Cập nhật: Ngày 16/03/2018, Quỹ TTTT đã trao tặng lần 2 số tiền 1.200.000 đồng từ nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang và nhà hảo tâm Nguyệt Nhi hỗ trợ đến bệnh nhân Võ Ánh Ngọc.

Báo cáo tài chính tháng 08/2016

Báo cáo tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương tháng 08/2016
Kiểu đóng góp:
NgàyDiễn giảiThuChiTồnGhi chú
 Quỹ tiền mặt    
    80.329.089 
01/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Lê Kim Thảnh (BV Nhân dân 115) 5.000.00075.329.089 
01/08/2016Bà Nguyễn Thị Cúc ( Ở Pháp)1.000.000 76.329.089 
01/08/2016Ẩn danh1.200.000 77.529.089 
01/08/2016Bạn Hoàng500.000 78.029.089 
01/08/2016Chú Trai5.000.000 83.029.089 
01/08/2016Anh Lê Quang Trí3.000.000 86.029.089 
01/08/2016Anh Minh Tân100.000 86.129.089 
01/08/2016Chi hỗ trợ đợt 01/tháng 8 cho Nụ Cười 1 10.800.00075.329.089 
01/08/2016 Ông Lê Trọng Nhi ( hỗ trợ học phí lớp 6 ,niên học 2016-2017 cho em Đoàn Minh Thiện)4.000.000 79.329.089 
01/08/2016Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 1/tháng 8 4.000.00075.329.089 
01/08/2016BS Trần Ngọc Đỉnh 62-69500.000 75.829.089 
01/08/2016Võ Ngọc Sơn 57-64 ( USA )1.000.000 76.829.089 
01/08/2016Cô Linh - Bạn Chú Trực 4.525.000 81.354.089 
01/08/2016Trần Văn Đạt 55-62 ( USA )4.452.000 85.806.089 
01/08/2016Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 8 cho Nụ Cười 7 10.477.00075.329.089 
01/08/2016Anh Lê Duyên Hoài50.000 75.379.089 
01/08/2016Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 8 cho Nụ Cười 6 50.00075.329.089 
01/08/2016Ông Bà Phạm Văn Ngọc1.000.000 76.329.089 
01/08/2016Ông Bà Hoàng Thoại Châu2.000.000 78.329.089 
01/08/2016Anh Khanh3.000.000 81.329.089 
01/08/2016Nguyễn Thị Mỹ Trang1.000.000 82.329.089 
01/08/2016Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 8 cho Nụ Cười 3 7.000.00075.329.089 
02/08/2016Nguyễn Thị Bạch Yến15.000.000 90.329.089 
02/08/2016Cô Nguyễn Thị Liên200.000 90.529.089 
02/08/2016Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 8 cho Nụ Cười 3 15.200.00075.329.089 
02/08/2016Chị Trúc1.700.000 77.029.089 
02/08/2016Gia đình cụ bà Nguyễn Thị Bé1.000.000 78.029.089 
02/08/2016Bạn Hoàng500.000 78.529.089 
02/08/2016Chi hỗ trợ đợt 02/tháng 8 cho Nụ Cười 1 3.200.00075.329.089 
02/08/2016Anh Nguyễn Văn Minh (CK-VNDIRECT)200.000 75.529.089 
02/08/2016Võ Lê Linh Đan (CK-VNDIRECT)500.000 76.029.089 
02/08/2016Trần Nhật Quỳnh (CK-VNDIRECT)500.000 76.529.089 
02/08/2016Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 8 cho Nụ Cười 4 1.200.00075.329.089 
02/08/2016NT5HP lần 40 ngày 28/07/2016 tại NC1 5.934.00069.395.089 
02/08/2016NT5HP lần 41 ngày 28/07/2016 tại NC2 6.539.00062.856.089 
02/08/2016NT5HP lần 42 ngày 27/07/2016 tại NC3 4.590.50058.265.589 
02/08/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm 20171 ngày 01/08/2016 300.00057.965.589 
02/08/2016Chi hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn Nguyễn Thị Thu Lang - Quang Trung, Gò Vấp 5.000.00052.965.589 
03/08/2016Minh H Luong (THE BRUSHES & SOURITZIDIS FAMILY CHARITIES FUNDS)2.233.000 55.198.589 
03/08/2016Cô Thu (350/3G _ Cách Mạng Tháng 8_ quận 3)2.000.000 57.198.589 
03/08/2016Vợ chồng Thăng _Hà2.000.000 59.198.589 
03/08/2016Cô Chi1.000.000 60.198.589 
03/08/2016Anh Lâm Chí Vinh1.000.000 61.198.589 
03/08/2016Anh Ngô Văn Hai (1950 + Canh Dần)200.000 61.398.589 
03/08/2016Ẩn danh200.000 61.598.589 
03/08/2016Anh Huy1.000.000 62.598.589 
03/08/2016Anh Việt5.000.000 67.598.589 
03/08/2016Chi hỗ trợ đợt 03/tháng 8 cho Nụ Cười 1 12.400.00055.198.589 
03/08/2016Ông Nguyễn Ngọc Huề2.224.000 57.422.589 
03/08/2016Anh Lâm Trí Phát150.000 57.572.589 
03/08/2016Cô Nguyễn Thị Cúc1.000.000 58.572.589 
03/08/2016Chi hỗ trợ đợt 01/tháng 8 cho Nụ Cười 2 3.374.00055.198.589 
03/08/2016Nguyễn Quang Hòa 200.000 55.398.589 
03/08/2016Lê Trung Sơn 71-78 (USA )3.000.000 58.398.589 
03/08/2016Nguyễn Hoàng Long ( Aus ) ( 07-10 )1.000.000 59.398.589 
03/08/2016Phạm Văn Hoa 68-75400.000 59.798.589 
03/08/2016Nguyễn Đại Hùng Lộc 72-792.000.000 61.798.589 
03/08/2016Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB )300.000 62.098.589 
03/08/2016Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB )300.000 62.398.589 
03/08/2016Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 8 cho Nụ Cười 7 7.200.00055.198.589 
03/08/2016Chú Tiến500.000 55.698.589 
03/08/2016Nguyễn Thị Cúc1.000.000 56.698.589 
03/08/2016VAS COFFE TALK500.000 57.198.589 
03/08/2016Ân Danh 1.000.000 58.198.589 
03/08/2016Chú Chấn ( Cựu SV Đà Lạt)500.000 58.698.589 
03/08/2016Bác Trần Văn Bá200.000 58.898.589 
03/08/2016Ân Danh 100.000 58.998.589 
03/08/2016Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 8 cho Nụ Cười 3 3.800.00055.198.589 
03/08/2016Ông  bà Trần Trọng Đàm1.000.000 56.198.589 
03/08/2016Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 2/tháng 8 1.000.00055.198.589 
04/08/2016Nguyễn Thị Trang Đài5.000.000 60.198.589 
04/08/2016Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 8 cho Nụ Cười 3 5.000.00055.198.589 
04/08/2016Karaoke Nnice35.000.000 90.198.589 
04/08/2016Anh Toan Q Nguyen2.224.000 92.422.589 
04/08/2016Gia đình Anh Huy1.000.000 93.422.589 
04/08/2016Chi hỗ trợ đợt 02/tháng 8 cho Nụ Cười 2 38.224.00055.198.589 
04/08/2016Chị Nguyễn Thị Hạnh Xuân1.500.000 56.698.589 
04/08/2016Cô Kim Võ (Mỹ Tho)500.000 57.198.589 
04/08/2016Cô Trần Thu Nguyệt1.000.000 58.198.589 
04/08/2016Anh Diệp Lê Hoàng Phúc1.000.000 59.198.589 
04/08/2016Cô Đỗ Thị Hóa500.000 59.698.589 
04/08/2016Anh Thanh Phước200.000 59.898.589 
04/08/2016Anh Hùng + Thắm1.000.000 60.898.589 
04/08/2016Anh Ngô Thành Đạt100.000 60.998.589 
04/08/2016Ẩn danh200.000 61.198.589 
04/08/2016Cô Diệp Hoa400.000 61.598.589 
04/08/2016Chị Trần Thị Thúy Nga1.000.000 62.598.589 
04/08/2016Chi hỗ trợ đợt 04/tháng 8 cho Nụ Cười 1 7.400.00055.198.589 
04/08/2016Ẩn danh (16447) (ủng hộ cho kỳ 227 & 230)2.000.000 57.198.589 
04/08/2016Cô Kim Võ (Mỹ Tho)500.000 57.698.589 
04/08/2016Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 8 cho Nụ Cười 4 500.00057.198.589 
05/08/2016Chú Dũng500.000 57.698.589 
05/08/2016Cô Nguyễn Thị Vĩnh2.000.000 59.698.589 
05/08/2016Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 8 cho Nụ Cười 4 2.500.00057.198.589 
05/08/2016Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào Vân- hỗ trợ lương 3 GV lớp học tình thương Bà Mười6.678.000 63.876.589 
05/08/2016Cô Chú   Vân Đào  - hỗ trợ học phí lớp 12 cho em Mộng Nghi4.452.000 68.328.589 
05/08/2016Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 3/tháng 8 11.130.00057.198.589 
05/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Thủy (BV Chợ Rẫy) theo chỉ định nhà hảo tâm 16447 1.000.00056.198.589 
05/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Ngọc Huệ (BV ND 115) theo chỉ định nhà hảo tâm 16447 1.000.00055.198.589 
05/08/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt (VCB07)50.000.000 105.198.589 
05/08/2016Anh Nguyễn Văn Biển12.337.000 117.535.589 
05/08/2016Ẩn danh1.000.000 118.535.589 
05/08/2016Chi hỗ trợ đợt 05/tháng 8 cho Nụ Cười 1 13.337.000105.198.589 
05/08/2016Đặng Văn Lưu 61-68 1.000.000 106.198.589 
05/08/2016Lê Thị Hai - 240 Bis Ngô Gia Tự -P.4- Q.10200.000 106.398.589 
05/08/2016Phan Kế Xương - Cửa sắt Kiến Thành P4 - Q.10 50.000 106.448.589 
05/08/2016Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB )200.000 106.648.589 
05/08/2016Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 8 cho Nụ Cười 7 1.450.000105.198.589 
05/08/2016Người đẹp Ẩn Danh5.000.000 110.198.589 
05/08/2016Cô Ngô Kiều Phúc Thảo- ủng hộ nấu bún bò ngày 12/86.500.000 116.698.589 
05/08/2016Công ty TNHH Tân Thuận1.000.000 117.698.589 
05/08/2016Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào VÂn15.582.000 133.280.589 
05/08/2016Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 8 cho Nụ Cười 3 28.082.000105.198.589 
06/08/2016Cô Nguyễn Thị Vị2.000.000 107.198.589 
06/08/2016Chị Sa1.000.000 108.198.589 
06/08/2016Anh Nguyễn Thành Hưng3.000.000 111.198.589 
06/08/2016Chị Cẩm Hường3.000.000 114.198.589 
06/08/2016Nguyễn Thị Mai1.000.000 115.198.589 
06/08/2016Anh Võ Phát Đức500.000 115.698.589 
06/08/2016Anh Nguyễn Bá Xích200.000 115.898.589 
06/08/2016Chị Nhi300.000 116.198.589 
06/08/2016Chi hỗ trợ đợt 06/tháng 8 cho Nụ Cười 1 11.000.000105.198.589 
06/08/2016Ẩn danh200.000 105.398.589 
06/08/2016Chị Bảo Trân200.000 105.598.589 
06/08/2016Chi hỗ trợ đợt 03/tháng 8 cho Nụ Cười 2 400.000105.198.589 
06/08/2016Thiếu đoàn Âu Lạc - Hướng đạo sinh - Đạo SG2.000.000 107.198.589 
06/08/2016Ẩn danh200.000 107.398.589 
06/08/2016Cô Đỗ Thị Sen2.000.000 109.398.589 
06/08/2016Bà Nguyễn Thị Thanh (84t)300.000 109.698.589 
06/08/2016Cô Hường200.000 109.898.589 
06/08/2016Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 8 cho Nụ Cười 4 4.700.000105.198.589 
07/08/2016Bạn Kim Long500.000 105.698.589 
07/08/2016Công ty Đầu tư - XNK Nguyễn Quang1.000.000 106.698.589 
07/08/2016Chi hỗ trợ đợt 07/tháng 8 cho Nụ Cười 1 1.500.000105.198.589 
08/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Hoàng Huynh (BV Chợ Rẫy) theo chỉ định nhà hảo tâm 20190 10.000.00095.198.589 
08/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Trà Văn Thuyền (BV Chợ Rẫy)  5.000.00090.198.589 
08/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Phan Công Danh (BV ND 115) 5.000.00085.198.589 
08/08/2016Anh Nguyễn Văn Thông1.200.000 86.398.589 
08/08/2016Chú Wang Sam Sung500.000 86.898.589 
08/08/2016Chị Nguyệt quới 700.000 87.598.589 
08/08/2016Anh Phát4.450.000 92.048.589 
08/08/2016Chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (CK ACB ngày 4/8)2.000.000 94.048.589 
08/08/2016Anh Trần Cao Quốc Trí2.000.000 96.048.589 
08/08/2016Chi hỗ trợ đợt 08/tháng 8 cho Nụ Cười 1 10.850.00085.198.589 
08/08/2016Cô TRần Thị Kim Tiến( Q1,TP.HCM)200.000 85.398.589 
08/08/2016Ngọc -Loan-Khoa500.000 85.898.589 
08/08/2016TRần Nhân94.000 85.992.589 
08/08/2016 STANLEY TRAN (TEXAS) - Hỗ trợ bữa ăn ngày 7 tháng 106.675.000 92.667.589 
08/08/2016 JOHN KELLY300.000 92.967.589 
08/08/2016Trần Cao Quốc Trí2.000.000 94.967.589 
08/08/2016Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 8 cho Nụ Cười 3 9.769.00085.198.589 
08/08/2016Chị Đặng Thị Phương Khánh200.000 85.398.589 
08/08/2016Cô Nguyễn Thị Hồng200.000 85.598.589 
08/08/2016Chi hỗ trợ đợt 04/tháng 8 cho Nụ Cười 2 400.00085.198.589 
08/08/2016Trần Cao Quốc Trí (nhận từ NC1)2.000.000 87.198.589 
08/08/2016Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 8 cho Nụ Cười 4 2.000.00085.198.589 
08/08/2016Dương Từ Uyển Huê 200.000 85.398.589 
08/08/2016Ẩn Danh 200.000 85.598.589 
08/08/2016Nguyễn Hớn Bằng 500.000 86.098.589 
08/08/2016Ẩn Danh 1.000.000 87.098.589 
08/08/2016Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 8 cho Nụ Cười 7 1.900.00085.198.589 
09/08/2016Ẩn danh1.000.000 86.198.589 
09/08/2016Đỗ Thị Phú100.000 86.298.589 
09/08/2016Wang Samsung500.000 86.798.589 
09/08/2016Ẩn danh20.000 86.818.589 
09/08/2016Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 8 cho Nụ Cười 4 1.620.00085.198.589 
09/08/2016Chị Xuân Hồng2.225.000 87.423.589 
09/08/2016Trâm Hùngn2.225.000 89.648.589 
09/08/2016Cô Krystal1.100.000 90.748.589 
09/08/2016anh Kent300.000 91.048.589 
09/08/2016Anh Huy1.000.000 92.048.589 
09/08/2016Cô Nguyễn Tâm An2.500.000 94.548.589 
09/08/2016Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo1.000.000 95.548.589 
09/08/2016Đặng Thanh Hảo1.000.000 96.548.589 
09/08/2016Ẩn danh10.000 96.558.589 
09/08/2016Anh Vương Thành Phát4.450.000 101.008.589 
09/08/2016Anh Vinh Khoan200.000 101.208.589 
09/08/2016Anh Lê Quang4.000.000 105.208.589 
09/08/2016Chị Huỳnh Diệp Bảo Phương1.000.000 106.208.589 
09/08/2016Chi hỗ trợ đợt 09/tháng 8 cho Nụ Cười 1 21.010.00085.198.589 
10/08/2016Chị Tuyết1.000.000 86.198.589 
10/08/2016Cô Nguyễn Cao Loan Anh200.000 86.398.589 
10/08/2016Anh Trần Võ Duy Khang200.000 86.598.589 
10/08/2016Ana Nguyên500.000 87.098.589 
10/08/2016Anh Nguyễn Minh Tâm100.000 87.198.589 
10/08/2016Bé Minh Khôi + Minh Tấn2.000.000 89.198.589 
10/08/2016Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 8 cho Nụ Cười 1 4.000.00085.198.589 
10/08/2016Văn Khoa 2.217.500 87.416.089 
10/08/2016Cao Thị Tuyết Hoa1.000.000 88.416.089 
10/08/2016Chú Lê Minh Ngọc11.150.000 99.566.089 
10/08/2016Ông Nguyễn Văn Qúy và bà Nguyễn Thị Thạch3.394.600 102.960.689 
10/08/2016Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 8 cho Nụ Cười 4 14.544.60088.416.089 
10/08/2016Huỳnh Tú Trinh 100.000 88.516.089 
10/08/2016Dr. Từ Võ Cát 65-72 ( Aus )1.698.326 90.214.415 
10/08/2016Võ Thị Đương ( Aus )5.094.978 95.309.393 
10/08/2016Huyền + Phụng + Tiên 500.000 95.809.393 
10/08/2016Phan Minh Tâm 1.000.000 96.809.393 
10/08/2016Ẩn Danh 500.000 97.309.393 
10/08/2016Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng An Gia Hưng ( Chuyển khoản VCB )20.959.000 118.268.393 
10/08/2016Anh Bình ( chuyển khoản VCB )1.000.000 119.268.393 
10/08/2016Cựu Học Sinh Lớp 12A4 Lê Hồng Phong ( 83-86 )2.000.000 121.268.393 
10/08/2016Trần Cao Quốc Trí ( đóng góp bên NC1 cho NC7 10/08/2016 )2.000.000 123.268.393 
10/08/2016Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 8 cho Nụ Cười 7 34.852.30488.416.089 
10/08/2016Chị Ngọc 100.000 88.516.089 
10/08/2016Bà Trần Khánh Tuyết ( Mỹ)22.260.000 110.776.089 
10/08/2016Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 8 cho Nụ Cười 3 22.360.00088.416.089 
11/08/2016Bà Huỳnh Thị Nhân-Biên Hoà, Đồng Nai2.000.000 90.416.089 
11/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Ngô Hoàng Sang 7.000.00083.416.089 
11/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Lý Thị Ngọc Hân (xe lăn) 2.000.00081.416.089 
11/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Lang kỳ 232 theo chỉ định nhà hảo tâm 20196 500.00080.916.089 
11/08/2016Nguyễn Nguyên Huân400.000 81.316.089 
11/08/2016Nguyễn Thị Dần (82t)2.256.000 83.572.089 
11/08/2016Nguyễn Thị Hòa (nhận thay cho NC1)2.200.000 85.772.089 
11/08/2016Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 8 cho Nụ Cười 4 4.856.00080.916.089 
11/08/2016Chú Hoàng300.000 81.216.089 
11/08/2016Công ty Minh Đạt Food4.800.000 86.016.089 
11/08/2016Cô Trần Thị Nghĩa50.000 86.066.089 
11/08/2016Chị Traần Ngọc Hà Diễm3.500.000 89.566.089 
11/08/2016Cô Bích Vân300.000 89.866.089 
11/08/2016Chị Lê Ngọc Sương200.000 90.066.089 
11/08/2016Chú Tèo và các cháu ( Hoài Ân, Bảo An , Bảo Từ , Bảo Bi, Bảo Hạnh, Bảo Phúc)500.000 90.566.089 
11/08/2016Chị Hồ Thị Ngọc Loan1.706.400 92.272.489 
11/08/2016Chị Nguyễn Thị Hòa2.200.000 94.472.489 
11/08/2016Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 8 cho Nụ Cười 1 13.556.40080.916.089 
11/08/2016Ẩn danh600.000 81.516.089 
11/08/2016LE THANH HUYEN1.000.000 82.516.089 
11/08/2016Cty Minh Đạt Food4.800.000 87.316.089 
11/08/2016Chi hỗ trợ đợt 05/tháng 8 cho Nụ Cười 2 6.400.00080.916.089 
11/08/2016TRINH THUONG THUONG500.000 81.416.089 
11/08/2016Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 8 cho Nụ Cười 3 500.00080.916.089 
12/08/2016Huỳnh Thị Yến Xuân 500.000 81.416.089 
12/08/2016Nguyễn Thị Xuân Anh 100.000 81.516.089 
12/08/2016Thu Thủy Nguyễn ( USA )4.000.000 85.516.089 
12/08/2016Anh Chị Quốc Vận - Minh Đức 65-72 ( Fra )5.000.000 90.516.089 
12/08/2016Chú Hưng - Cao Ốc A Ngô Gia Tự 4.452.000 94.968.089 
12/08/2016Đoàn Hồng Yến 1.000.000 95.968.089 
12/08/2016Phạm Phúc Khánh Minh ( chuyển khoản VCB )200.000 96.168.089 
12/08/2016Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 8 cho Nụ Cười 7 15.252.00080.916.089 
12/08/2016Gia đình Con Cá Chúa2.000.000 82.916.089 
12/08/2016Chị Nguyễn Thị Loan200.000 83.116.089 
12/08/2016Lâm Phú Quý +Lâm Quỳnh Mai500.000 83.616.089 
12/08/2016Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 8 cho Nụ Cười 1 2.700.00080.916.089 
12/08/2016 Ông bà Huỳnh Bửu Sơn ( hỗ trợ học phí lớp 6 ,niên học 2016-2017 cho em Trần Thanh Thiện)4.000.000 84.916.089 
12/08/2016Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 4/tháng 8 4.000.00080.916.089 
12/08/2016Ẩn Danh ( Viện Đại học Đà Lạt )1.000.000 81.916.089 
12/08/2016Chú Hưng - Cao Ốc Ngô Gia Tự890.400 82.806.489 
12/08/2016Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 8 cho Nụ Cười 3 1.890.40080.916.089 
12/08/2016Nguyen Dinh Diem Kieu3.000.000 83.916.089 
12/08/2016Chi hỗ trợ đợt 06/tháng 8 cho Nụ Cười 2 3.000.00080.916.089 
12/08/2016Chú Hưng - Cao Ốc A Ngô Gia Tự  (nhận từ NC7)890.400 81.806.489 
12/08/2016Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 8 cho Nụ Cười 4 890.40080.916.089 
12/08/2016Chú Hưng - Cao Ốc A Ngô Gia Tự 890.400 81.806.489 
12/08/2016Anh Nhân500.000 82.306.489 
12/08/2016Anh Bảo Luân500.000 82.806.489 
12/08/2016Chị Ngô Thị Châu500.000 83.306.489 
12/08/2016Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 8 cho Nụ Cười 1 2.390.40080.916.089 
13/08/2016Ẩn danh1.500.000 82.416.089 
13/08/2016Anh Bảo 1.000.000 83.416.089 
13/08/2016Chi hỗ trợ đợt 14/tháng 8 cho Nụ Cười 1 2.500.00080.916.089 
13/08/2016Chú Hưng _ Cao Ốc A Ngô Gia Tự890.400 81.806.489 
13/08/2016Immica.org. Dương Thi Cam Ly5.000.000 86.806.489 
13/08/2016Chi hỗ trợ đợt 07/tháng 8 cho Nụ Cười 2 5.890.40080.916.089 
13/08/2016Nguyễn Cung Tú1.000.000 81.916.089 
13/08/2016Nguyễn Nữ Quỳnh Loan500.000 82.416.089 
13/08/2016Anh Trúc Nhân1.000.000 83.416.089 
13/08/2016Chú Khai1.000.000 84.416.089 
13/08/2016Chị Xuân500.000 84.916.089 
13/08/2016Chị Trâm Anh500.000 85.416.089 
13/08/2016Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 8 cho Nụ Cười 4 3.000.00082.416.089 
13/08/2016Chú Trung50.000 82.466.089 
13/08/2016Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 8 cho Nụ Cười 3 50.00082.416.089 
13/08/2016Chú Hưng - Cao Ốc A Ngô Gia Tự890.000 83.306.089 
13/08/2016Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 8 cho Nụ Cười 6 890.00082.416.089 
15/08/2016NT5HP lần 43 ngày 11/08/2016 tại NC4 5.390.00077.026.089 
15/08/2016Anh Phong 500.000 77.526.089 
15/08/2016Cô Ngọc ( Aus )1.000.000 78.526.089 
15/08/2016Từ Thành Nhơn 72-79500.000 79.026.089 
15/08/2016Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB )200.000 79.226.089 
15/08/2016Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 8 cho Nụ Cười 7 2.200.00077.026.089 
15/08/2016Ông Bà Bùi Văn2.500.000 79.526.089 
15/08/2016Cô Trang ( quận 7)2.000.000 81.526.089 
15/08/2016Chị Xuyến200.000 81.726.089 
15/08/2016Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 8 cho Nụ Cười 3 4.700.00077.026.089 
15/08/2016Anh Đức1.000.000 78.026.089 
15/08/2016Chị Mỹ Dung 2.000.000 80.026.089 
15/08/2016Anh Lê Văn Trình1.000.000 81.026.089 
15/08/2016Chị Nguyễn Hồng Nương2.000.000 83.026.089 
15/08/2016Anh Quang Phục Nguyên1.000.000 84.026.089 
15/08/2016Thị hạnh Lam1.000.000 85.026.089 
15/08/2016Chị Phương Hạnh Nguyên1.000.000 86.026.089 
15/08/2016Ẩn danh500.000 86.526.089 
15/08/2016Chị Vân Anh Đỗ1.000.000 87.526.089 
15/08/2016Chị Ngân200.000 87.726.089 
15/08/2016Chi hỗ trợ đợt 15/tháng 8 cho Nụ Cười 1 10.700.00077.026.089 
15/08/2016Ẩn danh500.000 77.526.089 
15/08/2016Chi hỗ trợ đợt 08/tháng 8 cho Nụ Cười 2 500.00077.026.089 
15/08/2016 Ông bà Bùi Văn2.500.000 79.526.089 
15/08/2016Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 5/tháng 8 2.500.00077.026.089 
15/08/2016Cô Châu1.000.000 78.026.089 
15/08/2016Anh Nam + chị Hồng1.400.000 79.426.089 
15/08/2016Huỳnh Thị Danh500.000 79.926.089 
15/08/2016Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 8 cho Nụ Cười 4 2.900.00077.026.089 
16/08/2016Chị Dung300.000 77.326.089 
16/08/2016Cô Lê Ngọc Hân500.000 77.826.089 
16/08/2016Chị Lê Thị Hồng Ngọc2.000.000 79.826.089 
16/08/2016Chị Lê Thị Hồng Vân (58/1 _ Đường Xóm Chiếu)1.000.000 80.826.089 
16/08/2016Christine Thao Nguyen5.000.000 85.826.089 
16/08/2016Ẩn danh500.000 86.326.089 
16/08/2016Anh Nguyễn Phú Nguyên1.000.000 87.326.089 
16/08/2016Anh Tài500.000 87.826.089 
16/08/2016Cụ bà Tám200.000 88.026.089 
16/08/2016Cô Nguyễn Ngọc Trân Châu4.000.000 92.026.089 
16/08/2016Bạn Tuyền1.000.000 93.026.089 
16/08/2016Ẩn danh300.000 93.326.089 
16/08/2016Anh Ngô Trọng Hiếu2.000.000 95.326.089 
16/08/2016Phạm Hải Âu300.000 95.626.089 
16/08/2016Anh Nguyễn Nam Anh + Nguyễn Hoàng Nhật Anh + Hoàng Thị Bích Liên2.000.000 97.626.089 
16/08/2016Chi hỗ trợ đợt 16/tháng 8 cho Nụ Cười 1 20.600.00077.026.089 
16/08/2016Vương Anh Thi200.000 77.226.089 
16/08/2016Lê Thị Hồng Ngọc (Nhật Bản)2.000.000 79.226.089 
16/08/2016Lê Thị Hồng Vân (58/1 Xóm Chiếu)1.000.000 80.226.089 
16/08/2016Nguyễn Quang Vinh200.000 80.426.089 
16/08/2016Ẩn danh1.000.000 81.426.089 
16/08/2016Nguyễn Hoàng Vinh (404/54 Nguyễn Đình Chiểu, Q3)3.000.000 84.426.089 
16/08/2016Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 8 cho Nụ Cười 4 7.400.00077.026.089 
16/08/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm 21521 ngày 15/08/16 100.00076.926.089 
17/08/2016Chị Quỳnh500.000 77.426.089 
17/08/2016Nhóm OMD500.000 77.926.089 
17/08/2016Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 8 cho Nụ Cười 4 1.000.00076.926.089 
17/08/2016Anh Hùng 100.000 77.026.089 
17/08/2016Phạm Thị Xuân Thu 1.000.000 78.026.089 
17/08/2016PVD 64-71 ( USA )500.000 78.526.089 
17/08/2016Trần Thị Ngọc Mai - GV Trường Dương Minh Châu 200.000 78.726.089 
17/08/2016Cô Minh Khuyên 2.000.000 80.726.089 
17/08/2016Nguyễn Thị Giao ( Montreal )1.500.000 82.226.089 
17/08/2016Nguyễn Thị Kiều Quanh 200.000 82.426.089 
17/08/2016Hà Thị Xê ( 292 B Trần Phú - P.8- Q.5)300.000 82.726.089 
17/08/2016Trần Hà Quang Vinh ( 292B Trần Phú - P.8 - Q.5 )400.000 83.126.089 
17/08/2016PHAM HUYEN TRANG ( chuyển khoản VCB )300.000 83.426.089 
17/08/2016Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 8 cho Nụ Cười 7 6.500.00076.926.089 
17/08/2016Chị Ngân3.000.000 79.926.089 
17/08/2016Bác Hảo2.000.000 81.926.089 
17/08/2016Ẩn danh300.000 82.226.089 
17/08/2016Chị Tạ Thị Phượng + Thiện An1.000.000 83.226.089 
17/08/2016Anh Lý Ngọc Quang1.000.000 84.226.089 
17/08/2016Chị Đặng Thị Hoàng Anh400.000 84.626.089 
17/08/2016Chị Hoa1.000.000 85.626.089 
17/08/2016Bé Hải My200.000 85.826.089 
17/08/2016Cô Thúy2.000.000 87.826.089 
17/08/2016Bé Hải Duy200.000 88.026.089 
17/08/2016Chị Cúc em chị Châu1.000.000 89.026.089 
17/08/2016Cô Lưu Hồng Hoa + Chú Võ Tấn Trường1.000.000 90.026.089 
17/08/2016Cô Tún1.000.000 91.026.089 
17/08/2016Chú Minh500.000 91.526.089 
17/08/2016Chi hỗ trợ đợt 17/tháng 8 cho Nụ Cười 1 14.600.00076.926.089 
17/08/2016Anh Nguyễn Xuân Phước2.000.000 78.926.089 
17/08/2016Anh Phong1.000.000 79.926.089 
17/08/2016Chị Nguyễn Thị Lụa1.000.000 80.926.089 
17/08/2016Anh Trần Văn Khén + Nguyễn Thị Huỳnh3.000.000 83.926.089 
17/08/2016Ông Vĩnh2.000.000 85.926.089 
17/08/2016Chi hỗ trợ đợt 09/tháng 8 cho Nụ Cười 2 9.000.00076.926.089 
17/08/2016Thiên Vân Thị Bùi + Mendoza Cerrado500.000 77.426.089 
17/08/2016Cô Hoàng Lan Anh2.000.000 79.426.089 
17/08/2016Trần Phước Quý400.000 79.826.089 
17/08/2016CAO THI THUY OANH300.000 80.126.089 
17/08/2016Chị Phạm Thị Xuân Trang2.000.000 82.126.089 
17/08/2016Anh Chị Ngọc Xướng , Tuấn Hồng, TẤn Trung , Tấn Cang,Kim Nguyệt , Minh Nguyệt ( Người gửi : Phan Thị Nguyệt Hồng )4.000.000 86.126.089 
17/08/2016Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 8 cho Nụ Cười 3 9.200.00076.926.089 
18/08/2016Cô Phượng 500.000 77.426.089 
18/08/2016Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 8 cho Nụ Cười 3 500.00076.926.089 
18/08/2016Team Mây4.810.000 81.736.089 
18/08/2016Chi hỗ trợ đợt 14/tháng 8 cho Nụ Cười 4 4.810.00076.926.089 
18/08/2016Hỗ trợ bệnh nhân Vũ Minh Đức (ung thư máu) 10.000.00066.926.089 
18/08/2016Ẩn danh (ủng hộ bệnh nhân Nguyễn Thị Thuỷ-kỳ 230)1.000.000 67.926.089 
18/08/2016Ẩn danh (ủng hộ bệnh nhân Trà Văn Thuyền-kỳ 234)1.000.000 68.926.089 
18/08/2016Công ty Vinalogi1.000.000 69.926.089 
18/08/2016Bạn Vương Hiếu50.000 69.976.089 
18/08/2016Cô Kim Anh500.000 70.476.089 
18/08/2016Chi hỗ trợ đợt 18/tháng 8 cho Nụ Cười 1 1.550.00068.926.089 
19/08/2016Chú Nguyễn Hòa Hưng300.000 69.226.089 
19/08/2016Gia đình Diệu Bích500.000 69.726.089 
19/08/2016Cô Thược + Cháu Vi + Bé Thủy Tiên500.000 70.226.089 
19/08/2016Chị Nguyễn Thị Thu Oanh100.000 70.326.089 
19/08/2016Ẩn danh100.000 70.426.089 
19/08/2016Ẩn danh50.000 70.476.089 
19/08/2016Ẩn danh200.000 70.676.089 
19/08/2016Chị Kiều Mộng hà (ở Mỹ)4.450.000 75.126.089 
19/08/2016Chị Đỗ Thị Minh Châu + Lê Thị Ngọc Hà1.715.000 76.841.089 
19/08/2016Anh Nguyễn Phước Lợi500.000 77.341.089 
19/08/2016Cô Phượng2.000.000 79.341.089 
19/08/2016Chi hỗ trợ đợt 19/tháng 8 cho Nụ Cười 1 10.415.00068.926.089 
19/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Trà Văn Thuyền theo chỉ định nhà hảo tâm 21538 1.000.00067.926.089 
19/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Thuỷ theo chỉ định nhà hảo tâm 21538 1.000.00066.926.089 
19/08/2016Chị Thảo1.000.000 67.926.089 
19/08/2016Trương Thị Tâm500.000 68.426.089 
19/08/2016Chị Phượng2.000.000 70.426.089 
19/08/2016Chi hỗ trợ đợt 15/tháng 8 cho Nụ Cười 4 3.500.00066.926.089 
19/08/2016Cô Phạm Ngọc Mỹ1.000.000 67.926.089 
19/08/2016Cô Sophia2.000.000 69.926.089 
19/08/2016Cô An300.000 70.226.089 
19/08/2016Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 8 cho Nụ Cười 6 3.300.00066.926.089 
19/08/2016GĐ Ông Bà Võ Văn Đây - P.2 - TP. Mỹ Tho - TG 1.000.000 67.926.089 
19/08/2016Trương Văn Đại ( USA )2.226.000 70.152.089 
19/08/2016Lưu Hoàng Oanh 500.000 70.652.089 
19/08/2016Lưu Hồng Loan 500.000 71.152.089 
19/08/2016Phan Văn Lành + Nguyễn Thị Cúc 1.300.000 72.452.089 
19/08/2016Nguyễn Thanh Lâm 70-77 ( Brux )2.501.600 74.953.689 
19/08/2016Trần Quốc Vinh 200.000 75.153.689 
19/08/2016Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 8 cho Nụ Cười 7 8.227.60066.926.089 
19/08/2016Cô Tuyền751.860 67.677.949 
19/08/2016Cô Liễu1.253.100 68.931.049 
19/08/2016Chi hỗ trợ đợt 14/tháng 8 cho Nụ Cười 3 2.004.96066.926.089 
19/08/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm 21543 ngày 19/08/16 (NHT chuyển khoản) 500.00066.426.089 
19/08/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm 21543 ngày 19/08/16 (NHT chuyển khoản) 500.00065.926.089 
19/08/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm 21543 ngày 19/08/16 (NHT chuyển khoản) 500.00065.426.089 
19/08/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm 21543 ngày 19/08/16 (NHT chuyển khoản) 500.00064.926.089 
20/08/2016Nguyễn Hữu Sự500.000 65.426.089 
20/08/2016Chị Trâm Anh500.000 65.926.089 
20/08/2016Chi hỗ trợ đợt 16/tháng 8 cho Nụ Cười 4 1.000.00064.926.089 
20/08/2016 Ông bà Phan Chánh Dưỡng  ( hỗ trợ học phí lớp 6 ,niên học 2016-2017 cho em Lý Thị Diễm Thúy )4.000.000 68.926.089 
20/08/2016Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 6/tháng 8 4.000.00064.926.089 
21/08/2016 Anh Chị Phát - Lan (Hỗ trợ học phí niên học 2016-2017 cho học sinh nghèo)2.671.200 67.597.289 
21/08/2016Chị Huyền Chi (Hỗ trợ học phí niên học 2016-2017 cho học sinh nghèo)1.113.000 68.710.289 
21/08/2016Chị Ngọc Bích ( Hỗ trợ học phí niên học 2016-2017 cho học sinh nghèo) 2.226.000 70.936.289 
21/08/2016Chị Phương Mai ( Hỗ trợ học phí niên học 2016-2017 cho học sinh nghèo) 7.123.200 78.059.489 
21/08/2016Chị Tường Oanh  ( Hỗ trợ học phí niên học 2016-2017 cho học sinh nghèo) 2.226.000 80.285.489 
21/08/2016Chị Phương Thy ( Hỗ trợ học phí niên học 2016-2017 cho học sinh nghèo) 3.116.400 83.401.889 
21/08/2016Chị Quế Phương ( Hỗ trợ học phí niên học 2016-2017 cho học sinh nghèo) 4.452.000 87.853.889 
21/08/2016Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 7/tháng 8 22.927.80064.926.089 
22/08/2016NTNHP lần 44 ngày 10/08/2016 tại NC7 3.820.00061.106.089 
22/08/2016Hồ Hiệp1.000.000 62.106.089 
22/08/2016Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 8 cho Nụ Cười 2 1.000.00061.106.089 
22/08/2016Chị Oanh1.000.000 62.106.089 
22/08/2016Nhận tiền đóng góp của nhà hảo tâm Hồ Hiệp theo phiếu thu số 20387 tại NC11.000.000 63.106.089 
22/08/2016Chi hỗ trợ đợt 17/tháng 8 cho Nụ Cười 4 2.000.00061.106.089 
22/08/2016Vũ Quốc Trân 71-78 ( Aus )1.000.000 62.106.089 
22/08/2016Dr. Mai Viết Kinh Luân 65-72 ( Aus )3.348.400 65.454.489 
22/08/2016Anh Truyền 500.000 65.954.489 
22/08/2016Trần Đức Hạ ( BPH - XL )1.000.000 66.954.489 
22/08/2016Diệp Kim Hồng - ĐH Kiến Trúc 2.000.000 68.954.489 
22/08/2016Hồ Hiệp ( đóng góp bên NC1 cho NC7 22/08/2016 )1.000.000 69.954.489 
22/08/2016Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 8 cho Nụ Cười 7 8.848.40061.106.089 
22/08/2016Anh Tấn Phát TP HCM50.000.000 111.106.089 
22/08/2016Anh Nguyễn Văn Đài + Chị Nguyễn Thị Minh Sang1.000.000 112.106.089 
22/08/2016Anh Hồ Hiệp ( Chia cho các quán 1,2,3,4,6,7, mỗi quán 1.000.000)6.000.000 118.106.089 
22/08/2016Anh Nguyễn Ngọc Hiền1.500.000 119.606.089 
22/08/2016Ông Bà Châu Quốc HỮu2.000.000 121.606.089 
22/08/2016Chú Thành1.000.000 122.606.089 
22/08/2016Chị Điệu Hương Lan1.000.000 123.606.089 
22/08/2016Chị Hoàn Oanh2.000.000 125.606.089 
22/08/2016Chị Nhung100.000 125.706.089 
22/08/2016Chi hỗ trợ đợt 20/tháng 8 cho Nụ Cười 1 64.600.00061.106.089 
22/08/2016Hồ Điệp1.000.000 62.106.089 
22/08/2016Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 8 cho Nụ Cười 6 1.000.00061.106.089 
22/08/2016Hồ Điệp1.000.000 62.106.089 
22/08/2016Chi hỗ trợ đợt 15/tháng 8 cho Nụ Cười 3 1.000.00061.106.089 
23/08/2016Chị Hương (42/6 _ Hồ Hảo Hớn _Quận 1)1.000.000 62.106.089 
23/08/2016Anh Vũ Văn Độ300.000 62.406.089 
23/08/2016Ẩn danh500.000 62.906.089 
23/08/2016Chị Phạm Hồng Diệp + Nguyễn Thị Kim Ngân1.000.000 63.906.089 
23/08/2016Cô Nhiên200.000 64.106.089 
23/08/2016Chi hỗ trợ đợt 21/tháng 8 cho Nụ Cười 1 3.000.00061.106.089 
23/08/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm 21550 ngày 23/08/16 (NHT chuyển khoản) 200.00060.906.089 
23/08/2016Nguyễn Hữu Lô (374/49 Lê Văn Thọ, P.9, Q. Gò Vấp, TP.HCM)200.000 61.106.089 
23/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Vũ Minh Đức theo chỉ định nhà hảo tâm 21548 2.000.00059.106.089 
23/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Phan Công Danh theo chỉ định nhà hảo tâm 21549 1.000.00058.106.089 
23/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Ngô Hoàng Sang theo chỉ định nhà hảo tâm 21550 1.000.00057.106.089 
23/08/2016NT5HP lần 45 ngày 18/08/2016 tại NC6 3.306.00053.800.089 
23/08/2016Chị Bạch Yến Nguyễn và gia đình500.000 54.300.089 
23/08/2016Tăng Quốc Khoa2.300.000 56.600.089 
23/08/2016Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 8 cho Nụ Cười 2 2.800.00053.800.089 
23/08/2016Hồng Ngọc Cúc500.000 54.300.089 
23/08/2016Chi hỗ trợ đợt 18/tháng 8 cho Nụ Cười 4 500.00053.800.089 
24/08/2016Anh Trần Đỗ Huy Khôi200.000 54.000.089 
24/08/2016Chị Hoài Hương Phạm6.675.000 60.675.089 
24/08/2016Anh Thọ Nguyễn6.675.000 67.350.089 
24/08/2016Anh Tri Vinh Ho500.000 67.850.089 
24/08/2016Ẩn danh200.000 68.050.089 
24/08/2016Chi hỗ trợ đợt 22/tháng 8 cho Nụ Cười 1 14.250.00053.800.089 
24/08/2016Thái Thị Huệ và Phan Diệu Hồng4.450.000 58.250.089 
24/08/2016Chị Tăng Bội Châu1.000.000 59.250.089 
24/08/2016Chi hỗ trợ đợt 19/tháng 8 cho Nụ Cười 4 5.450.00053.800.089 
24/08/2016Đoàn Thị Hai 3.000.000 56.800.089 
24/08/2016GĐ Thanh Liên 64-71 500.000 57.300.089 
24/08/2016Phan Thị Loan - 13 Trịnh Hoài Đức - P.13 - Q.5500.000 57.800.089 
24/08/2016Đặng Chiếu Nhiên 71-78300.000 58.100.089 
24/08/2016Cô Mùi - Vợ Thầy Chiêu 200.000 58.300.089 
24/08/2016Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB )300.000 58.600.089 
24/08/2016Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 8 cho Nụ Cười 7 4.800.00053.800.089 
24/08/2016Chú Lê Ngọc Thọ3.000.000 56.800.089 
24/08/2016Chi hỗ trợ đợt 16/tháng 8 cho Nụ Cười 3 3.000.00053.800.089 
25/08/2016Bà Sophie Hiếu -Ông Huỳnh Nhân Khiêm3.363.600 57.163.689 
25/08/2016Chi hỗ trợ đợt 17/tháng 8 cho Nụ Cười 3 3.363.60053.800.089 
25/08/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt (VCB07)30.000.000 83.800.089 
25/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Trần Thị Loan 8.000.00075.800.089 
25/08/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Văn Chắc 5.000.00070.800.089 
25/08/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm 20191 ngày 09/08/16 (NHT chuyển khoản) 2.300.00068.500.089 
25/08/2016Ẩn danh600.000 69.100.089 
25/08/2016Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 8 cho Nụ Cười 2 600.00068.500.089 
25/08/2016Ẩn danh300.000 68.800.089 
25/08/2016Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 8 cho Nụ Cười 6 300.00068.500.089 
25/08/2016Ẩn danh200.000 68.700.089 
25/08/2016Chị Nguyễn Thị Thắm100.000 68.800.089 
25/08/2016Anh Trần Đình Quý2.900.000 71.700.089 
25/08/2016Chi hỗ trợ đợt 23/tháng 8 cho Nụ Cười 1 3.200.00068.500.089 
26/08/2016Chị Nguyễn Thị Thanh Vân500.000 69.000.089 
26/08/2016Chị Lâm văn Thảo (Quânh 8)2.000.000 71.000.089 
26/08/2016Chị Bùi Minh Nguyệt200.000 71.200.089 
26/08/2016Chị Huynh Cam Le2.226.000 73.426.089 
26/08/2016Chị Pham Thanh Thuy (CK ACB ngày 24/8)300.000 73.726.089 
26/08/2016Chị Nguyễn Thị Mỹ Lan (CK ACB ngày 26/8)300.000 74.026.089 
26/08/2016Chi hỗ trợ đợt 24/tháng 8 cho Nụ Cười 1 5.526.00068.500.089 
26/08/2016Ẩn danh2.000.000 70.500.089 
26/08/2016Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 8 cho Nụ Cười 2 2.000.00068.500.089 
26/08/2016Lê Thị Thanh Thư2.000.000 70.500.089 
26/08/2016Nguyễn Trần Xuân Hồng1.000.000 71.500.089 
26/08/2016Chú Lợi500.000 72.000.089 
26/08/2016Chi hỗ trợ đợt 20/tháng 8 cho Nụ Cười 4 3.500.00068.500.089 
26/08/2016Ông Trần Sĩ Chương  ( hỗ trợ học phí lớp 7 ,niên học 2016-2017 cho em Trần Quốc Thạnh)4.000.000 72.500.089 
26/08/2016Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 8/tháng 8 4.000.00068.500.089 
26/08/2016Lê Thị Tuyết Trân 200.000 68.700.089 
26/08/2016Cụ Nguyễn Vĩnh Trà - P.4 - Q. Phú Nhuận 500.000 69.200.089 
26/08/2016Cụ Nguyễn Thị Chương - P.1 - Q. Phú Nhuận 500.000 69.700.089 
26/08/2016Đặng Thị Thanh Hoa ( Thân hữu Petrus Ký )3.000.000 72.700.089 
26/08/2016Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 8 cho Nụ Cười 7 4.200.00068.500.089 
26/08/2016NT5HP lần 46 ngày 25/08/2016 tại NC2 5.991.00062.509.089 
27/08/2016Khổng Văn Hội2.500.000 65.009.089 
27/08/2016Chi hỗ trợ đợt 21/tháng 8 cho Nụ Cười 4 2.500.00062.509.089 
27/08/2016Cô Văn Cẩm Tuyết2.000.000 64.509.089 
27/08/2016Chị Thy100.000 64.609.089 
27/08/2016Anh Dương Quý Bình500.000 65.109.089 
27/08/2016Anh Trường4.000.000 69.109.089 
27/08/2016Chị Linh500.000 69.609.089 
27/08/2016Cô Ngà1.000.000 70.609.089 
27/08/2016Chi hỗ trợ đợt 25/tháng 8 cho Nụ Cười 1 8.100.00062.509.089 
27/08/2016Nguyễn Thị Minh Châu200.000 62.709.089 
27/08/2016Nguyễn Đình Sơn Ngọc200.000 62.909.089 
27/08/2016Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 8 cho Nụ Cười 6 400.00062.509.089 
27/08/2016Bác sĩ Lê Đình Phương1.000.000 63.509.089 
27/08/2016Chi hỗ trợ đợt 18/tháng 8 cho Nụ Cười 3 1.000.00062.509.089 
28/08/2016Bà Vương Mai4.460.000 66.969.089 
28/08/2016Nhóm bạn Diệp Thi Thi + Thành Mẫn + Luân Vũ2.226.000 69.195.089 
28/08/2016Chi hỗ trợ đợt 26/tháng 8 cho Nụ Cười 1 6.686.00062.509.089 
29/08/2016Việt Kiều CANADA3.000.000 65.509.089 
29/08/2016Cô Nguyễn Thanh Hà100.000 65.609.089 
29/08/2016Ông Cơ ( Công ty Y Thế Kỷ)5.000.000 70.609.089 
29/08/2016Chị Diệu Lý300.000 70.909.089 
29/08/2016Ẩn danh200.000 71.109.089 
29/08/2016Thiên Ân + Bạch Cúc2.000.000 73.109.089 
29/08/2016Chi hỗ trợ đợt 27/tháng 8 cho Nụ Cười 1 10.600.00062.509.089 
29/08/2016Diep Thi, Luan Vu, Thanh Man2.226.000 64.735.089 
29/08/2016Cô Hương500.000 65.235.089 
29/08/2016Chi hỗ trợ đợt 14/tháng 8 cho Nụ Cười 2 2.726.00062.509.089 
29/08/2016Chị Trâm Anh500.000 63.009.089 
29/08/2016Cô Mai Phượng1.000.000 64.009.089 
29/08/2016Diep Thy + Luan Vu + Thanh Man 2.225.500 66.234.589 
29/08/2016Chi hỗ trợ đợt 22/tháng 8 cho Nụ Cười 4 3.725.50062.509.089 
29/08/2016Diep Thi,Luan Vu,Thanh Man2.226.000 64.735.089 
29/08/2016Ẩn Danh500.000 65.235.089 
29/08/2016Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 8 cho Nụ Cười 6 2.726.00062.509.089 
29/08/2016Nguyễn Công Định 300.000 62.809.089 
29/08/2016Nguyễn Quang Minh 71-78300.000 63.109.089 
29/08/2016BS Trương Đình Khải 74-811.000.000 64.109.089 
29/08/2016Võ Ngọc Sơn 57-64 ( USA )1.000.000 65.109.089 
29/08/2016Diep Thy + Luan Vu + Thanh Man 2.225.500 67.334.589 
29/08/2016Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 8 cho Nụ Cười 7 4.825.50062.509.089 
29/08/2016Cô Xuân Nga -ủng hộ tháng 8 +92.000.000 64.509.089 
29/08/2016Diệp Thi Thi + Lê Luân Vũ + Diệp Thành Mẫn2.227.000 66.736.089 
29/08/2016Chi hỗ trợ đợt 19/tháng 8 cho Nụ Cười 3 4.227.00062.509.089 
30/08/2016Việt kiều Canada3.000.000 65.509.089 
30/08/2016Chị Phương1.000.000 66.509.089 
30/08/2016Anh Nhiên 71-78300.000 66.809.089 
30/08/2016Chi hỗ trợ đợt 23/tháng 8 cho Nụ Cười 4 4.300.00062.509.089 
30/08/2016Chị Nguyễn Phúc Thủy1.000.000 63.509.089 
30/08/2016Chi hỗ trợ đợt 15/tháng 8 cho Nụ Cười 2 1.000.00062.509.089 
30/08/2016Chị Nguyễn Thị Hồng500.000 63.009.089 
30/08/2016Anh Lâm Văn Quốc 400.000 63.409.089 
30/08/2016Ẩn danh20.000 63.429.089 
30/08/2016Chị Trần Thị Thơm + Văn Nhi500.000 63.929.089 
30/08/2016Ẩn danh1.000.000 64.929.089 
30/08/2016Chi hỗ trợ đợt 28/tháng 8 cho Nụ Cười 1 2.420.00062.509.089 
30/08/2016Ông Bà Cẩm Tùng - Thục Đoan5.000.000 67.509.089 
30/08/2016Chi hỗ trợ đợt 20/tháng 8 cho Nụ Cười 3 5.000.00062.509.089 
30/08/2016Chi hỗ trợ HCKK Du Uy Dân lần 2 1.000.00061.509.089 
31/08/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt (VCB07)50.000.000 111.509.089 
31/08/2016NT5HP lần 47 ngày 31/08/2016 tại NC3 4.963.500106.545.589 
31/08/2016NT5HP lần 48 ngày 25/08/2016 tại NC1 6.676.00099.869.589 
31/08/2016Bé Nấm 300.000 100.169.589 
31/08/2016Ẩn danh 200.000 100.369.589 
31/08/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm 14723 ngày 31/08/16  300.000100.069.589 
31/08/2016Cô Kim Võ600.000 100.669.589 
31/08/2016Chị Kim Nhung1.000.000 101.669.589 
31/08/2016Les Carees Taberd2.467.800 104.137.389 
31/08/2016Chị Hương1.000.000 105.137.389 
31/08/2016Chị Nguyễn Xuân Yến1.000.000 106.137.389 
31/08/2016Chi hỗ trợ đợt 29/tháng 8 cho Nụ Cười 1 6.067.800100.069.589 
31/08/2016Anh chị Lê Nguyễn Phan3.339.000 103.408.589 
31/08/2016Chị Thùy Trang2.226.000 105.634.589 
31/08/2016Trần Lê Hoài Thương2.260.000 107.894.589 
31/08/2016Chi hỗ trợ đợt 16/tháng 8 cho Nụ Cười 2 7.825.000100.069.589 
31/08/2016Cô Kim Võ (Mỹ Tho)600.000 100.669.589 
31/08/2016Gia đình ông Lê Văn Ca + Huỳnh Thị Phân500.000 101.169.589 
31/08/2016Les Carees Taberd2.466.600 103.636.189 
31/08/2016Chi hỗ trợ đợt 24/tháng 8 cho Nụ Cười 4 3.566.600100.069.589 
31/08/2016Nguyễn Thị Minh Thu 88-91 500.000 100.569.589 
31/08/2016Ngô Văn Thành 65-72 500.000 101.069.589 
31/08/2016Võ Thị Thanh Nga - H. Chợ Gạo - T. Tiền Giang 5.000.000 106.069.589 
31/08/2016Nguyễn Minh Trí - 235 Vĩnh Viễn - P.4 - Q.10 500.000 106.569.589 
31/08/2016Huỳnh Thị Thùy Trang 200.000 106.769.589 
31/08/2016Chi hỗ trợ đợt 14/tháng 8 cho Nụ Cười 7 6.700.000100.069.589 
 DIỄN GIẢI     
    915.772.562 
01/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT20166)6.539.000 922.311.562 
01/08/2016113.Tran David (1.712) + 114.Ma Dat (1.070) + 124.MTV (500) + 129.Phang Nguyen (492) + 141.MTVan (500) (chuyển khoản VCB)4.274.000 926.585.562 
01/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT20168)200.000 926.785.562 
01/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT20169)200.000 926.985.562 
01/08/2016Thuy Nguyen (Chuyển khoản VCB)500.000 927.485.562 
01/08/2016Nguyen Phiem Pha VQD + NPP (Chuyển khoản VCB)300.000 927.785.562 
01/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản BIDV)(PT20172)100.000 927.885.562 
02/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT20173)1.000.000 928.885.562 
03/08/2016P.Giao (chuyển khoản VCB)500.000 929.385.562 
03/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT20176)500.000 929.885.562 
04/08/2016Nguyen Trung Tin (chuyển khoản VCB)300.000 930.185.562 
04/08/2016Truong Thi Bich Ngoc (Chuyển khoản VCB)500.000 930.685.562 
04/08/2016Hieu (Chuyển khoản VCB)500.000 931.185.562 
04/08/2016Ẩn danh (Chuyển khoản VCB)(PT20180) 500.000 931.685.562 
04/08/2016Bùi Việt Phú (Chuyển khoản VCB)500.000 932.185.562 
04/08/2016Ẩn danh (Chuyển khoản VCB)(PT20182) 500.000 932.685.562 
05/08/2016Ẩn danh (Chuyển khoản VCB)(PT20183) 1.000.000 933.685.562 
05/08/2016Nguyen Quang Trung (Chuyển khoản VCB)500.000 934.185.562 
05/08/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 50.022.000884.163.562 
05/08/2016Ẩn danh (Chuyển khoản VCB)(PT20185) 500.000 884.663.562 
09/08/2016Ẩn danh (Chuyển khoản BIDV)(PT20186) 200.000 884.863.562 
09/08/2016Ẩn danh (Chuyển khoản VCB)(PT20188) 500.000 885.363.562 
09/08/2016Hong Tra Bui (Chuyển khoản VCB)500.000 885.863.562 
09/08/2016Ẩn danh (Chuyển khoản VCB)(PT20192) 300.000 886.163.562 
09/08/2016Quan Thị Kim Lien (Ngoc Tran CaLi) (chuyển khoản VCB)2.300.000 888.463.562 
09/08/2016Quỹ Tâm Nguyện Việt (chuyển khoản BIDV)(ủng hộ Nguyễn Hoàng Huynh)10.000.000 898.463.562 
10/08/2016Le Viet Thanh Ha (chuyển khoản VCB)200.000 898.663.562 
10/08/2016Ly Bich Thao (chuyển khoản VCB)500.000 899.163.562 
10/08/2016Nguyen Thi Hong Chau (chuyển khoản VCB)500.000 899.663.562 
10/08/2016Vo Hong Minh (chuyển khoản VCB)(ủng hộ Nguyễn Thị Thu Lang-kỳ 232)500.000 900.163.562 
10/08/2016Tran Lan Huong (chuyển khoản BIDV)1.000.000 901.163.562 
11/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT20200)1.000.000 902.163.562 
11/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21501)200.000 902.363.562 
11/08/2016Nguyen Duong Phuong Lam (Gia Dinh Phuong Lam) (chuyển khoản VCB)5.000.000 907.363.562 
11/08/2016Nguyen Kim Tan (chuyển khoản VCB)2.000.000 909.363.562 
11/08/2016Nguyen Thi Ngoc Thao (chuyển khoản VCB)500.000 909.863.562 
11/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21505)500.000 910.363.562 
11/08/2016Mirango Travel (chuyển khoản BIDV)2.266.500 912.630.062 
11/08/2016Mirango Travel (chuyển khoản BIDV)2.266.500 914.896.562 
12/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21508)500.000 915.396.562 
12/08/2016Nhom ban Thuy IBM (chuyển khoản VCB)2.300.000 917.696.562 
12/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21510)100.000 917.796.562 
12/08/2016Nguyen Phuc Nguyen (chuyển khoản VCB)1.000.000 918.796.562 
12/08/2016Tran Thanh Thuy Trang (chuyển khoản VCB)500.000 919.296.562 
12/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21513)200.000 919.496.562 
12/08/2016Ta Thanh Hang (chuyển khoản VCB)1.000.000 920.496.562 
12/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21515)300.000 920.796.562 
12/08/2016Duong Nguyen Vu (chuyển khoản VCB)1.000.000 921.796.562 
12/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản BIDV)(PT21517)200.000 921.996.562 
13/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21518)100.000 922.096.562 
13/08/2016Tran Thị Tuyet Thanh (chuyển khoản VCB)500.000 922.596.562 
15/08/2016NMC (chuyển khoản VCB)1.000.000 923.596.562 
15/08/2016Nguyen Thu Hang (chuyển khoản VCB)100.000 923.696.562 
15/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21522)400.000 924.096.562 
16/08/2016Phung Phuong Thao (chuyển khoản VCB)300.000 924.396.562 
16/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21524)100.000 924.496.562 
16/08/2016Le Thanh Huong (chuyển khoản VCB)200.000 924.696.562 
16/08/2016Luu Tue Tri (chuyển khoản BIDV)400.000 925.096.562 
16/08/2016Hanh Doan (chuyển khoản VCB)100.000 925.196.562 
16/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21528)200.000 925.396.562 
16/08/2016Dao Thi Minh Thao (chuyển khoản VCB)200.000 925.596.562 
17/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21530)300.000 925.896.562 
17/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21531)500.000 926.396.562 
17/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21532)500.000 926.896.562 
17/08/2016Nguyen Dinh Anh My (chuyển khoản VCB)500.000 927.396.562 
17/08/2016Hieu (Chuyển khoản VCB)500.000 927.896.562 
17/08/2016Do Ngoc Khoa (chuyển khoản VCB)500.000 928.396.562 
17/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21536)500.000 928.896.562 
18/08/2016Doan Quynh Nhu (chuyển khoản VCB)200.000 929.096.562 
18/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21539)200.000 929.296.562 
18/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21540)1.000.000 930.296.562 
18/08/2016Phan Sac Cam Ly (chuyển khoản VCB)500.000 930.796.562 
19/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21542)575.000 931.371.562 
19/08/2016Trần Hồng Anh(chuyển khoản VCB)500.000 931.871.562 
19/08/2016Trần Hồng Anh(chuyển khoản VCB)500.000 932.371.562 
19/08/2016Trần Hồng Anh(chuyển khoản VCB)500.000 932.871.562 
19/08/2016Trần Hồng Anh(chuyển khoản VCB)500.000 933.371.562 
19/08/2016Trần Hồng Anh(chuyển khoản VCB)500.000 933.871.562 
19/08/2016Trần Hồng Anh(chuyển khoản VCB)500.000 934.371.562 
21/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21544)575.000 934.946.562 
22/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT21545)500.000 935.446.562 
22/08/2016Tran Yen Le (chuyển khoản VCB)300.000 935.746.562 
22/08/2016Nguyen Thi Hong (chuyển khoản VCB)(ủng hộ Ngô Hoàng Sang-kỳ 236)1.000.000 936.746.562 
22/08/2016Nguyen Thi Hong (chuyển khoản VCB)(ủng hộ Vũ Minh Đức-kỳ 237)2.000.000 938.746.562 
22/08/2016Nguyen Thi Hong (chuyển khoản VCB)(ủng hộ Phan Công Danh-kỳ 235)1.000.000 939.746.562 
23/08/2016TL (chuyển khoản VCB)200.000 939.946.562 
23/08/2016INTL FCSTONE LTD (chuyển khoản VCB)7.300.000 947.246.562 
24/08/2016Pham Thi Trang (chuyển khoản VCB)500.000 947.746.562 
24/08/2016Bui Minh Thuy (chuyển khoản VCB)500.000 948.246.562 
24/08/2016Nguyen Kim Tan (chuyển khoản VCB)2.000.000 950.246.562 
25/08/2016Lãi suất không kỳ hạn (VCB05)265.297 950.511.859 
25/08/2016VCB05 thu phí quản lý tài khoản 11.000950.500.859 
25/08/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 30.000.000920.500.859 
25/08/2016Lãi suất không kỳ hạn (VCB07)237.785 920.738.644 
25/08/2016VCB07 thu phí quản lý tài khoản 11.000920.727.644 
25/08/2016Lãi suất không kỳ hạn (BIDV)128.562 920.856.206 
25/08/2016Lãi suất không kỳ hạn (VB)701 920.856.907 
26/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT18506)200.000 921.056.907 
26/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT18507)500.000 921.556.907 
26/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT18508)500.000 922.056.907 
28/08/2016Bui T.Ngoc Diep (chuyển khoản VCB)1.000.000 923.056.907 
29/08/2016Nguyen Trong Phu (chuyển khoản VCB)1.000.000 924.056.907 
29/08/2016Le Viet Thanh Ha (chuyển khoản VCB)1.000.000 925.056.907 
29/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT18512)1.000.000 926.056.907 
30/08/2016Huong Tra (chuyển khoản VCB)300.000 926.356.907 
30/08/2016CPY (chuyển khoản VCB)1.000.000 927.356.907 
30/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT18515)500.000 927.856.907 
30/08/2016Phan Thanh Huong (chuyển khoản VCB)500.000 928.356.907 
30/08/2016Phan Van Minh (chuyển khoản VCB)200.000 928.556.907 
30/08/2016Huong Tra (chuyển khoản BIDV)200.000 928.756.907 
30/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT18519)500.000 929.256.907 
30/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT18520)500.000 929.756.907 
30/08/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT18521)900.000 930.656.907 
31/08/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 50.000.000880.656.907 
31/08/2016Phí mua Séc 22.000880.634.907 
31/08/2016Hieu (Chuyển khoản VCB)500.000 881.134.907 
Trước  |  1 2 3 4 5  |  Sau

Quảng cáo

 

Tin tiêu điểm

Cập nhật 3/12/2018 2:29:47 PM
Cập nhật: Ngày 16/03/2018, Quỹ TTTT đã trao tặng lần 2 số tiền 1.200.000 đồng từ nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang và nhà hảo tâm Nguyệt Nhi hỗ trợ đến bệnh nhân Võ Ánh Ngọc.
Cập nhật 3/12/2018 2:26:03 PM
Cập nhật: Ngày 16/03/2018, Quỹ TTTT đã trao tặng lần 2 số tiền 200.000 đồng từ nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang hỗ trợ đến bệnh nhân Phạm Thị Bé.
Cập nhật 3/8/2018 11:15:13 AM
Tuần qua, các quán Nụ Cười lần lượt hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Ngay trong tuần đầu khai trương, quán Nụ Cười 2 đã nhận được món quà ý nghĩa là số tiền đóng góp 50 triệu đồng từ nhà hảo tâm Trương Tấn Phát.
Cập nhật 3/5/2018 8:38:27 AM
Cập nhật: Ngày 16/03/2018, Quỹ TTTT đã trao tặng lần 3 số tiền 200.000 đồng từ nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang hỗ trợ đến bệnh nhân Đặng Thị Hiền.
Cập nhật 3/5/2018 8:32:38 AM
Cập nhật: Ngày 16/03/2018, Quỹ TTTT đã trao tặng lần 2 số tiền 200.000 đồng từ nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang hỗ trợ đến bệnh nhân Trương Thị Huệ.