Cập nhật: Chiều ngày 17/05/2018, Điều phối viên của Quỹ đã đến bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình để trao số tiền 2.000.000 đồng từ nhà hảo tâm Tran Thi Bich Ngoc hỗ trợ, Quỹ TTTT hỗ trợ 8.000.000 đồng còn thiếu để cô Thơm đủ kinh phí phẫu thuật và 2.000.000 đồng nữa để cô bồi dưỡng thêm. Kể từ tháng 4/2018, Quỹ Từ thiện Tình Thương thay đổi quy trình thông báo về Hỗ trợ dịch vụ y tế: Các ca bệnh không khẩn cấp sẽ được thông báo kêu gọi vài ngày trước khi Quỹ giải ngân kinh phí trợ giúp cho bệnh nhân.

Báo cáo tài chính tháng 12/2016

Báo cáo tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương tháng 12/2016
Kiểu đóng góp:
NgàyDiễn giảiThuChiTồnGhi chú
 Quỹ tiền mặt    
    69.967.089 
01/12/2016Nguyễn Định Chu và Tôn Nữ Lộc Hà300.000 70.267.089 
01/12/2016Viet Trung Le (ủng hộ Điểu Dĩnh-kỳ 260)3.397.500 73.664.589 
01/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Viet Trung Le ủng hộ bệnh nhân Điểu Dĩnh kỳ 260 3.397.50070.267.089 
01/12/2016Bạn Kim Long1.000.000 71.267.089 
01/12/2016Chú Hùng500.000 71.767.089 
01/12/2016Cô Dung1.500.000 73.267.089 
01/12/2016Ân danh200.000 73.467.089 
01/12/2016Anh Nhân500.000 73.967.089 
01/12/2016Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 12 cho Nụ Cười 1 3.700.00070.267.089 
01/12/2016Chị Thảo1.000.000 71.267.089 
01/12/2016Cô Nguyễn Thị Sáu2.000.000 73.267.089 
01/12/2016Anh Nguyễn Văn Vinh (CK - VNDIRECT)200.000 73.467.089 
01/12/2016Võ Lê Linh Đan (CK - VNDIRECT)500.000 73.967.089 
01/12/2016Anh Trần Nhật Quỳnh (CK - VNDIRECT)500.000 74.467.089 
01/12/2016Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 12 cho Nụ Cười 4 4.200.00070.267.089 
01/12/2016Gia đình anh Huy 1.000.000 71.267.089 
01/12/2016Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 12 cho Nụ Cười 2 1.000.00070.267.089 
01/12/2016Ẩn danh1.000.000 71.267.089 
01/12/2016Ẩn danh ( chuyển khoản Eximbank )100.000 71.367.089 
01/12/2016Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 12 cho Nụ Cười 3 1.100.00070.267.089 
02/12/2016Chị Trâm1.000.000 71.267.089 
02/12/2016Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 12 cho Nụ Cười 3 1.000.00070.267.089 
02/12/2016Anh Trương Quang Hương24.000.000 94.267.089 
02/12/2016Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 12 cho Nụ Cười 2 24.000.00070.267.089 
02/12/2016Chú Cát (Quận 1)200.000 70.467.089 
02/12/2016Chị Hương1.000.000 71.467.089 
02/12/2016Chị Trần Thanh Xuân1.000.000 72.467.089 
02/12/2016Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 12 cho Nụ Cười 1 2.200.00070.267.089 
02/12/2016Cô Tuyết 100.000 70.367.089 
02/12/2016Cô Phạm Hoàng Oanh 200.000 70.567.089 
02/12/2016Anh Phan Minh Tâm 1.000.000 71.567.089 
02/12/2016GS-TS Lê Ngọc Thạch 60-671.000.000 72.567.089 
02/12/2016Ẩn Danh 1.000.000 73.567.089 
02/12/2016Cô Phượng - 365 Vĩnh Viễn 100.000 73.667.089 
02/12/2016Chị Hảo - Anh Hưng 200.000 73.867.089 
02/12/2016Ẩn Danh 500.000 74.367.089 
02/12/2016Nguyễn Quốc Việt - SV Trường Đại Học Bách Khoa 100.000 74.467.089 
02/12/2016Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB )300.000 74.767.089 
02/12/2016Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 12 cho Nụ Cười 7 4.500.00070.267.089 
03/12/2016Công ty cổ phần Thế Giới Số2.800.000 73.067.089 
03/12/2016Anh Bùi Hoàng Viễn Phương1.000.000 74.067.089 
03/12/2016Công ty cổ phần Thế Giới Số2.000.000 76.067.089 
03/12/2016Ân danh1.000.000 77.067.089 
03/12/2016Cô Kim Võ (Mỹ Tho)500.000 77.567.089 
03/12/2016Chị Nguyễn Ngọc Diệp200.000 77.767.089 
03/12/2016Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 12 cho Nụ Cười 1 7.500.00070.267.089 
03/12/2016Ẩn danh500.000 70.767.089 
03/12/2016Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số (thân tặng NC4 200 suất cơm yêu thương)3.600.000 74.367.089 
03/12/2016Chú Hồ Hữu Út500.000 74.867.089 
03/12/2016Cô Kim Võ (Mỹ Tho)500.000 75.367.089 
03/12/2016Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số (thân tặng NC4 200 suất cơm yêu thương)2.400.000 77.767.089 
03/12/2016Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số400.000 78.167.089 
03/12/2016Ẩn danh1.000.000 79.167.089 
03/12/2016Bà Nga (Q6)200.000 79.367.089 
03/12/2016Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 12 cho Nụ Cười 4 9.100.00070.267.089 
03/12/2016Công ty Cổ phần Thế Giới Số2.800.000 73.067.089 
03/12/2016Chị Nguyễn Thị Thanh Thanh1.000.000 74.067.089 
03/12/2016Ẩn danh500.000 74.567.089 
03/12/2016Chị Nguyễn Thị Đào100.000 74.667.089 
03/12/2016Chị Loan1.000.000 75.667.089 
03/12/2016Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 12 cho Nụ Cười 2 5.400.00070.267.089 
03/12/2016Công ty Thế Giới Số2.800.000 73.067.089 
03/12/2016Hạ Mi100.000 73.167.089 
03/12/2016Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 12 cho Nụ Cười 6 2.900.00070.267.089 
05/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ly Kim Nguon hỗ trợ Hồ Thanh Khang kỳ 262-PT22422 200.00070.067.089 
05/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm hỗ trợ Hồ Thanh Khang kỳ 262-PT22420 100.00069.967.089 
05/12/2016Lương Hoàng Thế Phiệt200.000 70.167.089 
05/12/2016Cô và chú Lê Công Quyền6.793.000 76.960.089 
05/12/2016Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 12 cho Nụ Cười 2 6.793.00070.167.089 
05/12/2016Cô Lê Thị Phượng1.000.000 71.167.089 
05/12/2016Chị Trâm Anh1.000.000 72.167.089 
05/12/2016Dao Thanh Luu (CK NH BIDV)1.500.000 73.667.089 
05/12/2016Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 12 cho Nụ Cười 4 3.500.00070.167.089 
05/12/2016Lê Trung Sơn 71-78 ( USA )3.000.000 73.167.089 
05/12/2016Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB 03/12/2016 )200.000 73.367.089 
05/12/2016Chị Ngọc100.000 73.467.089 
05/12/2016Chị Nguyễn Thị Trang Đài ( chuyển khoản Eximbank )5.000.000 78.467.089 
05/12/2016Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 12 cho Nụ Cười 3 5.100.00073.367.089 
05/12/2016Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 12 cho Nụ Cười 7 3.200.00070.167.089 
05/12/2016Đỗ Văn Hiền500.000 70.667.089 
05/12/2016Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 12 cho Nụ Cười 6 500.00070.167.089 
06/12/2016Chị Nguyễn Hồng Nương5.000.000 75.167.089 
06/12/2016Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 12 cho Nụ Cười 4 5.000.00070.167.089 
06/12/2016Em Hậu100.000 70.267.089 
06/12/2016Chị NGUYEN DINH DIEM KIEU3.000.000 73.267.089 
06/12/2016Anh Toàn Q. Nguyễn2.267.000 75.534.089 
06/12/2016Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 12 cho Nụ Cười 2 5.367.00070.167.089 
06/12/2016Lương Hoàng Thế Phiệt200.000 70.367.089 
06/12/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Hoàng Thủy (ung thư vú) 6.000.00064.367.089 
06/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Lại Huyền Trang hỗ trợ Hồ Thanh Khang- kỳ 262 (PT22428) 100.00064.267.089 
06/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Lại Huyền Trang hỗ trợ Lâm Thái- kỳ 261 (PT22428) 100.00064.167.089 
06/12/2016Les Carees Taberd2.432.600 66.599.689 
06/12/2016Cô Phước100.000 66.699.689 
06/12/2016Anh Nguyễn Mạnh Hiếu400.000 67.099.689 
06/12/2016Cô Nguyễn Hồng Nương5.000.000 72.099.689 
06/12/2016Utquy745.000.000 77.099.689 
06/12/2016Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 12 cho Nụ Cười 1 12.932.60064.167.089 
07/12/2016Chị Thủy500.000 64.667.089 
07/12/2016Anh Đức1.500.000 66.167.089 
07/12/2016Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 12 cho Nụ Cười 1 2.000.00064.167.089 
07/12/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt (BIDV)250.000.000 314.167.089 
07/12/2016Chi hỗ trợ NC4 250.000.00064.167.089 
07/12/2016Anh Lâm Trí Phát150.000 64.317.089 
07/12/2016Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 12 cho Nụ Cười 2 150.00064.167.089 
07/12/2016DINH VAN THINH 62-692.000.000 66.167.089 
07/12/2016BS-RHM Trần Ngọc Đỉnh 62-69500.000 66.667.089 
07/12/2016Cô Mùi ( Vợ Thầy Chiêu )200.000 66.867.089 
07/12/2016Chú Đặng Chiếu Nhiên 71-78 300.000 67.167.089 
07/12/2016Cô Hạnh 1.000.000 68.167.089 
07/12/2016Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 12 cho Nụ Cười 7 4.000.00064.167.089 
07/12/2016Ông Bà Trần Văn Tài10.000.000 74.167.089 
07/12/2016Công Ty TNHH Tân Thuận 1.000.000 75.167.089 
07/12/2016Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 12 cho Nụ Cười 3 11.000.00064.167.089 
07/12/2016Ông Bà Trần Văn Tài 5.000.000 69.167.089 
07/12/2016Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 1/tháng 12 5.000.00064.167.089 
08/12/2016NGUYỄN THỊ HOA1.000.000 65.167.089 
08/12/2016CÔNG TY TNHH HEBRONSTAR ( chuyển khoản Eximbank )10.000.000 75.167.089 
08/12/2016Bà LỤC HÀ ( MỸ )4.519.000 79.686.089 
08/12/2016Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 12 cho Nụ Cười 3 15.519.00064.167.089 
08/12/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Văn Út (Tai biến mạch máu não, xuất huyết não) 21.000.00043.167.089 
08/12/2016Minh H Luong (THE BRUSHES & SOURITZIDIS FAMILY CHARITIES FUNDS)2.259.500 45.426.589 
08/12/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt (VCB)50.000.000 95.426.589 
08/12/2016Cô Bích Vân500.000 95.926.589 
08/12/2016Chị Châu Thị Cẩm Vân200.000 96.126.589 
08/12/2016Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 12 cho Nụ Cười 1 700.00095.426.589 
08/12/2016Cty Minh Đạt Food4.800.000 100.226.589 
08/12/2016Ẩn danh600.000 100.826.589 
08/12/2016Chị Nguyễn Thị Lụa1.000.000 101.826.589 
08/12/2016Anh Trần Văn Khén + Huỳnh Nguyễn3.000.000 104.826.589 
08/12/2016Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 12 cho Nụ Cười 2 9.400.00095.426.589 
08/12/2016Chị Thanh Thủy500.000 95.926.589 
08/12/2016Chị Phùng Thị Thu Thủy1.500.000 97.426.589 
08/12/2016Chị Yến1.130.000 98.556.589 
08/12/2016Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 12 cho Nụ Cười 4 3.130.00095.426.589 
09/12/2016Tony Huỳnh Tấn Khang200.000 95.626.589 
09/12/2016Em Quân100.000 95.726.589 
09/12/2016Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 12 cho Nụ Cười 6 300.00095.426.589 
09/12/2016BS Trần Xuân Đào ( USA )4.506.000 99.932.589 
09/12/2016Út 13. QUI NGUYEN 1.126.500 101.059.089 
09/12/2016Ẩn Danh 1.000.000 102.059.089 
09/12/2016Huyền + Tiền + Phụng 300.000 102.359.089 
09/12/2016PHAM PHUC KHANH MINH ( chuyển khoản VCB 08/12/2016 )200.000 102.559.089 
09/12/2016VU THI PHUONG ( chuyển khoản VCB 08/12/2016 )1.000.000 103.559.089 
09/12/2016Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 12 cho Nụ Cười 7 8.132.50095.426.589 
09/12/2016Huỳnh Thuận Hiên1.500.000 96.926.589 
09/12/2016Cô Kim Anh500.000 97.426.589 
09/12/2016Lê Duy Linh3.000.000 100.426.589 
09/12/2016Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 12 cho Nụ Cười 1 5.000.00095.426.589 
09/12/2016Chị Nguyễn Xuân Mai200.000 95.626.589 
09/12/2016Karaoke Nnice_ck eximbank25.000.000 120.626.589 
09/12/2016Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 12 cho Nụ Cười 2 25.200.00095.426.589 
09/12/2016NGUYỄN KIM LỰU ( ÚC)1.669.500 97.096.089 
09/12/2016NGUYỄN ViỆT ANH1.000.000 98.096.089 
09/12/2016LÊ KIM THY200.000 98.296.089 
09/12/2016Chi Đặng Thị Ngọc Thảo ( chuyển khoản Exim bank )5.000.000 103.296.089 
09/12/2016Anh Chị Nguyễn Văn Tất -Trần Thị Phương Thảo (chuyển khoản Exim bank )10.000.000 113.296.089 
09/12/2016Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 12 cho Nụ Cười 3 17.869.50095.426.589 
10/12/2016Anh Nguyễn Bình Long1.000.000 96.426.589 
10/12/2016Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 12 cho Nụ Cười 2 1.000.00095.426.589 
10/12/2016Dư Thiên Đức200.000 95.626.589 
10/12/2016Anh Hà3.000.000 98.626.589 
10/12/2016Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 12 cho Nụ Cười 1 3.200.00095.426.589 
10/12/2016Chị Nguyễn Thị Thanh300.000 95.726.589 
10/12/2016Chị Nguyệt Ánh1.000.000 96.726.589 
10/12/2016Ngân hàng TNHH MTV SHINHAN Việt Nam7.857.000 104.583.589 
10/12/2016Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 12 cho Nụ Cười 4 9.157.00095.426.589 
10/12/2016Ẩn danh1.100.000 96.526.589 
10/12/2016Chú Long603.000 97.129.589 
10/12/2016Chị Phượng300.000 97.429.589 
10/12/2016Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 12 cho Nụ Cười 6 2.003.00095.426.589 
10/12/2016Nguyễn Cung Tú500.000 95.926.589 
10/12/2016Phương Dung3.000.000 98.926.589 
10/12/2016Phương Dung (ủng hộ Lâm Thái-kỳ 261, Hồ Thanh Khang-kỳ 262, Nguyễn Thị Hoàng Thủy-kỳ 263)3.000.000 101.926.589 
11/12/2016Cô Bích Ngọc1.500.000 103.426.589 
11/12/2016Kim Ying4.514.000 107.940.589 
11/12/2016Tudy Ngo2.257.000 110.197.589 
11/12/2016Chiu Pha2.257.000 112.454.589 
11/12/2016Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 12 cho Nụ Cười 1 10.528.000101.926.589 
12/12/2016Chú Minh500.000 102.426.589 
12/12/2016Công ty Minh Đạt Food (Chuyển khoản ACB)9.600.000 112.026.589 
12/12/2016Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 12 cho Nụ Cười 1 10.100.000101.926.589 
12/12/2016Đào Chuyển (Đồng Nai)200.000 102.126.589 
12/12/2016Nhà Thơ Đỗ Văn Tri (Huế)200.000 102.326.589 
12/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Phương Dung hỗ trợ bệnh nhân Hồ Thanh Khang- kỳ 262 (PT20629) 1.000.000101.326.589 
12/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Phương Dung hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Hoàng Thủy- kỳ 263 (PT20629) 1.000.000100.326.589 
12/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Phương Dung hỗ trợ bệnh nhân Lâm Thái- kỳ 261 (PT20629) 1.000.00099.326.589 
12/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Hoàng Thủy- kỳ 263 (PT22439) 150.00099.176.589 
12/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm PT22433 ngày 07/12/16 Cho NC2 (TL (chuyển khoản VCB) 200.00098.976.589 
12/12/2016Trịnh Thương Thương ( chuyển khoản Exim bank )500.000 99.476.589 
12/12/2016TRẦN PHÚ QUÝ 200.000 99.676.589 
12/12/2016Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 12 cho Nụ Cười 3 700.00098.976.589 
12/12/2016Cô La Mỹ Huệ ( la_hue50@yahoo.com )500.000 99.476.589 
12/12/2016Nguyễn Minh Trí - Quán Bò Cay 235 Vĩnh Viễn - P.4- Q.10500.000 99.976.589 
12/12/2016Công Ty TNHH TM&DV KHI CN VINA ( ủng hộ để mua quà tết cho người nghèo ) , chuyển khoản VCB 1.000.000 100.976.589 
12/12/2016Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 12 cho Nụ Cười 7 2.000.00098.976.589 
13/12/2016Chi tiền mua quà Noel cho các bé có hoàn cảnh khó khăn tại quán cơm 7.258.00091.718.589 
13/12/2016Chiị Tuyết Lương1.500.000 93.218.589 
13/12/2016Chị Phương Kim Hướng4.000.000 97.218.589 
13/12/2016Chị DĐặng Thị Hoàng Anh400.000 97.618.589 
13/12/2016Anh Minh Tâm4.526.000 102.144.589 
13/12/2016Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 12 cho Nụ Cười 1 10.426.00091.718.589 
13/12/2016Anh Nguyễn Tri Phương Nam + Nguyễn Trần Xuân Hồng1.500.000 93.218.589 
13/12/2016Cô Phương 2.000.000 95.218.589 
13/12/2016Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 12 cho Nụ Cười 4 3.500.00091.718.589 
14/12/2016Ẩn danh500.000 92.218.589 
14/12/2016Công ty TNHH DV CPN Không Gian1.000.000 93.218.589 
14/12/2016Chú Nguyễn Hòa Hưng300.000 93.518.589 
14/12/2016Bé Ana200.000 93.718.589 
14/12/2016Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 12 cho Nụ Cười 1 2.000.00091.718.589 
14/12/2016Huỳnh Tú Trinh ( 13/12/2016 )100.000 91.818.589 
14/12/2016GĐ Bùi Vũ Trâm Anh + Bùi Vũ Đức Anh 2.000.000 93.818.589 
14/12/2016Tráng Đoàn Trần Bình Trọng 250.000 94.068.589 
14/12/2016Chú Nguyễn Đại Hùng Lộc 72-791.000.000 95.068.589 
14/12/2016Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB 12/12/2016 )4.000.000 99.068.589 
14/12/2016Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 12 cho Nụ Cười 7 7.350.00091.718.589 
14/12/2016Cô Đặng Thị Loan (Tên công bố: Cô Quảng Nhã)(ủng hộ từ thiện miền Trung)226.700 91.945.289 
14/12/2016Cô Đặng Thị Loan (Tên công bố: Cô Quảng Nhã)2.040.300 93.985.589 
14/12/2016Lương Hoàn Thế Phiệt200.000 94.185.589 
14/12/2016ẨN DANH500.000 94.685.589 
14/12/2016THẦY TUỆ ĐỊNH ( MỸ )13.602.000 108.287.589 
14/12/2016Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 12 cho Nụ Cười 3 14.102.00094.185.589 
14/12/2016Ông Minh Tâm ( Mỹ )9.068.000 103.253.589 
14/12/2016Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 2/tháng 12 9.068.00094.185.589 
15/12/2016Nguyễn Thị Kim Anh1.000.000 95.185.589 
15/12/2016Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 12 cho Nụ Cười 3 1.000.00094.185.589 
15/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ly Kim Nguon cho bệnh nhân Nguyễn Văn Út-kỳ 264 (PT22448) 200.00093.985.589 
15/12/2016Chi hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân Đặng Văn Hóa (Sẹo hẹp khí quản) 7.000.00086.985.589 
15/12/2016Chi hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân Đỗ Huỳnh Gia Linh (ung thư máu) 14.000.00072.985.589 
15/12/2016Cô Lê Ngọc Diễm200.000 73.185.589 
15/12/2016anh Nguyễn Thế Điều200.000 73.385.589 
15/12/2016Cô Nguyễn Thị Phương Loan200.000 73.585.589 
15/12/2016Anh Nguyễn Thế Tuấn100.000 73.685.589 
15/12/2016Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 12 cho Nụ Cười 1 700.00072.985.589 
15/12/2016Công ty Minh Đạt Food4.800.000 77.785.589 
15/12/2016Ẩn danh600.000 78.385.589 
15/12/2016Less is more Jewelry1.000.000 79.385.589 
15/12/2016Chị Đinh Nguyễn Thu Hiền1.000.000 80.385.589 
15/12/2016Ẩn danh300.000 80.685.589 
15/12/2016Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 12 cho Nụ Cười 2 7.700.00072.985.589 
15/12/2016Cháu Châu1.000.000 73.985.589 
15/12/2016Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 12 cho Nụ Cười 4 1.000.00072.985.589 
15/12/2016Chị Nguyễn Thị Thanh Loan1.000.000 73.985.589 
15/12/2016Cô Phạm Ngọc Mỹ1.000.000 74.985.589 
15/12/2016Cô Nguyễn Thị Tuyết Hằng500.000 75.485.589 
15/12/2016Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 12 cho Nụ Cười 6 2.500.00072.985.589 
16/12/2016Cô Vân500.000 73.485.589 
16/12/2016Chú Dũng500.000 73.985.589 
16/12/2016Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 12 cho Nụ Cười 4 1.000.00072.985.589 
16/12/2016Chị Huynh Sam Cam Tuyen1.000.000 73.985.589 
16/12/2016Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 12 cho Nụ Cười 2 1.000.00072.985.589 
16/12/2016Anh Phi + Tâm500.000 73.485.589 
16/12/2016chị Nguyễn Thị Minh Sang (Pháp danh Diệu Quý)1.000.000 74.485.589 
16/12/2016Bạn Ngân100.000 74.585.589 
16/12/2016Cô Ngọc Sương200.000 74.785.589 
16/12/2016Chi hỗ trợ đợt 14/tháng 12 cho Nụ Cười 1 1.800.00072.985.589 
16/12/2016TAN SAI LUNG 3.000.000 75.985.589 
16/12/2016Hứa Kim Phụng 200.000 76.185.589 
16/12/2016Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 12 cho Nụ Cười 7 3.200.00072.985.589 
17/12/2016Ngân hàng TNHH MTV SHINHAN VN - CN TP.HCM3.010.000 75.995.589 
17/12/2016Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 12 cho Nụ Cười 4 3.010.00072.985.589 
16/12/2016Chi hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho bé Võ Tấn Phát (tim bẩm sinh) 15.000.00057.985.589 
16/12/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt (VCB)50.000.000 107.985.589 
17/12/2016Ngân Hang SHINHAN VIETNAM chi nhánh Tp.HCM3.110.000 111.095.589 
17/12/2016Cụ bà Lê Thị Tốt1.000.000 112.095.589 
17/12/2016Gia đình Phạm Ngọc và Con Cháu1.000.000 113.095.589 
17/12/2016Chị Lê Minh Châu + Lê Thị Ngọc Hà1.687.700 114.783.289 
17/12/2016Chi hỗ trợ đợt 15/tháng 12 cho Nụ Cười 1 6.797.700107.985.589 
17/12/2016Ông An Luyện1.691.000 109.676.589 
17/12/2016Anh Lâm Trí Phát150.000 109.826.589 
17/12/2016Cô Nguyễn Thị Lợi500.000 110.326.589 
17/12/2016Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 12 cho Nụ Cười 2 2.341.000107.985.589 
17/12/2016Phật Tử Minh Phước500.000 108.485.589 
17/12/2016Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 12 cho Nụ Cười 6 500.000107.985.589 
18/12/2016Gia đình Phụng Cầm + Gia đình Mỹ Lan500.000 108.485.589 
18/12/2016Gia đình Thanh Thụ + Thanh Vân4.500.000 112.985.589 
18/12/2016Chi hỗ trợ đợt 16/tháng 12 cho Nụ Cười 1 5.000.000107.985.589 
19/12/2016Anh Vương Thành Phát4.538.000 112.523.589 
19/12/2016Cô Ngọc 1.000.000 113.523.589 
19/12/2016Anh Trịnh Quang Trí1.000.000 114.523.589 
19/12/2016Chi hỗ trợ đợt 17/tháng 12 cho Nụ Cười 1 6.538.000107.985.589 
19/12/2016Lương Hoàn Thế Phiệt200.000 108.185.589 
19/12/2016Cô Hoài An300.000 108.485.589 
19/12/2016Cô Thảo330.000 108.815.589 
19/12/2016Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 12 cho Nụ Cười 6 630.000108.185.589 
19/12/2016Chú Lê Anh Dũng 65-72500.000 108.685.589 
19/12/2016Chú Diệp Kim Hồng - ĐH Kiến Trúc 2.000.000 110.685.589 
19/12/2016BS Vũ Ngọc Tuấn ( BV Phạm Ngọc Thạch - TP. HCM ) 1.000.000 111.685.589 
19/12/2016NHóm Cựu HS 12A4 ( 83-86 ) , ( chuyển khoản VCB )2.000.000 113.685.589 
19/12/2016Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 12 cho Nụ Cười 7 5.500.000108.185.589 
19/12/2016Ông Bà HOÀNG THOẠI CHÂU1.000.000 109.185.589 
19/12/2016Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 12 cho Nụ Cười 3 1.000.000108.185.589 
19/12/2016Gia đình Lê Văn Ca500.000 108.685.589 
19/12/2016Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 12 cho Nụ Cười 4 500.000108.185.589 
19/12/2016Ông Bà Hoàng Thoại Châu 1.000.000 109.185.589 
19/12/2016Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 3/tháng 12 1.000.000108.185.589 
20/12/2016Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào -Vân :hỗ trợ lương giáo viên tháng 12/2016 -LHTT Bà Mười 6.814.500 115.000.089 
20/12/2016Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 4/tháng 12 6.814.500108.185.589 
20/12/2016LÊ THỊ BẠCH NGỌC300.000 108.485.589 
20/12/2016Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào- Vân 15.900.500 124.386.089 
20/12/2016Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào -Vân :Hỗ trợ 2 chuyến xe Sài Gòn -Quảng nam và Sài Gòn -Kiên Giang đưa bệnh nhân BV Ung Bướu về quê ăn tết 35.662.500 160.048.589 
20/12/2016Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 12 cho Nụ Cười 3 51.863.000108.185.589 
20/12/2016Chi hỗ trợ phí xét nghiệm cho bệnh nhân Tô Hồng Anh (ung thư máu) 11.000.00097.185.589 
20/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Đặng Thị Loan (cô Quảng Nhã) ủng hộ miền trung 226.70096.958.889 
20/12/2016Anh Nguyễn Ngọc Quang1.000.000 97.958.889 
20/12/2016Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 12 cho Nụ Cười 2 1.000.00096.958.889 
21/12/2016Chị Tú2.000.000 98.958.889 
21/12/2016Chi hỗ trợ đợt 18/tháng 12 cho Nụ Cười 1 2.000.00096.958.889 
21/12/2016Nguyễn Văn Quốc Thịnh ( 20/12/2016 )100.000 97.058.889 
21/12/2016Phan Văn Lành + Nguyễn Thị Cúc 1.500.000 98.558.889 
21/12/2016Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 12 cho Nụ Cười 7 1.600.00096.958.889 
21/12/2016CÔ TRANG3.000.000 99.958.889 
21/12/2016Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 12 cho Nụ Cười 3 3.000.00096.958.889 
22/12/2016Chị Dung (Trần Đình Xu)500.000 97.458.889 
22/12/2016Quincy Quynh Quang Tran2.720.600 100.179.489 
22/12/2016Ẩn danh300.000 100.479.489 
22/12/2016Chi hỗ trợ đợt 19/tháng 12 cho Nụ Cười 1 3.520.60096.958.889 
22/12/2016Mr and Mrs. Tom Sullivan1.500.000 98.458.889 
22/12/2016Chi hỗ trợ đợt 14/tháng 12 cho Nụ Cười 2 1.500.00096.958.889 
22/12/2016Bác Hào500.000 97.458.889 
22/12/2016Chị Anh1.000.000 98.458.889 
22/12/2016Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 12 cho Nụ Cười 6 1.500.00096.958.889 
22/12/2016NT5HP lần 67 ngày 22/12/2016 tại NC1 13.114.00083.844.889 
23/12/2016Anh chị Lê Nguyễn Phan4.540.000 88.384.889 
23/12/2016Tom Cowley500.000 88.884.889 
23/12/2016Chi hỗ trợ đợt 15/tháng 12 cho Nụ Cười 2 5.040.00083.844.889 
23/12/2016Chi hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân Nguyễn Văn Bảy (tai nạn giao thông) 7.000.00076.844.889 
23/12/2016Chi hỗ trợ viện phi cho bệnh nhân Trần Thị Thanh Hà (tai nạn giao thông) 15.000.00061.844.889 
23/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Phan Thị Mai Phương hỗ trợ bé Võ Tấn Phát kỳ 267(PT22970) 200.00061.644.889 
23/12/2016Bà Dương Kim Liên ( 22/12/2016 )200.000 61.844.889 
23/12/2016BS Lý Vĩnh Minh 59-66 ( USA )2.272.000 64.116.889 
23/12/2016Lê Minh Tuấn 70-77 500.000 64.616.889 
23/12/2016Cô Vũ Kim Thông 400.000 65.016.889 
23/12/2016Nguyễn Thị Giao ( Montreal )1.125.000 66.141.889 
23/12/2016Cô Diệu Sương 2.000.000 68.141.889 
23/12/2016Anh Hà Tuấn Phương ( Chủ Tịch Ủy ban MTTQVN )1.000.000 69.141.889 
23/12/2016Cô Tạ Việt Hoa 2.272.000 71.413.889 
23/12/2016Cô Phan Mỹ Vân ( Canada )2.000.000 73.413.889 
23/12/2016Ông Phan Hồng Quan 300.000 73.713.889 
23/12/2016Bà Cao Thị Anh + Bà Phương Thảo 2.272.000 75.985.889 
23/12/2016Chú Nguyễn Quang Minh 71-78500.000 76.485.889 
23/12/2016Trần Thị Phi Phượng ( đóng góp bên NC 1 Ngày 22/12/2016 cho NC7 )2.272.000 78.757.889 
23/12/2016Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 12 cho Nụ Cười 7 17.113.00061.644.889 
23/12/2016Chị Châu500.000 62.144.889 
23/12/2016Chi hỗ trợ đợt 20/tháng 12 cho Nụ Cười 1 500.00061.644.889 
23/12/2016Anh Đình Bắc 2.000.000 63.644.889 
23/12/2016Cô Diệu Sương ( đóng góp bên NC7 nhận thay cho NC3 )1.000.000 64.644.889 
23/12/2016Lê Ngọc Anh2.000.000 66.644.889 
23/12/2016Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 12 cho Nụ Cười 3 5.000.00061.644.889 
24/12/2016Công ty Secoin hỗ trợ quà tết cho người nghèo 10.000.000 71.644.889 
24/12/2016Chi hỗ trợ đợt 14/tháng 12 cho Nụ Cười 3 10.000.00061.644.889 
24/12/2016Ẩn danh4.600.000 66.244.889 
24/12/2016Bé Mải My + Hải Duy600.000 66.844.889 
24/12/2016Chi hỗ trợ đợt 21/tháng 12 cho Nụ Cười 1 5.200.00061.644.889 
24/12/2016Trần Thị Phi Phượng2.270.000 63.914.889 
24/12/2016Cô Võ Thị Hồng Hảo500.000 64.414.889 
24/12/2016Chi hỗ trợ đợt 16/tháng 12 cho Nụ Cười 2 2.770.00061.644.889 
24/12/2016Bạn của An500.000 62.144.889 
24/12/2016Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 12 cho Nụ Cười 6 500.00061.644.889 
24/12/2016Nhóm Phước Điền1.000.000 62.644.889 
24/12/2016Nhóm Phước Điền500.000 63.144.889 
25/12/2016Anh Trương Minh Nhật500.000 63.644.889 
25/12/2016Cô Diệp Yến Hoa200.000 63.844.889 
25/12/2016Cô Diệp Yến Hoa200.000 64.044.889 
25/12/2016Chi hỗ trợ đợt 22/tháng 12 cho Nụ Cười 1 900.00063.144.889 
26/12/2016Anh Nguyễn Mạnh Hiếu (CK ACb ngày 15/12)500.000 63.644.889 
26/12/2016Chị Nguyễn Thị Mỹ Lan (CK ACB ngày 26/12)300.000 63.944.889 
26/12/2016Chi hỗ trợ đợt 23/tháng 12 cho Nụ Cười 1 800.00063.144.889 
26/12/2016NT5HP lần 68 ngày 22/12/2016 tại NC6 4.731.00058.413.889 
26/12/2016Ẩn danh500.000 58.913.889 
26/12/2016Đăng Khanh_ Đăng Khôi2.000.000 60.913.889 
26/12/2016Chi hỗ trợ đợt 17/tháng 12 cho Nụ Cười 2 2.500.00058.413.889 
26/12/2016Ẩn Danh500.000 58.913.889 
26/12/2016Chi hỗ trợ đợt 15/tháng 12 cho Nụ Cười 3 500.00058.413.889 
26/12/2016Kiều Ngọc Sơn200.000 58.613.889 
26/12/2016Chú Lợi500.000 59.113.889 
26/12/2016Huỳnh Quốc Việt500.000 59.613.889 
26/12/2016Chi Thuy Australia (CK NH BIDV)1.500.000 61.113.889 
26/12/2016Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 12 cho Nụ Cười 4 2.700.00058.413.889 
26/12/2016Lê Minh Phước1.000.000 59.413.889 
26/12/2016Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 12 cho Nụ Cười 6 1.000.00058.413.889 
26/12/2016Cô Giang Tô Muối ( 23/12/2016 )500.000 58.913.889 
26/12/2016Phan Bằng Nguyên USA ( 23/12/2016 )1.000.000 59.913.889 
26/12/2016Nguyễn Lương Dũng ( Ger ) , 23/12/2016500.000 60.413.889 
26/12/2016Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 12 cho Nụ Cười 7 2.000.00058.413.889 
27/12/2016Gayle's Garden13.000.000 71.413.889 
27/12/2016Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 12 cho Nụ Cười 6 13.000.00058.413.889 
27/12/2016Nhóm bạn Bảo, Dan, Duan, Peter và Chú Châu (Texas) ( chuyển khoản Eximbank )6.810.000 65.223.889 
27/12/2016Chi hỗ trợ đợt 16/tháng 12 cho Nụ Cười 3 6.810.00058.413.889 
27/12/2016Anh Lâm Trí Phát100.000 58.513.889 
27/12/2016Chi hỗ trợ đợt 18/tháng 12 cho Nụ Cười 2 100.00058.413.889 
27/12/2016Chi hoàn cảnh khó khăn Du Uy Dân lần 6+7(kỳ 228) 2.000.00056.413.889 
27/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ly Kim Nguon hỗ trợ bệnh nhân Tô Hồng Anh kỳ 268(PT22982) 200.00056.213.889 
27/12/2016Chú Cổ Minh Triết + Trâm Anh500.000 56.713.889 
27/12/2016Cô Thược + Cháu Vi + Bé Thủy Tiên500.000 57.213.889 
27/12/2016Anh Bùi Hồ Điệp4.000.000 61.213.889 
27/12/2016Cô Thu Phương2.000.000 63.213.889 
27/12/2016Chị Linh500.000 63.713.889 
27/12/2016Gayle's Garden13.000.000 76.713.889 
27/12/2016Bà Năm (Bình Thạnh)10.000.000 86.713.889 
27/12/2016Chi hỗ trợ đợt 24/tháng 12 cho Nụ Cười 1 30.500.00056.213.889 
27/12/2016Cháu Alex Ngo :hỗ trợ mua sách vở cho học sinh nghèo2.300.000 58.513.889 
27/12/2016Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 5/tháng 12 2.300.00056.213.889 
28/12/2016Chị Hiền2.000.000 58.213.889 
28/12/2016Chú Nguyễn Valery50.000 58.263.889 
28/12/2016Anh Quang2.000.000 60.263.889 
28/12/2016K42 Sư phạm Nga300.000 60.563.889 
28/12/2016Chi hỗ trợ đợt 25/tháng 12 cho Nụ Cười 1 4.350.00056.213.889 
28/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Le Thi Thanh Nga cho bệnh nhân Trần Thị Thanh Hà kỳ 269(PT22983) 200.00056.013.889 
28/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân Trần Thị Thanh Hà kỳ 269 (PT22984) 100.00055.913.889 
28/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân Tô Hồng Anh kỳ 268 (PT22984) 100.00055.813.889 
28/12/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Đỗ Hoàng Xuân (phỏng xăng) 10.000.00045.813.889 
28/12/2016Ẩn danh1.170.000 46.983.889 
28/12/2016Chi hỗ trợ đợt 19/tháng 12 cho Nụ Cười 2 1.170.00045.813.889 
28/12/2016Ông Bà Trần Văn Hải 10.000.000 55.813.889 
28/12/2016Chị Phan Thị Ngân Hà1.000.000 56.813.889 
28/12/2016Chi hỗ trợ đợt 17/tháng 12 cho Nụ Cười 3 11.000.00045.813.889 
28/12/2016Thầy An ( 27/12/2016 )300.000 46.113.889 
28/12/2016Võ Ngọc Sơn 57-64 ( USA ) 27/12/20161.000.000 47.113.889 
28/12/2016Ẩn Danh ( 27/12/2016 )1.000.000 48.113.889 
28/12/2016Gayle's Garden ( 27/12/2016 )13.000.000 61.113.889 
28/12/2016Hồ Văn Hưởng 63-70 và Cô Lưu Hoàng Oanh 500.000 61.613.889 
28/12/2016Cô Hoa Lê 500.000 62.113.889 
28/12/2016Dương Minh Thùy Linh ( USA )2.272.000 64.385.889 
28/12/2016Ẩn Danh 500.000 64.885.889 
28/12/2016Chị Hồng ( Nguyễn Nhât Trung 65-72 Aus )200.000 65.085.889 
28/12/2016Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 12 cho Nụ Cười 7 19.272.00045.813.889 
29/12/2016Ẩn danh600.000 46.413.889 
29/12/2016Chi hỗ trợ đợt 20/tháng 12 cho Nụ Cười 2 600.00045.813.889 
29/12/2016Lương Hoàn Thế Phiệt200.000 46.013.889 
29/12/2016Cô Dung1.500.000 47.513.889 
29/12/2016Anh Bôn1.000.000 48.513.889 
29/12/2016Chị Trâm1.000.000 49.513.889 
29/12/2016Chi hỗ trợ đợt 26/tháng 12 cho Nụ Cười 1 3.500.00046.013.889 
29/12/2016Cô Thủy500.000 46.513.889 
29/12/2016Cô Phương 2.000.000 48.513.889 
29/12/2016Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 12 cho Nụ Cười 4 2.500.00046.013.889 
29/12/2016Ca Đoàn Augustine1.000.000 47.013.889 
29/12/2016Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 12 cho Nụ Cười 6 1.000.00046.013.889 
30/12/2016Ẩn Danh500.000 46.513.889 
30/12/2016Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 12 cho Nụ Cười 6 500.00046.013.889 
30/12/2016Chị Trần Thị Ngọc Hương1.675.600 47.689.489 
30/12/2016Chị Dương Ngọc Hạnh1.675.600 49.365.089 
30/12/2016Chị Ngọc +Chị Khanh400.000 49.765.089 
30/12/2016Chi hỗ trợ đợt 27/tháng 12 cho Nụ Cười 1 3.751.20046.013.889 
30/12/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt (VCB)70.000.000 116.013.889 
30/12/2016NT5HP lần 69 ngày 28/12/2016 tại NC7 6.894.000109.119.889 
30/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Tran Thien Truc Phuong PT22445 ngày 12/12/16 cho NC7 (chuyển khoản VCB) 500.000108.619.889 
30/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm PT22976 ngày 25/12/16 cho NC7 (chuyển khoản VCB) 504.823108.115.066 
30/12/2016NT5HP lần 70 ngày 29/12/2016 tại NC2 10.071.00098.044.066 
30/12/2016Anh Chị Khải +Yến 2.000.000 100.044.066 
30/12/2016Bà Phan Mỹ Duyên4.544.000 104.588.066 
30/12/2016Ong Dai Bang Nguyen1.136.000 105.724.066 
30/12/2016Chi hỗ trợ đợt 18/tháng 12 cho Nụ Cười 3 7.680.00098.044.066 
30/12/2016Nguyễn Đỗ Thiên Sơn ( 29/12/2016 )500.000 98.544.066 
30/12/2016Ẩn Danh 1.150.000 99.694.066 
30/12/2016Nguyễn Thị Yến + Nguyễn Tấn Quang 812.650 100.506.716 
30/12/2016Chị Thu ( Vợ Cố BS Bùi Vĩnh Nghiệp - Aus )1.625.300 102.132.016 
30/12/2016Nguyễn Bạch Tuyết ( CAN )2.662.000 104.794.016 
30/12/2016Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 12 cho Nụ Cười 7 6.749.95098.044.066 
31/12/2016Hội Viên và Nhân Viên ManTra Yoga :hỗ trợ chuyến xe Sài Gòn- Cà Mau đưa bệnh nhân BV Ung Bướu về quê ăn tết 14.100.000 112.144.066 
31/12/2016Chi Hồ Thị Ngọc1.000.000 113.144.066 
31/12/2016Chi hỗ trợ đợt 19/tháng 12 cho Nụ Cười 3 15.100.00098.044.066 
31/12/2016NT5HP lần 71 ngày 30/12/2016 tại NC3 6.966.00091.078.066 
31/12/2016NT5HP lần 72 ngày 31/12/2016 tại NC4 6.544.00084.534.066 
31/12/2016Chi Hạnh Phụng1.500.000 86.034.066 
31/12/2016Chị Trần Mai Nhật Thanh100.000 86.134.066 
31/12/2016Chú Dư Thiên Đức200.000 86.334.066 
31/12/2016Cụ bà Tám100.000 86.434.066 
31/12/2016Anh Phúc500.000 86.934.066 
31/12/2016Ẩn danh100.000 87.034.066 
31/12/2016Chị Tâm500.000 87.534.066 
31/12/2016Chị Trần Thị ÁNh Tuyết (CK ACB ngày 29/12)1.200.000 88.734.066 
31/12/2016Chi hỗ trợ đợt 28/tháng 12 cho Nụ Cười 1 4.200.00084.534.066 
31/12/2016Võ Thị Thương200.000 84.734.066 
31/12/2016Nguyễn Thị Thanh 84t300.000 85.034.066 
31/12/2016Thái Thị Kim Lành - Công ty Isentia VN1.000.000 86.034.066 
31/12/2016Đinh Thị Nhu Thao (CK NH BIDV ngày 29/12/2016)1.000.000 87.034.066 
31/12/2016Anh Nguyễn Tri Phương Nam1.000.000 88.034.066 
31/12/2016Chi hỗ trợ đợt 14/tháng 12 cho Nụ Cười 4 3.500.00084.534.066 
31/12/2016Ẩn Danh400.000 84.934.066 
31/12/2016Chi hỗ trợ đợt 14/tháng 12 cho Nụ Cười 6 400.00084.534.066 
      
 TIỀN GỬI NGÂN HÀNG (VND)    
    1.068.542.461 
01/12/2016Trần Viết Huân chuyển tiền NT5HP T9,10,11 (chuyển khoản VCB)49.703.648 1.118.246.109 
01/12/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(ủng hộ Hồ Thanh Khang-kỳ 262)-PT22420100.000 1.118.346.109 
01/12/2016Bạn đọc Báo Tuổi Trẻ (chuyển khoản BIDV)2.750.000 1.121.096.109 
01/12/2016Ly Kim Nguon (chuyển khoản BIDV)(ủng hộ Hồ Thanh Khang-kỳ 262)200.000 1.121.296.109 
02/12/2016Ẩn Danh (Chuyển khoản VCB)(PT 022423)1.000.000 1.122.296.109 
05/12/2016Ẩn Danh (chuyển khoản VCB)(PT22424)5.000.000 1.127.296.109 
05/12/2016Ẩn Danh (chuyển khoản VCB)(PT22425)300.000 1.127.596.109 
05/12/2016Bui Minh Thuy (chuyển khoản VCB)500.000 1.128.096.109 
05/12/2016Ẩn Danh (chuyển khoản BIDV)(PT22427)100.000 1.128.196.109 
05/12/2016Lại Huyền Trang (chuyển khoản BIDV)(ủng hộ Hồ Thanh Khang-kỳ 262:100.000đ, Lâm Thái-kỳ 261: 100.000đ)200.000 1.128.396.109 
05/12/2016Nguyen Thanh Trung (chuyển khoản BIDV)200.000 1.128.596.109 
06/12/2016Cao Tien Cuong (chuyển khoản VCB)100.000 1.128.696.109 
06/12/2016Ẩn Danh (chuyển khoản BIDV)(PT22431)1.000.000 1.129.696.109 
07/12/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 250.000.000879.696.109 
07/12/2016Ẩn Danh (chuyển khoản BIDV)(PT22432)100.000 879.796.109 
07/12/2016TL (chuyển khoản VCB)200.000 879.996.109 
08/12/2016Ẩn Danh (chuyển khoản VCB)(PT22434)300.000 880.296.109 
08/12/2016Phí mua Séc 19.800880.276.309 
08/12/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 50.000.000830.276.309 
08/12/2016Mirango Travel (chuyển khoản BIDV)2.229.200 832.505.509 
08/12/2016Mirango Travel (chuyển khoản BIDV)2.229.200 834.734.709 
09/12/2016Ẩn Danh (chuyển khoản BIDV)(PT22438)200.000 834.934.709 
09/12/2016Ẩn Danh (chuyển khoản VCB)(ủng hộ Nguyễn Thị Hoàng Thủy-kỳ 263)(PT22439)150.000 835.084.709 
09/12/2016Nguyen Quang Trung (chuyển khoản VCB)500.000 835.584.709 
10/12/2016Phuong Anh (chuyển khoản VCB)500.000 836.084.709 
10/12/2016Logan (chuyển khoản VCB)500.000 836.584.709 
12/12/2016Nguyen Trung Tin (chuyển khoản VCB)300.000 836.884.709 
12/12/2016Nguyen Thi Hong Chau (chuyển khoản VCB)500.000 837.384.709 
12/12/2016Tran Thien Truc Phuong (chuyển khoản VCB)500.000 837.884.709 
12/12/2016Nguyen Kim Tan (chuyển khoản VCB)2.000.000 839.884.709 
13/12/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT22447)200.000 840.084.709 
13/12/2016Ly Kim Nguon (chuyển khoản BIDV)(ủng hộ Nguyễn Văn Út-kỳ 264)200.000 840.284.709 
13/12/2016Ẩn Danh (chuyển khoản VCB)(PT22449)1.000.000 841.284.709 
13/12/2016Nguyen Thu Hang (chuyển khỏan VCB)200.000 841.484.709 
14/12/2016Trang IBM Marketing (chuyển khoản VCB)500.000 841.984.709 
14/12/2016Do Thuy Nga (chuyển khoản VCB)1.000.000 842.984.709 
14/12/2016Luyen (phong van du hoc My)(chuyển khoản VCB)500.000 843.484.709 
15/12/2016NMC (chuyển khoản VCB)1.000.000 844.484.709 
15/12/2016Le Thi Be Thuong (chuyển khoản VCB)500.000 844.984.709 
16/12/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 50.000.000794.984.709 
16/12/2016Lai The Manh Linh (chuyển khoản VCB)400.000 795.384.709 
16/12/2016Pham Tuan Anh (chuyển khoản VCB)1.000.000 796.384.709 
16/12/2016Dao Thi Minh Thao (chuyển khoản VCB)200.000 796.584.709 
16/12/2016Nhuan Kim (chuyển khoản VCB)100.000 796.684.709 
16/12/2016Do Ngoc Khoa (chuyển khoản VCB)500.000 797.184.709 
17/12/2016Nguyen Thi Minh Hang (chuyển khoản VCB)500.000 797.684.709 
19/12/2016Phan Nguyen Khanh Vy (chuyển khoản VCB)2.000.000 799.684.709 
19/12/2016Ho Ngoc Phuong Tram (Anh Nhat và Chi Tram)(chuyển khoản BIDV)1.000.000 800.684.709 
20/12/2016Ẩn Danh (chuyển khoản VCB)200.000 800.884.709 
21/12/2016Ẩn Danh (chuyển khoản VCB) (ủng hộ tiệc tất niên)500.000 801.384.709 
21/12/2016Phí thường niên IBM 2016 110.000801.274.709 
21/12/2016Hoang Tung Anh va Doi bong cuu BK ủng hộ (chuyển khoản VCB)1.000.000 802.274.709 
21/12/2016Phan Thi Mai Phuong (ủng hộ bé Võ Tấn Phát - Kỳ 267)(chuyển khoản VCB)200.000 802.474.709 
22/12/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT22971)600.000 803.074.709 
22/12/2016Do Huu Chung (chuyển khoản VCB)1.000.000 804.074.709 
22/12/2016Cao Thi Dieu Huong (SDMEIDA)(chuyển khoản VCB)1.336.100 805.410.809 
23/12/2016Dinh Ngoc Thanh My (chuyển khoản BIDV)500.000 805.910.809 
24/12/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT22975)1.000.000 806.910.809 
24/12/2016Lãi suất không kỳ hạn (VB)255 806.911.064 
25/12/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT22976)504.823 807.415.887 
25/12/2016Lãi suất không kỳ hạn (BIDV)66.252 807.482.139 
26/12/2016Nguyen Trong Phu (chuyển khoản VCB)1.000.000 808.482.139 
26/12/2016Ta Quoc Dai (chuyển khoản VCB)200.000 808.682.139 
26/12/2016Nguyen Dinh Tuyen (chuyển khoản VCB)300.000 808.982.139 
26/12/2016ND&amp, TCL (chuyển khoản VCB)6.000.000 814.982.139 
26/12/2016Nguyen Kim Tan (chuyển khoản VCB)1.000.000 815.982.139 
26/12/2016Ly Kim Nguon (chuyển khoản BIDV)(ủng hộ Tô Hồng Anh-kỳ 268)200.000 816.182.139 
27/12/2016Le Thi Thanh Nga (chuyển khoản BIDV)(ủng hộ Trần Thị Thanh Hà - kỳ 269)200.000 816.382.139 
27/12/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(ủng hộ Trần Thị Thanh Hà-kỳ 269:100.000đ & Tô Hồng Anh-kỳ 268: 100.000đ)(PT22984)200.000 816.582.139 
27/12/2016Le Van Dung (chuyển khoản VCB)500.000 817.082.139 
27/12/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT22986)700.000 817.782.139 
28/12/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT22987)100.000 817.882.139 
28/12/2016Nguyen Thi Huong Tra (chuyển khoản VCB)500.000 818.382.139 
29/12/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT22989)200.000 818.582.139 
30/12/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 70.000.000748.582.139 
30/12/2016Phuong Anh (chuyển khoản VCB)500.000 749.082.139 
30/12/2016Thuy Nguyen (chuyển khoản VCB)500.000 749.582.139 
30/12/2016Qũy Tâm Nguyện Việt (chuyển khoản BIDV)(hỗ trợ bệnh nhân Trần Thị Thanh Hà)14.000.000 763.582.139 
30/12/2016Qũy Tâm Nguyện Việt (chuyển khoản BIDV)(hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Văn Bảy)7.000.000 770.582.139 
30/12/2016Bao Tuoi Tre (chuyển khoản BIDV)(tien ban doc ho tro ca nhan & DVXH)15.000.000 785.582.139 
30/12/2016Tran Lan Huong (chuyển khoản BIDV)1.000.000 786.582.139 
30/12/2016Ẩn danh (chuyển khoản BIDV)(PT22996)200.000 786.782.139 
30/12/2016Nguyễn Lộc (chuyển khoản BIDV)(200 USD)4.539.000 791.321.139 
30/12/2016VNHelp (chuyển khoản BIDV) (500 USD)11.347.500 802.668.639 
31/12/2016Lãi suất không kỳ hạn (VCB05)219.388 802.888.027 
31/12/2016VCB05 thu phí quản lý tài khoản 11.000802.877.027 
31/12/2016Huy-Yen (chuyển khoản VCB)500.000 803.377.027 
31/12/2016Lãi suất không kỳ hạn (VCB07)105.707 803.482.734 
31/12/2016VCB07 thu phí quản lý tài khoản 11.000803.471.734 
Trước  |  1 2 3 4 5  |  Sau

Quảng cáo

 

Tin tiêu điểm

Cập nhật 5/16/2018 4:08:13 PM
Cập nhật: Chiều ngày 17/05/2018, Điều phối viên của Quỹ đã đến bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình để trao số tiền 2.000.000 đồng từ nhà hảo tâm Tran Thi Bich Ngoc hỗ trợ, Quỹ TTTT hỗ trợ 8.000.000 đồng còn thiếu để cô Thơm đủ kinh phí phẫu thuật và 2.000.000 đồng nữa để cô bồi dưỡng thêm. Kể từ tháng 4/2018, Quỹ Từ thiện Tình Thương thay đổi quy trình thông báo về Hỗ trợ dịch vụ y tế: Các ca bệnh không khẩn cấp sẽ được thông báo kêu gọi vài ngày trước khi Quỹ giải ngân kinh phí trợ giúp cho bệnh nhân.
Cập nhật 5/15/2018 9:19:29 AM
Cập nhật: Chiều ngày 17/05/2018, Điều phối viên của Quỹ đã đến bệnh viện Nhi Đồng 1 để trao số tiền 2.000.000 đồng từ nhà hảo tâm Phước Lộc – Hùng Huỳnh hỗ trợ, 1.000.000 đồng từ nhà hảo tâm Nguyễn Thị Tường Lan hỗ trợ, 1.000.000 đồng từ nhà hảo tâm Nguyen Truc Chi hỗ trợ, Quỹ TTTT hỗ trợ 14.000.000 đồng còn thiếu để bé Quý đủ kinh phí phẫu thuật và 2.000.000 đồng nữa để bé bồi dưỡng thêm.
Cập nhật 5/15/2018 9:10:07 AM
Cập nhật: Chiều ngày 17/05/2018, Điều phối viên của Quỹ TTTT đã đến bệnh viện Nhân Dân 115 để trao số tiền 10.000.000 đồng còn thiếu giúp chị Sang có kinh phí tiếp tục điều trị và 2.000.000 đồng nữa để chị bồi dưỡng thêm. Kể từ tháng 4/2018, Quỹ Từ thiện Tình Thương thay đổi quy trình thông báo về Hỗ trợ dịch vụ y tế: Các ca bệnh không khẩn cấp sẽ được thông báo kêu gọi vài ngày trước khi Quỹ giải ngân kinh phí trợ giúp cho bệnh nhân.
Cập nhật 5/9/2018 3:16:25 PM
Công ty kiểm toán quốc tế Ernst & Young (E&Y) kiểm toán hoạt động tài chính của Quỹ từ thiện Tình Thương TP.HCM trong năm tài chính 2017, đây là năm thứ 5 liên tiếp Ernst & Young Việt Nam hỗ trợ kiểm toán cho Quỹ Từ thiện Tình Thương TP.HCM.
Cập nhật 5/3/2018 9:06:41 PM
Cập nhật: Ngày 17/05/2018, Quỹ TTTT đã chuyển số tiền 200.000 đồng từ nhà hảo tâm Le Nhut Minh hỗ trợ đến bệnh nhân Phạm Thị Kim.