Cập nhật: Ngày 16/03/2018, Quỹ TTTT đã trao tặng lần 2 số tiền 1.200.000 đồng từ nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang và nhà hảo tâm Nguyệt Nhi hỗ trợ đến bệnh nhân Võ Ánh Ngọc.

Báo cáo tài chính tháng 1/2018

Báo cáo tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương tháng 1/2018
Kiểu đóng góp:
NgàyDiễn giảiThuChiTồnGhi chú
 Quỹ tiền mặt    
    52.287.262 
01/01/2018Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc2.270.000 54.557.262 
01/01/2018Chị Mai 100.000 54.657.262 
01/01/2018Ẩn danh100.000 54.757.262 
01/01/2018Chị Đặng Thị Hoàng Mai400.000 55.157.262 
01/01/2018Ẩn danh100.000 55.257.262 
01/01/2018Chị Jenn Ha, Xuan, Roi2.000.000 57.257.262 
01/01/2018Chi hỗ trợ đợt 01 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 4,970,00052.287.262 
02/01/2018Ẩn danh200.000 52.487.262 
02/01/2018Anh Chị Lê Hiến3.000.000 55.487.262 
02/01/2018Chi hỗ trợ đợt 02 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 3,200,00052.287.262 
02/01/2018Chung Khải Trí500.000 52.787.262 
02/01/2018Gia đình anh Huy1.000.000 53.787.262 
02/01/2018Anh chị Lê Nguyễn Phan6.798.000 60.585.262 
02/01/2018Chi hỗ trợ đợt 01 /tháng 1 cho Nụ Cười 2 8,298,00052.287.262 
02/01/2018Mr HiRoShi HayaShi (Geneve)1.500.000 53.787.262 
02/01/2018Ông Bà Phạm Hữu Tài2.267.500 56.054.762 
02/01/2018Ông Bà Nguyễn Hoàng Nhi2.267.500 58.322.262 
02/01/2018Chị Nguyễn Thị Trang Đài - CK Eximbank5.000.000 63.322.262 
02/01/2018Chi hỗ trợ đợt 01 /tháng 1 cho Nụ Cười 3 11,035,00052.287.262 
02/01/2018Nguyễn Tri Khang Thái500.000 52.787.262 
02/01/2018Chi hỗ trợ đợt 01 /tháng 1 cho Nụ Cười 4 500,00052.287.262 
02/01/2018Ẩn danh13.000 52.300.262 
02/01/2018Ẩn danh200.000 52.500.262 
02/01/2018Chi hỗ trợ đợt 01 /tháng 1 cho Nụ Cười 6 213,00052.287.262 
02/01/2018Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn danh hỗ trợ bé Lê Thị Phương kỳ 352 , PT30696, ngày 27-12-17 200,00052.087.262 
02/01/2018Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn danh hỗ trợ bé Lê Thị Phương kỳ 352 , PT30695, ngày 27-12-17 200,00051.887.262 
02/01/2018Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Tran Quoc Dong hỗ trợ bệnh nhân Phạm Đỗ Quốc Thái kỳ 353 , PT 31157, ngày 29-12-17 200,00051.687.262 
03/01/2018Chị Phùng Thị Lộc500.000 52.187.262 
03/01/2018Chị Phùng Thị Lộc500.000 52.687.262 
03/01/2018Chị Linh500.000 53.187.262 
03/01/2018Bé Tiên200.000 53.387.262 
03/01/2018Chú Hùng200.000 53.587.262 
03/01/2018Chị Trang500.000 54.087.262 
03/01/2018Ẩn danh300.000 54.387.262 
03/01/2018Chi hỗ trợ đợt 03 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 2,700,00051.687.262 
03/01/2018Anh Đỗ Minh Hải (231/57/52B Bình Tiên)500.000 52.187.262 
03/01/2018Ẩn danh100.000 52.287.262 
03/01/2018Anh Khánh500.000 52.787.262 
03/01/2018Chị Quế500.000 53.287.262 
03/01/2018Chi hỗ trợ đợt 02 /tháng 1 cho Nụ Cười 2 1,600,00051.687.262 
03/01/2018Ẩn danh1.000.000 52.687.262 
03/01/2018Ông Bà Lê Văn Thành - Nguyễn Thanh Diệu200.000 52.887.262 
03/01/2018Ẩn Danh100.000 52.987.262 
03/01/2018Cô Nguyễn Thị Bạch Yến - Chú Trần Đình Ngọc - CK Eximbank5.000.000 57.987.262 
03/01/2018Chi hỗ trợ đợt 02 /tháng 1 cho Nụ Cười 3 6,300,00051.687.262 
03/01/2018Chị Trâm Anh1.000.000 52.687.262 
03/01/2018Chi hỗ trợ đợt 02 /tháng 1 cho Nụ Cười 4 1,000,00051.687.262 
03/01/2018Ẩn danh100.000 51.787.262 
03/01/2018Công Ty Hướng Việt2.000.000 53.787.262 
03/01/2018Ẩn danh46.000 53.833.262 
03/01/2018Chi hỗ trợ đợt 02 /tháng 1 cho Nụ Cười 6 2,146,00051.687.262 
03/01/2018Lê Thiên Tứ 90-93500.000 52.187.262 
03/01/2018Ẩn Danh 100.000 52.287.262 
03/01/2018Đào Thị Mỹ Ngọc 82-851.000.000 53.287.262 
03/01/2018Thi Thị Thu 82-85500.000 53.787.262 
03/01/2018Nguyễn Văn Thiện Phúc ( Chu Văn An - Sài Gòn 72-79 )1.000.000 54.787.262 
03/01/2018Ẩn Danh 200.000 54.987.262 
03/01/2018Dr Lê Trung Sơn 71-78 USA 3.000.000 57.987.262 
03/01/2018Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB )1.000.000 58.987.262 
03/01/2018VU THI PHUONG ( chuyển khoản VCB )1.000.000 59.987.262 
03/01/2018Chi hỗ trợ đợt 01 /tháng 1 cho Nụ Cười 7 8,300,00051.687.262 
04/01/2018Chị Châu Thị Cẩm Vân200.000 51.887.262 
04/01/2018Chị Quỳnh500.000 52.387.262 
04/01/2018Cô Dung1.500.000 53.887.262 
04/01/2018Chị Phước200.000 54.087.262 
04/01/2018bé Kim Trúc500.000 54.587.262 
04/01/2018Subin100.000 54.687.262 
04/01/2018Chi hỗ trợ đợt 04 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 3,000,00051.687.262 
04/01/2018Anh Toan Q Nguyễn2.266.000 53.953.262 
04/01/2018Chi hỗ trợ đợt 03 /tháng 1 cho Nụ Cười 2 2,266,00051.687.262 
04/01/2018Ho Van Thy - CK Eximbank200.000 51.887.262 
04/01/2018Ẩn Danh - CK Eximbank100.000 51.987.262 
04/01/2018Vo Thi Tuyet Le - CK Eximbank500.000 52.487.262 
04/01/2018Chi hỗ trợ đợt 03 /tháng 1 cho Nụ Cười 3 800,00051.687.262 
04/01/2018Cô Cúc500.000 52.187.262 
04/01/2018Chị Đỗ Thị Phú100.000 52.287.262 
04/01/2018Em Bùi Tiến Phát50.000 52.337.262 
04/01/2018Ẩn danh500.000 52.837.262 
04/01/2018Chi hỗ trợ đợt 03 /tháng 1 cho Nụ Cười 4 1,150,00051.687.262 
04/01/2018Cô Hương30.000 51.717.262 
04/01/2018Ẩn danh100.000 51.817.262 
04/01/2018Cô Hùynh Thị Lầu500.000 52.317.262 
04/01/2018Ban Công tác Mặt Trận Khu Phố 1500.000 52.817.262 
04/01/2018Ẩn danh600.000 53.417.262 
04/01/2018Ẩn danh28.000 53.445.262 
04/01/2018Chi hỗ trợ đợt 03 /tháng 1 cho Nụ Cười 6 1,758,00051.687.262 
04/01/2018Trang và Long Canada4.150.000 55.837.262 
04/01/2018Cô Diệu Tịnh 2.500.000 58.337.262 
04/01/2018Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Nguyễn Thị Thu Hà hỗ trợ bé Phạm Đỗ Quốc Thái kỳ 353 ,PT31177, ngày 04-01-18 15,000,00043.337.262 
05/01/2018Chi hỗ trợ NC4 đợt 01/ tháng 1 10,000,00033.337.262 
05/01/2018Công ty chuyển phát nhanh Không Gian500.000 33.837.262 
05/01/2018Công ty chuyển phát nhanh Không Gian500.000 34.337.262 
05/01/2018Chị Vũ Hương Lan100.000 34.437.262 
05/01/2018Chị Đặng Việt Nga200.000 34.637.262 
05/01/2018Anh Dũng2.000.000 36.637.262 
05/01/2018Anh Lưu Cường Thịnh (toitentiteo@yahoo.com)10.000.000 46.637.262 
05/01/2018Anh Trương Hoài Nhân300.000 46.937.262 
05/01/2018Chi hỗ trợ đợt 05 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 13,600,00033.337.262 
05/01/2018Bé Tâm6.000.000 39.337.262 
05/01/2018Chi hỗ trợ đợt 04 /tháng 1 cho Nụ Cười 2 6,000,00033.337.262 
05/01/2018Trần Nhật Quỳnh (CK VNDIRECT)500.000 33.837.262 
05/01/2018Chi hỗ trợ đợt 04 /tháng 1 cho Nụ Cười 4 500,00033.337.262 
05/01/2018Cô Hương Sang26.000 33.363.262 
05/01/2018Ẩn danh12.000 33.375.262 
05/01/2018Chị Duyên100.000 33.475.262 
05/01/2018Chi hỗ trợ đợt 04 /tháng 1 cho Nụ Cười 6 138,00033.337.262 
05/01/2018Lâm Nhĩ Lan 500.000 33.837.262 
05/01/2018GĐ Cô Nguyễn Thị Vân Trang ( 308/40/10 Nguyễn Tri Phương - P.4 - Q.10 )1.000.000 34.837.262 
05/01/2018Nghiêm Thành Phụng 69-762.000.000 36.837.262 
05/01/2018GS-TS Lê Ngọc Thạch 60-67 1.000.000 37.837.262 
05/01/2018Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB )300.000 38.137.262 
05/01/2018PHAN THI KIM CHI ( 220/30 Nguyễn Trọng Tuyển - Q. Phú Nhuận ) - Chuyển khoản VCB 5.000.000 43.137.262 
05/01/2018Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB )500.000 43.637.262 
05/01/2018Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB )200.000 43.837.262 
05/01/2018Chi hỗ trợ đợt 02 /tháng 1 cho Nụ Cười 7 10,500,00033.337.262 
06/01/2018Chị Thủy500.000 33.837.262 
06/01/2018Anh Trần Quang Thiện 350.000 34.187.262 
06/01/2018Anh Trần Bá Thanh400.000 34.587.262 
06/01/2018Chi hỗ trợ đợt 06 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 1,250,00033.337.262 
06/01/2018Ẩn danh400.000 33.737.262 
06/01/2018Chị Lê Như Thúy7.931.000 41.668.262 
06/01/2018Anh Huỳnh Chỉnh2.266.000 43.934.262 
06/01/2018Chi hỗ trợ đợt 05 /tháng 1 cho Nụ Cười 2 10,597,00033.337.262 
06/01/2018Ông Bà Trần Văn Biên5.000.000 38.337.262 
06/01/2018Chi hỗ trợ đợt 04 /tháng 1 cho Nụ Cười 3 5,000,00033.337.262 
06/01/2018Nguyễn Ngọc Hoài Thương100.000 33.437.262 
06/01/2018Chi hỗ trợ đợt 05 /tháng 1 cho Nụ Cười 4 100,00033.337.262 
06/01/2018Ông Trần Trọng Đàm - CK Eximbank1.000.000 34.337.262 
06/01/2018Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 01 /tháng 01 1,000,00033.337.262 
08/01/2018Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt ( VCB05)50.000.000 83.337.262 
08/01/2018Chị Diệu Lễ + Chị Liên300.000 83.637.262 
08/01/2018Cô Phạm Nguyệt Quới2.000.000 85.637.262 
08/01/2018Anh Phạm Quang Dũng (CK ACB ngày 2/1)1.000.000 86.637.262 
08/01/2018Chi hỗ trợ đợt 07 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 3,300,00083.337.262 
08/01/2018Anh Đinh Quang Anh Duy500.000 83.837.262 
08/01/2018Chi hỗ trợ đợt 06 /tháng 1 cho Nụ Cười 4 500,00083.337.262 
08/01/2018Thầy Trần Thành Minh 500.000 83.837.262 
08/01/2018Thầy Trò đi Đà Lạt ( PK-LHP ) - Tết Tây 2018500.000 84.337.262 
08/01/2018Tất Yến Thanh 425.000 84.762.262 
08/01/2018Phạm Thị Thoa 100.000 84.862.262 
08/01/2018Nguyễn Văn Tèo 200.000 85.062.262 
08/01/2018Đặng Chiếu Nhiên 71-78300.000 85.362.262 
08/01/2018Cô Phước ( 111 Phan Đình Phùng - P.17 - Q. Phú Nhuận )500.000 85.862.262 
08/01/2018Ẩn Danh 500.000 86.362.262 
08/01/2018Phạm Đình Khanh 71-78 ( USA )1.000.000 87.362.262 
08/01/2018Nguyễn Hữu Phú 68-751.000.000 88.362.262 
08/01/2018PHAM PHUC KHANH MINH ( chuyển khoản VCB )200.000 88.562.262 
08/01/2018Chi hỗ trợ đợt 03 /tháng 1 cho Nụ Cười 7 5,225,00083.337.262 
09/01/2018Gia đình anh Cường500.000 83.837.262 
09/01/2018Anh Huân500.000 84.337.262 
09/01/2018Chi hỗ trợ đợt 08 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 1,000,00083.337.262 
09/01/2018Karaoke Nice25.000.000 108.337.262 
09/01/2018Anh DO VU TRI3.000.000 111.337.262 
09/01/2018Anh Trần Văn Khén + Chị Vương Thị Hồng Nguyệt2.000.000 113.337.262 
09/01/2018Chi hỗ trợ đợt 06 /tháng 1 cho Nụ Cười 2 30,000,00083.337.262 
09/01/2018Tran thi Le - CK Eximbank300.000 83.637.262 
09/01/2018Bà Trần Lục Hà ( Mỹ )4.535.000 88.172.262 
09/01/2018Chi hỗ trợ đợt 05 /tháng 1 cho Nụ Cười 3 4,835,00083.337.262 
09/01/2018Cô Ngọc2.000.000 85.337.262 
09/01/2018Chị Huệ Anh1.400.000 86.737.262 
09/01/2018Chi hỗ trợ đợt 07 /tháng 1 cho Nụ Cười 4 3,400,00083.337.262 
09/01/2018Ẩn danh6.000 83.343.262 
09/01/2018Cô Thu30.000 83.373.262 
09/01/2018Chị Hân300.000 83.673.262 
09/01/2018Chị Phạm Gia Tú1.000.000 84.673.262 
09/01/2018Ẩn danh10.000 84.683.262 
09/01/2018Ẩn danh300.000 84.983.262 
09/01/2018Ẩn danh29.000 85.012.262 
09/01/2018Chi hỗ trợ đợt 05 /tháng 1 cho Nụ Cười 6 1,675,00083.337.262 
10/01/2018Cụ bà Nguyễn Thị Ơn200.000 83.537.262 
10/01/2018Anh Tèo2.000.000 85.537.262 
10/01/2018Alev Thông Đạt + Ange Chau Ngọc3.000.000 88.537.262 
10/01/2018Anh Việt Nhật1.000.000 89.537.262 
10/01/2018Anh Trương Hoài Nhân200.000 89.737.262 
10/01/2018Chi hỗ trợ đợt 09 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 6,400,00083.337.262 
10/01/2018Cô Lan200.000 83.537.262 
10/01/2018Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào - Vân11.337.500 94.874.762 
10/01/2018Chị Tuyền1.000.000 95.874.762 
10/01/2018Công Ty SECOIN - CK Eximbank :Hỗ trợ mua hàng cho Phiên chợ Xuân 2.00010.000.000 105.874.762 
10/01/2018Chi hỗ trợ đợt 06 /tháng 1 cho Nụ Cười 3 22,537,50083.337.262 
10/01/2018Trần Minh Thành1.000.000 84.337.262 
10/01/2018Anh Mã Xuân Thanh1.000.000 85.337.262 
10/01/2018Chi hỗ trợ đợt 08 /tháng 1 cho Nụ Cười 4 2,000,00083.337.262 
10/01/2018Cô Phượng + Anh Phúc ( 538 Nguyễn Chí Thanh - P.7 - Q.11 )1.000.000 84.337.262 
10/01/2018Phạm Thị Mai ( USA )2.000.000 86.337.262 
10/01/2018GĐ Bùi Vũ Trâm Anh + Bùi Vũ Đức Anh 2.000.000 88.337.262 
10/01/2018Nguyễn Văn Thiện Phúc ( Chu Văn An - Sài Gòn 72-79 )1.000.000 89.337.262 
10/01/2018Nguyễn Bạch Yến - USA 22.675.000 112.012.262 
10/01/2018Đỗ Vương Tú 81-84 5.000.000 117.012.262 
10/01/2018Phan Quốc Khánh 71-78 500.000 117.512.262 
10/01/2018Ẩn Danh 300.000 117.812.262 
10/01/2018Chi hỗ trợ đợt 04 /tháng 1 cho Nụ Cười 7 34,475,00083.337.262 
10/01/2018Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào - Vân4.535.000 87.872.262 
10/01/2018Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 02 /tháng 01 4,535,00083.337.262 
11/01/2018Lê Thị Minh Hương 1.000.000 84.337.262 
11/01/2018Cô Nhi5.000.000 89.337.262 
11/01/2018Cô Nguyễn Thị ngọc Minh1.000.000 90.337.262 
11/01/2018CARAVAN C1500.000 90.837.262 
11/01/2018Công ty DV - KT M.E.PRO1.000.000 91.837.262 
11/01/2018Chi hỗ trợ đợt 10 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 7,500,00084.337.262 
11/01/2018Ông Nguyễn Minh Đạt - CK Eximbank100.000 84.437.262 
11/01/2018Công Ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - CK Eximank - Hỗ trợ mua hàng cho Phiên chợ Xuân 2.000.10.000.000 94.437.262 
11/01/2018Chi hỗ trợ đợt 07 /tháng 1 cho Nụ Cười 3 10,100,00084.337.262 
11/01/2018Ẩn danh3.720.000 88.057.262 
11/01/2018Chi hỗ trợ đợt 09 /tháng 1 cho Nụ Cười 4 3,720,00084.337.262 
12/01/2018Anh Dương Ngọc Hạnh1.799.100 86.136.362 
12/01/2018Chị Trần Thị Ngọc Hương1.799.100 87.935.462 
12/01/2018Anh Phong (Quận 1)1.000.000 88.935.462 
12/01/2018Ẩn danh500.000 89.435.462 
12/01/2018Chi hỗ trợ đợt 11 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 5,098,20084.337.262 
12/01/2018Anh Duy Chánh2.000.000 86.337.262 
12/01/2018Chi hỗ trợ đợt 07 /tháng 1 cho Nụ Cười 2 2,000,00084.337.262 
12/01/2018Chị Diệu Phương1.000.000 85.337.262 
12/01/2018Chi hỗ trợ đợt 08 /tháng 1 cho Nụ Cười 3 1,000,00084.337.262 
12/01/2018Gia đình Lê Văn Ca500.000 84.837.262 
12/01/2018Chi hỗ trợ đợt 10 /tháng 1 cho Nụ Cười 4 500,00084.337.262 
12/01/2018Ẩn danh8.000 84.345.262 
12/01/2018Chị Vy 50.000 84.395.262 
12/01/2018Ẩn danh54.000 84.449.262 
12/01/2018Cô Hương Sang65.000 84.514.262 
12/01/2018Cô Bình20.000 84.534.262 
12/01/2018Chi hỗ trợ đợt 06 /tháng 1 cho Nụ Cười 6 197,00084.337.262 
12/01/2018Trần Ngọc Mỹ Tiên 200.000 84.537.262 
12/01/2018Nguyễn Thị Yến 1.000.000 85.537.262 
12/01/2018Ẩn Danh 400.000 85.937.262 
12/01/2018Dr Nguyễn Văn Lành 65-72 ( Aus )3.530.000 89.467.262 
12/01/2018Công Ty TNHH SX Duy Lợi 5.714.000 95.181.262 
12/01/2018Chi hỗ trợ đợt 05 /tháng 1 cho Nụ Cười 7 10,844,00084.337.262 
13/01/2018Anh Thanh100.000 84.437.262 
13/01/2018Anh Quốc100.000 84.537.262 
13/01/2018Cô Kim Anh500.000 85.037.262 
13/01/2018Chi hỗ trợ đợt 12 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 700,00084.337.262 
13/01/2018Chị Nguyễn Thị Thủy Trang1.000.000 85.337.262 
13/01/2018Anh Vũ20.000 85.357.262 
13/01/2018Ẩn danh100.000 85.457.262 
13/01/2018Chi hỗ trợ đợt 08 /tháng 1 cho Nụ Cười 2 1,120,00084.337.262 
13/01/2018Ẩn danh200.000 84.537.262 
13/01/2018Chi hỗ trợ đợt 11 /tháng 1 cho Nụ Cười 4 200,00084.337.262 
13/01/2018Chị Mỹ Chi500.000 84.837.262 
13/01/2018Ẩn danh9.000 84.846.262 
13/01/2018Anh Hiền40.000 84.886.262 
13/01/2018Ẩn danh29.000 84.915.262 
13/01/2018Chi hỗ trợ đợt 07 /tháng 1 cho Nụ Cười 6 578,00084.337.262 
15/01/2018NT5HP lần 01 ngày 12/01/18 tại NC6 5,017,00079.320.262 
15/01/2018Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Văn Huy kỳ 349, PT31197, ngày 11-01-18 200,00079.120.262 
15/01/2018Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang hỗ trợ bệnh nhân Hồ Thị Ánh kỳ 350, PT31197, ngày 11-01-18 200,00078.920.262 
15/01/2018Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang hỗ trợ bệnh nhân Trịnh Thị Láng kỳ 351, PT31197, ngày 11-01-18 200,00078.720.262 
15/01/2018Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang hỗ trợ bệnh nhân Lê Thị Phương kỳ 352, PT31198, ngày 11-01-18 200,00078.520.262 
15/01/2018Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang hỗ trợ bệnh nhân Phạm Đỗ Quốc Thái kỳ 353, PT31198, ngày 11-01-18 200,00078.320.262 
15/01/2018Anh Nguyên1.000.000 79.320.262 
15/01/2018ANh Trí Kiệt1.000.000 80.320.262 
15/01/2018Anh Đỗ HỮu Nghĩa1.000.000 81.320.262 
15/01/2018Cô Trần Thị Dư Hương1.500.000 82.820.262 
15/01/2018Bé Kim Trúc500.000 83.320.262 
15/01/2018Chi hỗ trợ đợt 13 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 5,000,00078.320.262 
15/01/2018Cô Nguyễn Minh Phương - Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1200.000 78.520.262 
15/01/2018Cô Nga200.000 78.720.262 
15/01/2018Ông Phan Hùng Dương - CK Eximbank5.000.000 83.720.262 
15/01/2018Chi hỗ trợ đợt 09 /tháng 1 cho Nụ Cười 3 5,400,00078.320.262 
15/01/2018Đinh Qúy Ngọc Anh1.000.000 79.320.262 
15/01/2018Chi hỗ trợ đợt 12 /tháng 1 cho Nụ Cười 4 1,000,00078.320.262 
15/01/2018Cô Nguyệt 300.000 78.620.262 
15/01/2018Trương Thị Bích Liên2.000.000 80.620.262 
15/01/2018Phụ Huynh Em Vương Long-Lớp 11CH1 ( 16-19 )500.000 81.120.262 
15/01/2018Em Vy Nguyễn ( Cựu Học Sinh LHP 14-17 )1.000.000 82.120.262 
15/01/2018Ẩn Danh 500.000 82.620.262 
15/01/2018TRAN THI KIM NGAN + LE THI MY ( chuyển khoản VCB )1.000.000 83.620.262 
15/01/2018Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB )500.000 84.120.262 
15/01/2018Chi hỗ trợ đợt 06 /tháng 1 cho Nụ Cười 7 5,800,00078.320.262 
16/01/2018Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn Danh ủng hộ quán cơm nụ cười 6, PT 31854, ngày 15-01-18 1,000,00077.320.262 
16/01/2018NT5HP lần 02 ngày 15/01/18 tại NC7 8,015,00069.305.262 
16/01/2018Gia đình Họ Trần (Quận 3)500.000 69.805.262 
16/01/2018Anh Đạt1.000.000 70.805.262 
16/01/2018Ẩn danh5.000.000 75.805.262 
16/01/2018Anh Vương Thành Phát (Tháng 10 + 11)9.068.000 84.873.262 
16/01/2018Anh Vương Thành Phát (Tháng 12 + 01/2018))9.068.000 93.941.262 
16/01/2018Chị Cẩm Tú500.000 94.441.262 
16/01/2018Chi hỗ trợ đợt 14 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 25,136,00069.305.262 
16/01/2018Bé Đan Khanh + Đan Khôi2.000.000 71.305.262 
16/01/2018Cô Vân ( Quận 2 )1.000.000 72.305.262 
16/01/2018Chi hỗ trợ đợt 09 /tháng 1 cho Nụ Cười 2 3,000,00069.305.262 
16/01/2018Chú Đoàn Văn Khiêm200.000 69.505.262 
16/01/2018Ẩn Danh - CK Eximbank5.000.000 74.505.262 
16/01/2018Chị Trương Nguyễn Khánh Vân - Hỗ trợ mua hàng cho Phiên chợ Xuân 2.000đồng2.000.000 76.505.262 
16/01/2018Chi hỗ trợ đợt 10 /tháng 1 cho Nụ Cười 3 7,200,00069.305.262 
16/01/2018Chị Cổ Thị Xuân Huyền500.000 69.805.262 
16/01/2018Cô Nguyễn Thị Thanh500.000 70.305.262 
16/01/2018Anh Dũng500.000 70.805.262 
16/01/2018Anh Mai Thái Duy1.000.000 71.805.262 
16/01/2018Cô Phương2.000.000 73.805.262 
16/01/2018Huynh Giác Tâm500.000 74.305.262 
16/01/2018Chi hỗ trợ đợt 13 /tháng 1 cho Nụ Cười 4 5,000,00069.305.262 
16/01/2018Ẩn danh50.000 69.355.262 
16/01/2018Ẩn danh16.000 69.371.262 
16/01/2018Chi hỗ trợ đợt 08 /tháng 1 cho Nụ Cười 6 66,00069.305.262 
17/01/2018Rút tiền giử ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt (VCB07)50.000.000 119.305.262 
17/01/2018Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Le Thi Mot hỗ trợ bệnh nhân Trinh Thị Láng kỳ 351, PT31858, ngày 16-01-18 1,000,000118.305.262 
17/01/2018Hỗ trợ chi phí điều trị+ bồi dưỡng cho bệnh nhân Nguyễn Tuấn Kiệt - Apse mông đùi phải - Bn Chợ Rẫy  9,000,000109.305.262 
17/01/2018Hỗ trợ chi phí điều trị+ bồi dưỡng cho bệnh nhân Trương Thanh Hoàng - Gãy xương đốt sống - BV Chợ Rẫy  12,000,00097.305.262 
17/01/2018Hỗ trợ chi phí điều trị+ bồi dưỡng cho bệnh nhân Phan Ngọc Châu - Lupus ban đỏ- BV nhân dân 115 9,000,00088.305.262 
17/01/2018Anh Tài1.000.000 89.305.262 
17/01/2018Cô Võ Thị Hiền300.000 89.605.262 
17/01/2018Anh Nguyễn Bảo Định2.000.000 91.605.262 
17/01/2018Cô Xuân Thu (350/3G- CMT8)1.000.000 92.605.262 
17/01/2018Ẩn danh200.000 92.805.262 
17/01/2018Chị Hằng1.000.000 93.805.262 
17/01/2018Chi hỗ trợ đợt 15 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 5,500,00088.305.262 
17/01/2018Ẩn danh100.000 88.405.262 
17/01/2018Chi hỗ trợ đợt 10 /tháng 1 cho Nụ Cười 2 100,00088.305.262 
17/01/2018Hoàng Thị Hiền - CK Eximbank1.000.000 89.305.262 
17/01/2018Chi hỗ trợ đợt 11 /tháng 1 cho Nụ Cười 3 1,000,00088.305.262 
17/01/2018Tín + Phương + Trân500.000 88.805.262 
17/01/2018Cô Qúy2.000.000 90.805.262 
17/01/2018Nguyễn Thị Như Thủy1.000.000 91.805.262 
17/01/2018Chi hỗ trợ đợt 14 /tháng 1 cho Nụ Cười 4 3,500,00088.305.262 
17/01/2018Anh Khánh 500.000 88.805.262 
17/01/2018Cô Thanh Loan và Các Bạn ( USA )14.000.000 102.805.262 
17/01/2018Ngô Hoàng Hải 68-75 ( Canada )5.000.000 107.805.262 
17/01/2018Trần Thị Dư Hương ( USA )2.000.000 109.805.262 
17/01/2018Cô Phượng - 365 Nguyễn Tri Phương - Q.10 100.000 109.905.262 
17/01/2018Đặng Kim Anh ( USA )2.267.500 112.172.762 
17/01/2018Lê Chí Vũ 1.000.000 113.172.762 
17/01/2018Chi hỗ trợ đợt 07 /tháng 1 cho Nụ Cười 7 24,867,50088.305.262 
17/01/2018Ẩn danh100.000 88.405.262 
17/01/2018Ẩn danh27.000 88.432.262 
17/01/2018Chi hỗ trợ đợt 09 /tháng 1 cho Nụ Cười 6 127,00088.305.262 
18/01/2018NT5HP lần 03 ngày 13/01/18 tại NC4 6,086,70082.218.562 
18/01/2018Ẩn danh600.000 82.818.562 
18/01/2018Chi hỗ trợ đợt 11 /tháng 1 cho Nụ Cười 2 600,00082.218.562 
18/01/2018Cô Phương50.000 82.268.562 
18/01/2018Ẩn danh100.000 82.368.562 
18/01/2018Ẩn danh13.000 82.381.562 
18/01/2018Cô Liên Hương240.000 82.621.562 
18/01/2018Chi hỗ trợ đợt 10 /tháng 1 cho Nụ Cười 6 403,00082.218.562 
18/01/2018Chị Trang1.000.000 83.218.562 
18/01/2018Chị Nguyễn Ngô Anh Huyền200.000 83.418.562 
18/01/2018Chi hỗ trợ đợt 16 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 1,200,00082.218.562 
19/01/2018Chị Oanh200.000 82.418.562 
19/01/2018Chị Oanh200.000 82.618.562 
19/01/2018Chi hỗ trợ đợt 17 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 400,00082.218.562 
19/01/2018Công Ty Hồng Hạc Media6.000.000 88.218.562 
19/01/2018Ẩn Danh100.000 88.318.562 
19/01/2018Chi hỗ trợ đợt 12 /tháng 1 cho Nụ Cười 3 6,100,00082.218.562 
19/01/2018Drey Mckhuth2.000.000 84.218.562 
19/01/2018Chi hỗ trợ đợt 15 /tháng 1 cho Nụ Cười 4 2,000,00082.218.562 
19/01/2018Ẩn danh12.000 82.230.562 
19/01/2018Cô Văn45.000 82.275.562 
19/01/2018Chi hỗ trợ đợt 10 /tháng 1 cho Nụ Cười 6 57,00082.218.562 
19/01/2018Nguyễn Lộc 73-80 ( USA )2.060.000 84.278.562 
19/01/2018Anh Dũng 200.000 84.478.562 
19/01/2018Liên Nguyễn 1.000.000 85.478.562 
19/01/2018Nguyễn Văn Thiện Phúc ( Chu Văn An - Sài Gòn 72-79 )1.000.000 86.478.562 
19/01/2018Ẩn Danh 500.000 86.978.562 
19/01/2018Anh Bình - Q.11 500.000 87.478.562 
19/01/2018Chi hỗ trợ đợt 08 /tháng 1 cho Nụ Cười 7 5,260,00082.218.562 
20/01/2018Ẩn danh800.000 83.018.562 
20/01/2018Ạnh Nguyễn Đức Thành500.000 83.518.562 
20/01/2018Grey McGrath2.000.000 85.518.562 
20/01/2018Anh Phạm Quang Dũng (CK ACB ngày 16/1)2.500.000 88.018.562 
20/01/2018Anh Võ Anh Tú (Ck ACB ngày 18/1)10.000.000 98.018.562 
20/01/2018Chi hỗ trợ đợt 18 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 15,800,00082.218.562 
20/01/2018Tập thể Khoa Kinh Doanh Quốc Tế K15+K16+K17 ĐH Văn Hiến1.000.000 83.218.562 
20/01/2018Chi hỗ trợ đợt 12 /tháng 1 cho Nụ Cười 2 1,000,00082.218.562 
20/01/2018Cô Nguyễn Thị Kim Anh1.000.000 83.218.562 
20/01/2018Chi hỗ trợ đợt 13 /tháng 1 cho Nụ Cười 3 1,000,00082.218.562 
20/01/2018Chú Sáng200.000 82.418.562 
20/01/2018Chi hỗ trợ đợt 16 /tháng 1 cho Nụ Cười 4 200,00082.218.562 
20/01/2018Cô Bình20.000 82.238.562 
20/01/2018Ông Bà Võ Hoàng Hùng2.700.000 84.938.562 
20/01/2018Chi hỗ trợ đợt 11 /tháng 1 cho Nụ Cười 6 2,720,00082.218.562 
21/01/2018Chị Nguyễn Hồng Thanh902.750 83.121.312 
21/01/2018Nhóm Nhiệt Mễ400.000 83.521.312 
21/01/2018Chi hỗ trợ đợt 19 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 1,302,75082.218.562 
21/01/2018Trích 50% tổng số tiền thu bán hàng Phiên chợ Từ thiện ngày 21.01.2018 ( 33.844.000 đồng x 50%)16.922.000 99.140.562 
21/01/2018Trích 50% tổng số tiền thu Nhà hảo tâm gop cho "Thùng từ thiện " đặt tại Phiên chợ Từ thiện ngày 21.01.2018 ( 5.018.000 đồng x 50%)2.509.000 101.649.562 
21/01/2018Ông Đỗ Vịnh10.000.000 111.649.562 
21/01/2018Cô Thanh Vân11.337.500 122.987.062 
21/01/2018Chi hỗ trợ đợt 14 /tháng 1 cho Nụ Cười 3 40,768,50082.218.562 
21/01/2018Trích 50% tổng số tiền thu bán hnagf Phiên chợ Từ thiện ngày 21.01.2018 (33.844.000đ x 50% )16.922.000 99.140.562 
21/01/2018Trích 50% tổng số tiền Nhà hảo tâm góp cho "Thùng từ thiện " đặt tại Phiên chợ Từ thiện ngày 21.01.2018 ( 5.018.000đ x 50%)2.509.000 101.649.562 
21/01/2018Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 03 /tháng 01 19,431,00082.218.562 
22/01/2018Mã Quốc Hào hỗ trợ bệnh nhân Phan Ngọc Châu kỳ 356, Trương Thanh Hoàng kỳ 3544.000.000 86.218.562 
22/01/2018Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Mã Quốc Hào hỗ trợ bệnh nhân Phan Ngọc Châu kỳ 356, PT 31109, ngày 22-01-18 2,000,00084.218.562 
22/01/2018Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Mã Quốc Hào hỗ trợ bệnh nhân Trương Thanh Hoàng kỳ 354, PT 31109, ngày 22-01-18 2,000,00082.218.562 
22/01/2018Subin300.000 82.518.562 
22/01/2018Ẩn danh 100.000 82.618.562 
22/01/2018Anh Huy2.000.000 84.618.562 
22/01/2018Chi hỗ trợ đợt 20 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 2,400,00082.218.562 
22/01/2018NGO THI NGOC BICH300.000 82.518.562 
22/01/2018Chi hỗ trợ đợt 13 /tháng 1 cho Nụ Cười 2 300,00082.218.562 
22/01/2018Bác Hiền300.000 82.518.562 
22/01/2018Chị Tô Như Phương200.000 82.718.562 
22/01/2018Anh Long2.000.000 84.718.562 
22/01/2018Bà Phan Mỹ Duyên4.535.000 89.253.562 
22/01/2018Chi hỗ trợ đợt 15 /tháng 1 cho Nụ Cười 3 7,035,00082.218.562 
22/01/2018Ẩn danh1.000.000 83.218.562 
22/01/2018Chi hỗ trợ đợt 17 /tháng 1 cho Nụ Cười 4 1,000,00082.218.562 
22/01/2018Cô Trần Thị Dư Hương (USA)1.500.000 83.718.562 
22/01/2018Ẩn danh15.000 83.733.562 
22/01/2018Cô Linh + Cô Bảy46.000 83.779.562 
22/01/2018Ẩn danh21.000 83.800.562 
22/01/2018Ẩn danh14.000 83.814.562 
22/01/2018Chi hỗ trợ đợt 12 /tháng 1 cho Nụ Cười 6 1,596,00082.218.562 
22/01/2018Diệp Thị Nở + Trần Gia Hân 1.000.000 83.218.562 
22/01/2018KTS Diệp Kim Hồng2.000.000 85.218.562 
22/01/2018Cụ Bà Nguyễn Kim Hoa ( Mẹ của Lê Ngọc Tuấn 12D5 _ 71-78 )11.337.500 96.556.062 
22/01/2018Đỗ Trọng Đạt 1.000.000 97.556.062 
22/01/2018Trần Thị Nhị ( GL 61-68 )1.000.000 98.556.062 
22/01/2018Kiều Trang + Mỹ Hạnh ( GL 70-77 )1.000.000 99.556.062 
22/01/2018Chi hỗ trợ đợt 09 /tháng 1 cho Nụ Cười 7 17,337,50082.218.562 
23/01/2018Chị Nguyễn Kiều Liên400.000 82.618.562 
23/01/2018Bà Minh2.000.000 84.618.562 
23/01/2018Linda100.000 84.718.562 
23/01/2018Bán gạo mốc100.000 84.818.562 
23/01/2018Chi hỗ trợ đợt 21 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 2,600,00082.218.562 
23/01/2018Chú Lương Chí Thanh1.000.000 83.218.562 
23/01/2018Em Cô Hồng500.000 83.718.562 
23/01/2018Chi hỗ trợ đợt 14 /tháng 1 cho Nụ Cười 2 1,500,00082.218.562 
23/01/2018Chú Hồ Hữu Út500.000 82.718.562 
23/01/2018Chị Nhật Lam100.000 82.818.562 
23/01/2018Chị Trần Thị Dư Hương1.500.000 84.318.562 
23/01/2018Chi hỗ trợ đợt 18 /tháng 1 cho Nụ Cười 4 2,100,00082.218.562 
23/01/2018Chú Phạm Tấn Đức50.000 82.268.562 
23/01/2018Chi hỗ trợ đợt 16 /tháng 1 cho Nụ Cười 3 50,00082.218.562 
24/01/2018Anh Phan Tấn Bằng6.000.000 88.218.562 
24/01/2018Anh Nguyễn Nguyên Huân500.000 88.718.562 
24/01/2018bán gạo mốc50.000 88.768.562 
24/01/2018Chi hỗ trợ đợt 22 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 6,550,00082.218.562 
24/01/2018Linda Nails1.134.000 83.352.562 
24/01/2018Chi hỗ trợ đợt 15 /tháng 1 cho Nụ Cười 2 1,134,00082.218.562 
24/01/2018Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào - Vân : Tài trợ chuyến xe Sài Gòn - Bình Định đưa bệnh nhân Ung thư về quê ăn Tết19.500.500 101.719.062 
24/01/2018Nhóm Thân hữu Kiên Giang :Tài trợ chuyến xe Sài Gòn - Kiên Giang đưa bệnh nhân Ung thư về quê ăn Tết 11.337.500 113.056.562 
24/01/2018Chi hỗ trợ đợt 17 /tháng 1 cho Nụ Cười 3 30,838,00082.218.562 
24/01/2018Ẩn danh500.000 82.718.562 
24/01/2018Trần Duy Nam Anh2.000.000 84.718.562 
24/01/2018Chi hỗ trợ đợt 19 /tháng 1 cho Nụ Cười 4 2,500,00082.218.562 
24/01/2018Chị Hương (Quận 9)5.000.000 87.218.562 
24/01/2018Ẩn danh15.000 87.233.562 
24/01/2018Chi hỗ trợ đợt 13 /tháng 1 cho Nụ Cười 6 5,015,00082.218.562 
24/01/2018Thái Cẩm Tú 1.000.000 83.218.562 
24/01/2018Cô Huê 200.000 83.418.562 
24/01/2018Chị Hương 5.000.000 88.418.562 
24/01/2018Anh Khánh 500.000 88.918.562 
24/01/2018Chi hỗ trợ đợt 10 /tháng 1 cho Nụ Cười 7 6,700,00082.218.562 
25/01/2018Nguyễn thị Hương Lan2.000.000 84.218.562 
25/01/2018Chị Hồng Ngọc500.000 84.718.562 
25/01/2018Chi hỗ trợ đợt 23 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 2,500,00082.218.562 
25/01/2018Cô Trang - Q71.000.000 83.218.562 
25/01/2018Chi hỗ trợ đợt 18 /tháng 1 cho Nụ Cười 3 1,000,00082.218.562 
25/01/2018Chị Nguyễn Thị Lan Hương2.000.000 84.218.562 
25/01/2018Chú Lợi500.000 84.718.562 
25/01/2018Chi hỗ trợ đợt 20 /tháng 1 cho Nụ Cười 4 2,500,00082.218.562 
25/01/2018Cô Nguyệt1.000.000 83.218.562 
25/01/2018Ẩn danh200.000 83.418.562 
25/01/2018Ẩn danh60.000 83.478.562 
25/01/2018Chi hỗ trợ đợt 14 /tháng 1 cho Nụ Cười 6 1,260,00082.218.562 
25/01/2018Hỗ trợ viện phí + bồi dưỡng cho bệnh nhân Nguyễn Hồng Nguyên - Tai nạn giao thông - BV chợ rẫy  8,000,00074.218.562 
26/01/2018Anh Hồng Ngọc Hải1.000.000 75.218.562 
26/01/2018Anh Phong (Quận1 )1.000.000 76.218.562 
26/01/2018Cô Hồ Thị Ngọc Lan500.000 76.718.562 
26/01/2018Anh Việt5.000.000 81.718.562 
26/01/2018Chi hỗ trợ đợt 24 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 7,500,00074.218.562 
26/01/2018Lê Thị Bích Thủy_ck eximbank500.000 74.718.562 
26/01/2018Cô Nhàn (lớp Yoga)500.000 75.218.562 
26/01/2018Camly Foundation (Cựu học sinh Nguyễn Hoàng)5.000.000 80.218.562 
26/01/2018Chi hỗ trợ đợt 16 /tháng 1 cho Nụ Cười 2 6,000,00074.218.562 
26/01/2018Le Thi Bich Thuy - CK Eximbank500.000 74.718.562 
26/01/2018Cô Xuân - Thầy Kim100.000 74.818.562 
26/01/2018Bà Vũ Đức Hạnh - CK Eximbank5.000.000 79.818.562 
26/01/2018Chi hỗ trợ đợt 19 /tháng 1 cho Nụ Cười 3 5,600,00074.218.562 
26/01/2018Phòng khám Đa Khoa D-CLINIC1.500.000 75.718.562 
26/01/2018Ẩn danh150.000 75.868.562 
26/01/2018Ẩn danh16.000 75.884.562 
26/01/2018Chi hỗ trợ đợt 15 /tháng 1 cho Nụ Cười 6 1,666,00074.218.562 
26/01/2018Cô Mùi ( Vợ Thầy Lê Văn Chiêu )200.000 74.418.562 
26/01/2018Nguyễn Văn Thiện Phúc ( Chu Văn An - Sài Gòn 72-79 )1.000.000 75.418.562 
26/01/2018Gia Đình Nhà 318 Nhật Tảo - P.8 - Q.10 200.000 75.618.562 
26/01/2018Ẩn Danh 500.000 76.118.562 
26/01/2018Trần Hoa 71-78 ( Bỉ )1.000.000 77.118.562 
26/01/2018Chi hỗ trợ đợt 11 /tháng 1 cho Nụ Cười 7 2,900,00074.218.562 
27/01/2018Anh Lê Trung Nghĩa + Lê Trung Tấn500.000 74.718.562 
27/01/2018Cô Nguyễn Thị Mợ10.000.000 84.718.562 
27/01/2018Lê Thị Thanh Thư6.000.000 90.718.562 
27/01/2018Chi hỗ trợ đợt 21 /tháng 1 cho Nụ Cười 4 16,500,00074.218.562 
27/01/2018Cô Hòa3.000.000 77.218.562 
27/01/2018Ẩn danh200.000 77.418.562 
27/01/2018Cô Trần Thị Hải3.000.000 80.418.562 
27/01/2018Ông bà Phạm Văn Điền2.000.000 82.418.562 
27/01/2018Chi hỗ trợ đợt 25 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 8,200,00074.218.562 
28/01/2018Anh Tuấn (Quận Tân Phú)500.000 74.718.562 
28/01/2018Chi hỗ trợ đợt 26 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 500,00074.218.562 
29/01/2018Ẩn danh20.000 74.238.562 
29/01/2018Anh Hùng1.000.000 75.238.562 
29/01/2018Ẩn danh500.000 75.738.562 
29/01/2018Cô Vân200.000 75.938.562 
29/01/2018Chị Mai100.000 76.038.562 
29/01/2018Hoàng Giang + Hải Minh1.000.000 77.038.562 
29/01/2018Chi hỗ trợ đợt 27 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 2,820,00074.218.562 
29/01/2018Diệp Thi Thi+ Luan Vu+ Thanh Man2.267.000 76.485.562 
29/01/2018Chi hỗ trợ đợt 17 /tháng 1 cho Nụ Cười 2 2,267,00074.218.562 
29/01/2018Chú Tiến 500.000 74.718.562 
29/01/2018Quỳnh Hương - Ban chuyên đề HTV500.000 75.218.562 
29/01/2018Chị Thiên Trang1.000.000 76.218.562 
29/01/2018Chị Hà1.000.000 77.218.562 
29/01/2018Diep Thi Thi - Luan Vu- Thanh Man (NC7 ghi phiếu nhận thay NC3 )2.267.500 79.486.062 
29/01/2018Chi hỗ trợ đợt 20 /tháng 1 cho Nụ Cười 3 5,267,50074.218.562 
29/01/2018Anh Quang300.000 74.518.562 
29/01/2018Phạm Đăng Huy1.500.000 76.018.562 
29/01/2018Diep Thi Thi + Luan Vu + Thanh Man (PT NC7)2.267.000 78.285.562 
29/01/2018Chi hỗ trợ đợt 22 /tháng 1 cho Nụ Cười 4 4,067,00074.218.562 
29/01/2018Diep Thi Thi + Luan Vu + Thanh Man2.267.500 76.486.062 
29/01/2018Anh Phú Quang5.000.000 81.486.062 
29/01/2018Anh Thắng30.000 81.516.062 
29/01/2018Cô Nga20.000 81.536.062 
29/01/2018Ẩn danh120.000 81.656.062 
29/01/2018Chi hỗ trợ đợt 16 /tháng 1 cho Nụ Cười 6 7,437,50074.218.562 
29/01/2018Lê Thanh Bảo Ngọc ( Aus )10.000.000 84.218.562 
29/01/2018Diep Thi Thi + Luan Vu + Thanh Man 2.267.500 86.486.062 
29/01/2018Hồ Ngọc Quang 67-744.535.000 91.021.062 
29/01/2018Huỳnh Thị Yến Xuân 500.000 91.521.062 
29/01/2018Nguyễn Công Bình 62-69 & Nguyễn Thị Thu Hà 700.000 92.221.062 
29/01/2018CHS 83-86 ( Lớp P2 )2.000.000 94.221.062 
29/01/2018Trần Quốc Nam 65-72 ( Aus )1.000.000 95.221.062 
29/01/2018Lê Thành Lộc 63-70500.000 95.721.062 
29/01/2018Anh Khánh 1.000.000 96.721.062 
29/01/2018Chi hỗ trợ đợt 12 /tháng 1 cho Nụ Cười 7 22,502,50074.218.562 
29/01/2018NT5HP lần 04 ngày 24/01/18 tại NC3 9,017,00065.201.562 
30/01/2018Rút tiền giử ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt (VCB05)50.000.000 115.201.562 
30/01/2018VNHelp hỗ trợ chi phí khám bệnh + bồi dưỡng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Lài kỳ 336 , PT31883, ngày 29-01-18 11,700,000103.501.562 
30/01/2018VNHelp hỗ trợ chi phí khám bệnh + bồi dưỡng cho bệnh nhân Nguyễn Phạm Tường Vy kỳ 342 , PT31884, ngày 29-01-18 13,500,00090.001.562 
30/01/2018Chị Đặng Thị Hoàng Anh400.000 90.401.562 
30/01/2018Ẩn danh200.000 90.601.562 
30/01/2018Diep Thi Thi + Luan Vu + Thanh Man2.267.500 92.869.062 
30/01/2018Chú Hùng200.000 93.069.062 
30/01/2018Ẩn danh300.000 93.369.062 
30/01/2018Chi hỗ trợ đợt 28 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 3,367,50090.001.562 
30/01/2018Chị Nguyễn Thị Ngân Hà3.000.000 93.001.562 
30/01/2018Kaveh1.000.000 94.001.562 
30/01/2018Chị Lý ( Bình Thạnh ) - CK Eximbank2.000.000 96.001.562 
30/01/2018Chi hỗ trợ đợt 21 /tháng 1 cho Nụ Cười 3 6,000,00090.001.562 
30/01/2018Phùng Thanh Thủy1.000.000 91.001.562 
30/01/2018Ẩn danh800.000 91.801.562 
30/01/2018Chi hỗ trợ đợt 23 /tháng 1 cho Nụ Cười 4 1,800,00090.001.562 
30/01/2018Ẩn danh23.000 90.024.562 
30/01/2018Ẩn danh400.000 90.424.562 
30/01/2018Anh Tuấn1.000.000 91.424.562 
30/01/2018Chi hỗ trợ đợt 17 /tháng 1 cho Nụ Cười 6 1,423,00090.001.562 
31/01/2018Cô Giáo100.000 90.101.562 
31/01/2018Chú Thọ Phùng2.000.000 92.101.562 
31/01/2018Chi hỗ trợ đợt 29 /tháng 1 cho Nụ Cười 1 2,100,00090.001.562 
31/01/2018Cô Hạnh200.000 90.201.562 
31/01/2018Anh Vũ500.000 90.701.562 
31/01/2018Chi hỗ trợ đợt 18 /tháng 1 cho Nụ Cười 2 700,00090.001.562 
31/01/2018Ho Van Thy - CK Eximbank200.000 90.201.562 
31/01/2018Công Ty TNHH Tân Thuận1.000.000 91.201.562 
31/01/2018Chi hỗ trợ đợt 22 /tháng 1 cho Nụ Cười 3 1,200,00090.001.562 
31/01/2018Anh Mã Xuân Tú1.000.000 91.001.562 
31/01/2018Chi hỗ trợ đợt 24 /tháng 1 cho Nụ Cười 4 1,000,00090.001.562 
31/01/2018Ngọc Giao 200.000 90.201.562 
31/01/2018Lâm Nhĩ Lan 600.000 90.801.562 
31/01/2018Đinh Ngọc Hồng Sơn 73-801.000.000 91.801.562 
31/01/2018Nguyễn Chí Trung USA 1.000.000 92.801.562 
31/01/2018Phan Minh Tâm 1.000.000 93.801.562 
31/01/2018BS Liên ( BS Dinh Dưỡng - Quán Chay LuVi )6.000.000 99.801.562 
31/01/2018Tài xế Grab Car90.000 99.891.562 
31/01/2018Ẩn Danh 130.000 100.021.562 
31/01/2018Chi hỗ trợ đợt 13 /tháng 1 cho Nụ Cười 7 10,020,00090.001.562 
    90.001.562 
      
      
      
 DIỄN GIẢI ThuChi  
    692.047.983 
02/01/2018Dlinh ( chuyển khoản VCB)200.000-692.247.983 
02/01/2018Nguyen Phiem Pha VQD+ NPP ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 2300.000-692.547.983 
02/01/2018Chau The Hai ( chuyển khoản VCB)1.000.000-693.547.983 
02/01/2018Nguyen Van Nam ( chuyển khoản VCB)1.000.000-694.547.983 
02/01/2018Ẩn danh ( chuyển khoản BIDV), PT 31169200.000-694.747.983 
02/01/2018Hieu ( chuyển khoản VCB)500.000-695.247.983 
02/01/2018Trần Viết Huân - chuyển tiền đóng góp NT5HP ( chuyển khoản VCB)18.856.777-714.104.760 
03/01/2018Ẩn danh ( chuyển khoản BIDV), PT 31172200.000-714.304.760 
03/01/2018Nguyen Minh Giang - Ba Trac Thi Minh ( chuyển khoản BIDV)500.000-714.804.760 
03/01/2018Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT31174300.000-715.104.760 
03/01/2018Tran Ngoc Binh ( chuyển khoản VCB)500.000-715.604.760 
04/01/2018Nguyễn Thị Thu Hà ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bé Phạm Đỗ Quốc Thái kỳ 35315.000.000-730.604.760 
04/01/2018Nguyễn Thị Thu Hà ( chuyển khoản VCB)15.000.000-745.604.760 
04/01/2018Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT31179500.000-746.104.760 
04/01/2018VNDIRECT HCM ( chuyển khoản VCB)10.000.000-756.104.760 
05/01/2018Tran Quoc Dong ( chuyển khoản VCB)500.000-756.604.760 
05/01/2018Nguyen Minh Chau ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơn nụ cười 11.000.000-757.604.760 
06/01/2018PTTH+LHLA ( chuyển khoản VCB), PT311832.000.000-759.604.760 
07/01/2018Pham Hoang Thai ( chuyển khoản VCB)400.000-760.004.760 
07/01/2018Bach My Dinh ( chuyển khoản VCB)220.000-760.224.760 
08/01/2018Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt050,000,000710.224.760 
08/01/2018Tran Duc ( chuyển khoản BIDV)200.000-710.424.760 
08/01/2018Mirango Travel - Truc Ngo ( chuyển khoản BIDV)4.613.800-715.038.560 
08/01/2018Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT311881.000.000-716.038.560 
08/01/2018Huynh Tu Trinh ( chuyển khoản VCB)200.000-716.238.560 
08/01/2018Bui Hoang Thuy Dung- Bui Thanh Luat ( chuyển khoản VCB)500.000-716.738.560 
08/01/2018Ẩn danh ( chuyển khoản VCB). PT 311912.000.000-718.738.560 
08/01/2018Ẩn danh ( chuyển khoản VCB). PT 31192 ủng hô quán cơm nụ cười 4200.000-718.938.560 
09/01/2018Truong Van Ben ( chuyển khoản VCB)500.000-719.438.560 
09/01/2018Ẩn danh ( chuyển khoản BIDV), PT31194200.000-719.638.560 
10/01/2018Quỹ Từ Thiện Xã Hội Tâm Nguyện Việt ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bé Phạm Đỗ Quốc Thái 10.000.000-729.638.560 
10/01/2018Nguyen Thi Hong Chau ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 1500.000-730.138.560 
11/01/2018Trieu Mai Lan - Soc Trang ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Văn Huy kỳ 349. Hồ Thị Ánh kỳ 350, Trinh Thị Láng kỳ 351600.000-730.738.560 
11/01/2018Trieu Mai Lan - Soc Trang ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Lê Thị Phương kỳ 352, Phạm Đỗ Quốc Thái kỳ 353400.000-731.138.560 
12/01/2018Nguyen Thu Hang ( chuyển khoản VCB)200.000-731.338.560 
12/01/2018Dang Dinh Tuan ( chuyển khoản VCB)500.000-731.838.560 
13/01/2018Nguyen Thi Lan Huong ( chuyển khoản VCB)10.000.000-741.838.560 
15/01/2018Dlinh ( chuyển khoản VCB), PT31852200.000-742.038.560 
15/01/2018Le Ngoc ( chuyển khoản VCB)200.000-742.238.560 
15/01/2018Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 6, PT 318541.000.000-743.238.560 
16/01/2018Tran Thanh Tung ( chuyển khoản VCB)500.000-743.738.560 
16/01/2018Van Thi Hung ( chuyển khoản BIDV)50.000-743.788.560 
16/01/2018Tran Thanh Ha ( chuyển khoản BIDV)500.000-744.288.560 
16/01/2018Le Thi Mot ( chuyển khoản BIDV) ủng hộ bệnh nhân Trinh Thị Láng kỳ 3511.000.000-745.288.560 
17/01/2018Bui Thanh Quan ( chuyển khoản BIDV)2.000.000-747.288.560 
17/01/2018Ly Bao Tran ( chuyển khoản BIDV)2.000.000-749.288.560 
17/01/2018Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT31861200.000-749.488.560 
17/01/2018Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt050,000,000699.488.560 
18/01/2018Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT31862500.000-699.988.560 
20/01/2018Tran Hong Phuc ( chuyển khoản BIDV)200.000-700.188.560 
22/01/2018Chi Trung Le USA ( chuyển khoản BIDV)2.270.000-702.458.560 
22/01/2018Nguyen Thien Duc ( chuyển khoản VCB)1.000.000-703.458.560 
22/01/2018Dinh Thi Tuyet Hanh ( chuyển khoản VCB) 500.000-703.958.560 
23/01/2018Nguyen Kim Tan ( chuyển khoản VCB)5.000.000-708.958.560 
23/01/2018Lam Quoc Thanh ( chuyển khoản VCB)1.000.000-709.958.560 
25/01/2018Pham Thi Ngoc Trang ( chuyển khoản BIDV)5.000.000-714.958.560 
25/01/2018Lãi tiền gửi tài khoản VCB05 tháng 01 /201851.606-715.010.166 
25/01/2018Phí quản lý tài khoản VCB05 tháng 01 /2018022,000714.988.166 
25/01/2018Lãi tiền gửi tài khoản VCB07 tháng 01 /201844.450-715.032.616 
25/01/2018Phí quản lý tài khoản VCB07 tháng 01 /2017022,000715.010.616 
25/01/2018Lãi tiền gửi tài khoản BIDV tháng 01 /201863.964-715.074.580 
25/01/2018Lãi tiền gửi tài khoản VB tháng 01/2018210-715.074.790 
25/01/2018Pham Thi Thanh Tam ( chuyển khoản BIDV)300.000-715.374.790 
26/01/2018Hoang Tung Anh ( chuyển khoản VCB)1.000.000-716.374.790 
26/01/2018Tran Ngoc Thao ( chuyển khoản VCB)500.000-716.874.790 
26/01/2018Ha Vi ( chuyển khoản VCB)300.000-717.174.790 
26/01/2018Quỹ 1000 - hiendoanthithusg@gmail.com ( chuyển khoản VCB)2.000.000-719.174.790 
27/01/2018Bui Chu &amp, Bui Dan ( chuyển khoản VCB)500.000-719.674.790 
28/01/2018Nhom OMD Sai Gon ( chuyển khoản VCB)700.000-720.374.790 
28/01/2018Hong Anh ( chuyển khoản VCB)1.000.000-721.374.790 
29/01/2018Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT31879200.000-721.574.790 
29/01/2018Ba Le Thi Hao cung con gai PL Nga ( chuyển khoản VCB)2.000.000-723.574.790 
29/01/2018Trong Le USA ( chuyển khoản BIDV)9.066.000-732.640.790 
29/01/2018Sonny Truong ( chuyển khoản BIDV)2.266.500-734.907.290 
29/01/2018VNHelp ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Lài kỳ 33611.672.475-746.579.765 
29/01/2018VNHelp ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Phạm Tường Vy kỳ 34213.485.675-760.065.440 
30/01/2018Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt050,000,000710.065.440 
30/01/2018Pham Nguyen Dang Nhat- Ho Ngoc Phuong Tra ( chuyển khoản BIDV)1.000.000-711.065.440 
30/01/2018An Bich Ngoc ( chuyển khoản VCB)1.000.000-712.065.440 
30/01/2018Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT31887500.000-712.565.440 
31/01/2018Dlinh ( chuyển khoản VCB), PT31888200.000-712.765.440 
31/01/2018Thanh Tam - ngày 29-01-18 (chuyển khoản VCB)2.000.000-714.765.440 
    714.765.440 
Trước  |  1 2 3 4 5  |  Sau

Quảng cáo

 

Tin tiêu điểm

Cập nhật 3/12/2018 2:29:47 PM
Cập nhật: Ngày 16/03/2018, Quỹ TTTT đã trao tặng lần 2 số tiền 1.200.000 đồng từ nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang và nhà hảo tâm Nguyệt Nhi hỗ trợ đến bệnh nhân Võ Ánh Ngọc.
Cập nhật 3/12/2018 2:26:03 PM
Cập nhật: Ngày 16/03/2018, Quỹ TTTT đã trao tặng lần 2 số tiền 200.000 đồng từ nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang hỗ trợ đến bệnh nhân Phạm Thị Bé.
Cập nhật 3/8/2018 11:15:13 AM
Tuần qua, các quán Nụ Cười lần lượt hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Ngay trong tuần đầu khai trương, quán Nụ Cười 2 đã nhận được món quà ý nghĩa là số tiền đóng góp 50 triệu đồng từ nhà hảo tâm Trương Tấn Phát.
Cập nhật 3/5/2018 8:38:27 AM
Cập nhật: Ngày 16/03/2018, Quỹ TTTT đã trao tặng lần 3 số tiền 200.000 đồng từ nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang hỗ trợ đến bệnh nhân Đặng Thị Hiền.
Cập nhật 3/5/2018 8:32:38 AM
Cập nhật: Ngày 16/03/2018, Quỹ TTTT đã trao tặng lần 2 số tiền 200.000 đồng từ nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang hỗ trợ đến bệnh nhân Trương Thị Huệ.