Cập nhật: Ngày 16/03/2018, Quỹ TTTT đã trao tặng lần 2 số tiền 1.200.000 đồng từ nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang và nhà hảo tâm Nguyệt Nhi hỗ trợ đến bệnh nhân Võ Ánh Ngọc.

Báo cáo tài chính tháng 12/2016

Báo cáo tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương tháng 12/2016
Kiểu đóng góp:
NgàyDiễn giảiThuChiTồnGhi chú
 Quỹ tiền mặt    
    69.967.089 
01/12/2016Nguyễn Định Chu và Tôn Nữ Lộc Hà300.000 70.267.089 
01/12/2016Viet Trung Le (ủng hộ Điểu Dĩnh-kỳ 260)3.397.500 73.664.589 
01/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Viet Trung Le ủng hộ bệnh nhân Điểu Dĩnh kỳ 260 3.397.50070.267.089 
01/12/2016Bạn Kim Long1.000.000 71.267.089 
01/12/2016Chú Hùng500.000 71.767.089 
01/12/2016Cô Dung1.500.000 73.267.089 
01/12/2016Ân danh200.000 73.467.089 
01/12/2016Anh Nhân500.000 73.967.089 
01/12/2016Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 12 cho Nụ Cười 1 3.700.00070.267.089 
01/12/2016Chị Thảo1.000.000 71.267.089 
01/12/2016Cô Nguyễn Thị Sáu2.000.000 73.267.089 
01/12/2016Anh Nguyễn Văn Vinh (CK - VNDIRECT)200.000 73.467.089 
01/12/2016Võ Lê Linh Đan (CK - VNDIRECT)500.000 73.967.089 
01/12/2016Anh Trần Nhật Quỳnh (CK - VNDIRECT)500.000 74.467.089 
01/12/2016Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 12 cho Nụ Cười 4 4.200.00070.267.089 
01/12/2016Gia đình anh Huy 1.000.000 71.267.089 
01/12/2016Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 12 cho Nụ Cười 2 1.000.00070.267.089 
01/12/2016Ẩn danh1.000.000 71.267.089 
01/12/2016Ẩn danh ( chuyển khoản Eximbank )100.000 71.367.089 
01/12/2016Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 12 cho Nụ Cười 3 1.100.00070.267.089 
02/12/2016Chị Trâm1.000.000 71.267.089 
02/12/2016Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 12 cho Nụ Cười 3 1.000.00070.267.089 
02/12/2016Anh Trương Quang Hương24.000.000 94.267.089 
02/12/2016Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 12 cho Nụ Cười 2 24.000.00070.267.089 
02/12/2016Chú Cát (Quận 1)200.000 70.467.089 
02/12/2016Chị Hương1.000.000 71.467.089 
02/12/2016Chị Trần Thanh Xuân1.000.000 72.467.089 
02/12/2016Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 12 cho Nụ Cười 1 2.200.00070.267.089 
02/12/2016Cô Tuyết 100.000 70.367.089 
02/12/2016Cô Phạm Hoàng Oanh 200.000 70.567.089 
02/12/2016Anh Phan Minh Tâm 1.000.000 71.567.089 
02/12/2016GS-TS Lê Ngọc Thạch 60-671.000.000 72.567.089 
02/12/2016Ẩn Danh 1.000.000 73.567.089 
02/12/2016Cô Phượng - 365 Vĩnh Viễn 100.000 73.667.089 
02/12/2016Chị Hảo - Anh Hưng 200.000 73.867.089 
02/12/2016Ẩn Danh 500.000 74.367.089 
02/12/2016Nguyễn Quốc Việt - SV Trường Đại Học Bách Khoa 100.000 74.467.089 
02/12/2016Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB )300.000 74.767.089 
02/12/2016Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 12 cho Nụ Cười 7 4.500.00070.267.089 
03/12/2016Công ty cổ phần Thế Giới Số2.800.000 73.067.089 
03/12/2016Anh Bùi Hoàng Viễn Phương1.000.000 74.067.089 
03/12/2016Công ty cổ phần Thế Giới Số2.000.000 76.067.089 
03/12/2016Ân danh1.000.000 77.067.089 
03/12/2016Cô Kim Võ (Mỹ Tho)500.000 77.567.089 
03/12/2016Chị Nguyễn Ngọc Diệp200.000 77.767.089 
03/12/2016Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 12 cho Nụ Cười 1 7.500.00070.267.089 
03/12/2016Ẩn danh500.000 70.767.089 
03/12/2016Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số (thân tặng NC4 200 suất cơm yêu thương)3.600.000 74.367.089 
03/12/2016Chú Hồ Hữu Út500.000 74.867.089 
03/12/2016Cô Kim Võ (Mỹ Tho)500.000 75.367.089 
03/12/2016Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số (thân tặng NC4 200 suất cơm yêu thương)2.400.000 77.767.089 
03/12/2016Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số400.000 78.167.089 
03/12/2016Ẩn danh1.000.000 79.167.089 
03/12/2016Bà Nga (Q6)200.000 79.367.089 
03/12/2016Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 12 cho Nụ Cười 4 9.100.00070.267.089 
03/12/2016Công ty Cổ phần Thế Giới Số2.800.000 73.067.089 
03/12/2016Chị Nguyễn Thị Thanh Thanh1.000.000 74.067.089 
03/12/2016Ẩn danh500.000 74.567.089 
03/12/2016Chị Nguyễn Thị Đào100.000 74.667.089 
03/12/2016Chị Loan1.000.000 75.667.089 
03/12/2016Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 12 cho Nụ Cười 2 5.400.00070.267.089 
03/12/2016Công ty Thế Giới Số2.800.000 73.067.089 
03/12/2016Hạ Mi100.000 73.167.089 
03/12/2016Chi hỗ trợ đợt 1/tháng 12 cho Nụ Cười 6 2.900.00070.267.089 
05/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ly Kim Nguon hỗ trợ Hồ Thanh Khang kỳ 262-PT22422 200.00070.067.089 
05/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm hỗ trợ Hồ Thanh Khang kỳ 262-PT22420 100.00069.967.089 
05/12/2016Lương Hoàng Thế Phiệt200.000 70.167.089 
05/12/2016Cô và chú Lê Công Quyền6.793.000 76.960.089 
05/12/2016Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 12 cho Nụ Cười 2 6.793.00070.167.089 
05/12/2016Cô Lê Thị Phượng1.000.000 71.167.089 
05/12/2016Chị Trâm Anh1.000.000 72.167.089 
05/12/2016Dao Thanh Luu (CK NH BIDV)1.500.000 73.667.089 
05/12/2016Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 12 cho Nụ Cười 4 3.500.00070.167.089 
05/12/2016Lê Trung Sơn 71-78 ( USA )3.000.000 73.167.089 
05/12/2016Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB 03/12/2016 )200.000 73.367.089 
05/12/2016Chị Ngọc100.000 73.467.089 
05/12/2016Chị Nguyễn Thị Trang Đài ( chuyển khoản Eximbank )5.000.000 78.467.089 
05/12/2016Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 12 cho Nụ Cười 3 5.100.00073.367.089 
05/12/2016Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 12 cho Nụ Cười 7 3.200.00070.167.089 
05/12/2016Đỗ Văn Hiền500.000 70.667.089 
05/12/2016Chi hỗ trợ đợt 2/tháng 12 cho Nụ Cười 6 500.00070.167.089 
06/12/2016Chị Nguyễn Hồng Nương5.000.000 75.167.089 
06/12/2016Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 12 cho Nụ Cười 4 5.000.00070.167.089 
06/12/2016Em Hậu100.000 70.267.089 
06/12/2016Chị NGUYEN DINH DIEM KIEU3.000.000 73.267.089 
06/12/2016Anh Toàn Q. Nguyễn2.267.000 75.534.089 
06/12/2016Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 12 cho Nụ Cười 2 5.367.00070.167.089 
06/12/2016Lương Hoàng Thế Phiệt200.000 70.367.089 
06/12/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Hoàng Thủy (ung thư vú) 6.000.00064.367.089 
06/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Lại Huyền Trang hỗ trợ Hồ Thanh Khang- kỳ 262 (PT22428) 100.00064.267.089 
06/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Lại Huyền Trang hỗ trợ Lâm Thái- kỳ 261 (PT22428) 100.00064.167.089 
06/12/2016Les Carees Taberd2.432.600 66.599.689 
06/12/2016Cô Phước100.000 66.699.689 
06/12/2016Anh Nguyễn Mạnh Hiếu400.000 67.099.689 
06/12/2016Cô Nguyễn Hồng Nương5.000.000 72.099.689 
06/12/2016Utquy745.000.000 77.099.689 
06/12/2016Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 12 cho Nụ Cười 1 12.932.60064.167.089 
07/12/2016Chị Thủy500.000 64.667.089 
07/12/2016Anh Đức1.500.000 66.167.089 
07/12/2016Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 12 cho Nụ Cười 1 2.000.00064.167.089 
07/12/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt (BIDV)250.000.000 314.167.089 
07/12/2016Chi hỗ trợ NC4 250.000.00064.167.089 
07/12/2016Anh Lâm Trí Phát150.000 64.317.089 
07/12/2016Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 12 cho Nụ Cười 2 150.00064.167.089 
07/12/2016DINH VAN THINH 62-692.000.000 66.167.089 
07/12/2016BS-RHM Trần Ngọc Đỉnh 62-69500.000 66.667.089 
07/12/2016Cô Mùi ( Vợ Thầy Chiêu )200.000 66.867.089 
07/12/2016Chú Đặng Chiếu Nhiên 71-78 300.000 67.167.089 
07/12/2016Cô Hạnh 1.000.000 68.167.089 
07/12/2016Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 12 cho Nụ Cười 7 4.000.00064.167.089 
07/12/2016Ông Bà Trần Văn Tài10.000.000 74.167.089 
07/12/2016Công Ty TNHH Tân Thuận 1.000.000 75.167.089 
07/12/2016Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 12 cho Nụ Cười 3 11.000.00064.167.089 
07/12/2016Ông Bà Trần Văn Tài 5.000.000 69.167.089 
07/12/2016Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 1/tháng 12 5.000.00064.167.089 
08/12/2016NGUYỄN THỊ HOA1.000.000 65.167.089 
08/12/2016CÔNG TY TNHH HEBRONSTAR ( chuyển khoản Eximbank )10.000.000 75.167.089 
08/12/2016Bà LỤC HÀ ( MỸ )4.519.000 79.686.089 
08/12/2016Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 12 cho Nụ Cười 3 15.519.00064.167.089 
08/12/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Văn Út (Tai biến mạch máu não, xuất huyết não) 21.000.00043.167.089 
08/12/2016Minh H Luong (THE BRUSHES & SOURITZIDIS FAMILY CHARITIES FUNDS)2.259.500 45.426.589 
08/12/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt (VCB)50.000.000 95.426.589 
08/12/2016Cô Bích Vân500.000 95.926.589 
08/12/2016Chị Châu Thị Cẩm Vân200.000 96.126.589 
08/12/2016Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 12 cho Nụ Cười 1 700.00095.426.589 
08/12/2016Cty Minh Đạt Food4.800.000 100.226.589 
08/12/2016Ẩn danh600.000 100.826.589 
08/12/2016Chị Nguyễn Thị Lụa1.000.000 101.826.589 
08/12/2016Anh Trần Văn Khén + Huỳnh Nguyễn3.000.000 104.826.589 
08/12/2016Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 12 cho Nụ Cười 2 9.400.00095.426.589 
08/12/2016Chị Thanh Thủy500.000 95.926.589 
08/12/2016Chị Phùng Thị Thu Thủy1.500.000 97.426.589 
08/12/2016Chị Yến1.130.000 98.556.589 
08/12/2016Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 12 cho Nụ Cười 4 3.130.00095.426.589 
09/12/2016Tony Huỳnh Tấn Khang200.000 95.626.589 
09/12/2016Em Quân100.000 95.726.589 
09/12/2016Chi hỗ trợ đợt 3/tháng 12 cho Nụ Cười 6 300.00095.426.589 
09/12/2016BS Trần Xuân Đào ( USA )4.506.000 99.932.589 
09/12/2016Út 13. QUI NGUYEN 1.126.500 101.059.089 
09/12/2016Ẩn Danh 1.000.000 102.059.089 
09/12/2016Huyền + Tiền + Phụng 300.000 102.359.089 
09/12/2016PHAM PHUC KHANH MINH ( chuyển khoản VCB 08/12/2016 )200.000 102.559.089 
09/12/2016VU THI PHUONG ( chuyển khoản VCB 08/12/2016 )1.000.000 103.559.089 
09/12/2016Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 12 cho Nụ Cười 7 8.132.50095.426.589 
09/12/2016Huỳnh Thuận Hiên1.500.000 96.926.589 
09/12/2016Cô Kim Anh500.000 97.426.589 
09/12/2016Lê Duy Linh3.000.000 100.426.589 
09/12/2016Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 12 cho Nụ Cười 1 5.000.00095.426.589 
09/12/2016Chị Nguyễn Xuân Mai200.000 95.626.589 
09/12/2016Karaoke Nnice_ck eximbank25.000.000 120.626.589 
09/12/2016Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 12 cho Nụ Cười 2 25.200.00095.426.589 
09/12/2016NGUYỄN KIM LỰU ( ÚC)1.669.500 97.096.089 
09/12/2016NGUYỄN ViỆT ANH1.000.000 98.096.089 
09/12/2016LÊ KIM THY200.000 98.296.089 
09/12/2016Chi Đặng Thị Ngọc Thảo ( chuyển khoản Exim bank )5.000.000 103.296.089 
09/12/2016Anh Chị Nguyễn Văn Tất -Trần Thị Phương Thảo (chuyển khoản Exim bank )10.000.000 113.296.089 
09/12/2016Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 12 cho Nụ Cười 3 17.869.50095.426.589 
10/12/2016Anh Nguyễn Bình Long1.000.000 96.426.589 
10/12/2016Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 12 cho Nụ Cười 2 1.000.00095.426.589 
10/12/2016Dư Thiên Đức200.000 95.626.589 
10/12/2016Anh Hà3.000.000 98.626.589 
10/12/2016Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 12 cho Nụ Cười 1 3.200.00095.426.589 
10/12/2016Chị Nguyễn Thị Thanh300.000 95.726.589 
10/12/2016Chị Nguyệt Ánh1.000.000 96.726.589 
10/12/2016Ngân hàng TNHH MTV SHINHAN Việt Nam7.857.000 104.583.589 
10/12/2016Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 12 cho Nụ Cười 4 9.157.00095.426.589 
10/12/2016Ẩn danh1.100.000 96.526.589 
10/12/2016Chú Long603.000 97.129.589 
10/12/2016Chị Phượng300.000 97.429.589 
10/12/2016Chi hỗ trợ đợt 4/tháng 12 cho Nụ Cười 6 2.003.00095.426.589 
10/12/2016Nguyễn Cung Tú500.000 95.926.589 
10/12/2016Phương Dung3.000.000 98.926.589 
10/12/2016Phương Dung (ủng hộ Lâm Thái-kỳ 261, Hồ Thanh Khang-kỳ 262, Nguyễn Thị Hoàng Thủy-kỳ 263)3.000.000 101.926.589 
11/12/2016Cô Bích Ngọc1.500.000 103.426.589 
11/12/2016Kim Ying4.514.000 107.940.589 
11/12/2016Tudy Ngo2.257.000 110.197.589 
11/12/2016Chiu Pha2.257.000 112.454.589 
11/12/2016Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 12 cho Nụ Cười 1 10.528.000101.926.589 
12/12/2016Chú Minh500.000 102.426.589 
12/12/2016Công ty Minh Đạt Food (Chuyển khoản ACB)9.600.000 112.026.589 
12/12/2016Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 12 cho Nụ Cười 1 10.100.000101.926.589 
12/12/2016Đào Chuyển (Đồng Nai)200.000 102.126.589 
12/12/2016Nhà Thơ Đỗ Văn Tri (Huế)200.000 102.326.589 
12/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Phương Dung hỗ trợ bệnh nhân Hồ Thanh Khang- kỳ 262 (PT20629) 1.000.000101.326.589 
12/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Phương Dung hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Hoàng Thủy- kỳ 263 (PT20629) 1.000.000100.326.589 
12/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Phương Dung hỗ trợ bệnh nhân Lâm Thái- kỳ 261 (PT20629) 1.000.00099.326.589 
12/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Hoàng Thủy- kỳ 263 (PT22439) 150.00099.176.589 
12/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm PT22433 ngày 07/12/16 Cho NC2 (TL (chuyển khoản VCB) 200.00098.976.589 
12/12/2016Trịnh Thương Thương ( chuyển khoản Exim bank )500.000 99.476.589 
12/12/2016TRẦN PHÚ QUÝ 200.000 99.676.589 
12/12/2016Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 12 cho Nụ Cười 3 700.00098.976.589 
12/12/2016Cô La Mỹ Huệ ( la_hue50@yahoo.com )500.000 99.476.589 
12/12/2016Nguyễn Minh Trí - Quán Bò Cay 235 Vĩnh Viễn - P.4- Q.10500.000 99.976.589 
12/12/2016Công Ty TNHH TM&DV KHI CN VINA ( ủng hộ để mua quà tết cho người nghèo ) , chuyển khoản VCB 1.000.000 100.976.589 
12/12/2016Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 12 cho Nụ Cười 7 2.000.00098.976.589 
13/12/2016Chi tiền mua quà Noel cho các bé có hoàn cảnh khó khăn tại quán cơm 7.258.00091.718.589 
13/12/2016Chiị Tuyết Lương1.500.000 93.218.589 
13/12/2016Chị Phương Kim Hướng4.000.000 97.218.589 
13/12/2016Chị DĐặng Thị Hoàng Anh400.000 97.618.589 
13/12/2016Anh Minh Tâm4.526.000 102.144.589 
13/12/2016Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 12 cho Nụ Cười 1 10.426.00091.718.589 
13/12/2016Anh Nguyễn Tri Phương Nam + Nguyễn Trần Xuân Hồng1.500.000 93.218.589 
13/12/2016Cô Phương 2.000.000 95.218.589 
13/12/2016Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 12 cho Nụ Cười 4 3.500.00091.718.589 
14/12/2016Ẩn danh500.000 92.218.589 
14/12/2016Công ty TNHH DV CPN Không Gian1.000.000 93.218.589 
14/12/2016Chú Nguyễn Hòa Hưng300.000 93.518.589 
14/12/2016Bé Ana200.000 93.718.589 
14/12/2016Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 12 cho Nụ Cười 1 2.000.00091.718.589 
14/12/2016Huỳnh Tú Trinh ( 13/12/2016 )100.000 91.818.589 
14/12/2016GĐ Bùi Vũ Trâm Anh + Bùi Vũ Đức Anh 2.000.000 93.818.589 
14/12/2016Tráng Đoàn Trần Bình Trọng 250.000 94.068.589 
14/12/2016Chú Nguyễn Đại Hùng Lộc 72-791.000.000 95.068.589 
14/12/2016Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB 12/12/2016 )4.000.000 99.068.589 
14/12/2016Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 12 cho Nụ Cười 7 7.350.00091.718.589 
14/12/2016Cô Đặng Thị Loan (Tên công bố: Cô Quảng Nhã)(ủng hộ từ thiện miền Trung)226.700 91.945.289 
14/12/2016Cô Đặng Thị Loan (Tên công bố: Cô Quảng Nhã)2.040.300 93.985.589 
14/12/2016Lương Hoàn Thế Phiệt200.000 94.185.589 
14/12/2016ẨN DANH500.000 94.685.589 
14/12/2016THẦY TUỆ ĐỊNH ( MỸ )13.602.000 108.287.589 
14/12/2016Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 12 cho Nụ Cười 3 14.102.00094.185.589 
14/12/2016Ông Minh Tâm ( Mỹ )9.068.000 103.253.589 
14/12/2016Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 2/tháng 12 9.068.00094.185.589 
15/12/2016Nguyễn Thị Kim Anh1.000.000 95.185.589 
15/12/2016Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 12 cho Nụ Cười 3 1.000.00094.185.589 
15/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ly Kim Nguon cho bệnh nhân Nguyễn Văn Út-kỳ 264 (PT22448) 200.00093.985.589 
15/12/2016Chi hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân Đặng Văn Hóa (Sẹo hẹp khí quản) 7.000.00086.985.589 
15/12/2016Chi hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân Đỗ Huỳnh Gia Linh (ung thư máu) 14.000.00072.985.589 
15/12/2016Cô Lê Ngọc Diễm200.000 73.185.589 
15/12/2016anh Nguyễn Thế Điều200.000 73.385.589 
15/12/2016Cô Nguyễn Thị Phương Loan200.000 73.585.589 
15/12/2016Anh Nguyễn Thế Tuấn100.000 73.685.589 
15/12/2016Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 12 cho Nụ Cười 1 700.00072.985.589 
15/12/2016Công ty Minh Đạt Food4.800.000 77.785.589 
15/12/2016Ẩn danh600.000 78.385.589 
15/12/2016Less is more Jewelry1.000.000 79.385.589 
15/12/2016Chị Đinh Nguyễn Thu Hiền1.000.000 80.385.589 
15/12/2016Ẩn danh300.000 80.685.589 
15/12/2016Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 12 cho Nụ Cười 2 7.700.00072.985.589 
15/12/2016Cháu Châu1.000.000 73.985.589 
15/12/2016Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 12 cho Nụ Cười 4 1.000.00072.985.589 
15/12/2016Chị Nguyễn Thị Thanh Loan1.000.000 73.985.589 
15/12/2016Cô Phạm Ngọc Mỹ1.000.000 74.985.589 
15/12/2016Cô Nguyễn Thị Tuyết Hằng500.000 75.485.589 
15/12/2016Chi hỗ trợ đợt 5/tháng 12 cho Nụ Cười 6 2.500.00072.985.589 
16/12/2016Cô Vân500.000 73.485.589 
16/12/2016Chú Dũng500.000 73.985.589 
16/12/2016Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 12 cho Nụ Cười 4 1.000.00072.985.589 
16/12/2016Chị Huynh Sam Cam Tuyen1.000.000 73.985.589 
16/12/2016Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 12 cho Nụ Cười 2 1.000.00072.985.589 
16/12/2016Anh Phi + Tâm500.000 73.485.589 
16/12/2016chị Nguyễn Thị Minh Sang (Pháp danh Diệu Quý)1.000.000 74.485.589 
16/12/2016Bạn Ngân100.000 74.585.589 
16/12/2016Cô Ngọc Sương200.000 74.785.589 
16/12/2016Chi hỗ trợ đợt 14/tháng 12 cho Nụ Cười 1 1.800.00072.985.589 
16/12/2016TAN SAI LUNG 3.000.000 75.985.589 
16/12/2016Hứa Kim Phụng 200.000 76.185.589 
16/12/2016Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 12 cho Nụ Cười 7 3.200.00072.985.589 
17/12/2016Ngân hàng TNHH MTV SHINHAN VN - CN TP.HCM3.010.000 75.995.589 
17/12/2016Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 12 cho Nụ Cười 4 3.010.00072.985.589 
16/12/2016Chi hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho bé Võ Tấn Phát (tim bẩm sinh) 15.000.00057.985.589 
16/12/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt (VCB)50.000.000 107.985.589 
17/12/2016Ngân Hang SHINHAN VIETNAM chi nhánh Tp.HCM3.110.000 111.095.589 
17/12/2016Cụ bà Lê Thị Tốt1.000.000 112.095.589 
17/12/2016Gia đình Phạm Ngọc và Con Cháu1.000.000 113.095.589 
17/12/2016Chị Lê Minh Châu + Lê Thị Ngọc Hà1.687.700 114.783.289 
17/12/2016Chi hỗ trợ đợt 15/tháng 12 cho Nụ Cười 1 6.797.700107.985.589 
17/12/2016Ông An Luyện1.691.000 109.676.589 
17/12/2016Anh Lâm Trí Phát150.000 109.826.589 
17/12/2016Cô Nguyễn Thị Lợi500.000 110.326.589 
17/12/2016Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 12 cho Nụ Cười 2 2.341.000107.985.589 
17/12/2016Phật Tử Minh Phước500.000 108.485.589 
17/12/2016Chi hỗ trợ đợt 6/tháng 12 cho Nụ Cười 6 500.000107.985.589 
18/12/2016Gia đình Phụng Cầm + Gia đình Mỹ Lan500.000 108.485.589 
18/12/2016Gia đình Thanh Thụ + Thanh Vân4.500.000 112.985.589 
18/12/2016Chi hỗ trợ đợt 16/tháng 12 cho Nụ Cười 1 5.000.000107.985.589 
19/12/2016Anh Vương Thành Phát4.538.000 112.523.589 
19/12/2016Cô Ngọc 1.000.000 113.523.589 
19/12/2016Anh Trịnh Quang Trí1.000.000 114.523.589 
19/12/2016Chi hỗ trợ đợt 17/tháng 12 cho Nụ Cười 1 6.538.000107.985.589 
19/12/2016Lương Hoàn Thế Phiệt200.000 108.185.589 
19/12/2016Cô Hoài An300.000 108.485.589 
19/12/2016Cô Thảo330.000 108.815.589 
19/12/2016Chi hỗ trợ đợt 7/tháng 12 cho Nụ Cười 6 630.000108.185.589 
19/12/2016Chú Lê Anh Dũng 65-72500.000 108.685.589 
19/12/2016Chú Diệp Kim Hồng - ĐH Kiến Trúc 2.000.000 110.685.589 
19/12/2016BS Vũ Ngọc Tuấn ( BV Phạm Ngọc Thạch - TP. HCM ) 1.000.000 111.685.589 
19/12/2016NHóm Cựu HS 12A4 ( 83-86 ) , ( chuyển khoản VCB )2.000.000 113.685.589 
19/12/2016Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 12 cho Nụ Cười 7 5.500.000108.185.589 
19/12/2016Ông Bà HOÀNG THOẠI CHÂU1.000.000 109.185.589 
19/12/2016Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 12 cho Nụ Cười 3 1.000.000108.185.589 
19/12/2016Gia đình Lê Văn Ca500.000 108.685.589 
19/12/2016Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 12 cho Nụ Cười 4 500.000108.185.589 
19/12/2016Ông Bà Hoàng Thoại Châu 1.000.000 109.185.589 
19/12/2016Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 3/tháng 12 1.000.000108.185.589 
20/12/2016Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào -Vân :hỗ trợ lương giáo viên tháng 12/2016 -LHTT Bà Mười 6.814.500 115.000.089 
20/12/2016Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 4/tháng 12 6.814.500108.185.589 
20/12/2016LÊ THỊ BẠCH NGỌC300.000 108.485.589 
20/12/2016Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào- Vân 15.900.500 124.386.089 
20/12/2016Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào -Vân :Hỗ trợ 2 chuyến xe Sài Gòn -Quảng nam và Sài Gòn -Kiên Giang đưa bệnh nhân BV Ung Bướu về quê ăn tết 35.662.500 160.048.589 
20/12/2016Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 12 cho Nụ Cười 3 51.863.000108.185.589 
20/12/2016Chi hỗ trợ phí xét nghiệm cho bệnh nhân Tô Hồng Anh (ung thư máu) 11.000.00097.185.589 
20/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Đặng Thị Loan (cô Quảng Nhã) ủng hộ miền trung 226.70096.958.889 
20/12/2016Anh Nguyễn Ngọc Quang1.000.000 97.958.889 
20/12/2016Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 12 cho Nụ Cười 2 1.000.00096.958.889 
21/12/2016Chị Tú2.000.000 98.958.889 
21/12/2016Chi hỗ trợ đợt 18/tháng 12 cho Nụ Cười 1 2.000.00096.958.889 
21/12/2016Nguyễn Văn Quốc Thịnh ( 20/12/2016 )100.000 97.058.889 
21/12/2016Phan Văn Lành + Nguyễn Thị Cúc 1.500.000 98.558.889 
21/12/2016Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 12 cho Nụ Cười 7 1.600.00096.958.889 
21/12/2016CÔ TRANG3.000.000 99.958.889 
21/12/2016Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 12 cho Nụ Cười 3 3.000.00096.958.889 
22/12/2016Chị Dung (Trần Đình Xu)500.000 97.458.889 
22/12/2016Quincy Quynh Quang Tran2.720.600 100.179.489 
22/12/2016Ẩn danh300.000 100.479.489 
22/12/2016Chi hỗ trợ đợt 19/tháng 12 cho Nụ Cười 1 3.520.60096.958.889 
22/12/2016Mr and Mrs. Tom Sullivan1.500.000 98.458.889 
22/12/2016Chi hỗ trợ đợt 14/tháng 12 cho Nụ Cười 2 1.500.00096.958.889 
22/12/2016Bác Hào500.000 97.458.889 
22/12/2016Chị Anh1.000.000 98.458.889 
22/12/2016Chi hỗ trợ đợt 8/tháng 12 cho Nụ Cười 6 1.500.00096.958.889 
22/12/2016NT5HP lần 67 ngày 22/12/2016 tại NC1 13.114.00083.844.889 
23/12/2016Anh chị Lê Nguyễn Phan4.540.000 88.384.889 
23/12/2016Tom Cowley500.000 88.884.889 
23/12/2016Chi hỗ trợ đợt 15/tháng 12 cho Nụ Cười 2 5.040.00083.844.889 
23/12/2016Chi hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân Nguyễn Văn Bảy (tai nạn giao thông) 7.000.00076.844.889 
23/12/2016Chi hỗ trợ viện phi cho bệnh nhân Trần Thị Thanh Hà (tai nạn giao thông) 15.000.00061.844.889 
23/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Phan Thị Mai Phương hỗ trợ bé Võ Tấn Phát kỳ 267(PT22970) 200.00061.644.889 
23/12/2016Bà Dương Kim Liên ( 22/12/2016 )200.000 61.844.889 
23/12/2016BS Lý Vĩnh Minh 59-66 ( USA )2.272.000 64.116.889 
23/12/2016Lê Minh Tuấn 70-77 500.000 64.616.889 
23/12/2016Cô Vũ Kim Thông 400.000 65.016.889 
23/12/2016Nguyễn Thị Giao ( Montreal )1.125.000 66.141.889 
23/12/2016Cô Diệu Sương 2.000.000 68.141.889 
23/12/2016Anh Hà Tuấn Phương ( Chủ Tịch Ủy ban MTTQVN )1.000.000 69.141.889 
23/12/2016Cô Tạ Việt Hoa 2.272.000 71.413.889 
23/12/2016Cô Phan Mỹ Vân ( Canada )2.000.000 73.413.889 
23/12/2016Ông Phan Hồng Quan 300.000 73.713.889 
23/12/2016Bà Cao Thị Anh + Bà Phương Thảo 2.272.000 75.985.889 
23/12/2016Chú Nguyễn Quang Minh 71-78500.000 76.485.889 
23/12/2016Trần Thị Phi Phượng ( đóng góp bên NC 1 Ngày 22/12/2016 cho NC7 )2.272.000 78.757.889 
23/12/2016Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 12 cho Nụ Cười 7 17.113.00061.644.889 
23/12/2016Chị Châu500.000 62.144.889 
23/12/2016Chi hỗ trợ đợt 20/tháng 12 cho Nụ Cười 1 500.00061.644.889 
23/12/2016Anh Đình Bắc 2.000.000 63.644.889 
23/12/2016Cô Diệu Sương ( đóng góp bên NC7 nhận thay cho NC3 )1.000.000 64.644.889 
23/12/2016Lê Ngọc Anh2.000.000 66.644.889 
23/12/2016Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 12 cho Nụ Cười 3 5.000.00061.644.889 
24/12/2016Công ty Secoin hỗ trợ quà tết cho người nghèo 10.000.000 71.644.889 
24/12/2016Chi hỗ trợ đợt 14/tháng 12 cho Nụ Cười 3 10.000.00061.644.889 
24/12/2016Ẩn danh4.600.000 66.244.889 
24/12/2016Bé Mải My + Hải Duy600.000 66.844.889 
24/12/2016Chi hỗ trợ đợt 21/tháng 12 cho Nụ Cười 1 5.200.00061.644.889 
24/12/2016Trần Thị Phi Phượng2.270.000 63.914.889 
24/12/2016Cô Võ Thị Hồng Hảo500.000 64.414.889 
24/12/2016Chi hỗ trợ đợt 16/tháng 12 cho Nụ Cười 2 2.770.00061.644.889 
24/12/2016Bạn của An500.000 62.144.889 
24/12/2016Chi hỗ trợ đợt 9/tháng 12 cho Nụ Cười 6 500.00061.644.889 
24/12/2016Nhóm Phước Điền1.000.000 62.644.889 
24/12/2016Nhóm Phước Điền500.000 63.144.889 
25/12/2016Anh Trương Minh Nhật500.000 63.644.889 
25/12/2016Cô Diệp Yến Hoa200.000 63.844.889 
25/12/2016Cô Diệp Yến Hoa200.000 64.044.889 
25/12/2016Chi hỗ trợ đợt 22/tháng 12 cho Nụ Cười 1 900.00063.144.889 
26/12/2016Anh Nguyễn Mạnh Hiếu (CK ACb ngày 15/12)500.000 63.644.889 
26/12/2016Chị Nguyễn Thị Mỹ Lan (CK ACB ngày 26/12)300.000 63.944.889 
26/12/2016Chi hỗ trợ đợt 23/tháng 12 cho Nụ Cười 1 800.00063.144.889 
26/12/2016NT5HP lần 68 ngày 22/12/2016 tại NC6 4.731.00058.413.889 
26/12/2016Ẩn danh500.000 58.913.889 
26/12/2016Đăng Khanh_ Đăng Khôi2.000.000 60.913.889 
26/12/2016Chi hỗ trợ đợt 17/tháng 12 cho Nụ Cười 2 2.500.00058.413.889 
26/12/2016Ẩn Danh500.000 58.913.889 
26/12/2016Chi hỗ trợ đợt 15/tháng 12 cho Nụ Cười 3 500.00058.413.889 
26/12/2016Kiều Ngọc Sơn200.000 58.613.889 
26/12/2016Chú Lợi500.000 59.113.889 
26/12/2016Huỳnh Quốc Việt500.000 59.613.889 
26/12/2016Chi Thuy Australia (CK NH BIDV)1.500.000 61.113.889 
26/12/2016Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 12 cho Nụ Cười 4 2.700.00058.413.889 
26/12/2016Lê Minh Phước1.000.000 59.413.889 
26/12/2016Chi hỗ trợ đợt 10/tháng 12 cho Nụ Cười 6 1.000.00058.413.889 
26/12/2016Cô Giang Tô Muối ( 23/12/2016 )500.000 58.913.889 
26/12/2016Phan Bằng Nguyên USA ( 23/12/2016 )1.000.000 59.913.889 
26/12/2016Nguyễn Lương Dũng ( Ger ) , 23/12/2016500.000 60.413.889 
26/12/2016Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 12 cho Nụ Cười 7 2.000.00058.413.889 
27/12/2016Gayle's Garden13.000.000 71.413.889 
27/12/2016Chi hỗ trợ đợt 11/tháng 12 cho Nụ Cười 6 13.000.00058.413.889 
27/12/2016Nhóm bạn Bảo, Dan, Duan, Peter và Chú Châu (Texas) ( chuyển khoản Eximbank )6.810.000 65.223.889 
27/12/2016Chi hỗ trợ đợt 16/tháng 12 cho Nụ Cười 3 6.810.00058.413.889 
27/12/2016Anh Lâm Trí Phát100.000 58.513.889 
27/12/2016Chi hỗ trợ đợt 18/tháng 12 cho Nụ Cười 2 100.00058.413.889 
27/12/2016Chi hoàn cảnh khó khăn Du Uy Dân lần 6+7(kỳ 228) 2.000.00056.413.889 
27/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ly Kim Nguon hỗ trợ bệnh nhân Tô Hồng Anh kỳ 268(PT22982) 200.00056.213.889 
27/12/2016Chú Cổ Minh Triết + Trâm Anh500.000 56.713.889 
27/12/2016Cô Thược + Cháu Vi + Bé Thủy Tiên500.000 57.213.889 
27/12/2016Anh Bùi Hồ Điệp4.000.000 61.213.889 
27/12/2016Cô Thu Phương2.000.000 63.213.889 
27/12/2016Chị Linh500.000 63.713.889 
27/12/2016Gayle's Garden13.000.000 76.713.889 
27/12/2016Bà Năm (Bình Thạnh)10.000.000 86.713.889 
27/12/2016Chi hỗ trợ đợt 24/tháng 12 cho Nụ Cười 1 30.500.00056.213.889 
27/12/2016Cháu Alex Ngo :hỗ trợ mua sách vở cho học sinh nghèo2.300.000 58.513.889 
27/12/2016Chi hỗ trợ dự án "Em đến trường" Nụ Cười 3 đợt 5/tháng 12 2.300.00056.213.889 
28/12/2016Chị Hiền2.000.000 58.213.889 
28/12/2016Chú Nguyễn Valery50.000 58.263.889 
28/12/2016Anh Quang2.000.000 60.263.889 
28/12/2016K42 Sư phạm Nga300.000 60.563.889 
28/12/2016Chi hỗ trợ đợt 25/tháng 12 cho Nụ Cười 1 4.350.00056.213.889 
28/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Le Thi Thanh Nga cho bệnh nhân Trần Thị Thanh Hà kỳ 269(PT22983) 200.00056.013.889 
28/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân Trần Thị Thanh Hà kỳ 269 (PT22984) 100.00055.913.889 
28/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân Tô Hồng Anh kỳ 268 (PT22984) 100.00055.813.889 
28/12/2016Chi hỗ trợ bệnh nhân Đỗ Hoàng Xuân (phỏng xăng) 10.000.00045.813.889 
28/12/2016Ẩn danh1.170.000 46.983.889 
28/12/2016Chi hỗ trợ đợt 19/tháng 12 cho Nụ Cười 2 1.170.00045.813.889 
28/12/2016Ông Bà Trần Văn Hải 10.000.000 55.813.889 
28/12/2016Chị Phan Thị Ngân Hà1.000.000 56.813.889 
28/12/2016Chi hỗ trợ đợt 17/tháng 12 cho Nụ Cười 3 11.000.00045.813.889 
28/12/2016Thầy An ( 27/12/2016 )300.000 46.113.889 
28/12/2016Võ Ngọc Sơn 57-64 ( USA ) 27/12/20161.000.000 47.113.889 
28/12/2016Ẩn Danh ( 27/12/2016 )1.000.000 48.113.889 
28/12/2016Gayle's Garden ( 27/12/2016 )13.000.000 61.113.889 
28/12/2016Hồ Văn Hưởng 63-70 và Cô Lưu Hoàng Oanh 500.000 61.613.889 
28/12/2016Cô Hoa Lê 500.000 62.113.889 
28/12/2016Dương Minh Thùy Linh ( USA )2.272.000 64.385.889 
28/12/2016Ẩn Danh 500.000 64.885.889 
28/12/2016Chị Hồng ( Nguyễn Nhât Trung 65-72 Aus )200.000 65.085.889 
28/12/2016Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 12 cho Nụ Cười 7 19.272.00045.813.889 
29/12/2016Ẩn danh600.000 46.413.889 
29/12/2016Chi hỗ trợ đợt 20/tháng 12 cho Nụ Cười 2 600.00045.813.889 
29/12/2016Lương Hoàn Thế Phiệt200.000 46.013.889 
29/12/2016Cô Dung1.500.000 47.513.889 
29/12/2016Anh Bôn1.000.000 48.513.889 
29/12/2016Chị Trâm1.000.000 49.513.889 
29/12/2016Chi hỗ trợ đợt 26/tháng 12 cho Nụ Cười 1 3.500.00046.013.889 
29/12/2016Cô Thủy500.000 46.513.889 
29/12/2016Cô Phương 2.000.000 48.513.889 
29/12/2016Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 12 cho Nụ Cười 4 2.500.00046.013.889 
29/12/2016Ca Đoàn Augustine1.000.000 47.013.889 
29/12/2016Chi hỗ trợ đợt 12/tháng 12 cho Nụ Cười 6 1.000.00046.013.889 
30/12/2016Ẩn Danh500.000 46.513.889 
30/12/2016Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 12 cho Nụ Cười 6 500.00046.013.889 
30/12/2016Chị Trần Thị Ngọc Hương1.675.600 47.689.489 
30/12/2016Chị Dương Ngọc Hạnh1.675.600 49.365.089 
30/12/2016Chị Ngọc +Chị Khanh400.000 49.765.089 
30/12/2016Chi hỗ trợ đợt 27/tháng 12 cho Nụ Cười 1 3.751.20046.013.889 
30/12/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt (VCB)70.000.000 116.013.889 
30/12/2016NT5HP lần 69 ngày 28/12/2016 tại NC7 6.894.000109.119.889 
30/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Tran Thien Truc Phuong PT22445 ngày 12/12/16 cho NC7 (chuyển khoản VCB) 500.000108.619.889 
30/12/2016Chi theo chỉ định nhà hảo tâm PT22976 ngày 25/12/16 cho NC7 (chuyển khoản VCB) 504.823108.115.066 
30/12/2016NT5HP lần 70 ngày 29/12/2016 tại NC2 10.071.00098.044.066 
30/12/2016Anh Chị Khải +Yến 2.000.000 100.044.066 
30/12/2016Bà Phan Mỹ Duyên4.544.000 104.588.066 
30/12/2016Ong Dai Bang Nguyen1.136.000 105.724.066 
30/12/2016Chi hỗ trợ đợt 18/tháng 12 cho Nụ Cười 3 7.680.00098.044.066 
30/12/2016Nguyễn Đỗ Thiên Sơn ( 29/12/2016 )500.000 98.544.066 
30/12/2016Ẩn Danh 1.150.000 99.694.066 
30/12/2016Nguyễn Thị Yến + Nguyễn Tấn Quang 812.650 100.506.716 
30/12/2016Chị Thu ( Vợ Cố BS Bùi Vĩnh Nghiệp - Aus )1.625.300 102.132.016 
30/12/2016Nguyễn Bạch Tuyết ( CAN )2.662.000 104.794.016 
30/12/2016Chi hỗ trợ đợt 13/tháng 12 cho Nụ Cười 7 6.749.95098.044.066 
31/12/2016Hội Viên và Nhân Viên ManTra Yoga :hỗ trợ chuyến xe Sài Gòn- Cà Mau đưa bệnh nhân BV Ung Bướu về quê ăn tết 14.100.000 112.144.066 
31/12/2016Chi Hồ Thị Ngọc1.000.000 113.144.066 
31/12/2016Chi hỗ trợ đợt 19/tháng 12 cho Nụ Cười 3 15.100.00098.044.066 
31/12/2016NT5HP lần 71 ngày 30/12/2016 tại NC3 6.966.00091.078.066 
31/12/2016NT5HP lần 72 ngày 31/12/2016 tại NC4 6.544.00084.534.066 
31/12/2016Chi Hạnh Phụng1.500.000 86.034.066 
31/12/2016Chị Trần Mai Nhật Thanh100.000 86.134.066 
31/12/2016Chú Dư Thiên Đức200.000 86.334.066 
31/12/2016Cụ bà Tám100.000 86.434.066 
31/12/2016Anh Phúc500.000 86.934.066 
31/12/2016Ẩn danh100.000 87.034.066 
31/12/2016Chị Tâm500.000 87.534.066 
31/12/2016Chị Trần Thị ÁNh Tuyết (CK ACB ngày 29/12)1.200.000 88.734.066 
31/12/2016Chi hỗ trợ đợt 28/tháng 12 cho Nụ Cười 1 4.200.00084.534.066 
31/12/2016Võ Thị Thương200.000 84.734.066 
31/12/2016Nguyễn Thị Thanh 84t300.000 85.034.066 
31/12/2016Thái Thị Kim Lành - Công ty Isentia VN1.000.000 86.034.066 
31/12/2016Đinh Thị Nhu Thao (CK NH BIDV ngày 29/12/2016)1.000.000 87.034.066 
31/12/2016Anh Nguyễn Tri Phương Nam1.000.000 88.034.066 
31/12/2016Chi hỗ trợ đợt 14/tháng 12 cho Nụ Cười 4 3.500.00084.534.066 
31/12/2016Ẩn Danh400.000 84.934.066 
31/12/2016Chi hỗ trợ đợt 14/tháng 12 cho Nụ Cười 6 400.00084.534.066 
      
 TIỀN GỬI NGÂN HÀNG (VND)    
    1.068.542.461 
01/12/2016Trần Viết Huân chuyển tiền NT5HP T9,10,11 (chuyển khoản VCB)49.703.648 1.118.246.109 
01/12/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(ủng hộ Hồ Thanh Khang-kỳ 262)-PT22420100.000 1.118.346.109 
01/12/2016Bạn đọc Báo Tuổi Trẻ (chuyển khoản BIDV)2.750.000 1.121.096.109 
01/12/2016Ly Kim Nguon (chuyển khoản BIDV)(ủng hộ Hồ Thanh Khang-kỳ 262)200.000 1.121.296.109 
02/12/2016Ẩn Danh (Chuyển khoản VCB)(PT 022423)1.000.000 1.122.296.109 
05/12/2016Ẩn Danh (chuyển khoản VCB)(PT22424)5.000.000 1.127.296.109 
05/12/2016Ẩn Danh (chuyển khoản VCB)(PT22425)300.000 1.127.596.109 
05/12/2016Bui Minh Thuy (chuyển khoản VCB)500.000 1.128.096.109 
05/12/2016Ẩn Danh (chuyển khoản BIDV)(PT22427)100.000 1.128.196.109 
05/12/2016Lại Huyền Trang (chuyển khoản BIDV)(ủng hộ Hồ Thanh Khang-kỳ 262:100.000đ, Lâm Thái-kỳ 261: 100.000đ)200.000 1.128.396.109 
05/12/2016Nguyen Thanh Trung (chuyển khoản BIDV)200.000 1.128.596.109 
06/12/2016Cao Tien Cuong (chuyển khoản VCB)100.000 1.128.696.109 
06/12/2016Ẩn Danh (chuyển khoản BIDV)(PT22431)1.000.000 1.129.696.109 
07/12/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 250.000.000879.696.109 
07/12/2016Ẩn Danh (chuyển khoản BIDV)(PT22432)100.000 879.796.109 
07/12/2016TL (chuyển khoản VCB)200.000 879.996.109 
08/12/2016Ẩn Danh (chuyển khoản VCB)(PT22434)300.000 880.296.109 
08/12/2016Phí mua Séc 19.800880.276.309 
08/12/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 50.000.000830.276.309 
08/12/2016Mirango Travel (chuyển khoản BIDV)2.229.200 832.505.509 
08/12/2016Mirango Travel (chuyển khoản BIDV)2.229.200 834.734.709 
09/12/2016Ẩn Danh (chuyển khoản BIDV)(PT22438)200.000 834.934.709 
09/12/2016Ẩn Danh (chuyển khoản VCB)(ủng hộ Nguyễn Thị Hoàng Thủy-kỳ 263)(PT22439)150.000 835.084.709 
09/12/2016Nguyen Quang Trung (chuyển khoản VCB)500.000 835.584.709 
10/12/2016Phuong Anh (chuyển khoản VCB)500.000 836.084.709 
10/12/2016Logan (chuyển khoản VCB)500.000 836.584.709 
12/12/2016Nguyen Trung Tin (chuyển khoản VCB)300.000 836.884.709 
12/12/2016Nguyen Thi Hong Chau (chuyển khoản VCB)500.000 837.384.709 
12/12/2016Tran Thien Truc Phuong (chuyển khoản VCB)500.000 837.884.709 
12/12/2016Nguyen Kim Tan (chuyển khoản VCB)2.000.000 839.884.709 
13/12/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT22447)200.000 840.084.709 
13/12/2016Ly Kim Nguon (chuyển khoản BIDV)(ủng hộ Nguyễn Văn Út-kỳ 264)200.000 840.284.709 
13/12/2016Ẩn Danh (chuyển khoản VCB)(PT22449)1.000.000 841.284.709 
13/12/2016Nguyen Thu Hang (chuyển khỏan VCB)200.000 841.484.709 
14/12/2016Trang IBM Marketing (chuyển khoản VCB)500.000 841.984.709 
14/12/2016Do Thuy Nga (chuyển khoản VCB)1.000.000 842.984.709 
14/12/2016Luyen (phong van du hoc My)(chuyển khoản VCB)500.000 843.484.709 
15/12/2016NMC (chuyển khoản VCB)1.000.000 844.484.709 
15/12/2016Le Thi Be Thuong (chuyển khoản VCB)500.000 844.984.709 
16/12/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 50.000.000794.984.709 
16/12/2016Lai The Manh Linh (chuyển khoản VCB)400.000 795.384.709 
16/12/2016Pham Tuan Anh (chuyển khoản VCB)1.000.000 796.384.709 
16/12/2016Dao Thi Minh Thao (chuyển khoản VCB)200.000 796.584.709 
16/12/2016Nhuan Kim (chuyển khoản VCB)100.000 796.684.709 
16/12/2016Do Ngoc Khoa (chuyển khoản VCB)500.000 797.184.709 
17/12/2016Nguyen Thi Minh Hang (chuyển khoản VCB)500.000 797.684.709 
19/12/2016Phan Nguyen Khanh Vy (chuyển khoản VCB)2.000.000 799.684.709 
19/12/2016Ho Ngoc Phuong Tram (Anh Nhat và Chi Tram)(chuyển khoản BIDV)1.000.000 800.684.709 
20/12/2016Ẩn Danh (chuyển khoản VCB)200.000 800.884.709 
21/12/2016Ẩn Danh (chuyển khoản VCB) (ủng hộ tiệc tất niên)500.000 801.384.709 
21/12/2016Phí thường niên IBM 2016 110.000801.274.709 
21/12/2016Hoang Tung Anh va Doi bong cuu BK ủng hộ (chuyển khoản VCB)1.000.000 802.274.709 
21/12/2016Phan Thi Mai Phuong (ủng hộ bé Võ Tấn Phát - Kỳ 267)(chuyển khoản VCB)200.000 802.474.709 
22/12/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT22971)600.000 803.074.709 
22/12/2016Do Huu Chung (chuyển khoản VCB)1.000.000 804.074.709 
22/12/2016Cao Thi Dieu Huong (SDMEIDA)(chuyển khoản VCB)1.336.100 805.410.809 
23/12/2016Dinh Ngoc Thanh My (chuyển khoản BIDV)500.000 805.910.809 
24/12/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT22975)1.000.000 806.910.809 
24/12/2016Lãi suất không kỳ hạn (VB)255 806.911.064 
25/12/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT22976)504.823 807.415.887 
25/12/2016Lãi suất không kỳ hạn (BIDV)66.252 807.482.139 
26/12/2016Nguyen Trong Phu (chuyển khoản VCB)1.000.000 808.482.139 
26/12/2016Ta Quoc Dai (chuyển khoản VCB)200.000 808.682.139 
26/12/2016Nguyen Dinh Tuyen (chuyển khoản VCB)300.000 808.982.139 
26/12/2016ND&amp, TCL (chuyển khoản VCB)6.000.000 814.982.139 
26/12/2016Nguyen Kim Tan (chuyển khoản VCB)1.000.000 815.982.139 
26/12/2016Ly Kim Nguon (chuyển khoản BIDV)(ủng hộ Tô Hồng Anh-kỳ 268)200.000 816.182.139 
27/12/2016Le Thi Thanh Nga (chuyển khoản BIDV)(ủng hộ Trần Thị Thanh Hà - kỳ 269)200.000 816.382.139 
27/12/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(ủng hộ Trần Thị Thanh Hà-kỳ 269:100.000đ & Tô Hồng Anh-kỳ 268: 100.000đ)(PT22984)200.000 816.582.139 
27/12/2016Le Van Dung (chuyển khoản VCB)500.000 817.082.139 
27/12/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT22986)700.000 817.782.139 
28/12/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT22987)100.000 817.882.139 
28/12/2016Nguyen Thi Huong Tra (chuyển khoản VCB)500.000 818.382.139 
29/12/2016Ẩn danh (chuyển khoản VCB)(PT22989)200.000 818.582.139 
30/12/2016Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 70.000.000748.582.139 
30/12/2016Phuong Anh (chuyển khoản VCB)500.000 749.082.139 
30/12/2016Thuy Nguyen (chuyển khoản VCB)500.000 749.582.139 
30/12/2016Qũy Tâm Nguyện Việt (chuyển khoản BIDV)(hỗ trợ bệnh nhân Trần Thị Thanh Hà)14.000.000 763.582.139 
30/12/2016Qũy Tâm Nguyện Việt (chuyển khoản BIDV)(hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Văn Bảy)7.000.000 770.582.139 
30/12/2016Bao Tuoi Tre (chuyển khoản BIDV)(tien ban doc ho tro ca nhan & DVXH)15.000.000 785.582.139 
30/12/2016Tran Lan Huong (chuyển khoản BIDV)1.000.000 786.582.139 
30/12/2016Ẩn danh (chuyển khoản BIDV)(PT22996)200.000 786.782.139 
30/12/2016Nguyễn Lộc (chuyển khoản BIDV)(200 USD)4.539.000 791.321.139 
30/12/2016VNHelp (chuyển khoản BIDV) (500 USD)11.347.500 802.668.639 
31/12/2016Lãi suất không kỳ hạn (VCB05)219.388 802.888.027 
31/12/2016VCB05 thu phí quản lý tài khoản 11.000802.877.027 
31/12/2016Huy-Yen (chuyển khoản VCB)500.000 803.377.027 
31/12/2016Lãi suất không kỳ hạn (VCB07)105.707 803.482.734 
31/12/2016VCB07 thu phí quản lý tài khoản 11.000803.471.734 
Trước  |  1 2 3 4 5  |  Sau

Quảng cáo

 

Tin tiêu điểm

Cập nhật 3/12/2018 2:29:47 PM
Cập nhật: Ngày 16/03/2018, Quỹ TTTT đã trao tặng lần 2 số tiền 1.200.000 đồng từ nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang và nhà hảo tâm Nguyệt Nhi hỗ trợ đến bệnh nhân Võ Ánh Ngọc.
Cập nhật 3/12/2018 2:26:03 PM
Cập nhật: Ngày 16/03/2018, Quỹ TTTT đã trao tặng lần 2 số tiền 200.000 đồng từ nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang hỗ trợ đến bệnh nhân Phạm Thị Bé.
Cập nhật 3/8/2018 11:15:13 AM
Tuần qua, các quán Nụ Cười lần lượt hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Ngay trong tuần đầu khai trương, quán Nụ Cười 2 đã nhận được món quà ý nghĩa là số tiền đóng góp 50 triệu đồng từ nhà hảo tâm Trương Tấn Phát.
Cập nhật 3/5/2018 8:38:27 AM
Cập nhật: Ngày 16/03/2018, Quỹ TTTT đã trao tặng lần 3 số tiền 200.000 đồng từ nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang hỗ trợ đến bệnh nhân Đặng Thị Hiền.
Cập nhật 3/5/2018 8:32:38 AM
Cập nhật: Ngày 16/03/2018, Quỹ TTTT đã trao tặng lần 2 số tiền 200.000 đồng từ nhà hảo tâm Trieu Mai Lan - Soc Trang hỗ trợ đến bệnh nhân Trương Thị Huệ.