509.089 
30/08/2016Chị Nguyễn Thị Hồng500.000 63.009.089 
30/08/2016Anh Lâm Văn Quốc 400.000 63.409.089 
30/08/2016Ẩn danh20.000 63.429.089 
30/08/2016Chị Trần Thị Thơm + Văn Nhi500.000 63.929.089 
30/08/2016Ẩn danh1.000.000 64.929.089 
30/08/2016Chi hỗ trợ đợt 28/tháng 8 cho Nụ Cười 1 2.420.00062.509.089 
30/08/2016Ông Bà Cẩm Tùng - Thục Đoan5.000.000 67.509.089 
30/08/2016Chi hỗ trợ đợt 20/tháng 8 cho Nụ Cười 3 5.000.00062.509.089 
30/08/2016Chi hỗ trợ HCKK Du Uy Dân lần 2 1.000.00061.509.089 
31/08/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt (VCB07)50.000.000 111.509.089 
31/08/2016NT5HP lần 47 ngày 31/08/2016 tại NC3 4.963.500106.545.589 
31/08/2016NT5HP lần 48 ngày 25/08/2016 tại NC1 6.676.00099.869.589 
31/08/2016Bé Nấm 300.000 100.169.589 
31/08/2016Ẩn danh 200.000 100.369.589 
31/08/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm 14723 ngày 31/08/16  300.000100.069.589 
31/08/2016Cô Kim Võ600.000 100.669.589 
31/08/2016Chị Kim Nhung1.000.000 101.669.589 
31/08/2016Les Carees Taberd2.467.800 104.137.389 
31/08/2016Chị Hương1.000.000 105.137.389 
31/08/2016Chị Nguyễn Xuân Yến1.000.000 106.137.389 
31/08/2016Chi hỗ trợ đợt 29/tháng 8 cho Nụ Cười 1 6.067.800100.069.589 
31/08/2016Anh chị Lê Nguyễn Phan3.339.000 103.408.589 
31/08/2016Chị Thùy Trang2.226.000 105.634.589 
31/08/2016Trần Lê Hoài Thương2.260.000 107.894.589 
31/08/2016Chi hỗ trợ đợt 16/tháng 8 cho Nụ Cười 2 7.825.000100.069.589 
31/08/2016Cô Kim Võ (Mỹ Tho)600.000 100.669.589 
31/08/2016Gia đình ông Lê Văn Ca + Huỳnh Thị Phân500.000 101.169.589 
31/08/2016Les Carees Taberd2.466.600 103.636.189 
31/08/2016Chi hỗ trợ đợt 24/tháng 8 cho Nụ Cười 4 3.566.600100.069.589 
31/08/2016Nguyễn Thị Minh Thu 88-91 500.000 100.569.589 
31/08/2016Ngô Văn Thành 65-72 500.000 101.069.589 
31/08/2016Võ Thị Thanh Nga - H. Chợ Gạo - T. Tiền Giang 5.000.000 106.069.589 
31/08/2016Nguyễn Minh Trí - 235 Vĩnh Viễn - P.4 - Q.10 500.000 106.569.589 
31/08/2016Huỳnh Thị Thùy Trang 200.000 106.769.589 
31/08/2016Chi hỗ trợ đợt 14/tháng 8 cho Nụ Cười 7 6.700.000100.069.589 
 DIỄN GIẢI     
    915.772.562 
01/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT20166)6.539.000 922.311.562 
01/08/2016113.Tran David (1.712) + 114.Ma Dat (1.070) + 124.MTV (500) + 129.Phang Nguyen (492) + 141.MTVan (500) (chuyển khoản VCB)4.274.000 926.585.562 
01/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT20168)200.000 926.785.562 
01/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT20169)200.000 926.985.562 
01/08/2016Thuy Nguyen (Chuyển khoản VCB)500.000 927.485.562 
01/08/2016Nguyen Phiem Pha VQD + NPP (Chuyển khoản VCB)300.000 927.785.562 
01/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản BIDV)(PT20172)100.000 927.885.562 
02/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT20173)1.000.000 928.885.562 
03/08/2016P.Giao (chuyển khoản VCB)500.000 929.385.562 
03/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT20176)500.000 929.885.562 
04/08/2016Nguyen Trung Tin (chuyển khoản VCB)300.000 930.185.562 
04/08/2016Truong Thi Bich Ngoc (Chuyển khoản VCB)500.000 930.685.562 
04/08/2016Hieu (Chuyển khoản VCB)500.000 931.185.562 
04/08/2016Ẩn danh (Chuyển khoản VCB)(PT20180) 500.000 931.685.562 
04/08/2016Bùi Việt Phú (Chuyển khoản VCB)500.000 932.185.562 
04/08/2016Ẩn danh (Chuyển khoản VCB)(PT20182) 500.000 932.685.562 
05/08/2016Ẩn danh (Chuyển khoản VCB)(PT20183) 1.000.000 933.685.562 
05/08/2016Nguyen Quang Trung (Chuyển khoản VCB)500.000 934.185.562 
05/08/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 50.022.000884.163.562 
05/08/2016Ẩn danh (Chuyển khoản VCB)(PT20185) 500.000 884.663.562 
09/08/2016Ẩn danh (Chuyển khoản BIDV)(PT20186) 200.000 884.863.562 
09/08/2016Ẩn danh (Chuyển khoản VCB)(PT20188) 500.000 885.363.562 
09/08/2016Hong Tra Bui (Chuyển khoản VCB)500.000 885.863.562 
09/08/2016Ẩn danh (Chuyển khoản VCB)(PT20192) 300.000 886.163.562 
09/08/2016Quan Thị Kim Lien (Ngoc Tran CaLi) (chuyển khoản VCB)2.300.000 888.463.562 
09/08/2016Quỹ Tâm Nguyện Việt (chuyển khoản BIDV)(ủng hộ Nguyễn Hoàng Huynh)10.000.000 898.463.562 
10/08/2016Le Viet Thanh Ha (chuyển khoản VCB)200.000 898.663.562 
10/08/2016Ly Bich Thao (chuyển khoản VCB)500.000 899.163.562 
10/08/2016Nguyen Thi Hong Chau (chuyển khoản VCB)500.000 899.663.562 
10/08/2016Vo Hong Minh (chuyển khoản VCB)(ủng hộ Nguyễn Thị Thu Lang-kỳ 232)500.000 900.163.562 
10/08/2016Tran Lan Huong (chuyển khoản BIDV)1.000.000 901.163.562 
11/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT20200)1.000.000 902.163.562 
11/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21501)200.000 902.363.562 
11/08/2016Nguyen Duong Phuong Lam (Gia Dinh Phuong Lam) (chuyển khoản VCB)5.000.000 907.363.562 
11/08/2016Nguyen Kim Tan (chuyển khoản VCB)2.000.000 909.363.562 
11/08/2016Nguyen Thi Ngoc Thao (chuyển khoản VCB)500.000 909.863.562 
11/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21505)500.000 910.363.562 
11/08/2016Mirango Travel (chuyển khoản BIDV)2.266.500 912.630.062 
11/08/2016Mirango Travel (chuyển khoản BIDV)2.266.500 914.896.562 
12/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21508)500.000 915.396.562 
12/08/2016Nhom ban Thuy IBM (chuyển khoản VCB)2.300.000 917.696.562 
12/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21510)100.000 917.796.562 
12/08/2016Nguyen Phuc Nguyen (chuyển khoản VCB)1.000.000 918.796.562 
12/08/2016Tran Thanh Thuy Trang (chuyển khoản VCB)500.000 919.296.562 
12/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21513)200.000 919.496.562 
12/08/2016Ta Thanh Hang (chuyển khoản VCB)1.000.000 920.496.562 
12/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21515)300.000 920.796.562 
12/08/2016Duong Nguyen Vu (chuyển khoản VCB)1.000.000 921.796.562 
12/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản BIDV)(PT21517)200.000 921.996.562 
13/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21518)100.000 922.096.562 
13/08/2016Tran Thị Tuyet Thanh (chuyển khoản VCB)500.000 922.596.562 
15/08/2016NMC (chuyển khoản VCB)1.000.000 923.596.562 
15/08/2016Nguyen Thu Hang (chuyển khoản VCB)100.000 923.696.562 
15/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21522)400.000 924.096.562 
16/08/2016Phung Phuong Thao (chuyển khoản VCB)300.000 924.396.562 
16/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21524)100.000 924.496.562 
16/08/2016Le Thanh Huong (chuyển khoản VCB)200.000 924.696.562 
16/08/2016Luu Tue Tri (chuyển khoản BIDV)400.000 925.096.562 
16/08/2016Hanh Doan (chuyển khoản VCB)100.000 925.196.562 
16/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21528)200.000 925.396.562 
16/08/2016Dao Thi Minh Thao (chuyển khoản VCB)200.000 925.596.562 
17/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21530)300.000 925.896.562 
17/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21531)500.000 926.396.562 
17/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21532)500.000 926.896.562 
17/08/2016Nguyen Dinh Anh My (chuyển khoản VCB)500.000 927.396.562 
17/08/2016Hieu (Chuyển khoản VCB)500.000 927.896.562 
17/08/2016Do Ngoc Khoa (chuyển khoản VCB)500.000 928.396.562 
17/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21536)500.000 928.896.562 
18/08/2016Doan Quynh Nhu (chuyển khoản VCB)200.000 929.096.562 
18/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21539)200.000 929.296.562 
18/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21540)1.000.000 930.296.562 
18/08/2016Phan Sac Cam Ly (chuyển khoản VCB)500.000 930.796.562 
19/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21542)575.000 931.371.562 
19/08/2016Trần Hồng Anh(chuyển khoản VCB)500.000 931.871.562 
19/08/2016Trần Hồng Anh(chuyển khoản VCB)500.000 932.371.562 
19/08/2016Trần Hồng Anh(chuyển khoản VCB)500.000 932.871.562 
19/08/2016Trần Hồng Anh(chuyển khoản VCB)500.000 933.371.562 
19/08/2016Trần Hồng Anh(chuyển khoản VCB)500.000 933.871.562 
19/08/2016Trần Hồng Anh(chuyển khoản VCB)500.000 934.371.562 
21/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21544)575.000 934.946.562 
22/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21545)500.000 935.446.562 
22/08/2016Tran Yen Le (chuyển khoản VCB)300.000 935.746.562 
22/08/2016Nguyen Thi Hong (chuyển khoản VCB)(ủng hộ Ngô Hoàng Sang-kỳ 236)1.000.000 936.746.562 
22/08/2016Nguyen Thi Hong (chuyển khoản VCB)(ủng hộ Vũ Minh Đức-kỳ 237)2.000.000 938.746.562 
22/08/2016Nguyen Thi Hong (chuyển khoản VCB)(ủng hộ Phan Công Danh-kỳ 235)1.000.000 939.746.562 
23/08/2016TL (chuyển khoản VCB)200.000 939.946.562 
23/08/2016INTL FCSTONE LTD (chuyển khoản VCB)7.300.000 947.246.562 
24/08/2016Pham Thi Trang (chuyển khoản VCB)500.000 947.746.562 
24/08/2016Bui Minh Thuy (chuyển khoản VCB)500.000 948.246.562 
24/08/2016Nguyen Kim Tan (chuyển khoản VCB)2.000.000 950.246.562 
25/08/2016Lãi suất không kỳ hạn (VCB05)265.297 950.511.859 
25/08/2016VCB05 thu phí quản lý tài khoản 11.000950.500.859 
25/08/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 30.000.000920.500.859 
25/08/2016Lãi suất không kỳ hạn (VCB07)237.785 920.738.644 
25/08/2016VCB07 thu phí quản lý tài khoản 11.000920.727.644 
25/08/2016Lãi suất không kỳ hạn (BIDV)128.562 920.856.206 
25/08/2016Lãi suất không kỳ hạn (VB)701 920.856.907 
26/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT18506)200.000 921.056.907 
26/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT18507)500.000 921.556.907 
26/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT18508)500.000 922.056.907 
28/08/2016Bui T.Ngoc Diep (chuyển khoản VCB)1.000.000 923.056.907 
29/08/2016Nguyen Trong Phu (chuyển khoản VCB)1.000.000 924.056.907 
29/08/2016Le Viet Thanh Ha (chuyển khoản VCB)1.000.000 925.056.907 
29/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT18512)1.000.000 926.056.907 
30/08/2016Huong Tra (chuyển khoản VCB)300.000 926.356.907 
30/08/2016CPY (chuyển khoản VCB)1.000.000 927.356.907 
30/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT18515)500.000 927.856.907 
30/08/2016Phan Thanh Huong (chuyển khoản VCB)500.000 928.356.907 
30/08/2016Phan Van Minh (chuyển khoản VCB)200.000 928.556.907 
30/08/2016Huong Tra (chuyển khoản BIDV)200.000 928.756.907 
30/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT18519)500.000 929.256.907 
30/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT18520)500.000 929.756.907 
30/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT18521)900.000 930.656.907 
31/08/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 50.000.000880.656.907 
31/08/2016Phí mua Séc 22.000880.634.907 
31/08/2016Hieu (Chuyển khoản VCB)500.000 881.134.907 
Trước  |  1 2 3 4 5  |  Sau

Quảng cáo

 

Tin tiêu điểm

Cập nhật 5/16/2018 4:08:13 PM
Cập nhật: Chiều ngày 17/05/2018, Điều phối viên của Quỹ đã đến bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình để trao số tiền 2.000.000 đồng từ nhà hảo tâm Tran Thi Bich Ngoc hỗ trợ, Quỹ TTTT hỗ trợ 8.000.000 đồng còn thiếu để cô Thơm đủ kinh phí phẫu thuật và 2.000.000 đồng nữa để cô bồi dưỡng thêm. Kể từ tháng 4/2018, Quỹ Từ thiện Tình Thương thay đổi quy trình thông báo về Hỗ trợ dịch vụ y tế: Các ca bệnh không khẩn cấp sẽ được thông báo kêu gọi vài ngày trước khi Quỹ giải ngân kinh phí trợ giúp cho bệnh nhân.
Cập nhật 5/15/2018 9:19:29 AM
Cập nhật: Chiều ngày 17/05/2018, Điều phối viên của Quỹ đã đến bệnh viện Nhi Đồng 1 để trao số tiền 2.000.000 đồng từ nhà hảo tâm Phước Lộc – Hùng Huỳnh hỗ trợ, 1.000.000 đồng từ nhà hảo tâm Nguyễn Thị Tường Lan hỗ trợ, 1.000.000 đồng từ nhà hảo tâm Nguyen Truc Chi hỗ trợ, Quỹ TTTT hỗ trợ 14.000.000 đồng còn thiếu để bé Quý đủ kinh phí phẫu thuật và 2.000.000 đồng nữa để bé bồi dưỡng thêm.
Cập nhật 5/15/2018 9:10:07 AM
Cập nhật: Chiều ngày 17/05/2018, Điều phối viên của Quỹ TTTT đã đến bệnh viện Nhân Dân 115 để trao số tiền 10.000.000 đồng còn thiếu giúp chị Sang có kinh phí tiếp tục điều trị và 2.000.000 đồng nữa để chị bồi dưỡng thêm. Kể từ tháng 4/2018, Quỹ Từ thiện Tình Thương thay đổi quy trình thông báo về Hỗ trợ dịch vụ y tế: Các ca bệnh không khẩn cấp sẽ được thông báo kêu gọi vài ngày trước khi Quỹ giải ngân kinh phí trợ giúp cho bệnh nhân.
Cập nhật 5/9/2018 3:16:25 PM
Công ty kiểm toán quốc tế Ernst & Young (E&Y) kiểm toán hoạt động tài chính của Quỹ từ thiện Tình Thương TP.HCM trong năm tài chính 2017, đây là năm thứ 5 liên tiếp Ernst & Young Việt Nam hỗ trợ kiểm toán cho Quỹ Từ thiện Tình Thương TP.HCM.
Cập nhật 5/3/2018 9:06:41 PM
Cập nhật: Ngày 17/05/2018, Quỹ TTTT đã chuyển số tiền 200.000 đồng từ nhà hảo tâm Le Nhut Minh hỗ trợ đến bệnh nhân Phạm Thị Kim.