Cập nhật: Chiều 17/08/2018, Quỹ Từ thiện Bông Sen đã trao số tiền 9.200.000 đồng (5 triệu đóng viện phí và 4.200.000 đồng bồi dưỡng thêm) từ ba nhà hảo tâm hỗ trợ đến bệnh nhân Bùi Thị Trong. Nhà hảo tâm Nguyen Thuy Trang hỗ trợ 7 triệu đồng, nhà hảo tâm Diem Phuc hỗ trợ 2 triệu đồng, nhà hảo tâm Tran Anh Tuan hỗ trợ 200.000 đồng.

Cập nhật đóng góp

Cập nhật đóng góp 24h quán cơm Nụ Cười 7
Cập nhật các khoản đóng góp trong vòng 24h dành cho quán cơm Nụ Cười 7
Cập nhật đóng góp 24h dành cho dự án y tế và không chỉ định
Cập nhật các khoản đóng góp 24h dành cho dự án y tế và không chỉ định
Cập nhật đóng góp 24h quán cơm Nụ Cười 6
Cập nhật các khoản đóng góp 24h dành cho quán cơm Nụ Cười 6
Cập nhật đóng góp 24h quán cơm Nụ Cười 4

cập nhật các khoản đóng góp trong vòng 24h dành cho quán cơm Nụ Cười 4

Cập nhật đóng góp 24h quán cơm Nụ Cười 3

Cập nhật các khoản đóng góp trong vòng 24h dành cho quán cơm Nụ Cười 3

Cập nhật đóng góp 24h quán cơm Nụ Cười 2

Cập nhật các khoản đóng góp trong vòng 24h dành cho quán cơm Nụ Cười 2

Cập nhật đóng góp 24h quán cơm Nụ Cười 1

Cập nhật các khoản đóng góp trong vòng 24h dành cho quán cơm Nụ Cười 1

Cập nhật đóng góp trong vòng 24h từ tháng 5/2013 trở về trước

Cập nhật các khoản đóng góp trong vòng 24h dành cho dự án y tế và các quán cơm từ tháng 5/2013 trở về trước

Quảng cáo

 

Tin tiêu điểm

Cập nhật 16/08/2018 8:42:30 SA
Cập nhật: Chiều 17/08/2018, Quỹ Từ thiện Bông Sen đã trao số tiền 9.200.000 đồng (5 triệu đóng viện phí và 4.200.000 đồng bồi dưỡng thêm) từ ba nhà hảo tâm hỗ trợ đến bệnh nhân Bùi Thị Trong. Nhà hảo tâm Nguyen Thuy Trang hỗ trợ 7 triệu đồng, nhà hảo tâm Diem Phuc hỗ trợ 2 triệu đồng, nhà hảo tâm Tran Anh Tuan hỗ trợ 200.000 đồng.
Cập nhật 08/08/2018 1:07:34 CH
Cập nhật: Ngày 27/08/2018, Quỹ Từ thiện Bông Sen đã chuyển số tiền 600.000 đồng từ nhà hảo tâm Ẩn Danh (PT 000614) và nhà hảo tâm Phung Thanh Thuy hỗ trợ đến bệnh nhân Y Bảo Trung.
Cập nhật 03/08/2018 11:55:43 SA
Cập nhật: Chiều ngày 17/08/2018, Quỹ Từ thiện Bông Sen đã chuyển số tiền 500.000 đồng từ nhà hảo tâm Phung Thanh Thuy hỗ trợ đến bé Trần Duy Anh.
Cập nhật 24/07/2018 8:42:16 SA
Cập nhật: Chiều 07/07/2018, Quỹ Từ thiện Bông Sen đã trao tặng lần 2 số tiền 3.300.000 đồng từ nhà hảo tâm Nguyen Van Chau hỗ trợ 1.000.000 đồng, Lam Chi hỗ trợ 2.000.000 đồng, Le Nhut Minh hỗ trợ 300.000 đồng đến bệnh nhân Mỹ Duyên.
Cập nhật 10/07/2018 4:20:11 CH
Cập nhật: Ngày 30/07/2018, Quỹ Từ thiện Bông Sen đã chuyển số tiền 1.000.000 đồng từ nhà hảo tâm Nguyen Van Chau hỗ trợ đến bệnh nhân Trần Văn Trực.